zbrajanje i oduzimanje do 100 zadaci

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima ... - Artmedia

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Zadaci riječima - Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Artrea

Tihana je imala 10 kuna. Koliko joj je novaca ostalo ako je kupila olovke za 6 kuna? Saša je imao 12 jabuka. Koliko ih je pojeo ako mu je ostalo. 9 jabuka?

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Listići za 2. razred

Page 1. On-line škola artrea.com.hr. Edukativni sadr aji na jednom mjestu - ž www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Varaždin. Od razlike brojeva 50 i 32, ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Zadaci riječima - Matematika - Artrea

Sanja je imala 50 kuna. Jučer je kupila časopis za 12 kuna, a danas sladoled za 9 kuna. Koliko joj je novaca ostalo? Janja, Darko i Luka dobili su zajedno 30 ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100

Umanjenik je 60, a razlika je 56. Koliki je umanjitelj? R:…………………………………………………………………………………………………………………….. 3.

MATEMATIKA ZBRAJANJE I ODUZIMANJE

UMANJENIK. UMANJITELJ. RAZLIKA. JEDNAKOST. VEĆI. MANJI. JEDNAKO. BINGO CALLER'S CARD. Page 2. UMANJENIK. UMANJITELJ. JEDNAKOST.

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20

OŠ Rajid. Adresa elektroničke pošte [email protected] Naslov Metodičkih preporuka. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20. Predmet (ili međupredmetna.

1.6 Zbrajanje i oduzimanje vektora

2 lis 2019 ... PRIRODNA ZNANOST riječ znanost potječe od latinske riječi scientia što znači znanje znanost je sustav znanja prikupljenog znanstvenom ...

zbrajanje oduzimanje - Artrea

ZBRAJANJE. On-line škola artrea.com.hr nikad lakše do petica -. - CD za vje banje i ponavljanje gradiva od prvog do petog razreda osnovne škole.

zbrajanje i oduzimanje brojeva do 10 (3) - E-sfera

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE. BROJEVA DO 10 (3). 3.DOPUNI. 4. 5. RIJEŠI S POMOĆU BROJEVNE CRTE. POPUNI TABLICE. PRIMIJENI VEZU ZBRAJANJA I ...

brojevi do 20. zbrajanje i oduzimanje do 20 - e-Sfera

Umanjenik je 17, a umanjitelj je za 3 manji od umanjenika. Izračunaj razliku. S lijeve strane zadanoga broja napiši broj koji je za 1 manji. S desne strane ...

Zbrajanje i oduzimanje do 100 - Razredna nastava

Zbrajanje i oduzimanje do 100. Zbrajanje 47 3, oduzimanje 60- 4 ponavljanje. 20 20 ... 100 – 8 = 2.) Umanjenik je 60, a razlika je 56. Koliki je umanjitelj? R:…

5.a Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Antonija Horvatek

Razred: ______. Datum: ______. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - dodatak. 1. Izračunaj i dopuni: 2. Martina je imala 12 flomastera, ali je 3 izgubila.

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100 - Zbornica

Ivana Mihić, mag. prim. educ. www.zbornica.com. Ime i prezime: Nadnevak: ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 100 – PROVJERA. 1. Popuni tablice!

Zbrajanje i oduzimanje do 1000 - Antonija Horvatek

Autorica: Mira Čuvidić, Zbrajanje i oduzimanje do 1000. Objava: Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Autorica: Mira ...

Zbrajanje (i oduzimanje) razlomaka - Antonija Horvatek

U 6. razredu učimo zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti razlomke. Oduzimanje ... Možemo li „nariktati“ da i ovi razlomci imaju jednake nazivnike?... Da, prošlih ...

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 1000 a - Zbornica

Rješavaj pažljivo! Pogriješiš li jedan,bit će netočni i ostali zadaci u stupcu: ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 1000 (1) NL-9. 1. 248 4 = a a. 7 = b.

(Zbrajanje i oduzimanje vektora) 1. Zadane su točke A, B, C i D ...

(Zbrajanje i oduzimanje vektora). 1. Zadane su točke A, B, C i D. Nacrtaj vektore i i izmjeri njihovu duljinu. | |= _____ mm. | |= _____ mm. 2. Istakni i imenuj tri ...

Oboji po brojevima - Zbrajanje i oduzimanje do 20 ... - Artrea

12. 8. 20. 14. 15. 9. 6. 4 4. 3 5. 6 6. 3 9. 4 8. 7 5. 9 3. 1 11. 20-8. 19-7. 18-6. 15-3. 14-2. 13-1. 8 4. 5 7. 13-1. 10 2. 18-6. 5 7. 3 9. 4 8. 16-4. 13-1. 17-5.

Matematika na dlanu Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 ...

3 / 9. Matematika na dlanu. 10. Izračunaj: 3 2 1 = 4 3 2 = 7 5 1 = 11. Sanja ima 10 ... Danas je petero djece bolesno, pa nisu došli u školu, a jedno je ...

5. Zbrajanje i oduzimanje do 20 - osnove - Antonija Horvatek

Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - osnove. 1. Izračunaj: 5 4 = 6 2 = 4 4 = 3 7 = 2 8 = 7 0 = 2. Nacrtaj sličicu i izračunaj (vidi kako je riješen prvi ...

Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100 - Razredna nastava. net

Page 1. Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100. Međimurka. Page 2. None.

Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100 - Razredna nastava

Page 1. Bojanke – zbrajanje i oduzimanje do 100. Međimurka. Page 2. None.

Matematičke domino kartice - Zbrajanje i oduzimanje do 20 ... - Artrea

START. 3 7= 5 4= 12-7= 11 8= 4 4= 9. 5. 19. 8. 7-5= 8 5= 9 6= 13-9= 9-3= 2. 13. 15. 4. 10 www.artrea.com.hr • copyright 2018. Zbrajanje i oduzimanje do ...

3.1.3. Algebarski razlomci Skradivanje Zbrajanje i oduzimanje - pmfst

16 ruj 2013 ... Algebarski razlomci. Skradivanje. 1. ... −6. −6. = −1. Dodatni zadaci sa rješenjima: http://element.hr/plus/2/potencije-i-algebarski-izrazi ...

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20, Ines Majstorić

Zbrajanje i oduzimanje u skupu brojeva do 20. Predmet (ili međupredmetna tema). Matematika. Za međupredmetnu temu navesti u okviru kojeg nastavnoga ...

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva napamet Matematika na ...

Ovo su zadaci po kojima možemo s učenicima 5. razreda vježbati zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva napamet (u onim slučajevima u kojima račun ...

Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek, Matematika na dlan , http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Zbrajanje i oduzimanje racionalnih brojeva - zadaci za DZ. 1. Prepiši i dopuni:.

Zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva ... - Antonija Horvatek

Ovo su zadaci po kojima možemo s učenicima 5. razreda vježbati zbrajanje i oduzimanje decimalnih brojeva napamet (u onim slučajevima u kojima račun ...

Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka Bojanka Matematika ...

Bojanka. Ovo je radni listić koji možemo učenicima zadati za domaću zadaću ... U donjoj bojanci pronađi rješenja gornjih zadataka i oboji pripadna slova.

Matematičke domino kartice - Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Artrea

START. 3 7= 5 4= 12-7= 11 8= 4 4= 9. 5. 19. 8. 7-5= 8 5= 9 6= 13-9= 9-3= 2. 13. 15. 4. 10 www.artrea.com.hr • copyright 2018. Zbrajanje i oduzimanje do ...

Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka - Antonija Horvatek

Zbrajanje, oduzimanje i množenje razlomaka. Bojanka. Ovo je radni listić koji možemo učenicima zadati za domaću zadaću nakon što smo naučili množiti ...

Zbrajanje i oduzimanje prirodnih brojeva u nižim razredima osnovne ...

zbrajaju i oduzimaju brojeve do milijun, primjenjujući naučene algoritme. U nižim ... Primjeri kartica do broja šest ... Zbrajanje i oduzimanje s modelima baze 10.

zbrajanje i oduzimanje brojeva do 5 - "Nikola Tesla" - CARNet

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE BROJEVA DO 5. Mira Čuvidić, OŠ Rajić. 1. 1. IZRAČUNAJ, USPOREDI I UPIŠI ZNAK >, < ILI =. 4. 5. 3. 1 2. 3 2. 3 1. 3. 1. 4.

Brojevi do 100. Zbrajanje i oduzimanje 21 Brojevi do 100 ... - Element

Brojevi do 100. Zbrajanje i oduzimanje. 21. (nakon . str. ... Dvoznamenkasti broj 25 ima ___ desetice i ___ jedinica. s razli. Od dvaju dvoznamenkastih ve.

08 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 8. Osnove računalne grafike www.element.hr. Zadaci za vježbu.

05 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

... Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 5. Struktura programa u Pythonu www.element.hr. Zadaci za vježbu. RJEŠENJA.

06 zadaci za ponavljanje.indd - Element.hr Zadaci Index

6. Funkcije, programi i moduli www.element.hr. Zadaci za ponavljanje. RJEŠENJA. 1. Preporučuje se da duljina retka bude ograničena na najviše 80 znakova.

07 zadaci za vjezbu.indd - Element.hr Zadaci Index

L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić: Rješavanje problema programiranjem u Pythonu. 7. Podatkovne zbirke www.element.hr. Zadaci za vježbu.

7.2. Zbrajanje vektora - Element

Dan je paralelogram ABCD. Tocka O sjecište je njegovih dijagonala. Pro- matramo skup vektora kojima su pocetna i završna tocka vrh paralelograma ili tocka O.

zbrajanje test 1 - Element

čudne životinje. Dodovi imaju. 3 noge, Mopovi 5 nogu, a. Botovi 6 nogu. Ako se u polju nalaze po dvije životinje od svake vrste, koliko je nogu u polju?

binarno zbrajanje i mnozenje.pdf

BINARNO ZBRAJANJE. Sanda, 2015. 2. ▫ U binarnom brojevnom sustavu za zbrajanje vrijede ova pravila: ▫ Prijenos (jedan dalje) prenosi se na mjesto više.

nazivamo zbrajanje vektora

a = − b pa kažemo da su a i b par suprotnih vektora. Uoˇcimo: Ako svim orijentiranim dužinama neke klase, vektora a, zamijenimo poˇcetak i kraj, dobi-.

7.2 7.2. Zbrajanje vektora - Element

Za sve vektore koji leze na paralelnim pravcima reci cemo da imaju isti smjer. Za njih još kazemo da su kolinearni. Smjer i kolinearnost vektora. Ako dva vektora ...

ODUZIMANJE IMOVINE

Direktni dokazi: bankovne evidencije ukazuju na kupovinu imovine novcem sa računa na koji je polagan ukradeni novac. • Posredni dokazi: ne može se pronaći ...

Zabavno zbrajanje do 10, Kristina Ključarić

Prvi (1.) razred OŠ. OBVEZNI ELEMENTI. Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz ... zadaci. Učenici zapisuju vlastite zadatke riječima u pisanke. Iste zadatke ...

Gradjanskopravno oduzimanje.indd - Coe

pravno oduzimanje imovine nudi mehanizam kojim imovina stečena krivičnim delom može da bude povraćena bez krivičnog postupka, da bi se lice lišilo koristi.

Matematika na dlanu Inicijalno testiranje - 5. dio Zbrajanje i ...

Inicijalno testiranje - 5. dio - Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - osnove Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 6. Matematika na dlanu.

Zbrajanje decimalnih brojeva, Željko Kraljić

Matematika. Za međupredmetnu temu ... Razred. 5. OBVEZNI ELEMENTI. Odgojno-obrazovni ishod. (oznaka i tekst iz kurikuluma predmeta ili ... Prirodni brojevi, decimalni brojevi, dekadska mjesta, decimalna mjesta, pisano zbrajanje, nazivi ...

Zabavno oduzimanje do 10, Kristina Ključarić

u računu): umanjenik, umanjitelj i razlika. Zadatak je učenika znamenke računa oduzimanja aplicirati na odgovarajuća mjesta te ih imenovati. Isti zadatak se ...

1 Sabiranje i oduzimanje oznacenih brojeva

Pravila sabiranja: Potrebno je odrediti znak zbira i apsolutnu vrednost zbira. Ako su zadati brojevi istog znaka, tog znaka je i rezultat. Ako su zadati bro-.

Pismeno zbrajanje četveroznamenkastih brojeva - Antonija Horvatek

Objava: Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 2. 1. Pisano zbroji: ... Na crte upiši broj za jedan veći od zadanoga broja:.

Sabiranje i oduzimanje razlomaka jednakih imenilaca

Наставна јединица: Сабирање и одузимање разломака једнаких именилаца. 7. Васпитно-образовни задаци: Да ученици упознају разломак као ...

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene počinjenjem ... - TI BiH

Pravna priroda oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom ... sigurnosti kao kategoriji općeg dijela krivičnog prava, druga polaze od toga da se ...

Oduzimanje broja 1, spoznavanje, Martina Mikšić

Učitelj/ učiteljica dijeli učenicima kartice s brojevima od 1 do 5 i daje uputu da ... žabica na deblu u bari i gdje svaka žabica jedna po jedna skače u vodu. 3.

Mr. sc. Aleksandar Faladžić Oduzimanje prihoda ... - TUŽILAŠTVO BiH

Oduzimanje prihoda stečenih kriminalnom djelatnošću kao sredstvo u borbi protiv organizovanog kriminala. Kriminalitet kao društveno negativna pojava prati ...

oduzimanje i upravljanje imovinom stečenom kriminalnom ... - MANS

Cilj ovog dokumenta je da predstavi konkretne preporuke za unapređenje crnogorskog Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ...

Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim ... - CEST F BiH

21 pro 2015 ... kao npr. ulaznica za koncerte, popusta pri kupnji vozila, zrakoplovnih karata, i sl. ... tvom postaje imovina oduzeta u kaznenom postupku. ... udjelima u fondovima, korištenju leasing usluga, policama osiguranja i sl.); ... da je na naprijed navedenoj nekretnini zasnovana hipoteka Hypo Alpe Adia Bank d.d..

PISANO ODUZIMANJE BROJEVA DO MILIJUN ... - Antonija Horvatek

Umanjenik 123 399 333 444 222 333 334 884 556 789. Umanjitelj 22 111 112 332 11 221 102 765 234 345. Razlika. Umanjenik 443 376 273 456 282 345 334 ...

Prošireno oduzimanje imovinske koristi pribavljene ... - CEST F BiH

putem pomoćnika ili druge osobe (Klarić & Vedriš, 2009). ... Markass Car Hire Ltd v. ... pronevjera; prevara u službi; primanje mita; davanje mita; protivzakonito ...