vrste troškova

Uputa o prihvatljivosti troškova, plaća i povezanih troškova (veljača ...

4 velj 2020 ... Terenski dodatak . ... tome potpisuje se Dodatak Ugovoru o bespovratnim sredstvima. ... Terenski dodatak i dnevnica međusobno se isključuju.

uputa o prihvatljivosti troškova plaća i troškova povezanih s radom u ...

sati za taj mjesec, formula za izračun postotka rada na projektu za nepuno radno ... Ugovor o autorskom djelu može se sklopiti isključivo ukoliko se ostvare uvjeti ...

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

08.06.2019. SEME ŽITARICA Naziv vrste Latinski naziv vrste Sorta ...

8 јун 2019 ... Vučji trn. Hipophae rhamnoides. Oblepiha organski. Evropska unija. 3.000. 18. 13307RS1800z01rs. Žuta malina. Rubus idaeus. Yellow King.

VRSTE NASTAVE Vrste nastave klasificiramo prema razlicitim ...

Razredna nastava - organizacijski oblik nastave u nizim razredima os- novne škole u kojima jedan ucitelj izvodi vecinu nastavnih sadrzaja. Dopunska nastava ...

RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA

25 феб 2018 ... Tradicionalna definicija. “T.R. identifikuje definiše, mjeri, izvještava i analizira različite elemente indirektnih i direktnih troškova povezanih s.

Karakteristike troškova kvalitete

Osnovna vrsta troškova, odnosno njihov osnovni oblik su prirodni troškovi. ... druge strane, upućuju na bitne razlike ove vrste troškova u odnosu na ostale ...

IZVJEŠTAVANJE I PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

... Republike Hrvatske [email protected] Šmarješke toplice, 13. veljače 2017. ... Mjesečni fond sati za lipanj 2016 je 176 sati, dok je broj radnih sati 168.

Usporedba troškova-L=3,4 x 1,7 - Schoeck

jed. cijena ukupno. Detalj balkona sa Isokorb elementom. Isokorb K m'. 3,50. 840,00 kn. 2.940,00 kn ... Armirana glazura u padu 4-6 cm m2. 5,78. 65,00 kn.

Odluka o visini troškova - higijenski

15 ožu 2019 ... Cijena u kunama (s uključenim PDV-om). 275,00. 550,00. 330,00. 165,00. Osnovni program stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj.

RAČUNOVODSTVENO PRAĆENJE TROŠKOVA NA PRIMJERU ...

9 ruj 2016 ... PODUZEĆA KINGTRADE D.O.O. MAKARSKA............................................ 23. 4.1. Općenito o poslovanju poduzeća Kingtrade d.o.o. Makarska.

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN I ANALIZA TROŠKOVA U ...

13. 3.2.3. Troškovi promidžbe i reprezentacije . ... Skladišna kartica sirovine A – knjiženje u materijalnom knjigovodstvu ... Porezni aspekt troškova reprezentacije.

točka pokrića troškova - FGAG

točka pokrića troškova (granica rentabilnosti, mrtva točka rentabilnosti, mrtva točka prometa) – točka koja pokazuje kada su u jednom poduzeću troškovi i prihodi ...

PRAĆENJE TROŠKOVA KOD PRUŽATELJA UGOSTITELJSKIH ...

izvještavanja u hotelskoj industriji, vrste kalkulacija prodajne cijene, poreze u ovoj ... posebno uređen za neku svečanost (na primjer svadba) onda se on smije.

Cjenik naknada i troškova - OTP Leasing

Cjenik naknada i troškova. OTPL u ... leasing ugovora za isti objekt leasinga i obračun troškova obrade novom Primatelju ... Naknada za prefakturiranje. 20. 5.4.

OBRAČUN TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA NA ... - doiSerbia

direktnih troškova, indirektni troškovi se ne mogu u momentu nastanka direktno alocirati za konkretne nosioce troškova, jer su to troškovi koji su zajednički za.

2 OPTIMALIZACIJA GLAVNIH TROŠKOVA ZAVARIVANJA

0,55 – 0,65. - transformator .................. 0,80 – 0,95. - ispravljač..........…........... 0,75 – 0,85 ε - intermitencija, vrijeme uključivanja električnog luka ε = vrijeme radno.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA tip operacije 4.1.1 ...

električnu/kanalizacijsku mrežu, gromobransku instalaciju, mreže putova unutar ... 1.2.3 - oprema za dopunsko osvjetljenje i zasjenjivanje. 2A. 1.2.4. - oprema i ...

Zahtjev za plaćanje troškova studija

24 kol 2017 ... Izjava* je sastavni dio obrasca Zamolbe za plaćanje troškova studija (školarine) na rate zbog slabijeg socijalno-ekonomskog statusa).

kalkulacija troškova za poduzetnike graditeljske djelatnosti

obračunavaju putem prodajne cijene radnog sata, ona mora sadržavati ... Izračun korisnoga radnog vremena za jednog radnika u satima. Naimenovanje. Dani.

o naknadi pretprocesnih troškova u parničnom postupku

stranka sudu priloži i pisano izvješće, koje joj je predao privatni detektiv nakon obavljenoga ugovorenoga posla u smislu ćlanka 19. ZPD, kako bi se sud uvjerio.

Struktura troškova građevinskih radova u visokogradnji

Nivo obrade je sustav “rohbau” koji uk- ljučuje i stolariju, pokrov i izradu pročelja. Sustav “rohbau” podrazumijeva klasičnu izvedbu nosive konstrukcije u.

obrazac zahtjeva za naknadu troškova prevoza

(ime i prezime podnosioca zahtjeva). (naziv institucije kojoj se zahtjev podnosi). ZAHTJEV ZA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA. Obraćam Vam se sa ...

METODE OBRAČUNA TROŠKOVA U PROIZVODNOM SEKTORU ...

Ključne riječi: Troškovi proizvoda, metode vrednovanja zaliha, metode alokacije troškova, struktura troškova proizvodnje, proizvodni sektor, opći troškovi ...

Analiza troškova održavanja i uporabe građevina

25 svi 2012 ... troškovi održavanja i uporabe građevina, struktura troškova, matematički model, statistički značajne varijable. Subject review ... Izračun je troškova životnog ciklusa jedan od ključnih elemenata ... popravaka krova. Točnost ...

homotetija izokvanti i separabilnost troškova homotheticity of ...

SAŽETAK: U ovom se radu povezuje proporcionalna promjena faktora proizvodnje i ekonomska efikasnost. Konstantni prinosi i strogo rastuže transformacije ...

pravila i upute za izračun troškova - EU Ribarstvo

(u daljnjem tekstu: Pravilnik), ovim Pravilima definiraju se kategorije i izračun ... službenih putovanja obuhvaćaju troškove prijevoza, smještaja i dnevnica, a koji ...

VODIČ za oslobođenje od sudskih troškova - Yucom

stranka platila nagradu za veštaka, sud će obavezati da sve te troškove platite ... Napominjem da imam 83 godine, te je jedini prihod koji ostvarujem penzija u ...

Planiranje troškova u fazi razvoja proizvoda

prikazuje mogućnost planiranja, odnosno procene troškova faze razvoja proizvoda. Ključne reči: planiranje, upravljanje , životni ciklus, faza razvoja proizvoda, ...

ZAVRŠNI RADOVI U VISOKOGRADNJI - PLANIRANJE TROŠKOVA ...

fasaderski radovi. 204.856,44. 4,22%. - soboslikarski radovi. 195.607,37. 4,03%. - limarski radovi. 148.402,60. 3,06%. - montažni radovi (suha gradnja). 147.126 ...

Model plačanja troškova službenih osoba

url: http://www.uhrs.hr e-mail: [email protected] IBAN: HR0223400091116005175 .:. MB: 01436139 .:. OIB: 09509648521 uredovnica: Zrinsko Franskopanska bb ili ...

Matea Žalac OBUHVAĆANJE TROŠKOVA AMORTIZACIJE U ...

troškova. Potom se objašnjava osnovicu za obračun amortizacije i metode ... kroz praktični primjer objasniti obuhvaćanje troškova amortizacije u računovodstvu.

Troškovi i kriteriji klasifikacije troškova - EFZG

Kriterij klasifikacije. Vrste troškova troškova. Prema vremenu nastanka. 1) povijesni. 2) budući ili planirani. Prema funkcijama. Prema položaju u financijskim.

AUTOMATSKI IZRAČUN TROŠKOVA DOSTAVE S VALUTNIM ...

Oprez i konsultiranje HP-a je posebno važno u slučaju slanja prema udaljenim ... biznisu" bez specijaliste za otpremu, za brzi automatski informativni izračun troška dostave. ... Cijene standardne i Express pošiljke automatski se iskazuju. 3.10.

Naknade troškova školarine u 2013. godini

3. ERNA DAVIDOVIĆ CVETKO. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij. Molekularne bioznanosti, Sveučilište. J.J.Strossmayera u Osijeku.

ANEKS I Obrazac LPT- MPU LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA D ...

ZA BILJNU I STOČARSKU PROIZVODNJU. D/1. Naziv ... Malčer (tarup). 22. Uvijač za rolo-bale, presa za ... Motokultivator sa priključcima. 37. Ostali strojevi i ...

TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

c) za djela iz nadležnosti Vrhovnog suda FBiH i Suda BiH 40 bodova ... spora, smatraće se radi utvrđivanja vrijednosti spora i primjenu ove Tarife da je.

obrazac zahtjeva za sufinanciranje troškova obrazovanja

BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI (2019.) 1. REPUBLIKA HRVATSKA ... te ne mogu biti isplaćena na poseban (zaštićeni) račun. Zahtjev za povrat ...

Usporedba troškova drvoprerađivačkog pogona sa kogeneracijskim ...

... energije za pogon kogeneracijskog postrojenja. 1. 40 kW. 40 kW. Ukupno. 1095 kW. Tablica 1. Potrošači električne energije ("Pilana Pečenec", 2017). Slika 2.

struktura troškova u tehnološkom postupku uzgoja šampinjona

Uzgoj šampinjona odvija se u zatvorenom prostoru, tako je utjecaj vanjskih čimbenika na proizvodnju vrlo mali. Uzgojni proces traje oko šest tjedana, pa je i ...

model analize troškova i dobiti uporabe ... - POWERLAB - Fsb

Nažalost, izvoz prerađene biomase (briketi, peleti, drveni ugljen) ... ekonomija veličine proizvodnih jedinica potrebnih za veći toplinski konzum daljinskoga.

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenog ... - TTF

18 tra 2019 ... Uz putni nalog obavezno se prilaže Izvješće s puta i isprave kojima se dokazuju nastali izdaci (računi za cestarine (ispis ENC), putne karte, ...

mjerenje, obračun i računovodstvena evidencija troškova rada

Ključne riječi: računovodstvo, troškovi rada, obračun plaće, evidencija plaća. ... uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id= ...

reprezentativni primjeri ukupnih troškova standardni stambeni ... - PBZ

1 sij 2020 ... STAMBENI KREDITI U HRK UZ ZALOG NA STAMBENOJ NEKRETNINI. PROMJENJIVA KAMATNA STOPA ZA. CIJELO RAZDOBLJE ...

Odluka o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i ...

10 ruj 2019 ... individualni prijevoz i to: - u iznosu od 1,50 kuna po prijeđenom kilometru za vozilo kojim roditelj/pratitelj obavlja prijevoz u iznosu od 2,50 kuna ...

Kalkulator troskova dostave s valutnim pretvornikom (pokaz-PDF)

Ako pretežno plaćate (repromaterijal ili tarife e-trgovina) sa kunskog računa, realnije je u konverter unijeti prodajne tečajeve. otkupna pošiljka povrat pošiljke.

Analiza sustava subvencioniranja najamnina i troškova stanovanja ...

11 ožu 2010 ... niranja najamnina koje plaćaju zaštićeni najmoprimci. Pomoć za ... U navođenju imena udruga dominira Caritas i inicijative povezane.

Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad ...

500. 11. Salata, endivija. 500. 12. Špinat, matovilac, rotkvica*. 500. II. DVOGODIŠNJE POVRTNE KULTURE. 1. Mrkva, peršun, paštrnjak, celer*. 2. Postrna repa,.

Evidencija za obračun naknade troškova prijevoza zaposlenika i ...

10 srp 2014 ... Zaposlenici koji se odluče za godišnju kartu, trebaju: a) trebaju dati ... u visini 75% cijene godišnje/mjesečne* karte ZET-a za mjesni odnosno.

obracun putnih troškova i ostalih nadoknada - RRiF

VII. 7.1. PRIMJER OBRAČUNA PUTNOG NALOGA ZA SLUŽBENI PUT. U INOZEMSTVO. (Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA).

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - Hrvatska ...

Tarifa određuje način vrednovanja, obra- čunavanja i plaćanja odvjetničkih usluga i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za ...

Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni list. Crne Gore", br. 028/18 od 27.04.2018), u kojima je ...

analiza troškova vlastitoga i uslužnog transporta trupaca ...

U početku primjene kamiona za daljinski prijevoz drva, za utovar i istovar koristio se ... i u kombinaciji sa strategijom prodaje tvrtka se može konkurentno pozicionirati ... voznih parkova, i to uglavnom malih prijevoznika te onih koji se bore za ...

utjecaj troškova studiranja na potražnju za uslugama visokog ...

Ključne riječi: neto troškovi studiranja, potražnja za uslugama visokog ... vjerojatnost da će se osoba zaposliti, što smanjuje oportunitetni trošak studiranja.

Odluka o naknadama troškova - cijenama školarina i ... - Algebra

Cijena školarine za upis na prvu godinu preddiplomskog studija, ovisno o ... OIB: 14575159920 i matični broj: 2412926 IBAN: HR7523600001102036972 toi.

interaktivan pristup u elaboriranju pojma oportunitetnih troškova

24 феб 2017 ... Ključne reči: Oportunitetni troškovi / Interaktivni metodi nastave ... informacija, šta predstavlja oportunitetni trošak slušanja Erik Kleptona? A. 0$.

kalkulacije pokrića varijabilnih troškova - Savjetodavna služba

Pred vama je novi katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje. ... (primjerice odnos troškova kupljene stočne hrane i troškova proizvodnje krmnih kultura na.

Javni poziv - sufinanciranje troškova obrazovanja - Ministarstvo ...

4 velj 2019 ... i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te su: ... b) obrazovanje upisale i započele nakon 28. lipnja 2018. godine, a prije ... Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja ne može biti odobren ukoliko je ...

Obračun troškova i rezultata poslovanja po standardnim troškovima

a) za obračun standardnih i stvarnih direktnih troškova materijala za ostvarenu proizvodnju: Obračun troškova i rezultata poslovanja po standardnim troškovima.