ured za koordinaciju sustava procjene učinka propisa

Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje ... - e-Savjetovanja

Strategije sudjelovali su: Ured za zakonodavstvo, ministarstvo nadležno za ... prijedlog i nadležnog tijela za koordinaciju sustava procjene učinka propisa ili ...

Perspektive procjene učinaka propisa u hrvatskom sustavu državne ...

obrazloženju je rečeno da se Ured »ukida zbog provedbe mjera raciona- lizacije i ... jela Uredbu o osnivanju Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka.

Radna skupina za provedbu procjene učinaka propisa za Zakon o ...

Ivana. Op6inski sud u. 21. Romana Matanovac Vuckovi6 Pravni fakultet u Zagrebu. 22. Mira Bunci6 ... za intelektualno vlasnistvo. 33. Jasmina Kljajic Vidovic.

Usporedba njemačkog i hrvatskog sustava procjene vrijednosti ...

jednosti zemljišnih čestica (Verordnung über die Grun- dsätze für die Ermittlung ... nekretnina, primjerice: kupoprodajne cijene zemljišnih ... za njihov izračun.

Katalog propisa 2017 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

Prostorije u kojima je smještena bibliotečka građa treba da budu udaljene od objekata koji svojim štetnim uticajem mogu dovesti do oštećenja bibliotečke građe.

Katalog propisa 2016 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

Katalog propisa 2016. Nespa computers doo, Podgorica. 5. 7) stekne više od 30% akcija sa pravom glasa kao stečajni povjerilac u stečajnom postupku nad ...

Katalog propisa 2018 - Registar i precisceni tekstovi propisa Crne ...

saobraćajnoj traci predviđenoj za prolazak kroz raskrsnicu u smjeru u kojem ... znakovi, učesnici u saobraćaju dužni su da se zaustave kad se pojavi crveno ... saobraćaja (kazna zatvora, novčana kazna, mjere bezbjednosti i zaštitne mjere);.

Ohrabri se - Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe ...

Ohrabri se, prijavi korupciju! Budi hrabar, prijavi korupciju!!! Za sve dodatne informacije o prijav- ljivanju korupcije i mehanizmima zaštite kontaktirajte APIK.

Veličina učinka

Nažalost, vrlo se često zaboravlja da je statistika samo alat i ništa drugo. Statistika ne ... dobivene p vrijednosti interpretiraju točnost ili vjerojatnost nul-hipoteze.

Sm ernice za reviziju učinka

2.2 POSEBNE KARAKTERISTIKE REVIZIJE UĆINKA . ... znaćenje. To moše da se uradi na sledeşi naćin: • UtvrČivanjem kljućnih faktora koji şe najverovatnije ...

studija kvantitativnog učinka prijedloga crr/crd iv - izračun ... - HNB

IZRAČUN KREDITNIM RIZIKOM PONDERIRANE. AKTIVE PRIMJENOM STANDARDIZIRANOG PRISTUPA I. POPUNJAVANJE OBRAZACA ~. Odgovori na ...

Antagonizacija učinka intramuskularne aplikacije sukcinilkolina u ...

Sukcinilkolin, depolarizirajući neuromuskularni blokator, koji je od ulaska u kliničku ... 1957. godine objavljeno preko 7000 članaka (vezano uz sukcinilkolin) bez ...

ODREĐIVANJE ANTIMIKROBNOG UČINKA ZAČINSKOG BILJA NA ...

26 ruj 2019 ... U ovom radu ispitana je antimikrobna aktivnost odabranih vrsta začinskog bilja na patogenog uzročnika kvarenja hrane, Enterococcus faecalis.

republika hrvatska državni ured za reviziju područni ured krapina ...

pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća Ljudevit Gaj, Krapina. Revizija je obavljena u razdoblju od 21. studenoga 2001. do 24. srpnja 2002. Postupak ...

Matični ured Slavonski Brod - Ured državne uprave u Brodsko ...

35000, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV. br. 1. Tel: 035/216-510 ( prijem stranaka i izdavanje isprava iz svih matica ). 035/216-454 ( matica rođenih i matica ...

reprezentacija učinka kompleksnih optičkih ... - Antonio Šiber

29 svi 2010 ... Naočale i POVRay . ... Slika 47. Pogled kroz naočale dioptrije D= 1. 1 - m . ... Bikonveksna leća može poslužiti i kao povećalo (slika 25.). Ako se.

IZVEŠTAJ REVIZIJE UČINKA Sistem za određivanje tarifa za ...

31 дец 2019 ... preporuka „Sistem za utvrđivanje tarifa električne energije, toplotne energije i ... razumljivi za sve interesne strane kako bi se postigli najbolji rezultati sa ovog ... M itro v ica. Proizved. m3. 23,154,548 22,874,000 25,199,252 ...

Odgovori na pitanja vezano uz Studiju kvantitativnog učinka - HNB

generalno na taj portfelj (npr. Trezorski zapisi Ministarstva financija)?. Odgovor: Misli se na taj portfelj vrijednosnog papira, a ne na pojedinačni vrijednosni papir ...

IZVJEŠTAJ REVIZIJE UČINKA Upravljanje koncesijama u ... - vrifbih

jedinstvene baze podataka dodijeljenih koncesija, prosjeĉno radno vrijeme utrošeno po svakom ... Elgrad“ doo Jajce MHE „Glasinac“ minihidroelektrana.

PODRUČNI URED ZAGREB I SREDIŠNJI URED ... - Porezna uprava

17 ruj 2012 ... DENAC. Područni ured. Varaždin,Graberje 1, 42000. Varaždin. 19. ... DAVOR. HALT. Područni ured Osijek, Županijska. 4/I, soba 23, Osijek.

Studija analize učinka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog ...

1 srp 2019 ... brzina. 89. 5.7.3. PROPISI iz područja katastra INFRASTRUKTURE . ... razvoja širokopojasnog interneta, dokumentaciji dostavljenoj od ... Prema podacima HAKOM-a iz trećeg kvartala 2017. pokrivenost pristupnim mrežama.

Ispitivanje učinka percipiranog Theta binauralnog ritma na ... - UniZd

Kao rezultat toga, cijeli mozak biva uveden na frekvenciju koja je jednaka razlici između dva prezentirana tona i počinje rezonirati na toj određenoj frekvenciji.

izveštaj revizije učinka efikasnost i efektivnost vladinih politika ...

5 дец 2018 ... Da bi ispitali efikasnost i efektivnost ovih politika na razini ministarstava izabrana su i Ministarstvo rada i socijalne zaštite i Ministarstvo ...

Analiza učinka voznog parka cestovnog prijevoznika - Digitalni ...

9 lis 2019 ... Utjecaj tereta na formiranje cijene prijevoza . ... otkopčati i ostaviti na utovaru ili istovaru, a u isto vrijeme kamion može obavljati prijevoz.

ines mazul vrednovanje učinka luka nautičkog ... - Pomorski fakultet

su vlastiti plovni park te se postupno obnavlja i domaća mala flota. Ipak, pravi razvoj ... jahte, čamci i druga plovila za zabavu, sport i rekreaciju te se realizira se u vidu zabavne ... koristi splavi, pneumatski čamci, skuteri, kanui, kajaci, čamci itd.

E-ured - Brošura - 20100528 - moj ured

28 svi 2010 ... E-ured :: moj ured. Specijalizirani poslovni sustav za male tvrtke - svibanj 2010. Stratus IT d.o.o.. Nova cesta 171a/I. 10000 Zagreb. 01/61 99 ...

Projektiranje sustava odvodnje (kanalizacijskih sustava)

Projektiranje sustava odvodnje (kanalizacijskih sustava) ... Hidraulički parametri kanalizacijskih cijevi za proračun djelomično ispunjenih profila. Lokalni gubici u ...

dimenzioniranje vodoopskrbnog sustava i sustava oborinske i ...

... kanalizaciju. Ključne riječi: dimenzioniranje, vodovod, kanalizacija, sanitarije, hidraulički proračun ... [2] Božena Tušar (2004), Zagreb – Kućna kanalizacija.

Katalog propisa v3.02

Katalog propisa v3.02. Strana: 1 ... Sticalac koji, samostalno ili sa povezanim licem, stekne akcije emitenta kojima, zajedno sa brojem akcija koje već posjeduje ...

Katalog propisa v3.05

14. lešinari (bijela kanja, crni strvinar, bjeloglavi sup) 15.000. 15. eje (poljska, stepska, livararka, močvarica) 5.000. 16. siva lunja 5.000. 17. sokolovi (sve vrste ...

ANALIZA KOMPENZACIJSKOG SUSTAVA I SUSTAVA ...

Pretpostavlja se da, što je kvalitetnije formiran kompenzacijski sustav, ... Buble, M.; Bakotić, D. Kompenzacijski menadžment, Svuečilište u Splitu, Ekonomski.

Katalog propisa 2019

Član 6. Odredbe ovoga zakona shodno se primjenjuju i na: 1) lica registrovana za obavljanje djelatnosti proizvodnje koja svoje proizvode prodaju na tržištu;.

odlomak - Katalog propisa

SADRŽAJ. DIO I. TEORIJSKE OSNOVE UPRAVNOG PRAVA ............. ............. ... b) Tradicionalna (uža) koncepcija predmeta upravnog prava c) Savremena (šira) ...

Tekst propisa - CROSMA

16 velj 2016 ... sukladno propisima o zdravstvenoj zaštiti stranaca. Tekst propisa http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.in.

Proizvodnja rakije uz poštivanje propisa

6 ruj 2013 ... plaćaju paušal na kotao (100 kn za kotao do 100 litara, a za veći 200 kn). Taj paušal se ... nego je počeo peći rakiju, a to je sada vrlo aktualno).

analiza tehničkog propisa - 5E Rijeka

Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama, NN 87/08. i. NN 33/10. (Propis) u okviru ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu ...

Zakon o patentima - Katalog propisa

Zakon o izmjenama Zakona o patentima ("Službeni list Crne Gore", br. 002/17 od 10.01.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu. ZAKON.

Katalog propisa 2019 - AKOKVO

9) Za izdavanje potvrde o prijavi rada stranca do 30 dana 20,00; ... 3) Za zamjenu inostrane vozačke dozvole dozvolom Crne Gore 30,00. ... 4) Za rješenje po zahtjevu za izdavanje dozvole za nabavku eksplozivnih materija 20,00. ... 5) Za izmjenu podataka u jedinstvenoj carinskoj ispravi (JCI), podnesenoj elektronskim ...

Zakon o radu - Katalog propisa

Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu ... koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim.

PRIRUČNIK ZA ANALIZU EFEKATA PROPISA (RIA)

USKA DEFINICIJA: Proces registracije u sudovima je spor zbog nedo- ... status quo, opcije koju je regulator već odabrao bez adekvatne analize i jedne ...

nauka o upravi - Katalog propisa

E-mail: [email protected] Za izdavača: ... Knjiga predstavlja udžbenik iz predmeta Nauka o upravi. Pisana je pre ... Nauka o upravi (javna uprava) i upravno pravo .

Katalog propisa v3.05 - Ministarstvo odbrane

O vršenju inspekcijske kontrole sačinjava se zapisnik, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Obrazac zapisnika iz stava 1 ovog člana, odštampan je uz ...

Jedinstvena pravila za izradu propisa

poznato je danas kao znanost o sastavljanju ili izradi pravnih propisa − nomotehnika. (složenica od grčkih riječi nomos = zakon i tehne = vještina). Nomotehnika ...

Katalog propisa 2019 - Ministarstvo odbrane

21 јун 2019 ... 1 i 2 ovog zakona, može biti, na osnovu ugovora o službi u Vojsci, ... Lice u službi u Vojsci obavezno je da poklon iz stava 5 ovog člana prijavi ...

ZOOO - Knjiga 2.indb - Katalog propisa

Načelo savjesnosti i poštenja. 36. Član 13. Dispozitivni karakter odredaba zakona. 38. □ Dispozitivni karakter odredaba Zakona o obligacionim odnosima. 38.

Katalog propisa 2017 - Ministarstvo ekonomije

univerzalni poštanski operator i objavljuje na svojoj internet stranici. 1.3 Posebne usluge. 1.3.1 prioritetna pošiljka. 1.3.2 pošiljka sa povratnicom. 1.3.3 pošiljka ...

Katalog propisa v3.05 - Centralna Depozitarna Agencija

Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica (u daljem tekstu: Registar). Akcijama, u smislu ovih pravila, smatraju se akcije i obveznice zamjenjive za akcije.

Elaborat procjene vrijednosti pokretnina.pdf

Ormar kutni bez vrata 220. 1 kom. 9. 1 funkcionalno. 300. 11 ... Kuhinja sa ugrađenim el, Elem,. 1 kom. 15. 1 ... Šank polukružnog oblika. 1 kom. 88. 2 u funkciji.

procjene vrijednosti nekretnina - agenti.hr

Ing ekspert d.o.o. Zagreb, Škrlčeva 39. METODOLOGIJE PROCJENE VRIJEDNOSTI NEKRETNINA. 1. OPĆENITO. Procjeni vrijednosti nekretnine pristupamo iz ...

Katalog propisa 2018 - Opština Bijelo Polje

bojanje spoljne i unutrašnje stolarije i tapetarski radovi;. - farbanje bravarije, radijatora, drugih grejnih tijela i drugih odgovarajućih elemenata u zgradi;.

Izvodi iz propisa koji se primjenjuju u oblasti posredovanja u ...

ピe prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ...

spisak zakona, propisa, standarda i normativa za elektrotehničku ...

3 окт 2019 ... Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ... normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova ...

Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Poljski jasen. Fraxinus excelsior L. Bijeli jasen. Juglans nigra L. ... Ulmus minor Miller. Poljski brijest. Ulmus glabra Huds. Gorski brijest. Ulmus laevis Pali. Vez.

Priručnik za prevođenje pravnih propisa Republike Hrvatske na ...

U tom slučaju prevoditelj je dužan upotrijebiti postojeći engleski prijevod citiranoga teksta, makar bila samo jedna odredba. Isto se odnosi na naslove hrvatskih ...

Zbirka Propisa Iz Lovstva - Lovačko društvo Ponikve

mađarska vižla kratkodlaka, mađarska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer, engleski ...

Pravilnik o programu i načinu polaganja ... - Katalog propisa

12 мај 2017 ... održava pravosudni ispit najduže pet minuta. ... Literatura: Krivični zakonik Crne Gore, Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom ...

Priručnik za izradu obrazloženja propisa - Ministarstvo pravde ...

Najviši pravni akt je ustav i međunarodni ugovori, od kojih su mnogi ugrađeni u Ustav BiH, a za- tim slijede zakoni (primarni propisi). Poslije njih su sekundarni ...

Zdravko Vukšić: Jedinstvena pravila za izradu propisa

poznato je danas kao znanost o sastavljanju ili izradi pravnih propisa − nomotehnika. (složenica od grčkih riječi nomos = zakon i tehne = vještina). Nomotehnika ...

Kontrola ribarstva i provedba propisa o ribarstvu - Europa EU

1 www.europarl.europa.eu/factsheets/hr. KONTROLA RIBARSTVA I. PROVEDBA PROPISA O RIBARSTVU. Kontrolom ribarstva i provedbom propisa o ribarstvu ...

Najnovije izmjene Zakona o doprinosima za ... - Katalog propisa

(obrazac JPR). - Prirez na porez obračunava se na teret isplatioca prihoda ostvarenih po osnovu ugovora o djelu. Broj: 03/2-3510/2-17. Podgorica, 10. mart ...