upravljanje zalihama primjer iz prakse

Upravljanje zalihama

Upravljanje zalihama. Doc. dr Goran Avlijaš [email protected] ➢ Zalihe su uskladišteni materijali koji se koriste da bi olakšali proizvodnju, ili zadovoljili ...

Upravljanje zalihama u 6 koraka

Slika 2: Paretovo pravilo. Analiza se provodi svrstavanjem artikala u tri grupe, A, B i C, primjenom kriterija koji karakteriziraju njihovo poslovno značenje.

Upravljanje zalihama - e-Student

18 ožu 2009 ... Upravljanje zalihama je aktivnost kojom se organizira ... Na primjer, većina dućana ima robu kupljenu na” veliko” a koja ... U praksi to uključuje ...

Upravljanje zalihama - EFOS

17/11/2018. 1. UPRAVLJANJE ZALIHAMA. Razine zalihe – Bullwhip efekt. 19.11.2018. Upravljanje operacijama poduzeća - 2018/2019 v2b. 2 ...

Upravljanje zalihama u 6 koraka - Logiko

Upravljanje zalihama u 6 koraka www.logiko.hr. 10. Slika 1: Kriteriji za podjelu materijala po kategorijama. ABC Analiza zaliha. Pareto i njegov grašak.

UNAPREĐENJE NABAVE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA U KO-AK ...

14 srp 2016 ... Koprivnica" odabrao sam iz razloga što mi je ta tematika bila izuzetno zanimljiva, a s obzirom da je moj otac ... Amortizeri i ostali auto dijelovi.

upravljanje zalihama i optimizacija skladišta - ho cired

16 svi 2018 ... optimalnim troškovima. ➢ U referatu analiziramo utjecaj upravljanja zalihama i skladišno poslovanje, pojasniti ćemo ključne pojmove zaliha, ...

Upravljanje zalihama u dobavnom lancu - PFRI

Danas postoje razne vrste skladišta u kojima se skladište nebrojene vrste robe, različitih cijena, oblika, boja i veličina. Radi tog razloga je i nastalo današnje ...

Metode za upravljanje zalihama - Digitalni repozitorij Sveučilišta ...

Za upravljanje zalihama danas su na raspolaganju brojne tradicionalne i suvremene metode upravljanja, ali i niz informacijskih sustava, koji se izgrađuju na ...

upravljanje zalihama - e-Student - Fakultet prometnih znanosti

UPRAVLJANJE ZALIHAMA predavanja …“važnije je kupovati ono što prodajemo, nego prodavati ono što kupujemo”… …“problem odjevnih predmeta u.

upravljanje zalihama materijalnih dobara i skladišno poslovanje u ...

Proces skladištenja treba realizirati uz najniže ... U skladištu se mora održavati stalna kakvoća zaliha ... kako bi se skratio proces poslovanja i time ubrzao.

Upravljanje zalihama u dobavnom lancu - Pomorski fakultet

rada u skladištu i postupke uskladištenja i metode razmještaja robe u skladišta. Sedmo ujedno i zadnje poglavlje govori o troškovima skladištenja.

KAUCIONA HIPOTEKA – ŠTO JE TO? (uz primjer iz sudske prakse)

nog očitovanja stranaka učinjenog pred skupljenim saborom, kasnije pred ... I danas Zakon o zemljišnim knjigama3 propisuje za brisovnu tužbu rok od tri (3) go-.

organizacija kontejnerskog prijevoza- primjer iz prakse - Digitalni ...

28 lip 2017 ... brodovi, kontejnerski terminali i prekrcajna mehanizacija koja se koristi prilikom ... U nastavku rada prikazan je kontejnerski brod IDEAL X.

energetska učinkovitost led rasvjete- primjer iz prakse - Fakultet ...

žarulje, smatra se kako će LED rasvjeta zamijeniti postojeće žarulje sa žarnom niti i ... globalnoj razini odlučivanja, činjenica je da se jedine akcije poduzimaju u ...

Značaj hemeroteka u obrazovnim procesima: primjer prakse ...

Značaj hemeroteka u obrazovnim procesima: primjer prakse. Sveučilišne knjižnice u Splitu. 13. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Opatija 15.

PRIMJER DOBRE PRAKSE: DJEČJI VRTIĆ 'DJEČJA IGRA'

Kvalitetno vođenje u ustanovi ranog odgoja. (Primjer dobre prakse: Dječji vrtić 'Dječja igra'). Diplomski rad. Ana Klara Komazlić. Mentor: dr. sc. Edita Slunjski ...

inovativnost u knjižnicama – primjer prakse knjižnice i čitaonice “fran ...

strirati na primjeru prakse Knjižnice i čitaonice “Fran Galović” Koprivnica, koja je dobitnica nekoliko prestižnih nagrada i priznanja domaće i inozemne stručne ...

upravljanje rizicima - trendovi i prakse - Singipedia

Apstrakt: Kada govorimo o savremenim uslovima poslovanja, proces poslovnog odlučivanja je neodvojivo vezan za proces upravljanja rizicima. Koliko će sam ...

upravljanje ljudskim resursima i motivacija zaposlenika - primjer ...

na primjer osobu koju oni traže i žele zaposliti treba biti samomotivirana" (Richard,. 2000.,15). ... priložiti životopis i motivacijsko pismo. ... sjedištem u Hrvatskoj.

MAFIJA KAO PRIMJER PARALELNE VLASTI: PRIMJER ITALIJE

10 sij 2011 ... svi mafijaši biti oslobođeni optužbi, no dogodilo se upravo suprotno. Također broj- ni pentiti, među kojima Leonardo Messina, Gaspare Mutolo i ...

1 Klinička etika Slučajevi iz prakse Napomena: Slučajevi iz prakse ...

Početkom kolovoza, sve bolnice, starački domovi i sanatoriji su morali prijaviti sve pacijente koji ... U 20 godina u Petrovoj je, uz 5.100 djece začete IVF metodom, drugim ... ovulacije hormonima, vađenje (punkcija) jajnih stanica iz jajnika žene i ... peptički hormoni, faktori rasta i njima slične tvari (uključujući ljudski hormon ...

kontroling kao instrument uspješnog upravljanja zalihama

Koeficijent obrtaja zaliha = Trošak prodanih proizvoda. Prosječna vrijednost zaliha. Da bi se moglo utvrditi koje zalihe najviše utječu na koeficijent obrtaja zaliha ...

ANALITIČKI PRIKAZ MODELA UPRAVLJANJA ZALIHAMA

Upravljanje zalihama je vrlo složeni proces te kako bi se mogao bolje predoĉiti, za poĉetak će biti podrobnije opisane same zalihe. Poznato je kako su zalihe ...

Završni rad br. 252/LOG/2015 Unapređenje upravljanja zalihama u ...

tema mnogim poduzeća koja se bave maloprodajom robe, pa sam s toga odlučio ... odaberem baš „Lidl Hrvatska“ za poduzeće kroz koje ću odraditi konkretan primjer. ... čekati odluku odjela nabave o rješavanju tog problema (akcije,povrat..).

upravljanje rizicima projekata i usporedba dvaju alata za upravljanje ...

10 kol 2016 ... Na primjer, kada idemo u dućan postoji opasnost da nas udari auto na cesti. ... Projekti bi se započinjali bez ikakve analize rizika i potencijalne ...

trendovi pri upravljanju zalihama završni rad - Repozitorij Fakulteta ...

rada kojim su opisane osnovne značajke upravljanja zalihama. Kako bi se pojasnile metode za upravljanje zalihama, prethodno je opisano kako se zalihe dijele ...

kontroling kao instrument uspješnog upravljanja zalihama - Effectus

navedemo zasebno za svaki mjesec unutar promatranog razdoblja. 5 Izvor: Kovač, I. ABC-XYZ analiza kao strateški izvor u nabavi, dostupno na www.efzg.hr, ...

suvremeni pristupi upravljanju zalihama modern ... - EFOS

Tradicionalni model upravljanja zalihama (EOQ) sve više se nadopunjuje ili ... Dobivene spoznaje temelje se na analizi praktičnog poslovnog primjera i ... sedamdesetih godina prošloga stoljeća, vrlo brzo su prihvaćeni u poslovnoj praksi, da.

uloga operacijskog menadžmenta u upravljanju zalihama u e-trgovini

Ključne riječi: operacijski menadžment, e-trgovina, prednosti i nedostaci e-trgovine, područja ... Posjećenost korisnika na web stranici „grama-trgovina.com“ .

Primjer testa 4.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 4 - UPINITK

Ovo je primjer testa za ECDL modul 4 – tabelarne kalkulacije. Namijenjen je kandidatima koji se pripremaju za polaganje ECDL ispita. Cilj ovog testa je da.

Primjer testa 1.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 1 – osnove ...

Primjer testa za modul 1 - Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), ... 2. Koja se od navedenih tehnologija koristi za skladištenje, preuzimanje,.

Primjer testa 5.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 5 - UPINITK

Ovo je primjer testa za ECDL modul 5 – baze podataka. Namijenjen je kandidatima koji se pripremaju za polaganje ECDL ispita. Cilj ovog testa je da.

Primjer testa 3.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 3 - UPINITK

Ovo je primjer testa za ECDL modul 3 – obrada teksta. Namijenjen je kandidatima koji se pripremaju za polaganje ECDL ispita. Cilj ovog testa je da.

UPRAVLJANJE POSLOVANJEM I UPRAVLJANJE KVALITETOM ...

upravljanja poslovanjem (MS), koji je organizacija ugradila, radi vođenja i upravljanja poslovanjem sa stanovišta kvaliteta. Upravljanje kvalitetom i upravljanje ...

dnevnik prakse - FF UM

Pričujoči dnevnik prakse je namenjen študentom 3. in 4. letnika dvopredmetnega univerzitetnega pedagoškega programa PEDAGOGIKA IN …, in sicer za ...

dnevnik prakse...

Правила понашања студената током праксе у вртићу ... У разговору с васпитачем забележите каква педагошка документација се води у вртићу. 2.

Dnevnik struĊne prakse - FOI

10 ožu 2014 ... Dnevnik stručne prakse. II. Upute za voĎenje dnevnika stručne prakse: Student/ica je za vrijeme stručne prakse obvezan/na voditi Dnevnik ...

Fina DOP - Najbolje HR prakse

HZZ: stručne službe i savjetnica za zapošljavanje. - psihologijsko testiranje i intervjui. - edukacija uključenih, prevoditeljica za znakovni jezik. - 16.2.2015.

Iskustvo iz prakse - Emas

Galenika Fitofarmacija a.d. se bavi proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja od 1955. godine. • Od 1966. godine se nalazimo na današnjoj lokaciji u industrijskoj ...

DNEVNIK STRUČNE PRAKSE

Dnevnik stručne prakse. 2. Podaci o studentu. Prezime i ime, broj indeksa: Broj telefona. E-mail adresa: Smer: Godina studija: Naziv predmeta (Tema):. Mentor:.

Slučajevi iz optometrijske prakse

... Nataša Vujko Muždalo, M. Sc. Vision Science and Business (Optometry). Što slika prikazuje? A.Hordeolum (ječmenac). B.Milie. C.Upala Maibomove žlijezde ...

„Supervizija za suvremene prakse”

16 ožu 2018 ... obrazovanja sudjelovali su Mirjana Kazija, Mirela Skelac, Jasenka Pregrad, Tijana. Vidović i Zdravko Bokulić. Nakon kraće stanke slijedilo je ...

dnevnik prakse - WBC-VMnet

4.14 Model dnevnika prakse. Sveučilište:Sveučilište u Rijeci. Akademska godina: 2010/2011. Fakultet: Tehnički fakultet. DNEVNIK PRAKSE. Student:.

Zbornik sudske prakse - EUR-Lex

UFEU-a – Nediskriminacija rabljenih vozila uvezenih iz drugih država članica u ... jest vrlo jednostavan: porez se duguje prilikom svakog prvog unosa imena.

za liječnika opće prakse.

U Austriji možete sami odlučiti kojem ćete se liječniku obratiti (slobodan izbor liječnika). Povoljno je, ako se odlučite za liječnika, koji se nalazi u blizini Vašeg.

iz prakse - SMEITS Izdanja

kotao TAM STADLER, na lako ulje za lozenje, toplotnog uCinka 50 kW. Iz kotlarnic se topla voda izolovanom cevi dovodi do podstanice u prasilistu (slika 2).

Primjeri iz prakse - GeoThermalMapping

Ugrađene dvije dizalice topline. •Grijanje i hlađenje prostorija hotela rješeno preko dizalice topline. Voda – Voda reverzibilne s vodene strane kapaciteta 70kW ...

Escape room - Najbolje HR prakse

Escape room novi alat u selekcijskom postupku. Gordana Frgačić, Direktorica sektora ljudskih potencijala. Logotip tvrtke ...

dobre prakse e-poslovanja - Genis doo

poslovanje z uporabo tehnologij Microsoft Office SharePoint Server in. Genis e-GenDoc za SAP. (str. 12) izpostavljamo. Poenoteno e-poslovanje v mednarodni ...

Dnevnik stručne prakse - VISER-u

Dnevnik stručne prakse -Seminarski rad. • U ovom materijalu dat je uporedni pregled. Dnevnika stručne prakse i Seminarskog rada kako bi student kako da ...

Performanske prakse u procesu komodifikacije

Ključne riječi: performans, kulturalni performans, studije izvođenja, komodifikacija, društvo spektakla, Đakovački vezovi, Dioniz festival, uslužne djelatnosti, ...

Zbornik sudske prakse - EUR-Lex - Europa

„Sloboda kretanja radnika – Upućeni radnici – Tražbine za plaće koje proizlaze iz ... 26.; od 12. listopada 2004., Wolff & Müller, C-60/03, EU:C:2004:610, t.

Dobre higijenske prakse DEZINFEKCIJA

13 pro 2016 ... Pri ulasku u prostor gdje se proizvodi hrana. ... aluminija (almasilium) ne podnose dobro lužnata kemijska sredstva. Izbjegavajte korištenje.

Pedagog između teorije i prakse

„Učenje se odvija kroz dekonstrukciju, igru i eklekticizam“ (Kilgore, 2001: 59). Fenomenološki pravci u prvi plan stavljaju razumevanje življenog iskustva kroz ...

Postupak provođenja stručne prakse

Studenti se upućuju na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim, upoznavanja s odgovarajućim poslovima za koje se osposobljavaju ...

Dobre pčelarske prakse -priručnik-

obezbjeđuje im energiju za sprečavanje propadanja kolonija za vrijeme hladnih zima. Rizik od pesticida u monokulturama i zaraza sa AFB (Američka gnjiloća.

ORGANIZACIJA HOSPITOVANJA I METODIČKE PRAKSE

UPUTI za praksu se kupuju u skriptarnici i potom se popunjeni ... vaspitača su dužni da pišu MOLBU (jedna molba za dva semestra) direktoru VŠSSOV kako bi.

JEDINICE PRIVATNE PRAKSE - popis

Ljekarna, Nađa Dumanjić, mr.pharm. Ljekarna, Elvira Štimac, mr.pharm. RAB. Ordinacija opće medicine, Dubravko Bjeloš, dr. med. Ordinacija opće medicine ...

dobre prakse - FORS Montenegro

piva i robnu marku „Plavuša” po uzoru na uspješan American Blonde Ale. Pivo plasiraju lokalno kroz zadarske restorane i kafiće, a potražnja za ovim.