unizd geo

JPD - UniZd

Pomoćne povijesne znanosti – obavezni kolegij za ... posebno pri izučavanju starije povijesti, bez kojih se iz izvora ne bi mogla izvući povijesna stvarnost.

Dijalektologija - UniZd

1.7.Očekivani broj studenata na predmetu. 20. 1.3. Naziv predmeta. Dijalektologija. 1.8.Nositelj predmeta. Doc. dr. sc. Ante Jurić. 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS).

vjerojatnost - UniZD

kockom" gdje je objašnjavao vjerojatnost različitih ishoda ako se igra dvjema kockama. ... Na primjer, ljudi vjeruju kako će možda ipak dobiti na lutriji ili osvojiti novac na ... Koja je vjerojatnost da ćemo u igri pogađanja (npr. loto) od 49.

Morfologija - UniZd

X vježbe on line u cijelosti mješovito e-učenje. X samostalni zadaci multimedija i ... od morfema? ▻ Navedite sve morfeme morfa –ove u rečenici Vidim stolove.

motivacija - UniZd

Stvar (hrana, odjeća). • Situacija (spavanje putovanje. • Aktivnost(spavanje, igra rad). ○ Završetkom jednog ciklusa, otvaraju se vrata za nove potrebe i motive ...

Mikroekonomija - UniZd

NAZIV PREDMETA. MIKROEKONOMIJA. Šifra ... Mikroekonomija, Zagreb: MATE (peto izdanje). Dopunska literatura: ... Kontakt informacije [email protected]

natje č aj - UniZd

https://websc.unizd.hr/sc/5/login/student, (“Obrazac A” student treba popuniti nakon ... iz sustava E-MATICE o statusu školovanja braće i sestara putem aplikacije.

liburna - UniZD

6 ožu 2014 ... hozentregeri (Hosenträger), kinderbet (Kinderbett), kulturtreger (Kulturträger), lederjakna (Lederjacke), ligenštul/ligeštul (Liegenstuhl), ...

popis - UniZd

Zadar, 7. srpnja 2014. ... Učiteljski studij u Zadru. 5.500,00 kn ... 9.240,00 kn 27.720,00 kn HR53 2330 0031 1001 6324 3 Školarina za red. studij Sestrinstva.

Dvopredmetni - UniZd

razredima osnovne škole (od 5. do 8. razreda), obavezni predmet tijekom četverogodišnjega ... Zadaci i obveze studenata. 2. ... Mjesno i pojasno vrijeme.

Galileo - UniZd

tehnologije nužne za instalaciju satelita, posebno frekvencija na kojima ce sustav raditi. Procijenjeno je da ce investicija svih komponenti sustava iznositi 4,3 ...

jadran - UniZd

STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORATA ZNANOSTI,. DIPLOMA I PROMOCIJA DOKTORA ZNANOSTI. 22. STJECANJE I GUBITAK STATUSA ...

Brodarstvo - UniZd

veliki jedrenjaci. Najveći, francuski jedrenjak France, izgrađen je 1911. i bio je dug nešto manje od 128 m. • Godinu kasnije, 1912., izgrađen je prvi morski brod ...

Distribucije - UniZd

Teorijske distribucije za kontinuiranu varijablu jesu : normalna. (Gaussova) Studentova t distribucija F distribucija. (Gaussova), Studentova t-distribucija, ...

Fiziologija - UniZd

23 stu 2018 ... tekućina: građa nefrona, glomerularna filtracija i tubularna reapsorpcija, regulacija acidobazne i elektrolitne ravnoteže bubrezima, ...

završni rad - UniZd

Izjava o akademskoj čestitosti (jedna umetnuta u rad, nakon naslovne stranice i druga potpisana od strane studenta). - Izjava o pohrani završnog rada u Digitalni ...

grafen - UniZd

18 ruj 2015 ... Hibridizacija orbitala. Dijamant. ➢ Sp3 hibridizacija. Page 9. Grafit. Hibridizacija orbitala. ➢ Sp2 hibridizacija ...

Ekonomija - UniZd

1 lis 2019 ... Redovni studenti su dužni aktivno sudjelovati na ukupno 70 % predavanja i vježbi, te redovito izvršavati i predavati dodijeljene zadatke.

vjetar - UniZd

vjetrovi (nastaju strujanjem iz smjera suptropskih i polarnih maksimuma prema subpolarnim minimumima). - zonalni zapadni vjetrovi: samo nad oceanima i ...

D rugaobavijest - UniZd

21 lis 2017 ... CENTAR ˝STJEPAN MATIČEVIĆ˝. AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE i. MEDNARODNI IZOBRAŽEVALNI CENTER, LJUBLJANA.

ovdje - UniZd

16 velj 2018 ... 18:00. 20:00 Galješki jezik II. Alejandro Martínez Vice. SK-bibliotek. 398. 3-sri. 8:00. 10:00 Španjolska gramatika II (LV). Elena Romero López.

Natječaj - UniZd

17 srp 2018 ... Upisi pristupnika u prvu godinu jednopredmetnih redovitih i izvanrednih diplomskih sveučilišnih studija koji su ostvarili pravo upisa obavljat će ...

croatia - UniZd

ha assicurato un progresso veloce ad un¢economia versatile, fino alla fine della seconda guerra mondiale dominata dal ... Opatija, Hrvatsko geolośko druśtvo ...

okoliša - UniZD

Negativni utjecaj prometa na okoliš je vrlo jak i jasno je da sadašnji prometni sustavi nisu održivi u odnosu na okoliš. ○ Promet je zbog uporabe fosilnih goriva ...

što je ovisnost? - UniZd

Za većinu vrsta ovisnosti zajednička su dva aspekta: psihička ovisnost za koju je karakterističan osjećaj zadovoljstva i želja za ponovnom konzumacijom droge ...

Ekleziologija - UniZd

Ekleziologija. 1.8. Nositelj predmeta. Doc. dr. sc. Elvis Ražov. 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS). 3. 1.9. Suradnici. Mr. sc. Marinko Duvnjak. 1.5. Status predmeta.

Seminarski rad - UniZD

7 lis 2014 ... Marijana Ražnjević Zdrilić, nadopunjene dijelom sadrţaja obvezne literature kolegija Uvod u akademsko pisanje i jezična kultura te Pravilima.

Semantika - UniZd

Cilj je kolegija uvesti studente u problematiku semantike kao lingvističke, ali i filozofske i psihološke, discipline koja izučava jezično značenje, osposobiti ih za ...

Na temelju čl - UniZd

8 ožu 2012 ... obavljati i druge poslove odnosno radne zadatke, prema rasporedu neposrednog voditelja. Poslovi odnosno radni zadaci mogu se obavljati na ...

Talijanski 2 - UniZD

TALIJANSKI JEZIK II. Šifra. IKP212 ... Talijanski/hrvatski. Preduvjeti ... J. Jernej, TALIJANSKA KONVERZACIJSKA GRAMATIKA, Školska knjiga , Zagreb,. 2005.

Menadžment - UniZd

materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi (Z. Cerović: “Hotelski menadžment”, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2003., str. 3.).

Pomorstvo - UniZd

Posebno su se isticali Egipat, a zatim Feničani, Krećani i naposlijetku. Grci, koji su razvili cijelu strategiju talasokracije (Plutarh: Navigare necesse, vivere non ...

Infektologija - UniZD

4 ožu 2019 ... Kuzman I., Schonwald S., Infektologija za medicinske sestre,. Medicinska naklada, Zagreb, 2000. Dopunska literatura. 1. Beus I., Škerk V., ...

MAST - UniZd

Ketonska tijela. • normalni međuprodukti razgradnje masti. • nastaju u malim količinama. • kod unosa male količine ugljikohidrata, ili kod lošeg iskorištavanja ...

Proizvodnja - UniZd

19 tra 2007 ... zakon opadajućih graničnih prinosa kaže da će se sa svakim dodatnim jediničnim povećanjem nekog inputa, dok su ostali inputi fiksni, dostići ...

Talijanski 1 - UniZd

lingua e civiltà italiana, V.B.Z. Zagreb, 2008., str. 2. J. Jernej, TALIJANSKA KONVERZACIJSKA GRAMATIKA, Školska knjiga , Zagreb,. 2005. Dopunska literatura ...

ivo andrić - UniZd

30 ruj 2011 ... Ivana Petešić, S. ... dolazi do parodiranja jednog diskursa na račun onog drugog, odnosno biografija ... Ivana Petešić, Slavomir Sambunjak ... (Ludwig Bauer, Kratka kronika porodice Weber i Ivana Šojat-Kuči, Unterstadt).

pravilnik - UniZd

sastavnice Sveučilišta evaluirat će svaka sastavnica Sveučilišta za sebe, a Senat, na temelju mišljenja. Povjerenstva za unaprjeĎivanje kvalitete, za cijelo ...

ocjenjivanje - UniZD

Ocjenjivanje – prosudba o učenikovom znanju u odnosu na unaprijed zadane kriterije ili ... PROBLEM 2 - Ono što je karakteristično za mjerenje znanja jest da.

Svjetionici - UniZd

29 lis 2015 ... Premudu, Ist, Silbu, Olib, Molat, Dugi otok, Pag, Vir, ... Splitski akvatorij - Vis - Palagruža (Diomedov otok) - ... Otočić Daksa (Dubrovnik), 1872.

Preuzmi - UniZd

11 lip 2017 ... rimska država, za razliku od privatnog zemljišta) koje država može ... A. Kurilić, Obitelj u ranorimskoj Liburniji, Radovi Filozofskog fakulteta u ...

Projiciranje - UniZd

▫zrake projiciranja su okomite na ravninu projekcije (crtanja). ▫projekcija predstavlja ... Primjer pogrešnog smještaja bokocrta uz tlocrt (a) i pogrešnog smještaja ...

sposobnosti - UniZd

mišljenje, sposobnost zaključivanja, baratanje pojmovima, ... Test se sastojao od 30 heterogenih zadataka. ... brzina i točnost apstraktnog rezoniranja.

Dijetetika - UniZd

18 sij 2001 ... Živković R. Dijetetika, Zagreb; Medicinska naklada, 2002. Katalinić V, Temeljna znanja o prehrani, Skripta Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

Egzegeza II. - UniZd

Uvod u Ivanovo evanđelje i pojedine knjige Ivanovskog korpusa, njihove ... MÜLLER, Lukino evanđelje, Zagreb, 1996.; A. POPOVIĆ, Isusova muka i smrt prema ...

upute - UniZd

Za korištenje sustava MERLIN, MS TEAMS, OFFICE 365, ISVU i studentskog ... Popis postojećih kolegija Sveučilišta u Zadru ‐ https://moodle.srce.hr/2019‐.

zračenje - UniZd

Atomska jezgra. • Jezgre se sastoje od nukleona: protona i neutrona. • Protoni su pozitivni pa među njima djeluje odbojna električna sila. • Zašto se jezgra ne ...

Naratologija - UniZd

29 velj 2020 ... Osim toga, budući da naratologija danas više nije samo jedna teorija, nego više kompleksan sustav raznorodnih teorija, a usto i metoda koja ...

Otorinolaringologija - UniZD

16 lis 2018 ... Obvezna literatura. Mladina R. Otorinolaringologija: udžbenik Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Zagreb, Školska knjiga 2008. Skitarelić N ...

PODUZETNIŠTVO - UniZd

poduzetništvo razvrstali u šest osnovnih škola poduzetništva, svaka od njih nudi svoj pogled na poduzetnički proces i ključne. Osobine poduzetnika. Tih šest ...

Untitled - UniZD

10 srp 2012 ... GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA / Editor in Chief ... Njihova važnost počiva na činjenici kako su isti integralni dio ... administraciji) i neposredni pritisak (ekonomski, politički i socijalni) rasta poreza čije se koristi tek ... Adriatica.net, American Express i PBZ, Diners Club HAK, Erste MasterCard ELLE i.

Malarija - Repozitorij UNIZD

Izjavljujem također da niti jedan dio rada nije korišten za bilo koji drugi rad pri bilo kojoj ... kojima su se ljudi u dolini Neretve borili protiv komaraca koji su se tada bili silno razmnožili. Druga knjiga je monografija ... i impregniranih narukvica. Za ...

popis ginekologa - UniZD

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE. ŽUPANIJE. 309-267. Ivana Mažuranića 28 a. 23000. Zadar [email protected] ail.com. Lozo Petar. SPECIJALISTIČKA ...

Povijest Rima - UniZd

9 lip 2017 ... A. Kurilić. 1. Ispravke i dopune za predmet "Povijest Rima" (A. Kurilić) str. Lisičar dopuniti/ispraviti u: razne. Polibij. Polibije razne. Kornelij Nepot.

Analiza sadržaja - UniZd

Analiza sadržaja dr. sc. Goran Kardum. Odreñenje. ▫ Nenametljiva metoda izučavanja ljudskog ponašanja ili socijalne interakcije. ▫ Na objektivan i sustavan ...

sveučilište u zadru - UniZD

M. Deanović-J.Jernej, Talijansko-hrvatski rječnik, Šk, Zagreb, 1998. 6. M.Deanović- J.Jernej, Hrvatsko-talijanski rječnik, Šk, Zagreb, 1994. Lektira: 1. Gianni ...

4. Sklonosti potrošača - UniZD

14 ožu 2007 ... upotrebom krivulja indiferencije mogu se grafički prikazati sklonosti ... na prethodnom grafu, krivulja indiferencije U1 prolazi kroz točke A, B i D, ...

znanstvena metoda - UniZD

istraživanja i primjeni znanstvene metode a prepoznavanje mogućnosti promjene problema na bolje je najkreativniji korak u procesu znanstvenog istraživanja i.

Lena Mirošević - UniZd

30 stu 1977 ... 10. članica Državnog povjerenstva za natjecanje iz geografije, te je ... *Faričić, J., Mirošević, L., Magaš, D. (2013): Carta di cabottaggio del Mare ...

Mineralne tvari - UniZd

Mineralne tvari. • nuţni sastojci ţivih organizama i namirnica. • esencijalno ⇒ nuţno za opstanak ţivota. • izostanak ⇒ zastoj nekih funkcija, pa i smrt. • dodatak ...