udica giboni

priručnik za športski ribolov - Udica Donji Miholjac

Ljeti im se voda zagrijava preko 20°C, a zimi ohladi mnogo više nego ... ribolov na slatkim vodama (FIPS), za ribolov na moru, za ribolov muhom i za CASTING.

REVIZIJA RIBOLOVNO-GOSPODARSKE OSNOVE - Udica Donji ...

ZAJEDNICA ŠPORTSKO RIBOLOVNIH UDRUGA DONJI MIHOLJAC. Voditelj: prof. dr. sc. Anđelko Opačak. Dekan: prof. dr. sc. Vlado Guberac. Osijek, 2012.

revizija ribolovno-gospodarske osnove - Udica Donji Miholjac

Viljevo, Podravska Moslavina, Marijanci i Đurđenovac je Zajednica športsko ... vodostaja i kvalitet vode rijeke Drave, od čijeg vodnog režima ovisi stanje gotovo.

Studija biološke raznolikosti rijeke Drave - Udica Donji Miholjac

Drava od 131 r.km, odnosno kod mjesta Budakovac, čini granicu između regija Slavonije i. Baranje. Ukupna dužina Drave je 725 km, a izvor joj se nalazi na ...