transhumantno stočarstvo

stocarstvo flajer q.cdr

1. domaći brdski konj. 2. nonius. 3. | balkanski magarac. 4. živina. Republika Srbija. Autonomna Pokrajina Vojvodina. 30.000 din. 35.000 din. 5.000 din. 500 din.

TRADICIJSKO PLANINSKO STOČARSTVO NA VELEBITU I ...

25 kol 2005 ... sela, velebitsko je tradicijsko transhumantno stočarstvo danas prołlo svrłeno vrijeme. Kretanje stočara iz Bukovice na Velebit (ljeti) i k moru ...

fenotipska obilježja kokoši hrvatica - Stočarstvo

primarnog interesa zaštite i očuvanja kokoši Hrvatice kao autohtone pasmine, one mogle iskoristiti i u komercijalne svrhe. Ključne riječi: fenotip, obilježje, kokoš ...

Stočarstvo Republike Hrvatske: stanje i očekivanja

svinjogojstvu i peradarstvu. U svakom slučaju, stočar- ska proizvodnja ... Za analizu vremenske serije te projekciju do darstvo sa 26,7%, znatno manje ovčarstvo ...

FARMA Senkovac dioničko društvo za stočarstvo, proizvodnju ... - ZSE

odojaka tovilo bi se na Farmi Senkovac dd a ostatak u seoskim ili obiteljskim ... 1. prodaja dionica Izdavatelja koje drži Slavoning d.o.o. iz Osijeka većinskom ...