surečenice

komplementne surečenice s veznikom wenn i kauzalne surečenice

bez veznika“ kao inačicu subjektne surečenice s veznikom dass (Helbig i. Buscha, 2001: 566). Druga standardna gramatika „Duden“ takve rečenice.