studij povijesti

Stella Mešić Studij: Preddiplomski sveučilišni studij povijesti umjet

10 lip 2017 ... Autoportret s majmunom, 1943. i Ranjena košuta, 1946.).3 ... može se pronaći u njihovom psihološkom stavu kako to ističe Marino Tartaglia u.

studij povijesti - Filozofski fakultet - SUM

Filozofskog fakulteta te na web stranici: ff.sum.ba. SVEUČILIŠTE U MOSTARU. FILOZOFSKI FAKULTET. STUDIJ POVIJESTI. Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar.

studij povijesti - Hrvatski studiji

prosječnom ocjenom 3,5 daje studentu pravo upisa na diplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima, znanstveni smjer. - uspješno završen preddiplomski ...

Studij povijesti umjetnosti - Filozofski fakultet - SUM

Obvezna literatura za razredbeni postupak iz povijesti umjetnosti su udžbenici za gimnaziju i H. W. Janson, Povijest umjetnosti (dopunjeno izdanje), Varaždin ...

preddiplomski studij povijesti 2019-20 IZVEDBENI PLAN SA ...

Tijekom VI. semestra student uz pomoć mentora piše završni rad koji donosi 6 bodova. Rad se ... U zadnjem tjednu nastave održavaju se popravni testovi za studente koji ih iz ... Bloch, Marc, Feudalno društvo, Zagreb: Golden marketing, 2001. 6. ... Kos, Milko, „O starejši slovanski kolonizaciji v Istri“, Razprave SAZU, Razred.

diplomski studij povijesti 2019-20 IZVEDBENI PLAN - Filozofski ...

B (srednji i rani novi vijek) ili C (moderna i suvremena povijest). Predmeti s oznakom D (ostali predmeti) ne ulaze u ovaj zbroj. Preostalih 30 bodova unutarnje ...

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Diplomski studij povijesti ...

10 ruj 2018 ... ... bio je još jedan stariji torcidaš, Jakov Perković zvan Bosna: „Perković je, ... Kuže te tadašnji igrač Dinama Davor Šuker, a glavnu riječ vodio je ...

preddiplomski studij povijesti 2018-19 IZVEDBENI PLAN - Filozofski ...

vijek, Uvod u staru povijest hrvatskih zemalja, Istraživanje povijesti, Historiografija, i najmanje četiri predmeta iz Modula 1: Prapovijest i stara povijest, a Latinski ...

vodič kroz preddiplomski i diplomski studij povijesti - Filozofski ...

o Jednopredmetni studij povijesti o Dvopredmetni studij povijesti. Bodovni sustav. Tijekom studija skupljaju se bodovi: 180 na preddiplomskome studiju, a 120 ...

Diplomski studij povijesti - Filozofski fakultet u Puli - Sveučilište Jurja ...

Pristupnici koji nisu sveučilišni prvostupnici povijesti mogu upisati samo jednopredmetni diplomski studij povijesti, a do kraja studija moraju odslušati i položiti.

2018 NOVI izvedbeni plan za diplomski studij - Studij dizajna

Dizajn vizualnih komunikacija 1 / 2. Kreativna komunikacija i društvo 1 / 2. Interaktivni mediji 1 / 2. Izborni predmeti / vizualne komunikacije *. Projektiranje pisma ...

2018 NOVI izvedbeni plan za preddiplomski studij - Studij dizajna

Zajednički predmeti. Projektiranje / Industrijski dizajn 1 / 2. Projektiranje / Vizualne komunikacije 1 / 2. Crtanje 1 / 2. Vizualna kultura 1 / 2. Uvod u dizajn 1 / 2.

Upute za prijemni ispit za preddiplomski studij - Studij dizajna

... Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb oib: 42061107444, www.studijdizajna.com. Razredbeni postupak za upis ...

Diplomski studij Vizualne komunikacije semestar 1. - Studij dizajna

Studio za fotografiju (1p 2v). Dizajn vizualnih komunikacija | 1. Studio vk (1p 1v). Sociologija kulture. Predavaona (2p 1v). Znanstveno-istraživačke metode.

kretanje kroz studij i razlozi loših rezultata - Studij.hr

Snježana Pivac, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu ... Čak 48 % studenata je ostvarilo radno iskustvo u vrijeme studija, a samo 37 % nije nikada radilo.

Studij Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij ... - UniZd

primjerima iz fizičko-geografske osnove Hrvatske. - Osposobljavanje za ... Prirodno-geografska osnova hrvatskih regija: obilježja panonskog, gorskog i ...

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ-UPRAVNI STUDIJ ISPITNI ...

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ-UPRAVNI STUDIJ. ISPITNI ROKOVI ak.god. 2019./2020. DRUGA GODINA STUDIJA. PREDMET. VELJAČA. I. rok.

Paralelni studij - Studij dizajna

NaPreddiplomski studij arhitekture iurbanizmai Preddiplomski studij dizajnadozvolit ce se upis ,paralelnog" studija studentima drugih sastarmica SveuciliSta u ...

Iz povijesti graditeljstva

Zapravo zagrijava- njem vapnenca na 900 – 1200 0C odvaja se ugljişni dioksid i nastaje živo vapno (CaCO3 – CO2 = CaO). To je porozan materijal u grumeni-.

Objašnjenje u povijesti

Članak tematizira različite vrste objašnjenja u povijesti, a problem značaja povijesnog objašnjenja ... To je podjela na jednostavne (pojedi- načne) i složene ...

IZ SPLITSKE KAZALIŠNE POVIJESTI

stava Tijardovićeve operete Mala Floramye i praizvedbu (5. III 1928) te više od deset repriza Splitskog akvarela od istog operetnog umjetnika. Poslije nepunih ...

IZ STARIJE HRVATSKE POVIJESTI

U članku se ukratko raspravlja o Dalmaciji od 538. do 599. ... Za istraživanje starije hrvatske povijesti poznavanje je bizantskih vrela i literature nužno i ...

Ideja napretka u povijesti

KLJUČNE RIJEČI: napredak, povijest, prosvjetiteljstvo, sloboda, znanje ... 6 Stephen Hawking, Kratka povijest vremena, Biblioteka Luč, Zagreb, 1996. , str. 36. ... 56 http://www.ffzg.unizg.hr/hre-edc/Deklaracijaljp.pdf( 27. svibnja 2013.) ...

iz povijesti traktora - Građevinar

Pretpostavlja se da su parni traktori originalno nazivani ... prodaja traktora bila je 1897. To je bio naftom ... jetu , a njemački je Hanomag 1917. proizveo traktor ...

Domovinski rat u udžbenicima iz povijesti

10 svi 2006 ... Autorice su pregledale sve udžbenike koji obrađuju razdoblje Domovinskog rata. Pri raščlambi njihova sadržaja velikim djelom vodile su se ...

Crtice iz povijesti Legrada

Uvod je građa sabrana za etnografsku spomenicu mjesta Legrad u školskoj ... Rušt (drvena građa) znova je ... Kokoš kókódače, pevec kukuriče, picek pijavče.

ŠKOLSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

ŢUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI. OSNOVNA ŠKOLA: VIII. razred. ŠKOLSKA GODINA: 2010. / 2011. Utorak, 1. oţujka 2011. 10,00 – 11,00 sati.

iz kaznenopravne povijesti - Srce

Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 11, broj ... “Zar ne mislite da to nema nikakve veze s društvenim idealima?” “Ima veze ... Ali, koliko god zločini tih “prijezira vrijednih ubojica” bili “čudovišni”, ... da izgleda da su krivi ruski radnici, a ne strojevi”. ... Online program za prijevod: http://babel.altavista.com/.

ŽUPANIJSKO NATJECANJE IZ POVIJESTI

D. Zagrebačke punktacije. 2. Na slici su prikazani sudionici savezničke konferencije na kojoj se raspravljalo o različitim planovima za uređenje svijeta nakon ...

festival povijesti - Kliofest

14 svi 2016 ... Srijeda, 11. svibnja 2016. Nacionalna i sveučilišna knjižnica. 10.30-11.15 Predavanje Gabi Abramac Zosa Szajkowski, kleptoman koji je spasio ...

Tablica u nastavi povijesti

16 ruj 2008 ... Uz pomoć nekoliko primjera iz nastavne prakse autor članka je pokušao ... Konkretna tablica je preuzeta iz radne bilježnice za drugi razred ...

Fragmenti antičke povijesti

... otok Kretu i Rod, te na istok sve do obale Male Azije, a drugi su kopne- nim putem krenuli u Tesaliju i Epir. Prošavši Termopilski klanac, oni zauzimaju Dropidu.

Postmoderna i kraj povijesti

Civilizacija više neće imati u što vjerovati i propast će.12 ... djelo njemačkog povjesničara i filozofa Oswalda Spenglera Propast Zapada (prvi svezak izašao.

Iz povijesti graditeljstva - Građevinar

... of civil engineering. Prikaz smještaja sedam suvremenih svjetskih čuda na karti svijeta ... što je to zgrada, a što toranj. Naime. CTBUH ... Najviša se razina dostupna posjetiteljima nalazi na 445 m i tu je tzv. SkyPod, donedavno najviši ...

Kurikulum i nastava povijesti

U radu se objašnjava suvremeni kurikulum odgoja i obrazovanja te navode ... nastavni plan i program, jer postoje i skriveni kurikulumi u školi i izvan nje ( ...

Portfolio u nastavi povijesti

Portfolio učenike potiče na uređivanje radova, samorefleksiju, kolegijalno ocje- njivanje i ... Za portfolio se može koristiti i izraz osobna mapa učenika. ... uradak.2. Osobne mape namijenjene su učenicima, nastavnicima, školi, roditeljima i dru-.

DUBROVNIK U HRVATSKOJ POVIJESTI

DUBROVNIK U. HRVATSKOJ POVIJESTI. ZBORNIK RADOVA U ČAST. AKADEMIKU NENADU VEKARIĆU. Urednici. Mario Grčević i Nenad Vekarić. Zagreb ...

Ispitni katalog iz Povijesti - ncvvo

primjenjivanje. 4. “Bolesnik na. Bosporu”. ▫ Opisati krizu Osmanskoga Carstva te nabrojati pokušaje reformi u prvoj polovici XIX. stoljeća s njihovim učinkom.**.

HABSBURGOVCI I ISTRA U PRAVU I POVIJESTI

17 stu 2018 ... 9:00 otvaranje skupa. 9:15 uvodno izlaganje doc. dr. sc. Ivan Milotić (Pravni fakultet, Zagreb):. „Uspostava i pravni akti o razgraničenju između ...

Nacionalne povijesti, europska povijest

povijest Francuske i Njemačke, odnosno povijesna razdoblja u kojima su se dvije nacije najviše sukobljavale. Uspjeh tog udžbenika bio je moguć jer je, s jedne ...

festival povijesti - Moderna vremena

9 svi 2017 ... 11.15-12.00 Predstavljanje knjige Splitski evangelijar / Evangeliarium Spalatense,. Književni krug Split. Sudjeluju: Mirjana Matijević Sokol, ...

IZ POVIJESTI HRVATSKIH VISOKOŠKOLSKIH ... - Knjižničarstvo

knjižnica Zagreb, 1957.; Nacrti Pravilnika za izradbu abecednih kataloga / E. ... osnovana prva pedagoška akademija u Hrvatskoj – Pedagoška akademija u ...

• NASTAVA POVIJESTI U HRVATSKIM ŠKOLAMA •

Nastava povijesti u osnovnim i srednjim školama s pravom izlazi iz interesa povijesne i nastavno- povijesne struke te je interesom različitih struka, pojedinaca i ...

Nekoliko crtica o povijesti Đurđevca

Ključne riječi: Đurđevac, podravina, povijest grada, historiografija. Uvod u hrvatskoj ... se i Župa Đurđevac.33 u 14. stoljeću, kad hrvat-. 93-94. Za kratku vijest o ...

OPEKLINSKA BOLEST: ŠTO SMO NAUČILI IZ POVIJESTI

na dokovima Texas Citya, pri kojoj je poginulo 560 ljudi i bilo teško ozli- jeđeno više od 3000 ljudi, ... Charles Fox iz New Yorka uveo je u pri- mjenu kremu koja ...

MJESTO FISHARMONIKE U POVIJESTI HARMONIJA

mr. sc. Geza Dudaš, Poliklinika SUVAG, Osijek. Učiteljski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 31000 Osijek, L. Jägera 9. ANALI. Zavoda za ...

CRTICE IZ POVIJESTI RIMSKE MURSE

nastanka nalazi još u antičkom dobu za vrijeme rimske okupacije ovih prostora. ... mnoštvo arheoloških nalazišta u Osijeku. ... grobnica, kosturni ukopi i veći broj.

LIK LILIT U MITOLOGIJI STARE POVIJESTI

Ljubomorna Hera, vrhovna božica i Zeusova žena, uništila je svako dijete koje su Lamija i Zeus zajedno začeli. Tu vidimo sličnost između Lamije i Lilit: baš kao ...

Iz povijesti dječje književnosti u Hrvatskoj

najpopularnija dječja knjiga u idućih sto godina. ... hrvatska dječja književnost. ... neprijeporno jedan od najomiljenijih romana hrvatske dječje književnosti. Po.

Povijest „Treće povijesti“ - Srce

Tvrtko Jakovina prijedlog za vođenje prvi je puta čuo od Daria Špelića, koji je o ... supruga veleposlanika Vera Becić spomenula je nikada emitirani razgovor koji ...

Međutjecaj povijesti i filma - Srce

s naslovima kao što su Pandemonij u Hollisteru ili Bande preuzele kontrolu nad gradom. Na poznatoj fotografiji s događaja koja je se stalno javljala u američkim ...

xv. državno natjecanje iz povijesti - Azoo

9 tra 2014 ... XV. DRŽAVNO. NATJECANJE IZ POVIJESTI. 9. -11. Travnja 2014. OSNOVNA ŠKOLA. MAJSTORA RADOVANA. TROGIR. BILTEN 1 ...

POVIJEST JEDNE OBITELJSKE POVIJESTI

zadovoljava se poluistinama ili relativističkim argumentima koji ... genealoških kontinuiteta, a za što ne vidim drugog lijeka nego da vaša velečasnost ... genealogija koja je rasvjetljavala podrijetlo naroda ili vladarskih obitelji pripadala ... drugim dokazima, osim sličnosti imena ili prezimena, pokušavaju nametnuti svi-.

Talijanski jug u povijesti, kulturi i na filmu

vestern junaka s Indijancima: pojavljuju se na konjima na vrhu brda na horizontu, ... jednim od najboljih ostvarenja slatko-gorke podvrste komedije. I u ovom filmu ... kao i vestern, filmovi o sicilijanskoj mafiji i kriminalu. opÊenito kod gledatelja ...

Polemički esej u nastavi povijesti

Esej iz hrvatskoj jezika najkompleksniji je i najduži među njima, što je i razumljivo, dok se ... iz kulture i znanosti.“14 Literatura engleskog govor- ... težine.33 Prvi se primjer odnosi na esej koji koristi samo udžbenik kao izvor podata- ka, ali ipak ...

O pravnoj povijesti zagrebačkog Gradeca

L. Margeti , Neka pitanja u svezi sa Zlatnom bulom Bele IV. (1242.), ZagrebaÀki ... Z. Tanodi, ZagrebaÀka “Zlatna bula”, VHDA, knjiga XI, Zagreb, 1-48. 62.

O bROJu SeDAM u pOviJeSti kuLtuRe1

12 ruj 2015 ... r. 93. O bROJu SeDAM u pOviJeSti kuLtuRe1. Šefket Arslanagić, Sarajevo. Jedan od osnovnih pojmova matematike je prirodan broj. Intuitivno,.

FILOZOFIJA POVIJESTI JULIJA MAKANCA

Julije Makanec rođen je 19. rujna 1904. u Sarajevu kao najstariji sin u obitelji Alfreda pl. Makanca (1879-1945) (nećak Milana Makanca) i majke. Marije (rođ.

SAT POVIJESTI U MUZEJU KRAPINSKIH NEANDERTALACA

10 sij 2011 ... lentu vremena prateći izložbu, Budi kartograf, Kako je otkriven krapinski ... prezentacija učenika o onome što su vidjeli i naučili u Muzeju.

Između sjećanja i povijesti - Srce

diskrepancija siječanj 2007. svezak 8 | 12 broj ... diskrepancija siječanj 2007. ... nestaje miješa se sa zabrinutošću za pravo značenje sadašnjosti i tjeskobom za ...