strategijski menadžment

STRATEGIJSKI MENADŽMENT

I DEO. 1. Od menadžmenta do strategijskog menadžmenta (D.Đ. strana 215.) 2. Konvencionalni menadžment (D.Đ. 218). 3. Strategijski kontroling (D.Đ. 221). 4.

UVOD U STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment: analiza, izbor i promena drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje. Prof. dr Momčilo Milisavljević. Izdavač: Data Status(www.datastatus.rs).

Strategijski menadžment u vojnoorganizacijonim sistemima

pristupa, zato se on i smatra hibridnim oblikom izvornog menadžmenta. Strategijski ili strateški menadžment je jedna od modernih specijalizovanih menadž-.

strategijski menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

22 Gregori G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner, 2007, Strategijski menadžment, Data. Status, str. 125. 23 Prokopijević, Miroslav, 2010, Sloboda izbora, Zavod ...

Strategijski menadžment - Visoka poslovna škola

Knjiga “Strategijski menadžment”, pre svega, namenjena je studentima ... 128 Stoner, J., Freeman, E., Gilbert, D., Managament, Prentice Hall Internacional, ...

Strategijski menadzment ugostiteljsko-turistickih preduzeca

strategijsko planiranje kao i uloga zaposlenih u realizaciji strategijskog ... Fokus će biti izoštren na instrumente marketinga i u poslovnoj i turističkoj politici. ... stavova, uverenja i vrednosti u nekoj socijalnoj sredini je neophodno za odlučivanje.

Strategijski menadzment ugostiteljsko-turistickih preduzeca - DGTH

Strategijski menadžment ugostiteljsko-turističkih preduzeća. ISBN ... 2 Savremena ugostiteljska i turistička preduzeća i trendovi na tržištu. ... Šibenik, Šibenik. 26.

visoka strukovna škola za preduzetništvo strategijski menadžment

Strategijsko planiranje i strategijski menadžment. Strategijsko planiranje je proces kojim se realizuje, a ujedno i osavremenjuje strategija kada se za to ukaže ...

II – MENADŽMENT I STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Strategijski menadžment podrazumeva strategijsku analizu preduzeća i okruženja, definisanje i izbor relevantnih strategija, planiranje realizacije određene ...

interna skripta za kolegij „menadžment“ 1. menadžment i ... - EFOS

Svrha i cilj ove skripte je studentima olakšati snalaženje u osnovnoj literaturi ... principe centraliziranog upravljanja, Babilonska kultura imala je sofisticirani.

Menadžment i projektni menadžment - Razvoj karijere

“Menadzment je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera koja se bavi istraživanjem problema upravljanja određenim poslovima, poduhvatima i ...

proizvodni i operativni menadžment menadžment - Apeiron

24 јан 2017 ... Poslovni sistemi i procesi ... DIPLOMSKI RAD – seminarski rad osnova ( dogovor teme). 1/24/ ... Ciljevi planiranja i upravljanja procesima rada ...

STRATeGIJSKI PLAn RAZVOJA KnJIžnIcA : S POSeBnIM ...

Rad na izradbi strategija razvoja knjižnica u Republici Hrvatskoj ne može biti izdvojen iz konteksta ... [citirano: 2012-09-07]. Dostupno na: http://web.efzg.hr/.

Strategijski pristup digitalnoj transformaciji poslovanja

talnoj transformaciji poslovanja za uspeh kompanija. Ključne reči: strategijski pristup, menadžment, digitalna transformacija poslovanja, digitalne tehno- logije ...

„Strategijski kontekst Prvog svetskog rata”, Vojno delo, 1/2015

Наведени савез прерастао је у Тројни савез након прикључења Италије 1882. године. Неколико година касније Немачка је, да би. Француску удаљила ...

Odsek za menadžment - menadžment bor

njihovo mjerenje i praćenje, te izvršavanje korektivnih akcija, jedan od osnovnih ... Stock, J. R., & Lambert, D. M. Strategic logistics management Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin ... Počinju da se kupuju luksuzna dobra, kao što su nakit, parfemi,.

Menadžment u turizmu - Fakultet za menadžment u turizmu i ...

Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao redoviti studij ili ... Obvezni predmeti. Menadžment ...

Menadžment

pojam marketinga je sinonim za način uspješnog ... Definicija menadžmenta ima mnogo, a jedna od ... Prema Folletu: "Menadžment je umijeće obavljanja.

Menadžment - UniZd

materijalnih resursa, kako bi se postigli određeni ciljevi (Z. Cerović: “Hotelski menadžment”, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Opatija, 2003., str. 3.).

BANKARSKI MENADŽMENT

Pasivni bankarski poslovi. 48. Vrste pasivnih bankarskih poslova. 49. Vrste aktivnih bankarskih poslova. 50. Neutralni bankarski poslovi. 51. Sopstveni bankarski ...

Financijski menadžment I

FINANCIJSKI MENADŽMENT I. Studijski program. Preddiplomski stručni studij za računovodstvo i financije; smjer: računovodstveno-financijski. Status predmeta.

it governance & it menadžment - ZIH

IT GOVERNANCE & IT MENADŽMENT. 1. POLAZIŠTA. Globalizacija, razvoj i primjena novih tehnologija, te novi načini upravljanja, glavni su pokretači ...

it menadžment - EFOS

12 ožu 2019 ... Telefon: 385 31 22 44 00. Asistentski kabinet 2. Demonstrator: Tomislav Malenica, univ.bacc.oec. [IT MENADŽMENT] seminarska nastava ...

Menadžment u turizmu

Univerzitet Singidunum, Fakultet za hotelski i turistički menadžment, Beograd. ▣. Jegdić, V., Marković,D.,(2011):Menadžment turističke destinacije, Univerzitet ...

UVOD U MENADŽMENT

navedene faze menadžment procesa počivaju na određenim tehnikama i ... Jednu od najpoznatijih definicija menadžmenta dala je M.P.Follett koja posmatra.

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Organizacija podrazumeva uređivanje, usklađivanje i vođenje sveukupnih odnosa u nekom procesu rada, radi najuspešnijeg ostvarivanja nekih ciljeva.

PROJEKTNI MENADŽMENT

Projektni plan zahteva veći broj odobrenja. Projekt menadžer je ovlašćen da upravlja aktivnostima, troši sredstva (u okviru određenog limita), zahteva sredstva i ...

menadžment i organizacija - FON-a

posao da upravljaju izvršavanjem poslova i zadataka koje obavljaju drugi ljudi, radi ... vremena;. 3) empirijski, na osnovu iskustva. ... B2 Odgovornost za bezbednost. B3 Odgovornost ... 3) Finansijska (optimalna upotreba kapitala);. 4) Zaštitna ...

globalizacija - menadžment bor

novog svetskog poretka, globalizacija je ... je procesa globalizacije kakvu danas ... što su Amerika i Okeanija. Nejednakosti među tim državama su se tokom ...

Menadžment - FonForum

GLAVE 11, 12, 13, 14. Menadžment. Kompletna skripta za drugi kolokvijum ... SPECIJALIZOVANE MENADŽMENT DISCIPLINE. ... Kros kulturni menadžment.

ek menadžment - VSSP

dehumanizacija rada, dosada, monotonija, stres i razne frustracije8. Nedostaci specijalizacije imaju negativan uticaj na motivaciju, odgovornost na poslu i.

Kvantitativni menadžment

25 svi 2012 ... Skripta nije recenzirana. Radi se o radnoj verziji skripte. Analiza osjetljivosti. Uvod. U svakom projektu postoji izvjesna nesigurnost i rizik.

MENADŽMENT DOGAĐAJA

Pozivnice. • Svi predmeti od hartije. • Meni karta. • Programi. • Kaligrafija. • Poštarina ... umetničkih dela, veridbe, ispraćaji u vojsku, rođendanske proslave i sl.

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

MENADŽMENT U ZDRAVSTVU. Upravljanje (rukovođenje)- ključ uspeha svakog preduzeća. Taylor: “Principi naučnog rukovođenja”. • Efikasniji radni rezultati ...

Menadžment i okolina - EFOS

Mercator i Emezzeta vs. Avenue Mall i Portanova. Promjena kupovnih navika Socijalna okolina. Svilana. Skupa proizvodnja, cjenovna prednost konkurencije ...

6. projektni menadžment - EFOS

skladu s prethodno rečenim, projektni menadžer može uvijek pronaći izvore pomoći u novonastalim, problematičnim situacijama. Znajući da interpersonalni ...

financijski menadžment - EFOS

sveučilišta biti će stalni dio nastavnog procesa. c) Studenti koji završe preddiplomski studijski program Financijski menadžment će diplomski studij moći nastaviti ...

Menadžment održivog razvoja.

Bibliografija. – Summary. – Kazala. ISBN 978-953-6081-68-4. 1. Črnjar, Kris na. I. Održivi razvoj -- Menadžment -- Udžbenik. II. Zaš ta okoliša -- Menadžment -- ...

5. menadžment znanja - EFOS

Akvizicija - najdirektniji i često najdjelotvorniji način stjecanja znanja je njegovo kupovanje – odnosno kupovanje organizacija ili pojedinaca koji ga posjeduju.

Predmet : Menadžment i preduzetništvo

Pojam, definicija i značaj menadžmenta. • Sam pojam menadžment epistemološki vodi poreklo do engleske reči manage, što znači upravljati odnosno rukovoditi ...

zbornik radova - menadžment bor

Ključne reči: poslovna ekonomija, troškovi, profit, upravljanje troškovima. Abstract: Profit is a major goal and mofit for the business subjects in market economy.

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Ključne riječi: menadžment, ljudski resursi, kompetencije, znanje, kapital. SUMMARY- ... (2006): Menadžment ljudskih potencijala, Zagreb, MATE. 3. Šunje, A.

Poduzetnički menadžment - EFOS

Prema podatcima GEM Hrvatska 2010. najčešći razlozi neuspjeha i prekida poslovanja poduzetnika u Hrvatskoj su: neprofitabilnost, nelikvidnost i problemi sa.

menadžment događaja - DGTH

Pozivnice. • Svi predmeti od hartije. • Meni karta. • Programi. • Kaligrafija. • Poštarina ... umetničkih dela, veridbe, ispraćaji u vojsku, rođendanske proslave i sl.

troškovi proizvodnje - menadžment bor

U ovom radu su prikazani troškovi proizvodnje i Knoeppel Q-C dijagram. Na osnovu rešenih zadataka ispitivali smo kritičnu tačku i jediničnu cenu koštanja.

menadžment promjena - EFOS

na uspjeh promjena u organizaciji, Vrste promjena. 2. kolokvij: Upravljanje organizacijskim promjenama. Radni stres i upravljanje stresom, Menadžment u ...

MENADŽMENT UREDSKOG POSLOVANJA

6 lip 2011 ... E-ured. – Digitalni – digitalno uredsko poslovanje. – Mobilni - mobilno uredsko poslovanje. – Virtualni – virtualno uredsko poslovanje ...

INDUSTRIJSKI MENADZMENT -predavanja-

Rukovođenje, upravljanje ili menadžment (eng. Management) je posebna naučna disciplina, multidisciplinarnog karaktera, koja se bavi istraživanjem problema ...

TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

Page 1. PREDDIPLOMSKI. STRUČNI. STUDIJ. TURISTIČKI I. HOTELSKI. MENADŽMENT. MJESTO IZVOĐENJA: POREČ. Page 2. Libertas je jedna od najvećih ...

PDS „Organizacija i menadžment“ - EFZG

Referada za PDS i doktorate. Martina Pelko ... radno vrijeme: pon i pet 900-1300; uto, sri i čet 1300-1800. Tajnik studija ... e-mail: [email protected] Voditeljica ...

MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

LJUDSKIH. POTENCIJALA. Golden Marketing, Zagreb, 1999, 1056 str. Djelo Menadžment ljudskih potencijala sveučilišni je udžbenik čija tema pokriva ve.

marketing menadžment - EFSA

Jurica Pavičić, EFZG. Doc. dr. ... Doc. dr. Goran Vlašić, EFZG ... Pavičić, J., Gnjidić, V., Drašković, N.: Osnovne strateškog marketinga, Školska knjiga,. 2014. 2.

Menadžment ljudskih potencijala, e

Dr. sc. Sanja Knežević. Izdavač: Veleučilište u Slavonskom Brodu, dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod www. vusb.hr. Lektor: Marina Šaravanja, prof. hrvatskog.

Menadžeri i menadžment - EFOS

FILIR d.o.o., Vukovar. NAUTIKA d.o.o., Dubrovnik. Kristina Martinović, dipl. oec.,. Mario Raič, mag. oec. Javna poduzeća ZRAČNA LUKA DUBROVNIK. d.o.o. ...

Suvremeni menadžment - EFRI

Tako je radno okruženje mnogih poduzeća internacionalno, ... vrijeme. To se posebno odnosi na mala poduzeća koja još eksperimentiraju s različitim ...

it menadzment - Sveučilište u Dubrovniku

Studijski smjer IT menadžment www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer IT menadžment orijentiran je obrazovanju IT menadžera u turizmu, ugostiteljstvu ...

Informacije i menadžment - FonForum

Menadžment i odlučivanje ... menadžment procesa, ali najviše organizovanjem, kadrovanjem i ... (7) Kros-kulturni menadžment (cross-cultural management).

Međunarodno hotelijerstvo i menadžment - UDG

Ukoliko školarinu plaćate u tri rate, iznos školarine je 2.400,00€. Prvu ratu u iznosu od 1000,00€ obavezno je platiti najkasnije DO 01. septembra 2018. godine, ...

Menadžment u turizmu - UNIRI

Trajanje studija: 2 semestra (jedna godina studija). Diplomski sveučilišni studij izvodi se na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao.

MENADŽMENT INOVACIJA U BIONICI

24 sij 2013 ... Alchemilla (vrkuta), ali i na krilima nekih insekata. Mnoge ... tehnologije će biti u 5,7' zaslonu za e-čitače i tablete. Danas je ... 1631-72. Boden, S.A., Bagnall, D.M. (2010): Optimization of moth-eye antireflection schemes for.