sredstva za suzbijanje krumpirove zlatice

REZISTENTNOST KRUMPIROVE ZLATICE NA INSEKTICIDE

propisanih doza primjene, primjena sredstva istog mehanizma djelovanja te ... U RH je trenutno za suzbijanje krumpirove zlatice dozvoljeno 15 različitih.

rezistentnost krumpirove zlatice na insekticide - ResearchGate

propisanih doza primjene, primjena sredstva istog mehanizma djelovanja te ... U RH je trenutno za suzbijanje krumpirove zlatice dozvoljeno 15 različitih.

rezistentnost populacija krumpirove zlatice na organofosforne ...

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata Say) najveći je štetnik krumpira u. Hrvatskoj i svijetu. Moguće ju je suzbijati različitim metodama, meĎutim glavni ...

Suzbijanje “teških” korova totalima Suzbijanje ... - victoria logistic

Totalni herbicidi se usvajaju u korove preko zelenih biljnih površina i kreću se do svih delova biljke, uključujući i koren. Budući da samo usvajanje i translokacija ...

Sadnja ruža Nove sorte krumpira Krumpirove cistolike ... - Sjemenarna

u ponudi imaju veliki izbor sadnica ruža (čajevke, mini ruže, penjačice) ... nom nalaze sadnice čiji je korijen. „obložen“ ... Imam tri šipka koja moram pre-.

PROGNOZA POJAVE KUKURUZNE ZLATICE

a jedna od njih je i kukuruzna zlatica. Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je ekonomski značajni štetnik kukuruza, a posebno kod uzgoja u ...

337 PROCJENA RIZIKA OD KUKURUZNE ZLATICE Diabrotica ...

30 sij 2010 ... zlatice na području na kojem je proveden monitoring. Ključne riječi: feromoni, kukuruz, kukuruzna zlatica, Moslavina, Pherocon. AM žute ploče ...

1 ZNAČAJ KUKURUZNE ZLATICE U PONOVLJENOM UZGOJU ...

Kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) je gotovo najvažniji i potencijalno najopasniji štetnik kukuruza u svijetu. U Hrvatskoj je otkrivena 1995.

Prirodni neprijatelji krompirove zlatice - Savjetodavna služba u ...

Krompirova zlatica (L.decemlineata) je najvažnija štetočina krompira, porijeklom iz Sjeverne Amerike, odakle se proširila u Evropu. Sredinom devetnaestog ...

Diverzitet flore vodotoka Zlatice – pokazatelj uslova ... - ResearchGate

Figure 1. Ecological analysis of the flora of the Zlatica watercourse. U analiziranoj flori, najbrojnije su geofite - višegodišnje zeljaste biljke sa metamorfoziranim ...

Monitoring kukuruzne zlatice na OPG-u Josip Lović u 2018. godini

4 lip 2019 ... štetnik kukuruza u Hrvatskoj i svijetu je kukuruzna zlatica (Diabrotica virgifera virgifera LeConte), čija ličinka oštećuje korijen kukuruza uslijed ...

optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete in velike zlatice

predlagano temo diplomske naloge z naslovom Optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete (Mentha aquatica) in velike zlatice (Ranunculus lingua).

pomoćna sredstva pomoćna sredstva pomoćna sredstva - Agromarket

broć (Galium aparine),obična broćika (Galium mollugo), hudoletnica kanadska (Erigeron canadensis), tušt obični (Portulaca oleracea), mala kiselica (Rumex ...

LET KUKURUZNE ZLATICE (Diabrotica virgifera virgifera LeConte ...

Kukuruzna zlatica. (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) je zadnjih godina jedan od najopasnijih štetnika kukuruza (Slika 2.), te čini velike ekonomske štete.

Suzbijanje komaraca

STANIŠTA (legla) JAJAŠACA, LIČINKI I KUKULJICA vode stajaćice, bare, lokve, kanali, potoci, poplavne livade, šikare, šume, bačve s vodom, vaze, auto-gume, ...

Suzbijanje korova u vinogradima

taktni totalni neselektivni herbicidi djelatne tvari dikvat i nešto kasnije djelatne tvari para- kvat. Zbog učinkovitog i brzo vidljivog djelovanja, vinogradari su rado ...

SUZBIJANJE KOROVA U RAJČICI

pastirska torbica (Capsella bursa-pastoris), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum persicaria), tušanj (Portulaca oleracea), europski ...

Kadifica - Suzbijanje puževa - Sjemenarna

te mlade biljke. Puževi se dijele u dvije velike skupine puževi golaći puževi s kućicom. Puževi golaći imaju izduženo tijelo obavijeno sluzavim plaštem, a u nekih.

CRNA UDOVICA - POJAVNOST I SUZBIJANJE

prostraciju i prijapizam. Rossi je 1790. godine potanko opisao pauka i dao mu ime Aranea tredecimguttata. (1). Otrovne žlijezde opisane su 1837. godine (1). De.

Suzbijanje korova u kukuruzu-low res - Bayer

Adengo® je zemljišni herbicid koji će izvrsno počistiti korove koji su već ... kukuruz u fazi 4 ili 5 listova tada svakako treba dati prednosti herbicidima za post-em ...

RASPROSTRANJENOST, POLINACIJA I SUZBIJANJE AMBROZIJE ...

limundžik te partizanka. Prema botaničkoj podjeli svrstava se u porodicu Asteraceae i red Asterales. Rodu Ambrosia pripada oko 40 biljnih vrsta porijeklom iz.

Mjere za suzbijanje bolesti na ribogojilištima

za uzgoj pastrva, a u znatnoj mjeri i na šaranska ribnjačarstva. ... pastrve su za sada nepouzdani ili mogu garantirati ... ih očistiti od parazita i dati im antibiotike.

OBAVJEŠTENJE O PROVOĐENJU MJERA ZA SUZBIJANJE I ...

Ambrozija (fazanuša, fazanka, limundžik ili partizanka) je jednogodišnja biljka, visoka 1 do 1,5 metar. Korjen joj je vretenast i jak. Stablo je uspravno, razgranato ...

ŠTETNICI I NJIHOVO SUZBIJANJE U USKLADIŠTENOM ...

tus - grahov žižak na sjemenskom grahu. Zaraza graha ovim štetnikom odvija se u polju, a razvoj daljnjih generacija odvija se u skladištima, kako bi se to ...

EPIDEMIOLOGIJA I SUZBIJANJE GROŽĐANIH MOLJACA

Grožđani moljci su najvažniji štetnici vinove loze u nas. Oni se javljaju ... grožđani moljac (Lobesia / Polychrosis i botrana Schiff.) i žuti grožđani moljac (Clysia ...

ZAŠTITA KONKURENCIJE I SUZBIJANJE MONOPOLA

Konkurencija je zastupljena samo u 0,03% ukupnog broja predmeta u Upravnom sudu, javne nabavke u 0,47%, a nelojalna konkurencija sa 0,005%. I kada bi ...

suzbijanje korova u voćnjacima - PSS Subotica AD

korovi troše značajne količine vode, pa time isušuju i osiromašuju zemljište ... dominiraju uskolisni korovi, a kada su korovi visine 8-15 cm). Koriste se rastvoreni ...

SUZBIJANJE DRVENASTIH I AKVATIČNIH KOROVA

žabnjaci (Ranun- culus flufiatillis), a razne vrste krocanja (Miriophylum spp.) ispunjavaju volumen profila kanala ispod površine vode, naročito u dijelu kanala ...

Suzbijanje tuberkuloze u socijalnom osiguranju

bakcili, virusi ili njihovi produkti, često ne izazivaju specifično djelovanje, a niti ostavljaju imunitet protiv toga uzročnika, već stavljaju organizam u sta- nje velike ...

praktični alati za suzbijanje diskriminacije i upravljanje ... - HZZ

uniforme - šminka, nakit ili slično su zabranjeni. Pozivajući se na ovaj ... raznolikosti može postići je koncept Plave oči – Smeđe oči (Blue. Eyes – Brown Eyes) ...

Vodič za suzbijanje karcinomskog bola - judzks

Predsjednik Udru`enja za terapiju bola Federacije Bosne i Hercegovine. Mr. sc. dr. ... Jedan flaster na 48-72 sata, aplicirati na suhu, neinflamiranu ko`u gornjeg dijela ... su ove dvije vrste lijekova jednako efikasne kod oba tipa bolova. Antikonvulziv ... Olak{anje boli kod raka sa vodi}em raspolo`ivih opoida. Drugo izdanje.

Suzbijanje zlatne žutice vinove loze

2 stu 2017 ... Flavescence Dorée de la vigne: recherché menées à l'INRA et pistes ... de la flavescence dorée en viticulture biologique – Résultats de 2013, 7p.

SUZBIJANJE DIVLJEG SIRKA (SORGHUM HALEPENSE) U ...

korovirna ima kukuruz, a najrnanju SeCerna repa. ... 1) Dr DANICA DRA~IC, viii naui-ni saradnik, NauEni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. 92 ... suncokret, soja, krompir, SeCerna repa. I i dims reoica. I Herbicidi. Herbicides. 1-4.

SUZBIJANJE MI[OLIKIH GLODAVACA U [UMSKIM EKOSUSTAVIMA ...

[email protected]: Glodavci, ponajprije mi{evi, voluharice i {takori, oduvijek su privla~ili posebnu ... dive posljedice za ~ovjeka i za sve `ivotinjske vrste koje nisu cilj suzbijanja. K l j u ~ n e r i j e ~ i ... Kako sukladno Zakonu o otrovi- ma pripada u I.

Pravilnik o mjerama za sprječavanje, otkrivanje, suzbijanje i ...

19 апр 2014 ... 2) svinja sumnjiva da je zaražena virusom klasične kuge svinja je svinja ili leš svinje, koja pokazuje kliničke znake bolesti ili karakteristične ... tjelesna temperatura i kod kojih svinje ne reaguju na liječenje antibioticima. ... kategoriji, identifikacionoj oznaci svinja od kojih su uzorci uzeti i njihovo mjesto na.

JEdINSTVEN NOVI FUNGICId ZA SUZBIJANJE ... - Hemoslavija

mILdICUT je fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). U sebi sadrži dve aktivne materije za sistemično, dugo i pouzdano delovanje.

Korovi u kukuruzu I njihovo suzbijanje - vpps.edu.rs

Višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi su manje zastupljeni, ali oni svojom agresivnošcu i štetnošću mogu predstavljati i najveću konkurenciju gajenom usevu ...

Bol i smjernice za suzbijanje boli pri kroničnoj rani

prihvatila i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO). „bol je neugodno osjetno i emocionalno iskustvo po- vezano sa stvarnim ili mogućim oštećenjem tkiva ili.

SUZBIJANJE JABUČNOG SAVIJAČA (Cydia pomonella L ...

drugih tehnoloških štetnika plodova jabuke (npr. savijači kožice ploda, breskvin savijač, kukuruzni moljac), o tehnološkim karakteristikama nasada, o.

Suzbijanje unutarnjih parazita ovaca i koza

Od unutarnjih parazita zdravlje ovaca naročito ugrožavaju metilji, zatim plućni vlasci i želučano-crijevni paraziti. U intenzivnoj proizvodnji ovčjeg i kozjeg mlijeka,.

Suzbijanje korova u suncokretu - Delta Agrar

Pored dobre pripreme zemljišta i setve obavljene u optimalno vreme, neophodno je zaštititi usev od korova. Dobri efekti postižu se primenom odgovarajućih ...

ESTRELLA Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na ...

ESTRELLA. Insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu i na krumpiru. Sadrži: Lambda-cihalotrin: 25 g/kg (2,5% w/w). Smjesa izomera u omjeru 1:1: ...

POTATOPRO za suzbijanje plamenjače u krumpiru ... - Orchem

PROMAN d.t. klomazon (CS). 5. POTATO PRO preporuka za suzbijanje korova u krumpiru. 6. PLAMENJAČA. 7. PENNCOZEB 75 DG, PROFILUX. 8. RANMAN ...

Mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja bolničkih infekcija s ...

iznimno važni. Ključne riječi: Bolnička infekcija, prevencija bolničke infekcije, pravilnik bolničke infekcije, higijena ruku, bolničke bakterije, mikroorganizmi ...

- Pelargonije - Krumpirova zlatica - Suzbijanje korova u krumpiru

Suzbijanje korova u krumpiru. - Pčelinji proizvodi ... donosi lak uzgoj i razmnožavanje, te obilna i ... Green Garden tekuća gnojiva za: agrume, ruže, petunije ...

Pelargonije i petunije Suzbijanje pauka na povrću Plamenjača ...

Plamenjača povrtnih kultura. Zaštita od zmija ... tura od plamenjače te nove kemijske pripravke koji se koriste za suz- bijanje stakleničke grinje (pauka) u nasadima rajčice. Tijekom ljetnih ... kuha u mješavini vode i mlijeka, a dobro dođe i ...

Uklanjanje gnjezda i/ili suzbijanje osa i stršljena HITNE ... - HUDDD

Uklanjanje gnjezda i/ili suzbijanje osa i stršljena. HITNE INTERVENCIJE. Stručno i tehnički opremljeni ovlašteni izvoditelji DDD mjera (ovlaštenje za rad ...

Školski programi prevencije ovisnosti - Ured za suzbijanje ...

na u porastu je uporaba kokaina, u porastu je i politoksikomanija (uzimanje ... ukupno je 2.920 kg) ili skoro 3 tone te droge godišnje (ulične čistoće ... relaciji učenik–nastavnik i istodobno provodi taj diskretan zaštitni postupak – jest provjera.

Organizacijska struktura provedbe - Ured za suzbijanje zlouporabe ...

Na prijedlog ţupanijskog koordinatora, jedan predstavnik iz osnovne škole i ... ţupanijskim uredom nadleţnim za školstvo izraditi školski preventivni program za.

Suzbijanje sitnih glodara i krtica Detia ... - GOMADJO & Co

Najefikasnije sredstvo za suzbijanje, na otvorenim prostorima, krtica (Talpa europea), voluharica (Microtus arvalis Pall) i poljskog miša (Apodemus agrarius) je.

Sažetak rezultata - Ured za suzbijanje zlouporabe droga

resornih ministarstava i drugih javnih tijela može dodatno alocirati za aktivnosti usmjerene suzbijanju zlouporabe droga (nespecificirani javni rashodi). Stoga su ...

Izvješće o evaluaciji Projekta resocijalizacije - Ured za suzbijanje ...

„Svima“, „Papa Ivan XXIII“, „Život je više“ i „Reto centar – prijatelji nade“. ... uredu Split bilo registrirano 125 liječenih ovisnika (od toga 109 muškaraca i 16 žena).

suzbijanje glodavaca u voćnjacima - Zaštita prirode i okoliša

Ključne riječi: glodavci, poljski miševi, štetnici, suzbijanje, rodenticidi, mamci. ... voluharica ponašala se i druga skupina poljskih glodavaca koja se naziva ...

SUZBIJANJE visokotehnološkog kriminala - Udruženje tužilaca Srbije

na udaru – eBay imala je pad akcija od 26 odsto i gubitak od pet miliona u naredna tri ... U principu, slanje ove vrste pošte najjeftiniji je način reklame, i čak se i.

Izazov za dobijanje značke za suzbijanje klimatskih promjena - FAO

na slikama ili video snimcima, i/ili njihovi roditelji, daju svoju saglasnost prije nego bilo ... vjetar, uragani, tornada, sve su meteorološki događaji. Naučnici koji ... Bilo je ledenih doba kada se ledeni pokrivač protezao sve do Ekvatora. U stvari, tokom ... isprobate novi recept ili čak da sami osmislite neki recept. Sviđa li vam se ...

priručnik za suzbijanje privrednog kriminaliteta i korupcije - OSCE

pri čemu ovu činjenicu od uticaja na utvrđivanje poreza na kapitalni dobitak koji je ... Božića direktora ponuđača „Elektroatom“, izdatog od Policijske uprave za grad ... dao 15.000 evra javnom beležniku Srećku Joviću u njegovoj kancelariji u ...

Bolesti ukrasnih živica - Suzbijanje muha - Sjemenarna

uzgoja odnosno prodaja kontejniranih sadnica koje se mogu ... i druge vrste čempresa (Chamaecyparis spp.) ... treba suzbijati. Agronomski fakultet u Zagrebu.

Sprječavanje terorizma i suzbijanje nasilnog ekstremizma i ... - OSCE

Dehumanizacija određenih žrtava na osnovu netolerancije, mržnje i negi- ... Njemački Viši sud je izrazio zabrinutost da ova preventivna provjera ima.

pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti ...

Radi suzbijanja i iskorenjivanja zaraznih bolesti pčela Pestis avium (u daljem tekstu: američka kuga pčelinjeg legla), Acariasis apium (u daljem tekstu: akaroza), ...

pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje tifusa peradi

2) ostaci hrane koja je korišćena za ishranu peradi obolele od tifusa;. 3) uređaji i prostorije za inkubiranje jaja peradi, ambalaža (osim papirne) i oprema koja se ...