slanutak kao prilog

PRILOG 1

... poljska djetelina (Trifolium campestre), brdska djetelina. (Trifolium montanum), crvena djetelina (Trifolium pratense), alpska djetelina (Trifolium alpestre), žuti.

Prilog 4.

19 stu 2015 ... Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 100002799. OIB 35920050985 ... Javni bilježnik Zdenko Frid pod posl. br. OV-7305/13 upisano je pravo ...

Prilog 2

ŽRNOVO. 2430. 2002/2. ORANICA. 6. ŽRNOVO. 1619. 2579. PAŠNJAK. 349. ŽRNOVO. 1373. 3167/1. ORANICA. 856. ŽRNOVO. 1616. 3847. PAŠNJAK. 349.

Prilog 3

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE TURISTIMA, TURISTIČKE APARTMANE, TURISTIČKE APARTMANSKE BLOKOVE I ... kuhinja i odvojene spavaće sobe (1 ili više.

prilog

3 ruj 2018 ... Posjedovnica. PRVI ODJELJAK. Površina. Rbr. Oznaka zemljišta. Primjedba. Broj zemljišta. (kat. čestice). 54 ZGR jutro čhv 1 m2. ZIDINA.

PRILOG I.pdf

Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir pri izračunu broja osoblja i financijskih iznosa. 1. „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije razvrstano pod ...

PDF Prilog 3

REFERENT – ZRENJANIN. NEODREĐENO VREME. 434 17202173 DRLJAČA ZORICA ... 695 17205149 ĆELAP BORA. FUNKCIJA UPRAVLJANJE. MREŽOM.

PRILOG BROJ 4

СОСТОЈБА НА ЗАЛОГОТ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЛОГ. ПРИЛОГ БРОЈ 4. ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЗАЛОГОТ КАКО.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска основица (Бр. Ђ.9. за све ...

7.) Prilog - EFOS

ZAGREBAČKA BANKA – POMORSKA BANKA D.D. SPLIT. ADRIA BANKA D.D. RIJEKA ... KRAPINSKO-ZAGORSKA BANKA D.D. KRAPINA. 1995. →4. ←1.

Prilog 2-Obrazac 2

OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI zapošljavanje mladih**. Ispunjava osoba koja je bila dugotrajno nezaposlena kod ulaska u projekt.

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

Прилог-2 уз Образац ППИ-1 m². ¹. (зона). (корисна површина). (место). (катастарска општина). (назив улице). (спрат). (бр. листа непок.)². Дан од којег се ...

POVIJESNI PRILOG

Ikonoklazam je grčka riječ a označuje čisto bizan tinski pokret 8. i 9. stoljeća koji je ... skom carstvu pojavilo kipoborstvo ili ikonoklazam. Taj je pokret imao bogo.

prilog i - Ellabo

Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve odnose Ellabo d.o.o. Zagreb, Kamenarka 24 (u daljnjem tekstu Ellabo) kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i ...

Prilog-sve konačno

Ljekarna Prima Pharme. Dr. Franje Tuđmana. 021/721-015 ... OMIŠ. Četvrt Vrilo 6. 21310 OMIŠ. Direktor. MATKO KOVAČEVID. 021/755-111. 021/755-119.

Prilog 6. - HAZU-a

Dimenzije i izvođenje sustava zaštite od munje trebaju ispuniti slijedeće uvjete: ... Lamelirane grede mogu biti konstantnih ili promjenjivih visina, savijene.

Prilog br. 2 - Addiko banka

matični broj. 07726716, e-mail: [email protected], internet stranica: www. addiko.rs (u daljem tekstu: Banka). Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, 11000.

prilog 5. - Narodne novine

27 stu 2015 ... Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog ...

prilog školskom kalendaru - MON KS

2 ruj 2019 ... 8. 9. 2019. Svjetski dan pismenosti ... Međunarodni dan zaštite životinja. 5. 10. 2019. ... Dan pobjede nad fašizmom / Dan Evrope. 15. 5. 2020.

PRILOG III. PONUDBENI TROŠKOVNIK

JEDINIČNA CIJENA. PROIZVODA BEZ PDV- a**. 1. Biljno rafinirano ulje (suncokretovo/biljno), u PET ambalaži (l). 1,00. 2 Pšenično brašno tip 550 (kg). 2,00.

Prilog II - Ruralni razvoj

Putni nalozi te ispis udaljenosti „od – do“ s interaktivne karte HAK map. Pojašnjenje: Učitajte sve putne naloge za članove, zaposlenike i volontere LAG-a ...

Prilog 1. - Prekršajni nalog

Да ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог: ДА / НЕ. Број налога: ... време ______ Прекршајни суд у ______. Забелешка ...

Prilog 3. Troškovnik - POU KNIN

OPIS PREDMETA NABAVE. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cijena bez. PDV-a. Ukupna cijena ... (stepenice) visine cca 17,5 cm., te ulazna vrata nedovoljne širine. Ulazna vrata su ... vanjske vremenske utjecaje. Dimenzija rešetke.

Prilog. - Ministarstvo kulture

29 sij 2013 ... Hrvatske autohtone pasmine su: dalmatinski pas, posavski gonič, istarski kratkodlaki i oštrodlaki gonič, hrvatski ovčar, tornjak (zajednička ...

Prilog br - trogir holding

Zaštino radno odijelo. Radne cipele; kožne sa čeličnom kapicom. Rukavice kožne. Kišno odijelo. Zaštitni prsluk za zimu. Zaštitna kaciga. Zaštitni prsluk s ...

Prilog br. 3, 2019.indd

Hrvatske (SPH) kojim se utvrđuje da se Kolektivni ugovor treba primjenjivati na ... pogodnosti zaštite zdravstvene i socijalne sigurnosti koje. Brodovlasnik ...

Prilog - Grad Ogulin

MULTINORM, Gradište - protupožarne ostakljene stijene. RETA, Karlovac - protupožarna ostakljena vrata i stijena. HOTEL ALMAYER, Zadar - protupožarna ...

Tablica 5 Prilog 5.1.: Konstrukcije

By: Baloevic, Goran; Radnic, Jure; Grgic, Nikola; et al. COMPOSITES PART ... Marović, Pavao; Galić, Mirela; Putnik, Gabrijela; Ljubas, Martin. Deflection ...

TARIFNI STAVOVI Prilog 1.

20 velj 2018 ... početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator ...

Autotrans d.o.o. Cres prilog 15-48

AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA. Prijevoznik ... Mjesta na kojima putnici ulaze i izlaze iz autobusa. Dozvola vrijedi za ... AUTOTRANS 2.0.0., CRES. 2. Prijevoznik.

OBVEZNI PRILOG - OBRAZLOŽENJE

su najznačajniji Badija, Majsan i Vrnik, a pripadaju Gradu Korčuli. Od svih otočića i grebena arhipelaga samo otočić Knežić pripada Općini Lumbarda. Korčula ...

Prilog F1 - Diverso Impex

polagao ispit radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti ______ ... Prisupnik se upućuje na popravni ispit iz predmeta ______. Popravni ispit će se održati ...

Prilog br. 3 - Addiko banka

SWIFT adresu banke Klijenta plaćanja, iznos u valuti i šifru osnova plaćanja. Klijent je odgovoran za tačnost i potpunost podataka na platnom nalogu. Banka će ...

CVH/HAK: Prilog 3 Postupnika rada

Popis važećih EU Direktiva/Uredbi za homologaciju vozila kao cjeline (postoji CoC ... Ukoliko nedostaju sigurnosna stakla, ili su oštećena ili ne udovoljavaju ...

prilog d - Narodne novine

Prozorska klupčica, pozicija prozora djelomično ispred vanjske ravnine masivnog dijela zida dr. debljina toplinske izolacije u skladu sa zadovoljenjem zahtjeva ...

14.6.2019. Prilog Prvasici_NL_1

14 lip 2019 ... Osnovna škola »Nikola Tesla« Rijeka. 34. Osnovna škola »Eugen Kumičić« Rijeka. 35. Osnovna škola – Scuola elementare Belvedere. 36.

Prilog I. Natječajna dokumentacija

popunjavanja, navedeni obrazac isprintajte, potpišite i ovjerite (OPG koji nema žig ... (Obrazac PO – SD), ovjerene od strane nadležne Porezne uprave. • Prijava ...

Prilog 4. Dostavljeno pojašnjenje

13 kol 2018 ... From: Duška Maglica. To: PROGRING d.o.o. - Sinj ... U prilogu. Lijepi pozdrav,. Duška Maglica ... e-pošta: [email protected] www.hkig.hr.

RRiF prilog PNO 12 2017.

3 pro 2017 ... Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija . ... kioska. Udruga je obvezna na prodajnom štandu od- nosno prodajnoj ... U pripremi za tisak je veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim.

Prilog 1 - Tehnologija hrane

Brašno od rogova. Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0. Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno. Riblje brašno.

Prilog 1 - Popis ekonomata PDF 117.56 kB

Nedelišće, Nova 4. 20. 1230. 4510 KAUFLAND HRVATSKA k.d.. Zagreb, Donje Svetice 14. 21 ... 2316 LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.. Jastrebarsko, Čabdin 56. 1.

2. prilog - Antonija Horvatek

28 tra 2016 ... Racionalizacija nazivnika. • Linearna funkcija/ graf linearne funkcije. • Kvadratna funkcija/graf kvadratne funkcije. • Funkcija drugog korjena/graf ...

prilog 6. - Narodne novine

13 velj 2015 ... Članak 34. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o doznaci stabala, žigosanju drvnih sortimenata, popratnici i šum-.

Autotrans d.o.o. Cres prilog 15-48 - HGK

AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA. Prijevoznik ... Mjesta na kojima putnici ulaze i izlaze iz autobusa. Dozvola vrijedi za ... AUTOTRANS 2.0.0., CRES. 2. Prijevoznik.

Prilog 1-Zastupanje zahtev

Lice koje daje ovlašćenje (pun naziv). Mesto, ulica i broj. Poreski identifikacioni broj. ISPRAVA O ZASTUPANJU. NEPOSREDNI ZASTUPNIK. POSREDNI ...

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

Prilog II. Projektni zadatak

Plan izvođenja radova (prema Zakonu o ZNR za gradilište). 3. Procjena rizika (za tvrtku). - može i u elektronskom obliku (CD ili slično). 4. Zapisnici o ispitivanju ...

prilog 15. - Narodne novine

2 lis 2015 ... B) KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI. POVRŠINA – POSLOVNI PROSTORI. Spremišta poslovnih prostora obračunavaju ...

Obavijest - Prilog VI.pdf - INA Maziva

INA MAZIVA d.o.o. ČLAN INA GRUPE, Radnička cesta 175, Zagreb. 2. ... 5) pružanje prve pomoći organiziraju osposobljeni zaposlenici INA MAZIVA d.o.o.,.

Prilog 4. - Zagreb Montaža

19 stu 2015 ... TICA d.o.o.. Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 060021192. OIB 53953157233. Temeljni kapital iznosi 605.900,00 kn sastoji se od jednog ...

Prilog I Natjecajna dokumentacija

Obrazac Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2017. godinu. NAPOMENA: Nositelji projekta koji po osnovi djelatnosti poljoprivrede i ...

prilog 1 - Hrvatski zavod za mirovinsko

računa s povećanim trajanjem (beneficirani staž) poslodavac obračunava ... (obrtnici i slobodna zanimanja, poljoprivrednici, produženo ... OTVORENI TELEFON: 0800 63 63 63 I POZIVNI CENTAR: 01 - 48 91 666 (DOSTUPNI RADNIM DANOM OD 8 DO 16 SATI) ... osiguranja te popis područnih službi Zavoda s adresama i.

prilog i. obrazloženje plana - zzpudnz

Obveza izrade ovog plana - Urbanističkog plana ureenja Radeljević-Libertas (u ... zone prizemlja i kata, odražava se i u prostornoj dispoziciji; dok je raspored ... izvodi se površina namijenjena manevriranju i zaustavljanju autobusa širine 5.5 ...

Uputstvo za Zavrsni rad-prilog 2 - [email protected]

Završni rad na I ciklusu studija epo modelu Bologna studenti rade tokom šestog ... prezentacija, te način na koji je kandidat odgovarao na pitanja članova ...

prilog e - Vukovarsko-srijemska županija

Prilog E11 – Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Vinkovci – ... 410-060. Veterinarska stanica. Županja,. Veliki kraj 18 [email protected]

Prilog 1 - Index of - Универзитет у Београду

Антоније Блум - Уметничко дело као тајна свепобеђујуће љубави у руској ... 2.8.6 Руска идеја- љубав и слобода-кључ уметности и стваралаштва . ... чин свирања не састоји само у вештини свирања на клавиру, већ да пре ... “Ја мислим да наше традиционално мишљење о раздвојености тих двају светова.

Prilog D 2007 - Diverso Impex

17 svi 2007 ... Definicije – plovila za preživljavanje i sredstva za spašavanje. 1.4. SOLAS ... Rukovanje, slaganje i osiguranje tereta. 5.9. Slaganje ... ZA SPAŠAVANJE I. SPASILAČKOM BRODICOM, OSIM BRZE SPASILAČKE BRODICE.

Prilog 2. - Ponudbeni troškovnik - unizg

140x215 - unutarnja dimenzija; 170x225 - vanjska dimenzija;samoljepive kuverte sa zračnim jastučićima. KOM. 100. 22. ZAŠTITNE KUVERTE G - LIPA MILL ili.

PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a.

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA. Obrazac popunite velikim tiskanim slovima. Popunjava podnositelj ...

TROŠKOVNIK RASADNIČARSKIH PROIZVODA - PRILOG IV

MJERE. OKVIRNA. KOLIČINA. JEDINIČNA. CIJENA. UKUPNA CIJENA. 1. 2. 3 ... THUJA SMARAGD. 0,60 - 0,80 m kom. 15. 172. THUJA SMARAGD. 0,80-1,00 ...