sibirski brijest

Kako je nestao brijest? - Hrvatske šume

Poljski brijest (Ulmus minor. Mill.emend.Richens) karakte- risti~no je drvo na{ih nizinskih predjela. Areal njegove raspro- stranjenosti obuhva}a srednju, ju'nu i.

Ninoslav Dragić – Sibirski haski i Ruskoevropska lajka

Fakultet veterinarske medicine. Univerzitet u Beogradu. Seminarski rad iz kinologije. Sibirski haski i Rusko-evropska lajka. Student:Ninoslav Dragić. 2006/9.