scada sustavi

sustavi nadzora i upravljanja (scada) u energetici - Fakultet ...

Sustavi za nadzor, kontrolu i prikupljanje podataka (eng. Supervisory Control And Data. Acquistion - SCADA) omogućuju upravljanje, nadzor, prikupljanje i ...

PLC i SCADA sustavi - Sveučilišni odjel za stručne studije - Unist

PREDMETA. PLC I SCADA SUSTAVI. Kod. SEL036. Godina studija. 3. Nositelj/i predmeta dr.sc. Marko Vukšić, prof.v.š. Bodovna vrijednost. (ECTS). 5. Suradnici.

migracija scada sustava proza r/f na proza net scada sustav - ho cired

16 svi 2018 ... Dalekovod d.d. za inženjering, proizvodnju i izgradnju. Vinko Šiptar. Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d.. Ivica Brstilo. HEP ODS ...

Каталог HMI & SCADA

Программное обеспечение Vijeo Designer Lite использует концепцию страниц: каждая страница рассматривается, как цельная сущность. Окно на 2,4.

Sustavi biljne proizvodnje Biljna reprodukcija Njega kultura Sustavi ...

Hidrosjetva: postupak sjetve travnatog pokrivača pri kojem se pumpama za sjetvu raspršuje smjesa sjemena trava, malča, ljepila i vode, s ciljem zasijavanja ...

Sustavi i signali Kontinuirani sustavi bez memorije Sadržaj Uvod

Funkcijski blok upravljan od strane ulaza (apcisa na slici). ▫ Ulazna varijabla slobodna, a izlazna zavisna (ordinata). 6. Funkcijski blok s jednim ulazom i.

kodni sustavi za prikaz znakova - Sustavi za praćenje i vođenje ...

5 lip 2005 ... Ovi znakovi su u računalu prikazani na jedini način s kojim računalni ... poznato koja tablica se koristi. ... Dok je ranije ASCII kodiranje bilo najučestalije, danas je raširen ISO Latin ... za niz jezika – albanski, hrvatski, engleski,.

NetVision SCADA sustav - Adnet

Osnovna svojstva. • Nadzor i upravljanje procesa u realnom vremenu. • Distribuirana klijent-server arhitektura. • Skalabilna – može se koristiti za male sustave ( ...

EKSPERTNI SUSTAVI SUSTAVI TEMELJENI NA BAZAMA ZNANJA

Ekspertni sustavi su računalni programi koji obuhvaćaju znanje eksperata pojedinog područja. USER. KNOWLEDGE. BASE. INFERENCE. FACTS.

Geografski informacijski sustavi - Sustavi za praćenje i vođenje ...

31 svi 2004 ... SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA. SUSTAVI ZA PRAĆENJE I VOĐENJE. PROCESA. Geografski informacijski sustavi. Igor Pužar. JMBAG: ...

Lekcija 12: SCADA sistemi - people.etf.unsa.ba

Uvod u SCADA sisteme. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sistemi (ili. SCADA mreže) su programska podrška za nadzor i upravljanje ...

SCADA U MIKROMREŽAMA I UPORABA PROTOKOLA IEC 61850 ...

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sustav je sustav za nadzor, ... SCADA sustavi za distribuciju uglavnom koordiniraju komunikaciju i vođenje ...

Sustavi i jedinice mjera Sustavi i jedinice za duljinu: Sustavi i ...

Sustavi i jedinice mjera. Sustavi i jedinice za duljinu: ➢ Hvatni sustav : • 1 hvat (hv) ... 1g = 1 / 400 punog kuta. ▫ 1g = 100 c (centi minuta) = (100 x 100) cc (centi ...

Моделирование работы сплит-системы в среде SCADA

температура воздуха tz. Охладитель характеризуется температурой его поверхности и байпас-фактором. В процессе расчета определяются: ...

SCADA sustav Sunčane elektrane Kanfanar 1MW Dragan ...

elektranom ugovore.... • Temeljni dokumenti: – Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključka (EOTRP ). – Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES ).

BRODSKI POMOĆNI SUSTAVI Protupožarni sustavi

14 velj 2018 ... Otvorena vatra. • Električni kratki spoj. • Samozapaljenje “stupe”. • Plin praskavac. • Prskanje goriva na tople površ. • Razne druge upaljive tvari.

Upravljanje SCADA sustavom preko bežične računalne mreže

upravljanih preko SCADA (engl. Supervisory Control And. Data Acquisition) sustava. Sustav grijanja i hlañenja dviju prostorija različitih namjena uzet je kao ...

Marko Vujičić, Miloš Božić, Miroslav Bjekić SCADA sistem ...

9 мај 2010 ... moguće napraviti sopstveni korisnički interfejs. ❑ Alarmi-u LOOKOUT-u je moguće generisati, prikazati, logovati, filtrirati, grupisati, i štampati ...

KRovni sustAvi MAlog FoRMAtA FAlCAni KRovni sustAvi ... - Marex

Boja kameno siva P.10 nastala je po uzoru na prirodnu boju i podliježe prirodnoj varijaciji boje, što proizvodu daje svoj osebujan karakter. To se odnosi i na ...

Signali i sustavi Linearni diferencijalni sustavi Sadržaj I Sadržaj II

Diferencijalna jednadžba napisana pomoću operatora D. (. ) (. ).b ... Karakteristična jednadžba gornje diferencijalne jednadžbe .0 a a a a ... bikvadratna sekcija.

Reliance 4 - License Activation - Reliance SCADA

Windows Start > Activate License Wizard. Page 10. 6. Reliance 4 – License Activation. Step 3: Choose the Enter serial number option and click the Next button.

INFORMACIJSKI SUSTAVI

1.1. Definicija problema. Način definiranja problema i ciljeva novog informacijskog sustava nije formalno definiran. Projektiranje informacijskih sustava izvodi se ...

OPLATNI SUSTAVI

Dizalice za dizanje i prijenos tereta. STROJEVI ZA DIZANJE ... Toranjska dizalica s vodoravnom rukom: brzina dizanja tereta 70 ... MOTOROM. Mosna dizalica ...

INERCIJALNI SUSTAVI

senzorima na jedinstven referentni sustav, definiranje baza prostorno vezanih ... Prvi inercijski navigacijski sustavi razvijaju početkom. 20 st. za vojne svrhe u ...

Operacijski sustavi

Operacijski sustavi. Mostar, Listopad 2011. ... Operacijski sustavi . ... Sistemski softver dalje dijelimo na uslužni softver i operacijski sustav. Većinu uslužnog ...

SUSTAVI E-UČENJA

Iako postoje stranice čiji se sadržaj plaća, postoje i mnoge besplatne stranice ... Osim kviza Milijunaš i Vješalo postoji još i Križaljka, Sudoku, Zmije i ljestve i ...

inteligentni sustavi za vaš dom

By integrating all electrical elements, HVAC (heating, ventilation and air conditioning), roller shutters, Venetian blinds, and the connection of video surveillance, ...

DIMNJAČKI SUSTAVI

Za moderne uređaje za grijanje koji troše kruti ogrijev (pelete, drvena sječka, biobriket itd.) potreban je ... Kaljeve peći sa i bez spremnika za vodu. - Kamini ...

Signali i sustavi - VUB

Adicijski teoremi: sin (t ± ϕ) = sintcosϕ ± costsinϕ cos (t ± ϕ) = costcosϕ ∓ sintsinϕ tan (t ± ϕ) = tan(t) ± tan(ϕ). 1 ∓ tanttanϕ. Trigonometrijske funkcije dvostrukih ...

RASTERSKI SUSTAVI

Princip višebojne reprodukcije. • Vrste rastera - Konvencionalni raster (AM). - Stohastički raster (FM). - Hibridni raster. • Linijatura rastera. • Kutevi rastera. • Moiré ...

Ekspertni sustavi

Naslov završnog rada: Ekspertni sustavi. Kratak opis zadatka: Opisati povijesni razvoj i osnovnu ideju ekspertnih sustava kao oblika umjetne inteligencije.

Porivni sustavi (2)

14 velj 2018 ... Mjerenje brzine broda. ▫ Pitot-ova cijev. (Pitotlog). ▫ GPS. ▫ sonar... ρ ρ. ) (2. 2. 2 s t d d s t p p v v p p p p. -. = ⇒. = . = ...

StoTherm sustavi

potrebno je provesti tiplanje po cijeloj. povrĆini ... kombischeibe 140 mm m tipla za stiropor. Lamelna ... potrebno i tiplanje, dok se StoTherm Mineral s oznakom.

4. Brojevni sustavi

d. (16) = ?(2). 3. Prebaci broj 107 iz dekadskog brojevnog sustava u binarni. 4. Prebaci broj 11110001 iz binarnog brojevnog sustava u dekadski.

Signali i Sustavi

Sveu č ilište u Zagrebu. Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija. Prof. dr.sc. Hrvoje Babić. SIGNALI I SUSTAVI.

brojevni sustavi.pdf

PRETVORBA OKTALNI - BINARNI. ▫ Pošto se ... Oktalni se broj pretvara u dekadski rastavljanjem broja na ... PRETVORBA HEKSADEKADSKI - DEKADSKI.

Brojevni sustavi

Brojevni sustav kojim svakodnevno radimo jest dekadski brojevni sustav. Osnova tog ... Oktalni brojevni sustav ima bazu 8, a koriste se znamenke 0..7.

24. HIDROIZOLACIJSKI SUSTAVI

Šifra pr. Pakiranje. Na paleti. Cijena - HRK/m. 795555ADF Rola. 15x 1m. 33x25. 22,40. Aquaflex Roof HR. Fleksibilna tekuća hidroizolacija u vodenoj disperziji.

NAC i NAP sustavi - CERT.hr

Revizija v1.0. CCERT-PUBDOC-2007-06-194. Stranica 5 / 15. 2. Općenito o računalnoj sigurnosti. Računalna sigurnost može se načelno podijeliti u tri područja ...

Sustavi za vođenje

o ć k o d p ro je k tira n ja. Kemijska postojanost tvrdog PVC-a ... Tipla-Ř mm. Dužina mm. Karton komad. Br. art. 2351056. Pakiranje komad. 100. Težina kg/100 ...

Linearni sustavi

Gauss-Jordanova metoda - to je u biti metoda suprotnih koeficijenata. (koja se obradjuje vec u osnovnoj školi), samo što se ne pišu jednadzbe vec se vrše tzv.

10. Sustavi e- trgovine - EFOS

Payment Gateway servisi u. Hrvatskoj. U Hrvatskoj su trenutno najpopularnija ova četiri PG servisa za online autorizaciju plaćanja: Servisi se razlikuju prema:.

RASHLADNI SUSTAVI KONTEJNERA

14 velj 2018 ... Ima višecilindrični (6) klipni kompresor poluotvorenog tipa. Koristi TEV. Regulacija kapaciteta vrši se prigušnim ventilom na usisnoj cijevi ...

Sustavi linearnih jednadzbi

Pojam linearne jednadzbe Pojam sustava linearnih jednadzbi; rješenje Geometrijska interpretacija sustava; broj rješenja Gaussova metoda elimi. Sustavi ...

Brojevni sustavi - MIM-Sraga

Dekadski Binarni Oktalni. Heksadecimalni. 0 ... Primjena binarnog, oktalnog i heksadecimalnog sustava brojeva u ASCII Code. The extended ASCII table u ...

NAPREDNI NAVIGACIJSKI SUSTAVI

RAZVOJ NAVIGACIJSKIH SUSTAVA OD POVIJESTI DO DANAS. 2.1. RADIOGONIOMETAR. Radio-goniometar je radio-prijemnik koji prima radio signale preko ...

SIGURNOSNI SUSTAVI NA PLATFORMAMA

Opasnosti na platformama mogu biti sudar ili udar plovnih objekata, ribolovne ... industrija kombiniraju znanja i iskustva kako bi sistematizirali postupke za ... održavanje i rad cjelokupnog proizvodnog pogona, treba osigurati operativno ... manje dubine mora fiksne proizvodne platforme mogu biti sa ili bez uređaja za.

Vaillant solarni sustavi

oko 960 bilijuna kW energije (960.000.000.000.000 kW), ... Komplet 3. Sastoji se od 300-litarskog spremnika u kombinaciji s dvama ploÀastim kolektorima i ...

sustavi zaključavanja - Schachermayer

Schachermayer d.o.o.. Stobrečka ulica 5 a. HR-21000 Split. Telefon: 385 (0)21 / 245 552. Faks: 385 (0)21 / 245 552 [email protected] Radno vrijeme:.

BRODSKI POMOĆNI SUSTAVI

14 velj 2018 ... Homogene i heterogene. • Homogene smjese imaju u svim po volji izvučenim volumenskim dijelovima isti tlak, temperaturu, gustoću i sastav i ...

Operacijski sustavi - uvod

Računala znatno pomažu čovjeku jer neke poslove za koje bi čovjeku trebalo mnogo vremena računala mogu napraviti goto- vo trenutačno. Jednako tako ...

VTS sustavi - Repozitorij UNIZD

Pomorski obalni sustav automatske identifikacije brodova – AIS . ... Zbog mogućnosti vlasti obalnih država da prati pomorski promet pomoću radara, uz pružanje ...

sustavi strojnog vida - HUP

i kod klasične analogne kamere, ali umjesto filmske trake, koristi se senzor CCD (Charge. Coupled Device – sklop s prijenosom naboja) ili senzor CMOS ...

Građevni sustavi - Građevinar

može uzrokovati pukotine na gips-kar- tonskim pločama. Za oblogu se uobičajeno upotrebljavaju gips-kartonske ploče, ploče od gipsanih vlakana i cementne ...

Sustavi za upravljanje Web sadržajem

Praktični primjer Web stranica zasnovanih na CMS sustavu. (c) Darko Grundler, Lidija Blagojević i Sanda Šutalo 2006. 3. HTML. ▫ Lagano za naučiti i primijeniti.

5G MOBILNI KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI

5 ruj 2016 ... Slika 4.7. Karta pokrivenosti LTE 4G mrežom tvrtke HT[28]. HT je sve svoje usluge i korisnike prebacio u ALL-IP mrežno okruženje. Pokrivenost.

6. Nelinearne jednadzbe i sustavi - PBF

oduzimanje, mnozenje, dijeljenje, potenciranje i korijenovanje) nad koeficijentima jednadzbe i realnim brojevima. Ipak i kod algebarskih jednadzbi do ukljucivo ...

Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u

Tijelo koje je dostavilo informacije: Škotska odvjetnička komora (The Faculty of ... OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Škotskoj. 1.

multisenzorski sustavi i lokomocija - Fer

promjena smjera sile na podlogu naprijed-nazad udarac suprotnom petom odizanje palca izmjena prednje noge goljenica okomita udarac petom. % ciklusa. 0%.

sustavi zaštite od sunca

ALUMINIJSKE ŽALUZINE. Unutarnje aluminijske žaluzine imaju široku primjenu zbog odlične zaštite od sunca ili neželjenih pogleda. Izrađujemo ih od lamela ...