sakramenti ppt

Sakramenti

poznavanje teologije sakramenata iz različitih aspekata: biblijski temelji, ... 7. Teologija sakramenata – povijesno-teološki razvoj 2: Firentinski i Tridentski koncil,.

Crkveni sakramenti

poznavanje teologije sakramenata iz različitih aspekata: biblijski temelji, ... 7. Teologija sakramenata – povijesno-teološki razvoj 2: Firentinski i Tridentski koncil,.

SAKRAMENTI U PRAVOSLAVNOJ TEOLOGIJI Ante Mateljan ...

U ovom radu želimo ukratko izložiti teološko poimanje sakramenata u pravoslavlju, na što nas ... sakramenata u pravoslavnoj Crkvi”, Crkva u svijetu 7 (1972) br.