revidirana bloomova taksonomija

Bloomova taksonomija.pdf

KVALITATIVNO VREDNOVANJE NA KOGNITIVNOM PODRUĈJU. Razine kognitivog procesa u revidiranoj Bloomovoj taksonomiji: Razine kognitivnog procesa ...

Bloomova taksonomija

BLOOMOVA TAKSONOMIJA – KOGNITIVNA DOMENA. (znanje, razumijevanje; Bloom, 1956). RAZINA. TIPIČNI AKTIVNI GLAGOLI. ZNANJE učenici znaju ...

Bloomova taksonomija - UNSA

... događaja s obzirom na određeni princip klasifikacije. Među najpoznatijim klasifikacijama zadataka nastave je Bloomova taksonomija obrazovnih ciljeva.

bloomova taksonomija - Azoo

BLOOMOVA. TAKSONOMIJA. Mr. sc. ... TAKSONOMIJA =sustav klasifikacije odgojno-obrazovnih ciljeva ... PODRUČJE. Revidirana verzija, tijekom 1990-ih ...

Ishodi učenja i Bloomova taksonomija - [email protected]

Taksonomija je sistematika, klasifikacija ili raspored osnovnih kategorija ... Bloomova taksonomija govori o tri osnovna područja ... RAZINA. KLJUČNI GLAGOLI.

Bloomova taksonomija u nastavi fizike, sažetak

Bloomova taksonomija ishoda za oblikovanje testova znanja,. T. Ivošević ... -glagoli- obrazovni ishodi – odvoji, razdvoji, poredaj, imenuj, definiraj, opiši, označi,.

BLOOMOVA TAKSONOMIJA ZNANJA U SUSTAVIMA E ... - pmfst

1 ruj 2016 ... Bloomova taksonomija znanja predstavlja oblike učenja koji se dijele na ... Revidirana verzija taksonomije tijekom 1990 - tih. Uz svaku su ...

Mihaela Kosmač Bloomova in SOLO taksonomija v ... - PeFprints

Revidirana Bloomova taksonomija, ki za razliko od enodimenzionalne Bloomove taksonomije obravnava dve dimenziji: dimenzijo kognitivnih procesov, ki ji ...

Revidirana Evropska socijalna povelja SE

Potvrđuje se Revidirana evropska socijalna povelja usvojena u Strazburu 3. maja ... da su se u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ... ispunjava duh ove obaveze tako što zakonom predvidi da se velika većina ...

Revidirana Strategija - BLC Banja Luka College

U okviru istog programa predviđeno je da jedan student sa Visoke škole Banja Luka College provede 5 mjeseci na Visokoj školi VSITE u Zagrebu. Boravak je ...

Revidirana strategija komunikacija Vijeća ministara Bosne i ...

komunikacijski ciljevi, ciljne skupine, komunikacijski kanali, osnovne poruke i analiza učinaka. Također, definirana je uloga Službe za informiranje Generalnog ...

Page 1 Originalni naučni rad Primljen: 10.7.2016. Revidirana verzija ...

Ključne reči: kartografija, karta, reljef, izohipse, generalizacija izohipsi. Uvod. Karte već nekoliko stotina godina služe čoveku da „vidi“ Zemlju, koja je prostrana i ...

taksonomija - PMF

Problemi pri određivanju vrste u paleontologiji. • Specijacija = proces postupnog nastajanja nove vrste. Predavanja prof.dr.sc. J. Sremac [email protected] ...

taksonomija

Gametofit, imenovan tudi predkal ali protalij, je zelena, različno oblikovana steljka, ki je na podlago pritrjena z rizoidi. Na njej se razvijejo arhegoniji in anteridiji.

BLŪMA TAKSONOMIJA

BLŪMA TAKSONOMIJA. B.Blūma (B.Bloom) mācību mērķu taksonomija (klasifikācijas shēma) izziņas jomā. Līmeņi. Atslēgas vārdi. Jautājumu formulējumi. 1.

blumova taksonomija - ZUNS

D. metakognitivno znanje (znanje kako učiti). Svih šest nivoa kognitivnih procesa mogu se ostvarivati u jednoj od četiri kategorije znanja. Šest nivoa kognitivnih ...

BLUMOVA TAKSONOMIJA-glagoli 1 - WordPress.com

25 дец 2010 ... Оцењивање: Блумова таксономија Суб, дец 25, 2010. О образовању. 1956. године Бенџамин Блум, амерички школски психолог, је са ...

Taksonomija stilova programiranja - infoteh-jahorina 2020

Ovdje nisu navedeni jezici za dizajniranje, kao što je UML ili blok dijagrami jer su oni ... kao skriptni jezik u igrama, a izvršava se nad Java virtuelnom mašinom.

taksonomija ulaznih i izlaznih jedinica nosivih računala u mješovitoj ...

Provedena je analiza i klasifikacija deset odabranih nosivih računala čija su obilježja ... osjetilni sklopovi za prikupljanje podataka te ulazno-izlazne jedinice za.

biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje neretve

podvrsta riba, vezanih za dva velika riječna sliva, jadranski i dunavski. ... istražene su strugač (Squalius svallize), peškelj (Scardinius plotizza) i imotska ... istraživanju rast je jako usporio nakon pete godine, pa je maksimalna dužina prema von.