rast graha

Utjecaj-fluorescentnih-lampi-na-rast-pšenice-i-graha

2014. 3. razred. Učenice: Stella Vješnica. Dora Knezović. Mentor: Vesna Dobronić. III. gimnazija Split. Utjecaj fluorescentnih lampi na rast pšenice i graha ...

sjemenska proizvodnja graha na obiteljskom poljoprivrednom ...

1. UVOD. Grah (Phaseolus vulgaris L.) jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice Fabacea. Grah je ... godine certificirano je ukupno 28 950kg sjemenskog graha.

UTJECAJ BAKTERIZACIJE NA NODULACIJU I PRINOS GRAHA ...

Sorte graha koje imaju krupnije sjeme u pravilu imaju i veći cvijet. Grah je autogamna vrsta iako može biti i alogamna uz pomoć kukaca oprašivača. Vrlo rijetko ...

Vegetativni porast graha mahunara - Repozitorij UNIZD

13 lis 2017 ... maceracije koprive u vodi na vegetativni porast biljaka graha mahunara. ... Ključne riječi: gnojivo, grah mahunar, kopriva, vegetativni porast ...

PRINOS NEKIH SORATA GRAHA ZRNAŠA NA PODRUČJU ...

Najveći prinos imale su sorte Galeb. (6,21 t/ha) i Tetovac (5,92 t/ha). Od važnijih komponenata prinosa graha broj zrna po biljci značajno je utjecao na prinos ...

Proizvodnja graha u Hrvatskoj - Beanqual - Agronomski fakultet

Za cvatnju i zametanje mahuna optimalna je temperatura oko 23°C. Visoki grah, i zrnaš i mahunar, manje su osjetljivi na temperaturne promjene. Tlo za uzgoj ...

Morfološka raznolikost tradicijskih kultivara graha (Phaseolus ...

najviše se koristi grah zrnaš, nešto manje grah mahunar, a mlado zrno graha sezonski. Kao stočna hrana i u ljekovite svrhe upotrebljavaju se stabljika, lišće, ...

J. Haramija: Utjecaj kvalitete sjemena graha mahunara na klijavost ...

krupnoće i ujednačenosti sjemena graha mahunara na klijanje i energiju klijanja, na ... Ključne riječi: grah mahunar, sjeme, frakcije sjemena, klijavost, klica.

Grah sejemo zgodaj spomladi Setvena razdalja graha ... - Zeleni svet

Grah pred setvijo čez noč namočite v topli vodi ali kamiličnem čaju, ki tudi ... Dobri sosedje graha so tudi špargelj, špinača, sladka koruza, koleraba, repa, ...

Životopis - h-rast

Životopis. Osobni podaci. Ime i Prezime Hrvoje Šlezak. Akademska titula mr.sc. Adresa Poljska 44, Strahoninec, ... Napredovanje u zvanju. Datum 18. 06. 2014.

Inflácia a rast peňazí

vzťahmi: ➢ Okunov zákon, ktorý súvisí so zmenou nezamestnanosti a rastom produkcie. ➢ Phillipsova krivka, ktorá súvisí so zmenami inflácie a nezamestnanosti ...

Eksponencijalni i logistički rast - Fsb

Eksponencijalni i logistički rast*. ZVONIMIR ŠIKIĆ, Zagreb. U ovome članku želim izložiti neke osnovne ideje o eksponencijalnom i logi- stičkom rastu, za koje ...

9. RAST, MEDUNARODNA TRGOVINA I OTVORENOST ...

Zeljko Lovrincevic. 9.1. UVOD. U ovom poglavlju prikazani su empirijski ... Proizvodnja gume i plastike. Proizvodnja celuloze i papira. Proizvodnja motornih ...

Promet i ekonomski rast i razvoj - PMF

Ulaganje u organizaciju prometa. Uzročne veze između ulaganja u infrastrukturu i ekonomskog razvoja moraju se ogledati u promijenjenim prometno ...

ugovor o brokerskim uslugama - Rast.hr

FIMA-VRIJEDNOSNICA ovlašten sklopiti s Klijentom ovaj ugovor u ime i za račun ... ŽELIM OTVORITI ZSE e-TRADE brokerski račun (online trgovanje):.

Rast i pad funkcije, minimum i maksimum

Rast i pad funkcije, minimum i maksimum. 1. Odredite intervale rasta i pada te lokalne ekstreme funkcije zadane formulom: a) f(x) = x2 . 1 x2 − 4. , b) f(x) = ln(x4 ...

Rast i maligna transformacija }elija

protoonkogeni u svom aktivnom obliku (onkogeni) a, s druge strane, promene na nivou DNK izazvane hemijskim, biolo-. {kim i fizi~kim mutagenima. U su{tini ...

Vpliv glasbe na rast rastlin

Rast fižola. 12. Slika 4. Rast graha. 12. Slika 5. Rast vrtne kreše. 13. Slika 6. Šolsko raziskovanje rasti štirih izbranih vrst rastlin. 13. Slika 7. Ali glasba pospešuje ...

Utjecaj-vitamina-D-na-rast-biljaka

Taksonomske-morfološke i anatomske karakteristike graha ....... 8 ... Sadnja biljnih kultura . ... Rast i razvoj graha zalijevanog vodom i različitim koncentracijama.

UTICAJ pH VREDNOSTI PODLOGE ZA OŽILJAVANJE NA RAST I ...

Nakon 35 dana kultivacije u kulturi in vitro mereni su: visina izbojka, broj ... of Serbia; 2 dr Branislav Kovačević, Senior research associate, dr Saša Orlović, full ...

UČINAK RAZLIČITIH OSVJETLJENJA NA RAST ... - Repozitorij PMF-a

U ovom radu je istraživan učinak različitih uvjeta osvjetljenja na rast i fotosintezu vodene leće. (Lemna minor L.). Biljke su bile uzgajane u kulturi in vitro na dva ...

Ostvaren planirani 10-postotni rast - Podravka

raca ja imam i radnog iskustva u. Podravki u Koprivnici. ... Vitaseng tablete su biljni pripravak koji sadrÊi standardizirani ekstrakt korejskog ginsenga i za sada je ...

2-3-3-3-REK-Kraljest.-rast.-semenke-2014-2015

pahljačastimi listi; živi fosili;. - IGLAVCE (borovke, cipresovke in tisovke); imajo iglice ali luskaste liste. Borovke in cipresovke so enodomne. Predstavniki: smreka ...

Obrazac za promjene osobnih podataka - Rast.hr

podataka / e-mail adrese. Izdavanje nove lozinke za uslugu 'FIMA eTrade'. Slanje korisničkog imena za uslugu 'FIMA eTrade'. 1. Osnovni podaci o klijentu. 1.1.

RAST JARADI HRANJENE MLIJEıNOM ZAMJENOM

26 lis 2005 ... mlijeka (alpina, sanska, togenburška). Uzgoj koza je uvjetovan religijom, tradicijom i običajima te tržištem i navikama potrošača. Osim toga ...

UTJECAJ ČESTICA NANOSREBRA NA RAST I ... - Repozitorij PMF-a

Rezultati su pokazali da je ionsko srebro pri svim ispitanim koncentracijama jače inhibiralo ... uzorka potreban za eksperiment, niska cijena i dr. Toksikološka ...

rast kristala snježnih pahuljica - Repozitorij PMF-a

21 ruj 2018 ... Bitno je naglasiti da je oblik kristala snježne pahuljice izravna posljedica njegovog rasta. Kad je brzina rasta bazne ravnine veća od brzine ...

UTJECAJ TROSKE IZ ELEKTROPEĆI NA RAST ... - Repozitorij PMF-a

gnojiva NPK (Plantella, N:P:K=6:3:6) te izvor Fe (10 mL/ L) u tekućem obliku (Plantella,. 2% Fe vodotopivo, 1% Fe vodotopivo u helatnom obliku, 1% vodotopivo ...

UČINAK MRAVLJE I LEVULINSKE KISELINE NA RAST I ...

Utvrđeno je da mravlja kiselina pri nižim koncentracijama pospješuje rast ... za proizvodnju biogoriva dovodi do porasta cijene žitarica i prehrambenih proizvoda ...

Pad, rast, lokalni ekstremi, konveksnost, konkavnost

Postiºe li funkcija svoju najve¢u ili najmanju vrijednost za neku vrijednost argumenta? 3. Je li funkcija konveksna ili konkavna oko neke vrijednosti argumenta?

Klicken Sie hier für die Marantz Preisliste - AV Rast AG

M-CR 611. Melody Media: Micro système Stéréo ............20. M-CR 511. Melody Stream: ... La société Marantz/Lakeside Audio SA offre erstklassigen Service.

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije - pmfst

Diferencijalne jednadžbe i rast populacije. • Vremenski kontinuirani eksponencijalni rast. ✓ Promjene uzrokuju samo stope nataliteta i mortaliteta. ✓ Zanemareni ...

Što treba biljkama za rast i razvoj - e-Sfera

Ovim ćeš istraživanjem pokušati utvrditi jesu li isti uvjeti potrebni za klijanje i za uspješan rast i ... Provedi pokus tijekom najmanje 16 dana i nakon svaka četiri ...

DJELOVANJE KONCENTRACIJE AGARA NA RAST TKIVA ...

korijenja (izražen u cg). Tekući m. 0,5«/o. 1% l,3°/o agara. Epruveta br. 1. 36. 21. 25 ... za naučni rad SR Hrvatske, koji je svojim sredstvima omogućio ova istra.

INTENZITET FOTOSINTEZE I VEGETATIVNI RAST HRASTA ...

značajki tla na vegetativni rast i intenzitet fotosinteze hrasta lužnjaka, kao i odnos koncentracije klorofila i intenziteta fotosinteze. Biljke uzrasle na tlu s.

VPLIV AMONIJEVEGA NITRATA NA RAST RASTLIN

2.1.3 AMONIJEV NITRAT KOT MINERALNO GNOJILO. Amonijev nitrat(V) je bela kristalna snov, ki ga imenujejo tudi amonijev soliter. Njegova formula je ...

3. POREZNA POLITIKA I GOSPODARSKI RAST Marina Kesner ...

izravni porezi-negativan utjecaj i - porezna se struktura mora u. 8. Xu (1994) j na rast j vecoj mjeri zasnivati na. - neizravni-zanemariv. : porezima na potrosnju.

Mirovine Stupovi razdora Rast kamata Nezaustavljivo

Devizni račun: ZABA HR2X 2500-3773965. ISSN. ... krediti generalno prejeftini. U Ersteu računaju da će kamate za građane ... nepogoda za nove umirovljenike.

Utjecaj FDI-ja na gospodarski rast europskih tranzicijskih ... - EFZG

radu napravljena analiza utjecaja stranih direktnih investicija na gospodarski ... orijentiranih stranih greenfield ulaganja što danas koče loša investicijska klima,.

Djelovanje okolišnih čimbenika na rast i razvitak biljaka

DJELOVANJE OKOLIŠNIH ČIMBENIKA NA RAST I RAZVITAK BILJAKA. Pod utjecajem okoliša mogu se mijenjati npr. koliko će visoko izrasti neko stablo, kada ...

MARKO MIHAILOVIĆ EKONOMSKI RAST I RAZVOJ - Repozitorij ...

Ekonomija obujma . ... na „high-tech“ proizvodima i uspotavljanje ekonomije obujma te tendencije ... Paul A. Samuelson, Wiliam D. Nordhaus – Ekonomija 19.

UTJECAJ GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ VRSTE Thuja ...

28 tra 2006 ... Smaragdna američka tuja (Thuja occidentalis 'Smaragd'). Prosječna visina sadnica bila je 9,5 cm, a ukupno je posadeno 150 biljaka. U pokusu ...

Beatrice Šikić Rast i fotosint - Repozitorij PMF-a - unizg

16 svi 2017 ... Ključne riječi: vodena leća, fluorescentna rasvjeta, LED rasvjeta, rast, ... procese rasta i razvoja biljaka, ali i kao izvor energije za sve živuće ... biljke su bile presađene u nove tikvice sa hranjivim podlogama te je uzgoj ...

UTICAJ RETARDANTA RASTA NA RAST I RAZVOJ UKRASNE ...

neovisno o primijenjenoj varijanti tretiranja. Kljuĉne rijeĉi: Salvia splendens, retardant rasta, hortikultura, rast biljke. Summary. Species Salvia splendens L. cv.

Rast bakterija ABT-5 kulture u sirutki obogaćenoj ... - ResearchGate

26 ožu 2010 ... centrata proteina sirutke (KPS) na rast i aktivnost te preživljavanje ... and Streptococcus thermophilus (□) in whey without whey protein concen-.

Ekonomski rast Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja ...

Ekonomski rast. Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja. Tehnološki napredak. Prof.dr Maja Baćović. 28/03/2019.

SPREDNJI REŽENJ HIPOFIZE (ADENOHIPOFIZA) Somatropin Rast ...

SPREDNJI REŽENJ HIPOFIZE (ADENOHIPOFIZA). Somatropin. Rast in razvoj. ACTH (adenokortikotropni h.) Skorjo nadledvične žleze izločanje ...

UTJECAJ MIKORIZE I GNOJIDBE NA RAST I RAZVOJ VRSTE ...

11 lis 2015 ... koncentracija gnojiva na rast i razvoj pelargonija. ... fertilization costs on Pelargonium zonale “Anthony”, with mycorrhiza inoculation Glomus.

RAST BIKOVA SIEMENTALSKE PASMINE U PERFOMANCE TESTU

ra rasta simentalskih bikova u starosti od 120 do 365 dana. Spedding (1983) cit. ... simentalskih bikova u performance testu u SR Njemačkoj, Austriji i Sloveniji.

Aký je vlastne rast HDP? Prečo ide NBS obmedzovať ... - Tatra banka

1. júl 2018 ... „Okunov zákon“. Ide o štatistický vzťah medzi zmenou HDP a zmenou nezamestnanosti. Zjednodušene ide o pozorovanie, že ak HDP zrýchli ...

Psihomotorni rast i razvoj djece predškolske dobi

zabrinutost u svezi normalnog razvoja kod starije djece, dok su roditelji mlađe ... Ubrzani rast i razvoj jedna su od glavnih obilježja djeteta predškolske dobi. ... Ekološki uvjeti s genetskim kodom mogu djelovati pozitivno ili negativno na ... [5] B. Starc, M. Čudina-Obradović, A. Pleša, B. Profaca i M. Letica, Osobine i psihološki.

Vegetativni rast i prinos lubenice iz cijepljenih presadnica

ustanovljeno je da su glavne vriježe cijepljenih biljaka bile značajno duže u sva ... Ključne riječi: Citrullus lanatus var. vulgaris, dužina vriježa, broj listova, masa ...

Utjecaj FDI-ja na gospodarski rast europskih tranzicijskih zemalja

radu istražiti glasiti: Direktne investicije u tranzicijske zemlje rezultirati većim gospodarskim rastom tranzicijskih zemalja. Smisao ove hipoteze je slijedeći: priljev ...

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE Snažan rast ... - dm drogerie markt

24 lis 2019 ... 2018 - septembar 2019), koje je kompanija dm drogerie markt u BiH objavila na današnjem godišnjem predstavljanju poslovnih rezultata ...

Rast ulaganja od 40 posto u hotelijerski sektor - Građevinar

Nova ulaganja u turistički sektor ... godina. Prema riječima investitora, tride- set amfora bit će trajno izloženo u hotelu ... goste trebale primiti u 2019. godini, Split.

zaduženost i gospodarski rast u hrvatskoj - Sveučilište Sjever

Javni dug Republike Hrvatske je do 2016. godine bio u stalnom porastu, a razlog tome je rastući deficit, odnosno iskazani veći državni rashodi od državnih ...

Nizak rast u detinjstvu i adolescenciji - Institut za majku i dete

Nedostatak hormona rasta - hipopitutarizam. 20 ... celijakija, nedostatak hormona rasta ili hipotiro- idizam ... oralna doza iznosi za etinil-estradiol 0,05 – 0,10.

Gospodarski rast, nova radna mjesta i društvena pravednost - HDZ

Jedan od važnih segmenata je dječja ... građana dužnika RBA-a zadruga dok se sudski ne riješi problem ilegalnog ... kapitalizirane štednje 2 godine prije.

Kako pobuditi rast hrvatskoga gospodarstva? - Ekonomski institut ...

hrvatsko gospodarstvo te naći rješenja za poticanje tržišnog uspjeha i konkurentnosti tvrtki i nacionalnog gospodarstva. U suradnji sa znanstvenom zajednicom ...

rast i razvoj trgovine na malo u republici hrvatskoj - Rifin doo

oblika prodavaonica, na razvoj vertikalne integracije trgovine na veliko i trgovine ... grupacije CBA – Hrvatska (oko 3 mlrd. kuna prometa) i Ultra grupa. (oko 1,7 ...