prikaz slučaja

PRIKAZ SLUČAJA

A recently avaliable new class of type 2 diabetes drugs – glucagon-like peptide-1 receptor agonists (GLP-1 RA) – has opened new possibilities in diabetes ...

GM1 GANGLIOZIDOZA – PRIKAZ SLUČAJA

kođe je i hiperakuzija česta. Makula boje trešnje. (cherry red spot) otkriva se kod 50% obolelih obično posle šestog meseca, uz zamućenje rožnjače, a ka-.

DISPAREUNIJA- PRIKAZ SLUČAJA

od prvog spolnog odnosa dok sekundarna dispareunija predstavlja stanje kada se ... upućuju na često prisutnu dispareuniju nakon epizioto- mije (3, 4). Studija ...

- prikaz slučaja – PREHOSPITALNO ZBRINJAVANJE ...

SAŽETAK. Uvod/Cilj Ubodi insekata su drugi najčešći uzrok alergijske reakcije i anafilakse. ... Na osnovu anamestičkih podataka i kliničke slike postavljena je.

Prikaz slučaja Ispitna prezentacija

Prikaz slučaja. Ispitna prezentacija. Predmet: Klinička parodontologija. Akademska godina 2015./2016. Page 2. SADRŽAJ. OSNOVNI PODACI. ANAMNEZA.

(Razvoj govora-prikaz slučaja)

1 ruj 2013 ... Bez obitelji, socijalne okoline, govor se ne bi mogao razviti, a samim time i ... provjeriti miče li dijete sve udove podjednako. Dijete ... puzenja. Osiguravanje stabilnog položaja na trbuhu i leđima preduvjet je za razvoj voljnog.

prikaz slučaja Glycerin Borax Tr

1 Jun 2016 ... Eksfolijativni heilitis rijetko je stanje koje zahvaća vermi- lion gornje i donje usnice ili obiju usnica. Obilježava ga stal- na proizvodnja debelih ...

Tuberkuloza peritoneuma – Prikaz slučaja

metodom, prikazana je granulomatozna upala. Učinkovito liječenje postignuto je primjenom antituberkulotika prvog reda izoniazidom (INH), rifampicinom (RIF), ...

PRIMARNI HIPERPARATIREOIDIZAM – PRIKAZ SLUČAJA ...

Vodeći znak bolesti je hiperkalcijemija koja se javlja zbog povećane resorpcije kostiju, smanjene urinarne eliminacije kalcijuma i povećane apsorpcije.

Hiperkalijemija -prikaz slučaja - dlums

Uvod. Kalijum - glavni intracelulalrni katjon odgovoran je za transmembranski i akcioni potencijal, intraćelijski transport glukoze, elektroneutralnost i osmotsku.

Miksedemska koma-prikaz slučaja

Bolesnica u komi, hipotermična (35,50 C), eupnoična, adinamična, bleda, otečenih očnih kapaka i lica, pretibijalni edemi. Auskultatorno nad plućima normalan ...

WEGENER-OVA GRANULOMATOZA - PRIKAZ SLUČAJA I ...

ntisana, subfebrilna (t.t. 37,5o C), eupnoična u mirovanju, bez cijanoze, adinamična, pokretna, bleda, uznemirana, iskašljavala je svežu krv u tragu, tahikardična ...

HALO NEVUS-PRIKAZ SLUČAJA

Melanom, vitiligo i atipični nevusi česti su kod bolesnika koji imaju HN . Prikazuje se 20-godišnja osoba ženskog pola sa depigmentovanom plažom.

prikaz slučaja pre-prosthetic and - ResearchGate

Prikaz slučaja Оvај rаd prеdstаvlја hirurško-prоtеtski tretman i rеhаbilitаciјu 49-gоdišnjеg pаciјеntа sа traumatskim povredama gornje i donje vilice, promenom ...

Nekrotizujući fasciitis obraza: prikaz slučaja

Termin nekrotizujući fasciitis (NF) prvi put je koristio Vilson 1952. godine, koji je opisao ovu retku progresivnu infekciju koja prvenstveno utiče na fasciju i ...

Krvareći Meckelov divertikul - prikaz slučaja

Meckelov divertikul ispoljava svoje simptome u oko 4 - 30% bolesnika u dobi ispod 2 godine, a u starijih od 8 godina u oko 10% slučajeva. Dijagnostička ...

prikaz slučaja Multiple Supernumerary Teeth not Associated wi

Vildana Džemidžić, Mediha Filipović, Alisa Tiro, Enita Nakaš, Samra Šalaga. Višestruki nalaz prekobrojnih zuba nevezan za složene sindrome: prikaz slučaja.

prikaz slučaja Spontaneous bleeding during ... - ResearchGate

vidljivi brojni hematomi, a bez traume u anamnezi. Višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) je registrirala retrope- ritonealni hematom lijevo od područja ...

Postintubacijska subglotična stenoza – prikaz slučaja

kontakta, eupnoična, urednog auskultatornog nalaza pluća. Tijekom drugog tjedna rehabilitacije povremeno suho kašlje, u trećem tjednu se kašalj intenzivira i ...

ERITEMA NODOSUM – PRIKAZ DVA SLUČAJA IZ PEDIJATRISKE ...

UVOD: Nodozni eritem kao entitet godinama nismo videli u našem svakodnevnom radu, da bi u 2005 godini imali 2 slučaja. Sama bolest je nespecifična ...

Supervizija – pravila za prikaz slučaja na radionici

I dalje vrijedi da se od polaznika supervizije očekuje da na superviziju dolaze s pripremljenim prikazima slučajeva, a svaki prikaz treba sadržavati ...

Fetalni alkoholni sindrom - prikaz slučaja

kroftalmija, spljošten zatiljak. Kosa je rijetka i tanka (slika 1). Uške su slabo oblikovane i nisko položene (slika 2). Uz hipoplastičnu maksilu pri sutna je progenija.

TOKSOALEGIJSKA REAKCIJA NA VALPROATE - prikaz slučaja -

UVOD: Epilepsija je visokoprevalentna bolest i od nje boluje 0,5-1% ljudi u svetu. Prevalenca na celu ... konvulzijama i nakon kompletne obrade (EEG, NMR), u terapiju je dve ne- delje pre napred ... Ostali fizikalni nalaz po sistemima i organima uredan. LABORATORIJSKI ... bile su u granicama normale. Po prijemu uz ...

Akutno bubrežno oštećenje -Prikaz slučaja-

16 ožu 2018 ... 21.03.2018. ▻ Afebrilna. ▻ Diureza 1100 ml. ▻ I stolica dnevno. Terapija: Metronidazol 3x500 mg i.v. Xiclav 2x1 gr i.v. Controloc 2x1 amp i.v..

prikaz dva slučaja pneumothorax, significance of x - ResearchGate

Plućni parenhim može kolabirati samo delimično (parcijalni pneumotoraks) ili u potpunosti (potpuni pneumotoraks). Pneumotoraks može biti primarni spontani.

Prikaz slučaja-Demencije - Dom zdravlja Obrenovac

Eupnoičan, afebrilan, acijanotičan, fizikalni nalaz na srcu i plućima uredan. AT 180/100, puls aritmičan oko 100/min. T 38 stepeni C, Abdomen mek, palpatorno ...

BOTULIZAM – DILEME U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI prikaz slučaja

UVOD: Botulizam je akutno infektivno nekontagiozno obolenje, neurointoksikacija alimentarnog porekla. Godišnje se dijagnostikuje oko. 940 novih slučajeva od ...

Flebektazija unutarnje jugularne vene: prikaz slučaja

Ključne riječi: flebektazija, unutarnja jugularna vena, dijete. Summary. Internal jugular vein phlebectasia is a rare inborn anomaly in childhood, presented with ...

8. KAROTIDNO-KAVERNOZNA FISTULA,prikaz slučaja magnetnom ...

proptoza, pulsativni egzoftalmus, tinitus, smanjenje vida, glaukom, znakovi oštedenja 3‐ 6 ... se mogu videti proptoza, dilatirana gornja oftalmična vena, uvedan ...

Sy Grange – prikaz slučaja - Udruženje ljekara za nefrologiju ...

6 lis 2018 ... nije mogla izmjeriti, blago pomućene svijesti, afebrilan eupnoičan, izuzetno dehidriran. Ostali nalaz uredan. Meningealni znaci negativni.

Neuroendokrini karcinom stražnjeg medijastinuma – Prikaz slučaja

Ključne riječi: neuroendokrini karcinom, tumori stražnjeg medijastinuma, tumorski biljezi. Summary. A tumor mass was noted in the posterior mediastinum on the ...

Solitarna neurocisticerkoza: prikaz slučaja i pregled literature

Solitarna neurocisticerkoza je vrlo rijedak oblik bolesti CNS-a u Hrvatskoj. Obično se javlja u multiploj ... EEG nalaz pokazuje cerebralnu aktivnost u alfa frekvencijama 8-10 Hz, ... Zaključno, nalaz je u granicama normale. Hitni. MSCT mozga ...

Akutni edem pluća-prikaz slučaja - dlums

AKUTNI EDEM PLUĆA-PRIKAZ SLUČAJA. Autori: Nikola Milenković, Marija Lazarević, Emilio Miletić, Divnica Milijić. ZC Knjazevac - Hitna služba. UVOD.

Sideropenična anemija kao prediktor celijakije - prikaz slučaja ...

i željeza, te vrijednosti feritina niže od 8 ng/mL. EKG te RTG srca i ... KKS, CRP, Fe, UIBC, TIBC i feritin. Nalaz protutijela na ... normalne vrijednosti hemoglobina.

primarni retroperitonealni mucinozni cistadenom – prikaz slučaja ...

Zbog bolova u trbuhu i subokluzivnih ... na pregled zbog povremenih bolova u levoj strani trbuha, ... pankreasa, bubrega i jajnika, organa koji potencijalno.

arrhenoblastoma ovarii - prikaz slučaja stručni članci

logu zbog “bolova u donjem delu trbuha produblje- ... genitalnog trakta, otkriven je tumor u desnom jajniku. ... Makroskopski opis: tumor desnog jajnika je.

Prikaz slučaja Case report - Biochemia Medica

... vrijednosti au- toantitijela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO), tireoglobulin (anti-Tg) i IgA. ... pretrage pokazale normalne vrijednosti T3 (1,5 nmol/L),. T4 (119 ...

prikaz slučaja membrane pupilaris persistens kod odraslih

PRIKAZ SLUČAJA MEMBRANE PUPILARIS. PERSISTENS KOD ODRASLIH. T Mladenović, A Janković, M Mladenović. Očno odelenje, Vojna bolnica Niš.

prikaz slučaja školskog neuspjeha – neuropsihološka procjena

neuropsihološke procjene u djece sa školskim neuspjehom. Prikazan je rad kliničkog ... cioniranje (granični kvocijent inteligencije – IQ). U rješenju o ... Koppitz razvojni sistem ocjenjivanja (LB), Wechslerov test inteligencije za djecu. (WISC) ...

EPIDERMALNA CISTA SLEZINE – PRIKAZ SLUČAJA EPIDERMOID ...

Med. čas. 2011: 45(1): 29-31. EPIDERMALNA CISTA SLEZINE – PRIKAZ SLUČAJA. Dejan Lazić1, Dragan Čanović1, Dragče Radovanović1, Mladen Pavlović1 ...

Prikaz slučaja Case report - Semantic Scholar

Sažetak. Granulomatoza s poliangiitisom (Wegenerova granulomatoza) ubraja se u vaskulitise malih krvnih žila povezane ... dor, auskultatorno uredan šum disanja nad plućima i izraže- nu sedlastu ... prevenciji relapsa, oni ne djeluju na već razvijene ožiljne stenotične promjene tkiva.13 Stoga lokalno liječenje SGS-a.

prikaz slučaja diagnostics of wegener granulomatosis - Acta Medica ...

crijeva izrazito sužen, sluznica edematozna sa erozijama i ulceracijama. ... derma uoče se znaci vaskulitisa sa izraženom fibrinoidnom nekrozom zida.

Epidermoidna cista na bukalnoj sluznici: prikaz slučaja i pregled ...

5 Oct 2014 ... Epidermoidna cista na bukalnoj sluznici: prikaz slučaja i pregled literature. Epidermoid Cyst Arising in the Buccal Mucosa: Case Report and.

slučajno trovanje amitrazom u trogodišnjeg dječaka – prikaz slučaja

Accidental amitraz poisoning in children is an emerging problem world- wide. ... The toxic effect of amitraz is manifested by central nervous system depres-.

prikaz slučaja projektiranja otočnog fotonaponskog sustava - Schrack

kroz šest koraka: definiranje potrošnje objekta, utvrđivanje osnovnih ... veći napon akumulatora, to su manje struje u sustavu. ... Za izračun Tablice 4 u spomenutoj programskoj ... predlaže aplikacija sama (može se naravno mijenjati!):

eritema nodozum u pedijatriji - prikaz slučaja erythema nodosum in ...

Uvod: Eritema nodosum je upala potkožnog tkiva i javlja se kao reakcija preosetljivosti na neke ... nodozni eritem nestaje bez neželjenih reakcija ili ožiljaka.

Stečeni angioedem kao uzrok akutnog abdomena – prikaz slučaja

Poreme- ćaji C1 inhibitora dijele se u dvije grupe:1. 1. hereditarni angioedem, s mutacijom C1 inhibitor gena. 2. stečeni angioedem, bez mutacije gena.

Oralna infekcija humanim papiloma virusima - prikaz slucaja

ukaie na tnogucnost oraine infekcije humanim papiioma virusima. MuSkarac star 34 ... je opisao pojavu polnih bradavica na genitalnim usnama i na jeziku kod.

prikaz slučaja/Cochlear implant electrode array ex - Srce

otitis media (COM) with an electrode in the external ear canal in implanted ears of both ... Otomikroskopijom je u oba pacijenta utvrđena kronična upala uha uz ...

prikaz slučaja 17-godišnje djevojke s okluzijom lijeve poplitealne i ...

arterije, a doppler arterija nogu okluziju AP i okluziju ATA i ATP lijeve noge. ... ta, jetrene i bubrežne vene, očne arterije i vene, kao i nad- bubrežne žlijezde.

PRIKAZ SLUČAJA – Case Study ORAL SQUAMOUS CELL ...

PRIKAZ SLUČAJA – Case Study. ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA IN RHESUS MACAQUE. (MACACA MULATTA). PLANOCELULARNI KARCINOM U ...

Embolija brahijalne arterije - prikaz slučaja i sestrinske dijagnoze ...

15 svi 2015 ... lusom brahijalne arterije relativno je česta i u vaskularnoj medicini prepoznatljiva bolest. Danas se embolije gor- njeg ekstremiteta liječe ...

Dijagnostika i tretman graničnog poremećaja ličnosti: prikaz slučaja

(paranoidni, shizoidni i shizotipni poremećaj ličnosti), anksiozne (opsesivno-kompulzivni, izbjegavajući i ovisni poremećaj ličnosti) te dramatične (antisocijalni, ...

prikaz slučaja membrane pupilaris persistens kod odraslih - Serb ...

PRIKAZ SLUČAJA MEMBRANE PUPILARIS. PERSISTENS KOD ODRASLIH. T Mladenović, A Janković, M Mladenović. Očno odelenje, Vojna bolnica Niš.

prikaz slučaja tema broja studenti pišu - Hiron

meseca, bez obzira da li je kuja skotna ili ne. Kod većine kuja pseudograviditet prolazi bez ikakvih kliničkih znakova – takozvana „prikrivena” lažna trudnoća.

Interventni pristup bifurkacionim koronarnim lezijama: prikaz slučaja ...

lezijama: prikaz slučaja TAP tehnike ... 1Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija ... TAP tehnika je modifikacija T tehnike i zasnovana.

Maligni ekrini spiradenom vrata: prikaz slučaja - Srce

18 pro 2013 ... Žlijezde znojnice su ekrine tubularne žlijezde lokalizirane u dermisu, koje ... denom kao benigni spororastući tumor žlijezda znojnica, a 1972.

Pagetova bolest kostiju: prikaz slučaja Paget's Disease of the Bone ...

8 Mar 2011 ... Nažalost gotovo da i nema dokumentiranih dugoročnih rezulta- ta. U ovom radu izvještavamo o kliničkom slučaju Pagetove bolesti kostiju i ...

Bikuspidna aortna valvula – prikaz slučaja Bicuspid Aortic Valve – A ...

31 sij 2016 ... KLJUČNE RIJEČI: bikuspidni aortni zalistak, aortna stenoza, subaortna membrana, koronarna aneu- rizma, zamjena aortnog zalistka.

Hipertenzivna kriza: prikaz slučaja Hypertensive crisis: a case report

vilnog uzimanja lijekova može nastupiti hipertenzivna kriza koja se definira kao znatan porast sistoličkog arterijskog tlaka > 180 mmHg i dijastoličkog arterijskog ...