prijemni ispit arhitektura

Test za prijemni ispit za sve smerove osim Ekologije i ... - Prijemni.rs

Koje godine se odigrao dogañaj pod nazivom “Bostonska čajanka”, poznat kao provokacija kojom su grañani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom.

Prijemni ispit Opšta informisanost 2008 drugi rok - Prijemni.rs

Kada su konkvistadori došli u oblast današnjeg Perua, starosedeoci su tamo bili: a. Asteci d. Maje b. Inke e. Uruburui c. Apači. 14. Nauka o glasovima naziva se:.

prijemni ispit iz matematike za upis na elektrotehniˇcki ... - Prijemni.rs

25 јун 2018 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNIˇCKI FAKULTET šifra zadatka: 17369. Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

Prijemni ispit Istorija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

Који франачки владар је поставио темеље папској држави 756. године: а. Карло Мартел б. Пипин Мали в. Карло Велики. 10. Енглески парламент је први ...

Prijemni ispit Biologija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

d) Henleova petlja. 11. Ako u bazni sastav molekula DNK ulazi. 40% adenina, iRNK sadrži a) 60% uracila b) 40% uracila c) 20% uracila d) iRNK ne sadrži uracil ...

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit ... - Prijemni.rs

29 јун 2017 ... RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit 29.6.2017 – ... Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

Test za prijemni ispit iz hemije - Prijemni.rs

Molekulska formula vodonik-peroksida je H2O2, a njegova empirijska formula je: a) HO b) H4O4 c) H2O. Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora. 5.

Prijemni ispit iz crtanja - Prijemni.rs

студија се ради техником угљен на папиру. Кандидати су дужни да на ... 2. папир за цртање (жути пак-папир или натрон) формата 50 х 70 сm. 3. угљени ...

Arhitektura i urbanizam - Prijemni.rs

28 јун 2018 ... 15. Zaokružiti slovo/slova ispred odgovora koje smatrate tačnim. Pojam “origami arhitektura” odnosi se na: a) pravljenje kolaža od papira u boji.

Arhitektura - primeri pitanja za prijemni - GAF

за упис на прву годину интегрисаних студија архитектуре на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Примери питања за тест оипште културе.

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1

Relativna atomska masa – Ar je broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa ... Ako je atomska masa za ugljenik 12, broj atoma ugljenika u. 1,2 g ugljenika ...

Prijemni ispit iz Infotmatike

Kolika je aritmetička sredina cifara u dekadnom zapisu binarnog broj 101111011? 23. Koliko ima ... Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara.

prijemni ispit - FPSP

Roman STO GODINA SAMOĆE napisao je: a) Gabrijel Garsija Markez b) Pablo Neruda c) Erih Marija Remark d) Pablo Koeljo. 14. Koga smatraju "ocem ...

PRIJEMNI ISPIT (15. 06. 1996)

15 јун 1996 ... 4. Data je kocka zapremine V. Wena ivica najpre je smawena za 10%, a zatim je ivica dobijene kocke pove}ena za ... Kvadar ~ije ivice su du`ine 4 cm, 6 cm i 9 cm sas- ... Od tri u~enika osmog razreda, dva u~enika sedmog.

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

25 јун 2019 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena. Ukoliko ne elite da se opredelite ...

OAS SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN ... - Prijemni.rs

OAS SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN. PRIJEMNI ISPIT. JUN 2018. TEST OPŠTE KULTURE I INFORMISANOSTI. Tačan odgovor na svako pitanje ...

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA. 1. Šta je koma? a) Koma označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje.

Univerzitet u Beogradu 24. jun 2019. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

24 јун 2019 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET šifra zadatka: 17356. Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

PROGRAM ZA PRIJEMNI ISPIT IZ ORGANIZACIJE • Organizacija ...

Organizacija, pojam i predmet izučavanja. ... prihod, dobit i raspodela rezultata rada. ... Organizacija proizvodnje, Organizacija rada, Ekonomika i organizacija ...

Zbirka zadataka iz MATEMATIKE za prijemni ispit - GAF

6 мар 2016 ... Koriste i adicionu formulu za kosinus dvostrukog ugla, dobijamo cos3 x - cos 2x cosx = 0 ⇔ cos3 x - (cos2 x - sin2 x) cosx = 0. ⇔ sin2 x cos x ...

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

5) Registarske tablice jedne države se sastoje od 7 simbola: 2 slova engleske abecede i 5 cifara. (engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u ...

zbirka zadataka iz MEHANIKE za prijemni ispit - GAF

Ova zbirka reşenih zadataka za prijemni ispit iz Tehničke mehanike sadrżi ... 1. Odrediti rezultantu sistema sila koji deluje u tački O, kao şto je pokazano na slici.

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ PREDMETA GEOGRAFIJA 1. Kog je ...

Balkan kao geopolitički pojam čini ___malih i srednjih država. 7. ... Kao se nazivaju džinovski sistemi spojenih gradova i konurbacija? 168. ... Koliko država Azije ima površinu veću od 1 milion km2? 178. ... Kako se zove glavni grad Australije?

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2019]

... kiseline na benzen nastaje nitro-benzen. Mehanizam ove reakcije je: a) elektrofilna adicija b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija.

PRIJEMNI ISPIT bosanski jezik-1 - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. FILOZOFSKI FAKULTET. TEST IZ BOSANSKOG JEZIKA. (za ak.2009/10. od 7.7.2009.) 1. Dopunite nepotpune naslove djela: a) Herman ...

2019 Upute za prijemni ispit - Studij dizajna

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb ... Razredbeni postupak za upis na Diplomski studij dizajna.

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija JUL sa rešenjima

17 јул 2018 ... a. propil-formijat b. metil-propaonat c. propil-propanoat d. metil-formijat e. propanon. 14. Oksidacijom ciklopentanola dobija se: a. ciklopentanal.

1 INFORMATIKA -pitanja za prijemni ispit- 1. Šta znači ... - FIMEK

Testiranje hardvera računara. •. Pokretanje operativnog sistema. •. Rad sa fajlovima. •. BIOS sadrži operativni sistem. 4. Koje parametre možemo da podesimo u ...

Propozicije za prijemni ispit - Akademija scenskih umjetnosti

Ćelava pjevačica; S. Beckett: Čekajući Godota; J. P. Sartre: Prljave ruke; S. I. Witkievicz: Ludak i opatica; H. Müller: Hamlet mašina, Kvartet; J. Jenet: Služavke; ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2016]

Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 23,25% kalcijuma, 18,60% sumpora, 37,21% ... molekulska formula C3H8O? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA REŠENJA za test za prijemni ispit ...

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA. REŠENJA za test za prijemni ispit – Jun 2018 ... Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije – odeqewe za u ...

6 јун 2004 ... Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije ... Test se sastoji od 12 zadataka na koje se odgovara zaokru`ivawem slova ispred ta~nog.

Kvalifikacioni (prijemni) ispit na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

premet strance (zvijezda), vaga, premet uporom naprijed, most. Test iz atletike se sastoji iz slijedećih disciplina : - Žene: 800 m - vrijeme. - Muškarci: 1500 m - ...

Informator za prijemni ispit OJ Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

fakulteta pripreme knjigu sa pitanjima i tačnim odgovorima, kojim će priprema studenata za prijemni ispit biti znatno olakšana. Ova knjiga u sebi sadrži pitanja iz ...

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija SEPTEMBAR sa re[enjima

11 сеп 2018 ... a. geometrijski izomeri b. cis-trans izomeri c. konstitucioni izomeri d. optički izomeri e. strukturni izomeri. 10. sp3-hibridizacija nije prisutna kod ...

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu Prijemni ispit, 27. jun 2016 ...

27 јун 2016 ... b) Palmitinska kiselina ima 18 ugljenikovih atoma. DA NE c) Timin ne ulazi u sastav ribonukleinskih kiselina. DA NE d) ATP služi kao ...

Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit - Војна Академија

ЗБИРКА ЗАДАТАКА. ИЗ. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ. ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ. ЗА УПИС НА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ. ВОЈНА АКАДЕМИЈА.

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2014 – septembar]

tog elektrolita, stepen disocijacije je: a) 0,6 ... Konjugovana baza kiseline HPO4. 2- je: ... Nepotpunom neutralizacijom višebaznih kiselina nastaju: a) kisele soli.

pripremni zadaci za prijemni ispit građevinski fakultet ... - GF UNSA

PRIPREMNI ZADACI. ZA ... Rješenja logaritamske jednačine i nejednačine. 1. 2. 3. ... Analitička geometrija u ravni (prava, krug, elipsa, hiperbola i parabola). 10.

univerzitet u nišu medicinski fakultet prijemni ispit - Fakulteti ...

29 јун 2016 ... rastvora saharoze, koncentracije 0,05 mol/dm. 3 ? ... Koja od navedenih karboksilnih kiselina sadrži alkoholnu grupu? ... 2) Linolna. 3) Salicilna.

PRIJEMNI ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA – 2015. (Test A) 1. Welche ...

c) eines großes Hases d) eines großen Hases. 9. Wie lautet die 3. Person, Singular, Präteritum, Aktiv, Konjunktiv des Verbs helfen? (2 Punkte) a) hälfe b) halfe.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za probni prijemni ispit ... - TFZR

24 апр 2019 ... RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za probni prijemni ispit ... Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2014] - Prirodno ...

Kako će uticati dodatak hlorovodonične kiseline na položaj ravnoteže i sastav ... Konjugovana kiseline baze HPO4. 2- je: ... Propanska kiselina se može dobiti:.

spisak nastavnih jedinica za prijemni ispit iz biologije za integrisane ...

Раздео маховине (Bryophyta). Опште одлике – грађа. Систематика и распрострањеност. Значај маховина у природи. Раздео раставићи (Equisetophyta).

PRIJEMNI ISPIT MATEMATIKA Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni ...

PRIJEMNI ISPIT. MATEMATIKA. Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni. Operacije. Racionalizacija. Proporcije. Polinomi. Množenje, deljenje, rastavljanje na činioce, ...

Zbirka zadataka za prijemni ispit iz zaštite životne sredine / Dejan ...

22 апр 2019 ... Azot je inertan gas prisutan u atmosferi, veoma značajan sa stanovišta fizioloških procesa kod biljaka. To je bezbojan gas, bez mirisa i ukusa.

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije - Zemunska gimnazija

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije. – odeqewe za u~enike sa posebnim sposobnostima za fiziku. 6. jun 2004. Test se sastoji od 12 zadataka na koje ...

Upute za prijemni ispit za preddiplomski studij - Studij dizajna

... Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb oib: 42061107444, www.studijdizajna.com. Razredbeni postupak za upis ...

test a-prijemni vms 2009 - Prijemni.rs

1) butanska kiselina. 2) butanol ... 5) nezasiüena dikarboksilna kiselina. 13. Koje od navedenih jedinjenja ne spada u derivate karboksilnih kiselina? 1) aceton.

Stručni ispit očima pripravnika 1) što je stručni ispit iz hrvatskoga ...

1) što je stručni ispit iz hrvatskoga jezika, tko ga, kad i pred kim polaže? ... faza pripreme tad samo usustavljivanje i konačno zaokruživanje postojećih znanja i vještina ... osnovni priručnici za nastavu filma i medijske kulture, korisni za sve teme.

geografija - Prijemni.rs

08. Šta se označava meridijanima: a) geografska dužina; b) geografska visina; c) geografska širina. 09. Ako granica vodi nekim istaknutim prirodnim objektom, ...

Hemija - Prijemni.rs

Tipovi neorganskih jedinjenja (hidridi, oksidi). Osobine elemenata i njihovih jedinjenja. Izomerija. Ugljovodonici. Alkil- i arilhalogenidi. Alkoholi i fenoli. Aldehidi i ...

Prijemni – Logaritmi

1. Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na. Beogradskom univerzitetu. Logaritmi. 1a. Izračunavanje vrednosti izraza. 1. EF 2001. Vrednost izraza.

Matematika - Prijemni.rs

30) Visina i težišna linija konstruisane iz temena C trougla ∆ABC, dele ugao trougla kod temena C na tri ... površine jednakostraničnog trougla istog obima.

Biologija - Prijemni.rs

proteini olakšana difuzija. Na prosta difuzija osmoza aktivni transport. 32. Kretanje materije kroz ćelijsku membranu suprotno gradijentu koncentracije odvija se.

Poslovna ekonomija - Prijemni.rs

POSLOVNA EKONOMIJA. Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 28. jun 2018. • Navedite elemente ulaganja u reprodukciju a) b) c) Elementi ulaganja u ...

omega ms pharmacy - Prijemni.rs

3 окт 2017 ... Formula molekula sumpora je: a. S b. S2 c. S4 d. S8 e. S60. 2. Centralni jon kompleksa može biti: a. Na b. Mg c. Ag d. Cl e. P. 3. Slabe kiseline ...

пријемни тест 05 - Prijemni.rs

7. Одредите у ком се падежу, броју и роду налази подвучена именица у реченици: 1 поен. Кад је отворила врата, угледала је мачије очи у мраку.

Neformalno obrazovanje - Prijemni.rs

U literaturi se često pominje i informalno obrazovanje (engl. informal education; u daljem tekstu IFO), koje treba razlikovati od neformalnog, mada se u nekim ...

Test Hemije A - Prijemni.rs

Na osnovu datih vrednosti za Ka, odrediti koja kiselina je najjača u vodenom rastvoru? Ka(HCN) = 7,9 x 10-9. Ka(HNO3) ... 1) asparaginska kiselina. 2) izoleucin.