prijava tražbine u stečajnom postupku obrazac

PRIJAVA TRAŽBINA U STEČAJNOM POSTUPKU

2. Buljan–Burcar–Eraković-Hrvatin-Magić-Momčinović-Sessa-Šepić: Stečaj i ovrha u gospodarskoj i sudskoj praksi, Inžinjerski biro d.d., Zagreb, 2000.

Zakon o stečajnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

(2) Stečaj se može otvoriti i nad imovinom javnih pravnih lica, izuzev nad imovinom. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), općine, grada ...

pravni položaj vjerovnika u stečajnom postupku - Repozitorij ...

stečajnog postupka (stečajni sudac, stečajni upravitelj, skupština vjerovnika i odbor vjerovnika) uz pomoć trgovačkih sudova nad imovinom dužnika pojedinca ...

neka pitanja problematike razumnog roka u stečajnom postupku

10 Šimundić, M., Stečajni postupak u praksi, Sudačka mreža: http://www.sudacka-mreza.hr/doc/ sr/radovi/MladenSimundic_-_Stecajni_postupak_u_praksi.pdf ...

TRAŽBINE VJEROVNIKA U STEČAJNOMU POSTUPKU ...

U protivnome, stečajni upravitelj ne bi mogao izjasniti priznaje li ili osporava prijavljenu tražbinu. Time bi, nadalje, vjerovnik ostao bez prav- ne zaštite jer bi mu ...

Pravilnik o obrascima zahtjeva prijava i izjava u postupku izgradnje ...

7 сеп 2018 ... Ministarstvo održivog razvoja i turizma. -Urbanističko-građevinskoj inspekciji-. Prijava građenja objekta. (član 91 Zakona o planiranju prostora i ...

Obrazac - Prijava prebivališta

Образац. ПРИЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА. Број пријаве. Датум. Пријава поднета. Подаци о лицу. ЈМБГ. Презиме. Име. Пол. Дан, месец и година рођења.

(OBRAZAC PR/M-21a) I PRIJAVA O ODLASKU PLOVILA I

otputovalih plovila, nosivosti plovila, zastavi plovila, zemljama ukrcaja i iskrcaja robe, težini prevezene robe, vrsti robe, vrsti tereta i drugim podacima. 3. Jedinica ...

Obrazac 1 - Prijava - odjava prebivališta

Образац 1. ПРИЈАВА - ОДЈАВА ПРЕБИВАЛИШТА. Број пријаве: Датум: Пријава поднета: Подаци о лицу: ЈМБГ: Садашње: Рођено: Име: Презиме: Пол:.

Obrazac 5 - Prijava - odjava boravišta

Образац 5. ПРИЈАВА - ОДЈАВА БОРАВИШТА. Број пријаве-одјаве: Датум: Пријава-одјава поднета: Подаци о лицу: ЈМБГ: Садашње: Рођено: Име:.

Obrazac 3 - Prijava potrebe za zapošljavanjem

Page 1. 19. март 2010. Број 15. Page 2. 96 Број 15. 19. март 2010.

Obrazac 2. - Prijava za polaganje praktičnog ispita

пријављује практични испит. Датум подношења пријаве. Пријаву ... Потврда о положеном испиту из прве помоћи. - Доказ о измиреним обавезама из чл.

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja - obrazac.pdf

POREZA NA NASLJEĐIVANJA I DAROVANJA (koristi se za pokretnine). Prijavljujem ... a) pravomoćnom rješenju o nasljeĎivanju b) darovnom ugovoru c) odluci tijela uprave ili suda ... b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ...

OBRAZAC 7 Prijava početka građenja objekta

Prijava početka građenja objekta. (član 105 Zakona o uređenju prostora i izgradnji ... (broj urbanističke parcele, planski dokument). Građevinska dozvola ...

2. OBRAZAC- PORESKa PRIJAVA ZA FIZICKA LICA

broj telefona broj žiro računa i naziv banke ... ______ mjesto gdje se imovina nalazi ulica broj. broj posjedovnog lista broj kat.par.

Obrazac - prijava radnog vremena prodavaonice

ADRESA OBJEKTA: PRODAJNA POVRŠINA (m2):. TELEFON: SKLADIŠTE (m2):. LODGOVORNA OSOBA: ASORTIMAN: PREHRANA. NEPREHRANA. OBUĆA.

OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ...

OBRAZAC ZA PRIZNAVANJEM PRAVA U POSEBNOM POSTUPKU ZA ____. ... te drugim propisima kojima je utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje i/ili.

OBRAZAC «b» PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/INTERNI OGLAS ZA ...

OBRAZAC «b». PRIJAVA NA JAVNI KONKURS/INTERNI OGLAS ZA. RADNO MJESTO U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH. UPUTSTVO: Molimo Vas da ...

Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu

Прилог -1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (бр.кат.парц.) (бр.листа непокр.)¹. (зона у којој се налази). (назив улице). (број и слово). (спрат).

Obrazac PPI-1 - Poreska prijava o utvrđenom porezu na ... - Vlasotince

Прилог -1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (бр.кат.парц.) (бр.листа непокр.)¹. (зона у којој се налази). (назив улице). (број и слово). (спрат).

Obrazac 2 - Prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade ...

ПРИЈАВА СА ПОДАЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ КОЈУ. ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ ...

Obrazac PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA ... - Porezna uprava

Obrazac. PRIJAVA ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE. 1. Opći podaci o poreznom obvezniku (fizičkoj osobi). Ime. Prezime. Spol. OIB. Prebivalište. (država ...

Instrukcije uz obrazac JS3110 (prijava, promjena i odjava ... - PUFBiH

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje. 16 ... Ukoliko je došlo do promjene imena, prezimena ili adrese osiguranika, te promjene je ... penzijsko/mirovinsko i.

Uputstvo za slanje elektronskih prijava Obrazac 1002 – latinica

Mjesečna prijava poreza po odbitku Obrazac 1002 za 2016. godinu . ... Provjera godišnjeg fonda radnih sati . ... odabirom opcije „Vraćanje fajlova iz arhive“.

Ured državne uprave u Prijava prebivališta djeteta Prijava ...

pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te izvršiti upis novorođenog djeteta na Obrazac PK roditelja. Prijava prebivališta djeteta. Dijete možete ...

Prijava u sustav Studijski programi – prijava diplomskih studijskih ...

Prijava diplomskih studijskih programa vrši se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na ... Listu prihvaćenih vjerodajnica za NIAS možete pronaći.

Prilog 4 Tražbine -ažuriran 25062018 - Agrokor

IVAN BAKŠIĆ. 05050436541. JAMNICA D.D. ... STJEPAN PUHAR. 05050436541. JAMNICA D.D. ... ADRIA REKLAMA,VL.NEVEN. ŠESTAN. 29955634590.

ovlast na prisilno namirenje zastarjele založnopravne tražbine

je uređena zastara u njezinu materijalnopravnom značenju i koja se nalaze u Zakonu o obveznim odnosima.1 U načelu, vjerovnik čija je tražbina zastarjela nije ...

PRISILNO SUDSKO HIPOTEKARNO OSIGURANJE TRAŽBINE Uvod

javne dražbe, nakon što obustavi ovrhu, na prijedlog ovrhovoditelja odrediti osiguranje ... te brisanje hipoteke u pojedinom sporednom ulošku (čl. 136. st. 2.

pomorske tražbine i privilegiji u postupkovnom pravu - Društvo za ...

Jasenko Marin,Pravni fakultet, Zagreb “ PRIVILEGIJI NA BRODU ... njegov »sljednik« ... utvrdi koja druga nepravilnost u radu trgovačkog društva, Ministarstvo mu ... i svi upisi koji su u pogledu brisanog prava u međuvremenu bili dopušteni.

cesija (ustup tražbine) - Sveučilišni odjel za stručne studije

liječenje osoba proda obiteljsko naslijeđe (nakit, slike, posuđe i sl.) ... TUPPERWARE HRVATSKA d.o.o., za trgovinu, Zagreb, Lučićeva 1a, koje zastupa.

Ugovor o cesiji (ustupu tražbine) kao pravni institut obveznog prava ...

Ustup tražbine ugovorom – cesija je pravni institut kojim se omogućuje singularna ... Na primjer, „ukoliko je motiv cesije bio samo poklon, cedent je odgovarao ...

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

PREDMET OVRHE VRSTA TRAŽBINE IZNOS IZUZET OD OVRHE ...

1.a) ¾ mirovinskih primanja ovršenika, ali ne više od ⅔ prosječne neto plaće po zaposlenome u RH (4.289,33 kn u. 2019.) 1.b) ½ neto mirovinskih primanja.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

Obveznik - prijava i odjava turista Prijava i odjava turista za ... - eVisitor

eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve ... www.evisitor.hr. DALMACIJA - ... Prijava turista vezana je uz objekt u kojem turisti borave.

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

P D V PRIJAVA

Obrazac P PDV. Identifikacioni broj 1. Naziv poreznog obveznika 3. Period 2. Adresa 4. Poštanski broj/Mjesto 5. Dostaviti do: IZLAZI. 11. ,00. SVE nabavke osim ...

Bewerbung Prijava

Bewerbung Prijava. Name: Prezime: Vorname: Ime: Anschrift: PLZ, Ort, Strasse, ... Naziv preduzeća, poslovna grana, mjesto ausgeübte Tätigkeit vrsta posla von.

pravilnik - Prijava

10 lis 2011 ... prijavljuje pripravnika za polaganje stručnog ispita predajom prijave (obrazac SI-3) sa propisanom dokumentacijom Ministarstvu najkasnije 15 ...

Bewerbung Prijava - Arz.gov.ba.

Bewerbung Prijava. Name: Prezime: Vorname: Ime: Anschrift: PLZ, Ort, Strasse, ... Gewünschte Tätigkeit: Željeni posao: Besondere Vermittlungswünsche z.B. ...

prijava - Bjelovarski sajam

CIJENA (kn). KOl. ... Zatvoreni - uređeni prostor sadrži: pregradne zidove, tepison, stol, 4 stolice, info pult ... tepison i natpisnu ploču sa natpisom u blok slovima.

prijava na javni konkurs

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS. I PODACI O RADNOM MJESTU I ... razumjevanje tekstova vezanih za posao, i pisanje jednostavnih tekstova. D-minimalno ...

Prijava BH-ZEPS 2017

organizator će obračunati po cijeni uvećanoj za 30%. Tačka 2. Prijava za izlaganje ... (drveni pod i podna obloga, bez pregradnih stijena). SAMOSTALNI MALI ...

Prijava i traženje oporuke

Međutim, kada se oporuka prijavljuje u registar, oporučitelj može biti siguran da će ... osigurati uvjerenje o smrti oporučitelja kako bi se obavila pretraga registra. ... postupak i sud prenosi slučaj bilježniku koji, s obzirom da je sudski ovlašten,.

Prijava potrebe za radnikom

12 srp 2018 ... Adresa:x ERVENIK, BUTIGA 24 ... X osobni dolazak na adresu: ERVENIK, BUTIGA 24 ... fl posao traZi koriStenje vlastitog vozila zaposlenika.

predupisna prijava - Prijemni.rs

c) Vijetkong d) Kastro. 79. “Ahilova peta” je simbol za: a) Slabost b) Snagu c). Odlučnost d). Viteštvo e) Nemilosrdnost. 80. Alfred Nobel proslavio se otkrićem:.

PRIJAVA ODJAVA PROMJENA

HZZO - Direkcija, Zagreb. Tiskanica-2, 04/12/2017. * - odgovarajuće označiti znakom X. OIB. OIB. Obveznik podnošenja prijave. Potpis / elektronički potpis ...

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. 1. PODACI O RADNOM MJESTU I ... Ime pretpostavljenog: Broj Vaših podre enih: Razlozi zbog kojih ste napustili posao:.

PRIJAVA U SUSTAV - U%c4%8cENICI

Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na mrežnu stranicu www.postani-student.hr zbog pogrešne korisničke oznake, lozinke i/ili PIN-a, sustav će javiti poruku ...

PRIJAVA – PBZ dd - Udruga Franak

16 stu 2015 ... PRIJAVA – PBZ d.d.. Prima: ... ugovora o kreditu, uvažavajući smanjenja kamatnih stopa, tečaj ili uvjete odobrene određenim istovrsnim ...

Prijava/odjava boravišta

Сагласност другог родитела може бити дата и на други законом прописанн начин. Page 2. Образац 1. па по. ПРИЈАВА БОРАРНІШТА СТРАНЦА.

PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU

Broj zaposlenih ( šifra sukladno ESAW klasifikaciji):. 08. Ime, prezime izabranog doktora specijaliste medicine rada: B) PODACI O OZLIJEĐENOJ OSOBI. 09.

PRIJAVA NESRETNOG SLUCAJA.pdf

Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, Listopadska 2, , www.adriatic-osiguranje.hr, info tel. 0800-0606. Prijava i zahtjev za naknadu štete NESRETNOG SLUČAJA ...

Prijava za Rektorovu nagradu

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a kojoj je cilj darovati svu djecu koja božićne i novogodišnje blagdane provode u ... Mario Mandžukić, nogometaš. • Luka Modrić ...

Obrazec Prijava nezgode

zavarovanje pri Adriatic Slovenica ali drugi zavarovalnici? Vpišite številko police in zavarovalnico! PODATKI O VOZNIŠKEM IN PROMETNEM DOVOLJENJU ...

Prijava na zdravstveno osiguranje

potvrdom prijave na zdravstveno osigu- ranje u Republici Srpskoj. Ko je obavezan da plaća doprinos za zdravstveno osiguranje? Doprinos za zdravstveno ...