ppug šibenik

Strateški plan za osnivanje Filmskog ureda Šibenik - Grad Šibenik

Filmovi snimani na području grada Šibenika i Šibensko-kninske županije .......................... 16. 2.1.2. ... filmskih projekcija, s. 1Hrvatski audiovizualni centar (HAVC): Izvještaj o raduza 2015. godinu. ... Filmskog ureda Šibenik. Pisma preporuke.

Godište XI. Broj 6 Šibenik, 21. rujna 2018. SADRŽAJ I ... - Grad Šibenik

21 ruj 2018 ... vozila, mora biti izveden od nosivog sloja zbijenoga ... Šume,Uprava šuma Podružnica Split – Šumarija Šibenik; te HEP- Operator distribucijskog sustava ... Ostaci prethodno rabljenih POP ... Auto kuća Gašperov d.o.o..

Godište XII. Broj 5 Šibenik, 24. lipnja 2019. SADRŽAJ ... - Grad Šibenik

24 lip 2019 ... SLUŽBENI GLASNIK GRADA ŠIBENIKA. Tablica 2. Površine naselja i broj stanovnika prema podacima iz PPUG-a i popisa 2011. g. NASELJE.

Godište XI. Broj 2 Šibenik, 20. ožujka 2018 ... - Grad Šibenik

20 ožu 2018 ... zanatske usluge, servisi, skladišta. 1/125 ... 1. leasing objekt: vozilo Citroen JUMPER ... Stupica i Tratinska na otoku Žirju, uvala Tratica.

Godište XII. Broj 10 Šibenik, 30. prosinca 2019 ... - Grad Šibenik

30 pro 2019 ... HGSS – Stanica Šibenik u 2019. godini broji ukupno 42 ... Veterinarske stanice MORE i GARDIJAN na području ... Veterinarska služba i.

Godište XII. Broj 3 Šibenik, 22. ožujka 2019 ... - Grad Šibenik

22 ožu 2019 ... zališta u Šibeniku za razdoblje od 2019. do. 2022. ... nim cestama – Popis cesta, ulica i trgova ... ukopa umrlih, održavanje javnih uređaja i.

Godište X. Broj 9 Šibenik, 29. prosinca 2017 ... - Grad Šibenik

29 pro 2017 ... Grada Šibenika za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu . ... ispostave za dežurne službe; ... u: ljekarne, veterinarske ambulante (lijekovi.

Godište XII. Broj 1 Šibenik, 30. siječnja 2019 ... - Grad Šibenik

30 sij 2019 ... Šibenik, 30. siječnja 2019. SADRŽAJ. I. GRADSKO VIJEĆE. GRADA ŠIBENIKA. 1. IZVJEŠĆE o mirovanju mandata vijećnika. Jakova Bilića i ...

Godište XII. Broj 8 Šibenik, 5. prosinca 2019 ... - Grad Šibenik

5 pro 2019 ... Šibenika obavlja nadležni državni arhiv. Grad Šibenik dužan je nadležnom državnom ar- hivu omogućiti obavljanje stručnog nadzora nad.

Godište XII. Broj 2 Šibenik, 01. ožujka 2019 ... - Grad Šibenik

1 ožu 2019 ... Gradski parking d.o.o. Šibenik, pruža komunalne usluge premještanja vozila na površinama javne namjene specijalnim vozilom „pauk“ te ...

3 Šibenik Grad kulture i spomeničke baštine pod ... - MDF Šibenik

28 lip 2019 ... klaun negoli mađioničar. Ali, kako predstava odmiče, zbun- jenost se ... BOJANKE 1 i 2“. Predstavljanje knjige i bojanki. Autorica: Jagoda ...

pregled ponude za korisnike pin-šibenik - Podi Šibenik

Plotanje c/b (grafike, nacrti, skice minimalne ispunjenosti) / 40. Plotanje boja (grafike, nacrti, skice minimalne ispunjenosti) / 50. Plotanje boja - manja ...

međunarodni dječji festival šibenik – hrvatska ... - MDF Šibenik

27 sij 2017 ... MDF Šibenik – Hrvatska bit će održan od 17. lipnja do 1. srpnja 2017. godine. 3. Okvirni program 57. MDF Šibenik – Hrvatska sadržava:.

port of šibenik - Lučka uprava Šibenik

Jure, Andrija and Jakov is 1323, and apart from hotel ac- commodation there is also an award-winning 4 stars Solaris. Camping Beach Resort, Villas Kornati and ...

skupština općine šibenik - Grad Šibenik

1 kol 2008 ... obalnom linijom, izuzimajući otok Krapanj, a obuhvaćajući, obalu Brodarice, Solarisa do ... dijelovi grafičkog prikaza karte pod rednim brojem 3.

tunel šibenik šibenik tunnel on jánovce

... and sound rock, 10) water table, 11) rock mass type according to TP 06-1/2006. Obr. 1 Východný portál tunela Šibenik (Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.).

discover šibenik at its best - D-Resort Šibenik

Modern and elegant Adriatic design fully blended into beautiful landscape of Dalmatian coast and mega yacht marina D-. Marin Mandalina. D-Resort Šibenik ...

ViO Šibenik - Vodovod i odvodnja Šibenik

Hrvatske vode Zagreb u iznosu od devedeset posto (90%), a Vodovod i odvodnja Šibenik iz naknade za razvoj odvodnje u iznosu od deset posto (10%).

2016 Izvještaj o radu HGSS Stanice Šibenik - HGSS - Stanica Šibenik

redovnom radu Stanice planinarskih vodiča Šibenik i aktivnostima penjačkog odsjeka HPK Sveti Mihovil,. Penjačkog kluba Teton te planinarskih društava ...

PPUG NOVSKA s ODLUKOM O DONOSENJU_20_06_2005

Veterinarska stanica x. 7. Veterinarska ambulanta x. 8. Jaslice x x x x x. 9. Dječji vrtić x x. 10 Dom umirovljenika x. 11 Đački dom x. 12. Fond mirovinskog i ...

IID PPUG Osijeka.pdf - Zavod za prostorno uređenje

Prostorni plan uređenja Grada Osijeka donešen je Odlukom Gradskog vijeća ... U travnju 2009. godine Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Odluku o ...

ppug orahovica - Zavod za prostorno uređenje Virovitičko ...

Grad Orahovica jedan je od manjih gradova u Virovitičko-podravskoj županiji, sa površinom od. 123,67 km ... Orahovica, Dalmatinska 98-Phoenix. 10/0,4 kV ...

PPUG Đakova-USVOJEN PLAN - Zadnje.pdf - Javna ustanova ...

c. ministarstvo obrane – dom HV, vojna policija, ured za obranu i centar za obavješćivanje i d. ministarstvo ... Centar za kulturu Đakovo (u sklopu se nalazi kino).

IID PPUG BELI MANASTIR - Javna ustanova Zavod za prostorno ...

Grad Beli Manastir donio je Odluku o izradi Izmjena i dopuna 2 Prostornog plana uređenja Grada ... F. Farma "Mala Karašica" i groblje naselja Šećerana 1:5.000.

šibenik 1 - Grad Šibenik

Šibenik - cesta - Split. Gorana Kovačića. NJEGOŠEV TRG. Borisa Kidriča. Prištinska ulica. Mostarska ulica. Mariborska ulica. Bosanska ulica. Skopska ulica.

šibenik.hr | 1 - Grad Šibenik

... znanosti i vezati ih uz Šibenik, dok je dugoročan cilj prepoznatljivost Šibenika kao ... ka Šibenika, čime je okončana era autonomaške političke opcije u gradu ...

3.2.planske mjere zastite 2 izmjena PPUG Zabok - Grad Zabok

do 18. 10. 2012. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA - II. IZMJENE I DOPUNE. Javna rasprava objavljena: radio Zabok 03.10.2012. - 18.10.2012.

PPUG Zabok V. izmjene i dopune građevinska ... - Grad Zabok

2.4.1. Dvorac Bračak (Z - 4109). 2.4.2. Dvorac Gredice, Zabok (Z - 2229). 6.3. zaštićene vizure. 6.3.1. okoliš kapele sv.Antuna, Grabrovec (Z). PA. V neizgrađeno.

2.1.prometna mreza 2 izmjena PPUG Zabok - Grad Zabok

do 18. 10. 2012. PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA - II. IZMJENE I DOPUNE. Javna rasprava objavljena: radio Zabok 03.10.2012. - 18.10.2012.

PPUG Ogulin - III IZMJENE I DOPUNE - obrazloženje - Grad Ogulin

te općine Drežnica i Gornje Dubrave, kao sastavni dio kotara Ogulin. One se 1962. ... Jasenak - spomenik prirode (hidrološki - izvor «Zvjerinjak»),. - Jasenak ...

knjiga 2 - PPUG Senj - ODREDBE - Grad Senj

(1) Prostorni plan ureenja Grada Senja (u daljnjem tekstu: Plan) utvruje ... proizvodi od plastike, pletena roba, tehnička roba, namještaj, cvijeće, svijeće, suveniri, ... poljoprivrednih parcela (čestica) može se zbrajati kako bi se postigla tražena ...

knjiga 1 - PPUG Senj - 01 POLAZISTA - Grad Senj

Smještaj, veličina, geoprometni položaj ... Vratnik 698 m), ili imaju regionalno značenje (Jurjevo-Krasno polje-Ogulin ... do cesta na prijevoju Oltari - Krasno.

1 NASLOVNICA tekst IiD PPUG Buje - Grad Buje

Buje, Stanica, Kontarini, Kruj, Monte Baster, Rupa, St.Rosa, Sv. Sebastijan (sve ... što su balkoni sa transparentnim ogradama, vijenci, oluci, erte i slični elementi, ...

II IiD PPUG Novigrada-Cittanova - Novigrad — Cittanova

Na području sportsko – rekreacijskog centra Marketi – unutar naselja Novigrad, ... autocesta Zračna luka Pula – Pula – Kanfanar – Plovanija/Kaštel (“Istarski Y”).

ppug orahovica - Grad Orahovica

13 srp 2018 ... iskorištavanje mineralnih sirovina – E ('Orahovica' (E1), 'Orahovica-1' ... GRADNJA U NASELJU ORAHOVICA ... (Keramika modus d.o.o.)(KIO.

PPUG Đurđevac - Grad Đurđevac

područje pješčare «Đurđevački pijesci»;. - područje livada u kontaktnom prostoru «staroga grada Đurđevca»;. - vodene površine jezera «Gat» na kojima je ...

odredbe ppug mursko središće - Grad Mursko Središće

5.1.3 Poštanski promet . ... broj i značaj društvenih funkcija uspostavljenih za razinu naselja ili malog broja naselja u okruženju, mali udio monofunkcionalnih ...

Šibenik

Šibenski diplomatarij : zbornik šibenskih isprava. Mučalo, nataša (ur.). Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku ; Muzej grada Šibenika ; Zagreb : hrvatski državni arhiv ...

ŠIBENIK - TLM-a

23 lis 2015 ... ŠIBENIK. Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika ADRIAL PLUS d.o.o. ... 31 BIRO STAN - UPRAVLJANJE d.o.o..

Untitled - Šibenik IN

15 pro 2017 ... Na osnovi članka 79. stavka 1. i članka 80.b st. 1. Zakona o lokalnoj i područnoj. (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" broj 33/01, 60/01- ...

Visit Šibenik

skradinski rižot (risotto with veal) that you are advised to order it at least a day in ... the slow-cooked, veal-based skradinski risotto. Be sure to leave room for the ...

ŠIBENIK - organum.hr

Kemije, Zagreb), Gradski parking Šibenik, Rivijera d.d., Glazbena škola. Ivana Lukačića, župa Sv. Jakova, župa Gospe van Grada, samostan Sv. Frane, ...

Grad Šibenik

28 stu 2019 ... Gospodarska zona Podi (www.podi-sibenik.hr). • Imovinsko-pravni status: Javno vlasništvo (Grad Šibenik). • Prometna povezanost: Blizina ...

Kohdeopas Sibenik - Aurinkomatkat

Sibenikin Vanhakaupunki on kuin tehty leppoisaan kaupungilla kiertelyyn ja tunnelmallisiin hetkiin katukahviloissa. Tunnetuin maamerkki on kaupungin ...

Tvrđava kulture - Šibenik

13 svi 2017 ... Revitalizacija šibenskih tvrđava - novi gospodarski i kulturni uzlet grada. Šibenika ... Tvrđava sv. Mihovila travanj 2010. ... digitalni sadržaji ...

super ponuda - Šibenik IN

21 tra 2016 ... 1 m2 paket: 111,49 kn. Laminat bukva/hrast, klasa habanja: 23/AC3, ... Cijene su maloprodajne i vrijede do navedenog datuma ili do prodaje zaliha samo u centrima PEVEC Zadar, Šibenik, Split, Makarska i Dubrovnik.

PU šibenik - Porezna uprava

26 velj 2019 ... jedan (1) aparat na prvom katu zgrade Porezne uprave, Područnog ureda Šibenik, na adresi u Šibeniku, Obala hrvatske mornarice 3, površine ...

preuzmi PDF - Grad Šibenik

11 pro 2019 ... EVN Croatia Plin d.o.o., Zagrebačka avenija 104, 10000 Zagreb. 34. BIKARAC ... Dostava zahtjeva za izradu Prostornog plana od javnopravnih ...

zadar ŠIBENIK - Vodice

Shop und die dalmatinische Konoba (zu dt. Tav- ... erwald, befindet sich die Konoba Okit – Karmel- ski dvori ... Als Inspiration für die Geschichte über Dida Boža.

ŠiBeniK – SRce DALmAciJe

gnja svjetski je poznati gurmanski pojam. Pidoče u šibenskom akvatoriju, po- sebice na ušću rijeke Krke, rastu tri do pet puta brže nego bilo gdje u svijetu pa.

kazalo - Grad Šibenik

25 sij 2019 ... dijelu nekretnine kat.čest.1200 K.O. Šibenik na ... čistoća d.o.o. Šibenik) za 2017.godinu . ... za izmjenu Cjenika“GRADSKA ČISTOĆA“d.o.o..

šibenik, croatia - HUNIG

2 lis 2019 ... UPSTREAM SEKTOR U CRNOJ GORI. UPSTREAM SECTOR IN MONTENEGRO. Vladan Dubljević, Uprava za ugljovodonike, Crna Gora.

ŠIBENIK OD PRVOG SPOMENA

Šibenik i šibensko područje pod talijanskom upravom od 1941. do. 1943. godine ... dijelu šibenske povijesne jezgre zvanom Gori- ca, a nosi ime po crkvi sv.

Untitled - D-Resort Šibenik

king-sized beds and double bed. This villa has 150m² main living area with 30m² private garden, a private outdoor swimming pool and a private parking lot.

SIBENIK U SIZGORICEVO DOBA

Sibenik je 1412. godine potpao pod vlast Mletacke Republike i time su mu uskracene ... oni koji su je vidjeli, dosta nalikuje Maslinskoj gori kod Jeruzalema,.

RJE Š ENJE - Grad Šibenik

OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA, TRG ANDRIJE HEBRANGA 11, ŠIBENIK. 7. BIRAČKO MJESTO 7. 7. Biračko mjesto broj. ŠIBENIK: KARLOVAČKA, TRG A.

sibenik Petrovic - Nowelties

Data processing Mass spectra data processing for suspect screening. HRMS-Orbitrap. Extraction of features. Compound Discoverer Software. 2.0 ...

i. obrazloženje - Grad Šibenik

55,11 Obonjan. T1, T2, T3. 500. 3.000. . 7. Brodarica. 12,00 Podsolarsko. T1. 0. 1.000. . Krapanj. 31,0. Žaborić. 14,0. 8. Grebaštica. 5,00. Jasenovo (50,0 ha).

ŠIBeNIK - Gospa van Grada

22 kol 2015 ... ... van Grada;. Šibenik, Varoš ... o ljudima rodom iz Šibenika i Zagore, koji su na ovaj način ... djevojčica iziđoše iz ljekarne držeći se za ruke.

Bilten - Grad Šibenik

9 tra 2014 ... Svojim donjim tokom rijeka. Krka protječe kroz Prukljansko jezero, te utječe u 9 km dugačak Šibenski zaljev. U NP Krka posebno se ističu dva.