povijest novca u hrvatskoj

Povijest novca u Hrvatskoj (od 1527. do 1941. godine) - HNB

Na licu banskog novca nalazila se kuna u trku između dviju šestokrakih ... novac drugih zemalja i prekivati ga u svoj novac.103 Srebrni dinar u početku je imao ... Dinarsko-krunske novčanice od 1000 ili 4000, 100 ili 400, 20 ili 80, deset ili 40 ...

mira kolar-dimitrijević: povijest novca u hrvatskoj od 1527. do 1941 ...

dr. Mira Kolar-Dimitrijević dočekala je objavljivanje svoje knjige Povijest novca u Hrvatskoj od 1527. do. 1941. godine. Nakladnik ove vrijedne knjige je Hrvatska ...

Prikaz Knjige: Uspon novca – financijska povijest svijeta

knjizi „Uspon novca – financijska povijest svijeta“ donosi priču o povijesti svijeta promatranu kroz povijest novca i financija. Samo naizgled u pozadini priče o ...

elektronički novac i institucije za izdavanje „e-novca“ u hrvatskoj i ...

30 ruj 2017 ... Institucije za izdavanje elektroničkog novca u Republici Hrvatskoj .................. 16. 2.2. ... prijelaza sjedišta PayPala iz Velike Britanije u Luksemburg gdje su povećali broj licenci i proširili ... osoba ostvaruje primanja. Kreditne ...

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj - hrvatska ...

Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač, Željka Štaudinger. Sažetak ... Oba modela daju bolje rezultate od postojećih prognoza koje se izrađuju u HNB-u. ... Vremenska serija gotovog novca izvan banaka, sa svojim pravilnim uzorcima kre-.

Ilustrirana povijest speleologije u Hrvatskoj Ilustrirana povijest ... - HPS

161. Lukas, Marin. HPD Željezničar, Zagreb. 2007. sa. 162. Čepelak, Matija. PDS Velebit, Zagreb. 2007. sa. 163. Gracin, Joso. HPK Sv. Mihovil, Šibenik. 2007.

Povijest mljekarstva u Hrvatskoj*

akcija formiranja mljekarskih udruga koje su i prije bile često osnivane i propadale što se pripisuje ... za mlijeko, bućkalice za maslac te Lavalovog separatora,.

Povijest turkoloških istraživanja u Hrvatskoj i Katedre za turkologiju ...

16 pro 2014 ... loškim istraživanjima pridružuju Kornelija Jurin Starčević, Vjeran Kursar, Dino Mu- jadžević, Marta Andrić, Barbara Kerovec i Azra Abadžić ...

Istraživanje barokne arhitekture u Hrvatskoj - Institut za povijest ...

Nedostajao je cje- lovit i analiti~ki predstavljen pregled arhitekture baroknog razdoblja u Hrvatskoj. Taj zadatak obavljen je 1982. godine s knjigom Barok u Hr-.

povijest istraživanja rezistentnosti korova na herbicide u hrvatskoj

Zvonimir Ostojić. • Krsnik, Tanja (2008). Rezistentnost korovne vrste limundžik (Ambrosia artemisiifolia L.) na herbicid atrazin. SuZ Agronomski fakultet. Voditelj:.

povijest ninjutsua u hrvatskoj - Repozitorij Kineziološkog fakulteta ...

Bujinkan ninjutsu u Hrvatskoj se vježba od 1986. godine, no tek je 1993. godine ... obvezno se radi Surya namaskar, odnosno Pozdrav suncu, poznat i u jogi.

Dunav u hrvatskoj povijesti i kulturi - Hrvatski institut za povijest

Dunav, najveća rijeka u Europi bez Rusije, ima golemu važnost u povijesti eu- ... Igor Vukmanić (Osijek): Dunavski Limes u Hrvatskoj - suvremeni pogledi. 4.

Kratka povijest ženskoga nogometa u Hrvatskoj/ Jugoslaviji u ... - Srce

10 srp 2018 ... „Žena, naš najstariji kibic”, Svijet (Zagreb), 3. 3. 1938., 9. ... svijetu uopće pojavili ženski nogometni klubovi, „koji nastoje biti poput onih muških” ...

O baroknim dvorcima u Hrvatskoj (dvije skice) - Institut za povijest ...

18 pro 1987 ... Dvorac Brezovica, pročelje. Brezovica castle, the facade. Lucas von Hildebrandt: Vrtna palača Belvedere, Gornji Belvedere, bočna fasada.

Novija povijest povijesti umjetNosti u Hrvatskoj i suvremeNa kriza ...

koleŠnik. -. Novija povijest povijesti. umjetNosti u Hrvatskoj i suvremeNa kriza. iNstitucija. –. –. tHe receNt History of art History iN croatia. aNd coNtemporary.

Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898.-1975. - Institut za povijest ...

Imajući u vidu širi krug čiatelja, većina autora ne nudi složenija teorijska promišljanja odabranih likovnih fenomena, prebacujući težište na objašnjenja njihova ...

Duhan u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz povijest ...

11 srp 2019 ... Ključne riječi: duhan, uzgoj duhana, krijumčarenje, povijesni prikaz. 1. UVOD ... Prema istom autoru ondje raste najbolja vrsta koja ... je značilo da je višak papira upotrijebljen za motanje 1,3 milijuna kg očito krijumčarenog.

Povijest proizvodnje kalcijeva karbida u Hrvatskoj (1897 ... - FKIT

Uvod. Uz sumpornu kiselinu i sodu kalcijev karbid (CaC2) naj- važniji je proizvod bazne kemijske industrije. Ili, točnije rečeno, dok su ovi prvi još i danas ...

Povijest skautizma u Splitu U Hrvatskoj se već ... - Skautski klub Split

naglasak na suštinu stručnog rada s djecom u prirodi, izviđačka organizacija Splita, kao i Hrvatske, u dugom nizu godina potvrdila je svoju vitalnost i ispravnu.

analiza županija u republici hrvatskoj – povijest, demografija ... - Core

Hrvatske, ima poseban status grada i županije, tako da je u Republici ... Karta 8: Prosječna starost stanovništva Hrvatske, po gradovima i općinama, Popis 2011.

Hrvatski institut za povijest Biti učenik u Hrvatskoj u dugom 19 ...

Katalog izložbe. 16. Školska zadaća Jurislava Milakovića, učenika osječke realne gimnazije, pod naslovom. „Opis moga života“, Osijek, rujan 1915. kat. br. 9 ...

Stotinu i pedeset godina željeznice u Hrvatskoj Povijest željeznice u ...

Karlovac, na koji bi se Karlovcu nastavljala Lujzijana, cesta izmeu Karlovca i. Rijeke sagraena 1808. godine. Adamićev projekt nije bio odobren službeno, ali je ...

Povijesni pregled razvoja računskih strojeva Povijest ... Povijest ...

Povijest ... • Charles Babbage – prvi koncept modernog računala. – 1834 započinje rad na analitičkom računalu, mehaničkom računskom stroju vođenom na ...

statut hrvatskog instituta za povijest - Hrvatski institut za povijest

promjera 38 mm, a upotrebljava se za javne isprave. Narudžba, upotreba i zamjena pečata Instituta s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan ...

slavonske šume kroz povijest - Hrvatski institut za povijest

2 lis 2015 ... „Slavonska šuma u djelima Huge conrada von Hötzendorfa i Adolfa Waldingera“. Dinko Župan: „Bečka škola - školovanje slavonskih šumara u ...

prilozi za povijest broda i okolice - Hrvatski institut za povijest

Stanko Andrić, Mato Artuković, Robert Skenderović,. Zlata Živaković-Kerže. Recenzenti: Mato Artuković, Ljiljana Dobrovšak, Biserka Dumbović Bilušić, Vladimir.

popis pitanja za usmeni dio ispita POVIJEST ... - POVIJEST SPORTA

Antičke olimpijske igre i moderni olimpijski pokret do 1917. godine. Zagreb: Libera. Editio. STRANICE 32. - 44. • Jajčević, Z. (2010). Povijest športa i tjelovježbe.

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske Odsjek za povijest, Filozofski ...

051/265 733 / 265 638, Fax: 051 345 207, e-mail: [email protected] UPUTE ZA RECENZENTE. Uredništvo Časopisa za povijest Zapadne Hrvatske provodi ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 24 - Institut za povijest ...

tupnoj transformaciji u neoklasicizam 19. stolje}a proistekla je iz istra'ivanja baroknih pala~a unutar zidina grada, nasta- lih u razdoblju od potresa 1667. godine ...

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 34 - Institut za povijest ...

gradnji građevina stradalih u potresu od 9. studenoga 1880. kojima je ... Ključne riječi: Herman Bollé, historicizam, neogotika, Stolni kaptol, potres 1880., Zagreb.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 35 - Institut za povijest ...

Visina oltara zaključena je atičkim zaključkom s reljefom. Božjeg Oka u glorioli, ... Visina oltara zaključena je ... su zagrebačka katedrala, nova župna crkva sv.

1. razred 1. UVOD U POVIJEST • povijest je društvena ... - DocFoc.com

RANA LIKOVNA UMJETNOST: geometrijsko doba (10-8.st) keramika (dipilonske vaze) m eandar – beskrajni trakasti motivi ARHAJSKA UMJETNOST (8-6.st) ...

Povijest filozofije i povijest znanosti u istraživanjima akademika ...

U svojim istraživanjima povijesti znanosti akademik Žarko Dadić nastoji us- postaviti sklad između znanosti i filozofije, tj. između povijesti znanosti i povi-.

Radovi Instituta za povijest umjetnosti 33 - Institut za povijest ...

33, Zagreb, 2009., str. ... right is Otti Berger, Bauhaus Archiv /Museum für Gestaltung Berlin, ... katalog izložbe, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, 2007. str.

Funkcije novca

7 мар 2018 ... funkcija: 1. Funkcije koje obuhvataju sadržinu novca pa time određuju pojam ... Funkciju novca kao sredstva razmjene obavlja gotov novac i.

Funkcije novca.pdf Preuzmi

18 окт 2019 ... funkcija: 1. Funkcije koje obuhvataju sadržinu novca pa time određuju pojam ... Funkciju novca kao sredstva razmjene obavlja gotov novac i.

Potvrda o prijemu novca

Potvrda o prijemu novca. (Geld-Empfangsbestätigung). (Napomena: Zasvakoplaćanjejepotrebnaposebnapotvrda!) (Hinweis: Für jede Zahlung ist eine eigene ...

Pravni pojam novca

U °lanku autor ukazije na funkcije novca, analizira razna teorijska miň- ša˝a o novcu ... novac) su pokretne stvari, potroňne stvari i stvari odreŠene po rodu. Nov-.

Potvrda o primitku novca

Potvrda o primitku novca. (Geld-Empfangsbestätigung). (Upozorenje:Za svaku uplatu potrebna je zasebna potvrda!) (Hinweis: Für jede Zahlung ist eine eigene ...

UGOVOR O ZAJMU NOVCA

Član 3. Zajmoprimac se obavezuje da Zajmodavcu pozajmljeni novac vrati u roku iz člana 2. ovog ugovora, a ako to ne ispuni u ugovorenom roku, u obavezi je ...

POJAVA I RAZVOJ NOVCA

FUNKCIJE NOVCA. Novac- sve što je opšte prihvaćeno u plaćanju za dobra i usluge ili otplatu duga. 1. SREDSTVO RAZMENE. - Sredstvo kojim se plaća za ...

magija novca - Esotheria

će vas novac preko ove knjige još više fascinirati nego do sada kada saznate o ... nepisani Zakon novca, koji proizilazi iz kosmosa i prirode naravno. „Što više ...

Andrea Pavlović - Tržište Novca

Za neprihodujuće kredite, banka procjenjuje rezervacije uvažavajući činjenicu da nisu svi klijenti u jednakim problemima te da postoje različite kategorije ovoga ...

razmena digitalnog novca - menadžment bor

U ovom radu biće opisana razmena digitalnog novca, kupovina kriptovaluta i samih opasnosti koje se ... o tome putem svetske globalne mreže-Interneta. ... Trenutno ima preko 1 000 vrsta kripto valuti, a ... Postavljaju se pitanja: Kako zaraditi?

TIPOLOGIJE PRANJA NOVCA.UZSPN.

Slučaj: Sumnjive transakcije iz off shore zone na ime kredita ... sumnja da gotovinska novčana sredstva proizlaze iz prodaje robe na hrvatskom tržištu na crno.

Ivan Lovrinović - Tržište Novca

Likvidnost i recesija. ▻Recesija dodatno ... ▻Zamka likvidnosti je prisutna sada u SAD,. EU, a u ... ▻Povećanje likvidnosti i sniženje kamatnjaka ključni za izlaz ...

Psihologija novca i potrošnje - Štedopis

Volvo SUV XC 40), jednostavnim opažanjem ustanovit ćemo da netko drugi ima ... smisla stalno se osjećati loše zbog cijene koju smo platili ili rata koje moramo.

13 organizovani kriminal i pranje novca.pdf

Ruska mafija ili. • Ruski organizovani kriminal. • Bivši KGB agenti, vojnici, korumpirani službenici – kontrola privatizacije, ogroman priliv novca. • Zdravstvene ...

Sudionici 2019 - Tržište Novca

Pijetlović glavni analitičar. Privredna banka Zagreb d.d.. Iva. Pripuz Špekuljuk član Uprave. C.I.O.S. d.o.o.. Gordan. Prugovečki direktor. Hrvatska narodna banka.

Damir Odak - Tržište Novca

broj stanovnika u narednih 20 godina pao bi s 4,4 na 4,1 milijun. □ medijalna dob bi porasla s 41 na 43 godine. □ stopa prirodnog prirasta pada s -2 na -6 ...

Pojava i razvoj novca.pdf Preuzmi

26 феб 2019 ... značenje. ▫ Većina ljudi kada govori o novcu misli na gotovinu (papirni ili kovani ... Svaka roba može biti ekvivalent svakoj robi! utorak, 26.

PRILOG POZNAVANJU NAJSTARIJEG OPTJECAJA NOVCA NA ...

early coins (Abramić, Colnago 1909: 53–54, 112; Batović 1974: 159−233), the territory ... Av. bojni brod d., na pramcu žezlo s vrpcom, uokolo nat- pis ANT. AVG.

Britanska diplomatija novca i trgovine - doiSerbia

3 јун 2019 ... budućnosti uloga Ujedinjenog Kraljevstva u međunarodnim političkim odnosima ... odluka britanske vlade od 2015. godine da se zastave.

obrazac Slanje novca. - Hrvatska pošta

International Limited, irskim društvom (za sve ostale transakcije) Western Union izračunava svoj tečaj na temelju komercijalno dostupnih nalogu za izvršenje ...

obrascu Primitak novca - Hrvatska pošta

International Limited, irskim društvom (za sve ostale transakcije) Western Union izračunava svoj tečaj na temelju komercijalno dostupnih nalogu za izvršenje ...

Distribucija prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 ... - HNB

Privredna banka Zagreb d.d. Poslovnica 179 – Oktogon. Zagreb. Ilica 5. Privredna banka Zagreb d.d. Poslovnica 180 – Split 3. Split. Ruđera Boškovića 24.

TIPOLOGIJE PRANJA NOVCA U REPUBLICI SRBIJI

Novac se uplaćuje na bankarske račune, najčešće u vidu neke zakonite aktivnosti u kojoj se plaćanje vrši u gotovom novcu. Jedan od načina je osnivanje ...

Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca - HNB

Primjeri krivotvorenja zaštitnih obilježja novčanica kune . ... izdavati novčanice i kovani novac kuna i lipa. ... u nekoliko prozorčića, u kojima je natpis “500 HK”;.

UVJETI IZDAVANJA ELEKTRONIČKOG NOVCA I ... - bonbon

samo prava i obveze Imatelja e-novca ne primjenjuju na Korisnike platnih usluga. 5. U slučaju ... a prigovore podnose Službi za korisnike na broj 0800 9100.