posvojna zamjenica

povratna zamjenica kao zamjenica identiteta u ... - CEEOL

Za razliku od nje povratna zamjenica kao zamjenica identiteta u nepravih povratnih glagola ima semantičku vrijednost u rečenici i kao takva privlači lingvističko ...

Etimologija zamjenica - Repozitorij UNIZD

(reflexiva), posvojne (possessiva), upitne (interrogativa), odnosne (relativa), neodređene. (indefinita) i pokazne zamjenice (demonstrativa). 1 Zamjenice su dosta ...

upotreba prisvojnih zamjenica koreferencualnihsasubjektom

upotrebljavati prisvojne zamjenice s obilježjem pojedinih lica: moj, tvoj, njegov itd., iz čega se, dakle, razumije da toga ipak ima. Gramatike, međutim, ne navode ...

OBRADBA ZAMJENICA U OPCEM JEDNOJEZICNOM RJECNIKU

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Strossmayerov trg 2, HR-10000 ... povratne, pokazne, upitne, odnosne i neodredene zamjenice. Tema je ovog izlaganja ...

Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome ...

Prvu čine primjeri u kojima je pokazna zamjenica koreferentna s kojim konstituentom u popratnoj relativnoj rečenici: (3) a. î pridohь ka onęmь iže prebivahu poli ...

sintaktička svojstva zamjenica u marulićevu i kašićevu ... - Srce

RaspRave InstItuta za hRvatskI jezIk I jezIkoslovlje 35 (2009.) ... svojne zamjenice za 1. i 2. lice u odnosu na povratno-posvojnu zamjenicu svoj, uporaba ...

Zamjenica, prilog, čestica i veznik - Matica hrvatska

ZAMJENICA, PRILOG, ČESTICA. I VEZNIK ŠTO. Riječ što jedna je od onih malih riječi u hrvatskome je- ziku koje su izrazito polifunkcionalne i o kojima ne može ...

Markirana i nemarkirana upotreba ličnih zamjenica u francuskom i b ...

... u povratnom obliku i povratna zamjenica se… ... razliku upotrebe ličnih zamjenica u francuskom i bosanskom jeziku, njihovu vrstu te njihovu upotrebu u ...

zamjenica, padež vrsta zamjenice enklitički oblik zamjenice padež

Najdraži cvijete moj. zamjenica, padež vrsta zamjenice. 2. Zadatak ima dva dijela. a) Zaokružite zamjenice koje su pogrešno upotrijebljene u zadanoj rečenici.