poluprikolice sa lizinga

Ispitivanje tehničkih značajki nove šumske poluprikolice »Lika«

Ključne riječi: šumska poluprikolica, traktorski skup, ispitivanje, norme ISO. Þ strojem ... najmanjega kruga koji će opisati rubni dijelovi nenato ... 10 000 Zagreb.

vispārīgie līzinga noteikumi un nosacījumi - GRENKE Leasing

12.11.2019 ... LĪZINGA PERIODA SĀKUMS, TRŪKUMU PAZIŅO-. ŠANAS PIENĀKUMS, LO PIEŅEMŠANA. Pirms termiņa neizbeidzams pamata līzinga ...

Pitanje MSFI 16 MRS 17/IFRIC 4 Definicija lizinga Pravo ... - Unija

Definicija lizinga. Pravo korišćenja sredstava, koje: Suštinski slično kako kod MSFI 16, ali razlikuju se smernice za ... amortizacija. • varijabilna lizing plaćanja ...