podnošenje kaznene prijave primjer

Primjer kaznene prijave - Državno odvjetništvo

Obrazac kaznene prijave. Ime i prezime,. Adresa podnositelja. (Naziv državnog odvjetništva). KAZNENA PRIJAVA protiv: Ime i prezime osumnjičenika., JMBG.

kaznene prijave - Prijatelji životinja

Kaznena prijava za kaznena djela podnosi se nadležnom državnom odvjetniku ... PRIMJER KAZNENE PRIJAVE GRAðANA KADA JE VEĆ POČINJENO.

23.05.16. Odbačaj kaznene prijave - Društvo Marjan

djelatnosti Split Gradu Splitu, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i redarstvo ... Dalmacije od 17. listopada 2014. naslova: Sve treba upisati u zemljišnik, ... se ne može poistovjećivati s korištenjem službenog vozila u radno vrijeme u ...

Obrazac kaznene prijave Ime i prezime, Adresa podnositelja (Naziv ...

Obrazac kaznene prijave. Ime i prezime,. Adresa podnositelja. (Naziv državnog odvjetništva). KAZNENA PRIJAVA protiv: Ime i prezime osumnjičenika., JMBG.

DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP ...

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu (uključujući troškovnik ...

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje prijave projekta - LAG Vallis ...

Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu (uključujući troškovnik ...

Ana Pavletić: Podnošenje zbirne prijave u Europskoj uniji

Zbirna prijava osobita je prijava kakvu svaki obveznik koji obavlja isporuke ... zetnik iz Slovenije) tre}emu u nizu (u ovome primjeru poduzetniku iz Austrije).

Podnošenje prijave prometa nekretnina od 1. siječnja 2015. s ...

o obvezi prijavljivanja prometa nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Taj promet sada treba prijavljivati na Obrascu Prijava prometa nekretnina ...

Ana Vrdoljak Petković: Podnošenje prijave prometa nekretnina ...

njava obvezu prijave prometa nekretnina samo kada to obavi elektronički, što zapravo znači uz primjenu ... pod kojom je prijava primljena u nad- ležnoj ispostavi ...

eFondovi – prijava u sustav, izrada i podnošenje prijave

4 pro 2019 ... Prijava u sustav - NIAS. • javni portal sustava eFondovi nalazi se na poveznici https://efondovi.mrrfeu.hr. • kako je sustav eFondovi jedna od ...

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta - Lag Škoji

građevine kada je Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima propisano da se može graditi/izvoditi radove bez glavnog projekta. Potrebno je ...

BESTSDI projekt – primjer uspješne prijave - Agencija za mobilnost

primjer uspješne prijave. Prof. dr. sc. Željko Bačić. Radionica za ... Sadržaj projekta ostaje isti - koncept realizacije promijenjen. (mora biti neoboriv!) – Obuhvatiti ...

Prijave ispita državne mature 2012./2013. i prijave za upis ... - ncvvo

11 sij 2013 ... noga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr), ... (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika ...

Prijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis ... - Studij.hr

za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr), Agencije za znanost i visoko ... oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika škole.

KAZNENE PEDAGOSKE MJERE

Pedagoške mjere su: - Opomena: usmena (može izreći svaki učitelj) i pismena (izriče razrednik u pisanom obliku ),. - Ukor (izriče razredno vijeće),. - Strogi ukor ...

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i ...

4 svi 2017 ... kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u ... s time da je za postupak registracije potreban OIB korisnika i.

Detaljne upute za izdavanje potvrde / uvjerenja iz kaznene evidencije

4 svi 2017 ... Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) ...

MAFIJA KAO PRIMJER PARALELNE VLASTI: PRIMJER ITALIJE

10 sij 2011 ... svi mafijaši biti oslobođeni optužbi, no dogodilo se upravo suprotno. Također broj- ni pentiti, među kojima Leonardo Messina, Gaspare Mutolo i ...

Primjer testa 4.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 4 - UPINITK

Ovo je primjer testa za ECDL modul 4 – tabelarne kalkulacije. Namijenjen je kandidatima koji se pripremaju za polaganje ECDL ispita. Cilj ovog testa je da.

Primjer testa 5.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 5 - UPINITK

Ovo je primjer testa za ECDL modul 5 – baze podataka. Namijenjen je kandidatima koji se pripremaju za polaganje ECDL ispita. Cilj ovog testa je da.

Primjer testa 3.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 3 - UPINITK

Ovo je primjer testa za ECDL modul 3 – obrada teksta. Namijenjen je kandidatima koji se pripremaju za polaganje ECDL ispita. Cilj ovog testa je da.

Primjer testa 1.1 Ovo je primjer testa za ECDL modul 1 – osnove ...

Primjer testa za modul 1 - Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT), ... 2. Koja se od navedenih tehnologija koristi za skladištenje, preuzimanje,.

Podnošenje projektnih prijedloga

24 srp 2017 ... Svrha i opravdanost projekta. Kriteriji: 1.1.Relevantnost projektnog prijedloga u odnosu na ciljeve Poziva. 1.2. Relevantnost projektnih ...

Upute za podnošenje molbe

Molbe se zaprimaju u pisarnici Filozofskoga fakulteta u Rijeci u uredovno vrijeme (I. kat soba br. 116), a rješenja molbe preuzimaju se kod voditelja studentske ...

Poziv za podnošenje ponuda

31 sij 2020 ... “Ponuda za dionice Optime” kao predmet takve korespondencije. ... Na linku www.t.ht.hr/tender možete pronaći tekst poziva na engleskom jeziku.

Podnošenje prigovora/reklamacija - RBA

... uputiti prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore). ... sukladno Uredbi (EU) broj 524/2013 o online rješavanju potrošačkih sporova, ...

UPUTA ZA ELEKTRONIČKO PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ...

Policijska uprava odnosno policijska postaja će Vas u roku od 5 radnih dana od ... 1. Policijska uprava zagrebačka ... 15. PP Krk [email protected] 16.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA, ODJAVA I PROMJENA ...

Podnošenje prijava radnika na mirovinsko osiguranje je najranije 8 dana prije ... Rok za prijave o promjeni tijekom osiguranja (npr. promjena prezimena, ...

Uputstvo za podnošenje reklamacija - Amazon S3

Uputstvo za podnošenje reklamacija. Svi klijenti NLB Banke AD Podgorica (fizička i pravna lica) mogu podnijeti reklamaciju. Reklamaciju je moguće prijaviti na ...

Podnošenje žalbe Ombudsmanu - NSW Ombudsman

žalbu. Međutim, u određenim okolnostima možemo da prihvatimo usmene žalbe, kao što su na primjer žalbe vezane za usluge u zajednici. Ako imate poteškoća ...

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih ...

sobama, studio apartmanima, apartmanima, kućama za odmor i to isključivo za ... vanjske bazene od 30 m2 ili unutranji bazen do 20 m2) uz uvjet da objekt ima.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE PODNOŠENJE ... - APPRRR-a.

7 ožu 2017 ... (rauola), kivano (kao voće), čičoka, bijela rotkva (daikon), crna rotkva (povrtnica), feijoa, žižula. (ćićindula, čičimak, cicindra), sibirska borovnica ...

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE HRVI-a

Uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice). 2. Opis ratnog puta izdan od postrojbe HV-a (ili MUP-a) koja je pravna sljednica ratne postrojbe čiji je ...

Poziv na podnošenje prijedloga 2018. – EAC/A05/2017 ... - EUR-Lex

25 lis 2017 ... 1. Uvod i ciljevi. Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi ... Ključna aktivnost 1. ... neprofitna europska sportska događanja. 3.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje za ... - APPRRR-a.

1 kol 2018 ... DIO B). 15. srpnja 2019. PODNOSITELJI ZAHTJEVA: UZGAJIVAČI MATICA. Obnavljanje pčelinjeg fonda (PRILOG V). 31. srpnja 2019.

dokumentacija za podnošenje prvog dijela zahtjeva

dokument potrebno je ishoditi i učitati u zahtjev za potporu za nositelja zajedničkog ... mladog poljoprivrednika (nositelja OPG-a/vlasnika obrta/vlasnika najmanje 50% ... promjena nije dozvoljena) korisnik je obvezan sklopiti novi Partnerski ...

Obrazac za podnošenje reklamacije Primatelj: TAF (INTERSPORT ...

Primatelj: TAF (INTERSPORT) WEB TRGOVINA Jaruščica 4, 10020 Zagreb. Tel. web shop 0800 603 602. E-mail: [email protected] Ime i prezime kupca: …

Obrazac za podnošenje reklamacije Primatelj: INTERSPORT WEB ...

Primatelj: INTERSPORT WEB TRGOVINA - INTERSPORT H, d.o.o.. Ljudevita Posavskog 5. 10360 Sesvete. Tel.: 385 (0)1 6572 321 E-mail: ...

PRILOG 1. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

EVPG kalkulatoru za 2018. godinu te potpisana od službenika HPŠSS-e. Pojašnjenje: Potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva sastoji se od.

Vodič za podnošenje Zahtjeva za potporu M17 - APPRRR-a.

računu za uplatu potpore, korisnik je dužan prijaviti APPRRR takvu promjenu. ... NAPOMENA: Ako korisnik ima otvoreni zaštićeni broj računa potrebno je ...

Podnošenje žalbe pučkom pravobranitelju - Commonwealth ...

privatnih kontraktora. > sloboda informacija (freedom of information. – FOI)—uključujući kašnjenje s obradom ... (Australia Post) i privatni djelatnici za poštanske.

Podnošenje žalbe - Australian Human Rights

INFORMATIVNA SLUŽBA ZA ŽALBE (COMPLAINT INFORMATION SERVICE) telefon 1300 656 ... Na primjer, putem izvinjenja, promjenom politike ili davanjem ...

Podnošenje žalbe ombudsmanu - Commonwealth Ombudsman

agencije—odgovorne za usluge kao na primjer isplate socijalne pomoći i dječjeg doplatka, federalne zdravstvene službe i usluge prijevoza. > usluge—koje za ...

podnošenje zahtjeva za potporu - Ruralni razvoj

POSLOVNIH KNJIGA: • Pregled poslovnih primitaka i izdataka za 2017. godinu (Obrazac P-PPI). • Popis dugotrajne imovine na 31.12.2017. godine (Obrazac DI).

Uputstvo za elektronsko (online) podnošenje prijava – PD 3110

Nakon što prijava (PD obrazac) uspješno bude podnesen, korisnici sistema, putem elektronskih usluga. Poreske uprave Republike Srpske, mogu provjeriti da li ...

Podnošenje zahtjeva za naknadu za godišnji odmor u ... - BUAK

10 pro 2015 ... Potraživanje naknada za godišnji odmor od BUAK-a u skladu s ... označiti odgovarajuće polje za odabir te dodatno dostaviti ispunjeni obrazac ...

upute za podnošenje općih punomoći - Državni zavod za ...

Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Opća punomoć može se odnositi na zastupanje stranke u svim postupcima koji se pred Zavodom vode u ...

Podnošenje zahtjeva za isplatu putem AGRONET ... - APPRRR-a.

Zahtjev za isplatu se podnosi putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET). ... Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA ... - srr-fbih.org

9 sij 2020 ... Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, ... Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu - Obrazac GPD ... Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava.

upute za podnošenje općih punomoći - Državna komisija za ...

sve buduće žalbene postupke (opća punomoć). Opseg punomoći određuje stranka u postupku. Posebna punomoć dostavlja se u spis predmeta na koji se ...

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA Porezna ...

9 sij 2020 ... Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu. Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice ...

Podnošenje obrasca U-RA putem sustava ePorezna - TEB poslovno ...

1 velj 2019 ... Kako dostaviti Obrazac U-RA u sustavu ePorezna, autorica nam po- jašnjava u članku. ... poslati PDV obrazac bez slanja U-RA obrasca i obrnu- to, ali iste je ... obrasci se mogu dopuniti ili ispraviti, ali se ne mogu obrisati.

Uputstvo za elektronsko (online) podnošenje prijava – PD 3210

način kako se potpisuju poreske prijave preko aplikacije E-potpis. 1.1. Pristup portalu ... Da bi se pronašao određeni uplatilac doprinosa, u filter nije potrebno upisati cijeli naziv uplatioca ... postavljen, odabere opciju “Poništi filter”. Slika 6: Filteri u ... Potrebno je izabrati odgovarajući certifikat, tj. certifikat Poreske uprave RS.

Upute za popunjavanje obrazaca za podnošenje izvješća - Hrvatska ...

6 ruj 2016 ... Obrazac za opisno izvješće potrebno je popuniti, otisnuti, ovjeriti svim potrebnim ovjerama (potpis voditelja projekta, potpis čelnika ustanove i.

Informativni list za podnošenje zahtjeva za boravišnu dozvolu u ...

1 sij 2016 ... Za slobodno radno mjesto ne smije biti na raspolaganju niti jedan povlašteni kandidat ... podaci i podaci o posloprimcu) i o radnom odnosu (vrsta ugovora, bruto primanja, radno vrijeme, ... aktualizirano: 06.01.2016. godine.

1 javni poziv za podnošenje pisanih programa za izradu i realizaciju ...

18 stu 2019 ... PLANA SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH ... Grad Zagreb je svojim temeljnim strateškim dokumentom Zagreb Plan ...

javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu ... - Grad Pazin

19 velj 2018 ... i Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu („Službene ... Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom „Zahtjev za dodjelu ... fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od ... Pazinu, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od 01. lipnja 2017. godine.

Natječaj za podnošenje zahtjeva za davanje u najam ... - Grad Požega

22 velj 2017 ... GRAD POŽEGA - UTVRĐIVANJE LISTE KANDIDATA ... potvrdu Općinskog suda u Požegi, zemljišno-knjižnog odjela (gruntovnica), o činjenici ...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu ... - Zadarska županija

26 tra 2019 ... površine u ARKOD sustav. MJERA 2: Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje. 2.1. Potpora za kupnju certificiranog sadnog ...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u 2018 ...

12 tra 2018 ... Mjera 6: Subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje ... Obrazac P-2: Zahtjev za sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog.