pljuskara

pljuskara - Muzej Brodskog Posavlja

planinski vodenjak (Triturus alpestris), šareni daždevnjak (Salamandra salamandra), ... ovog perioda na kojoj se vidi da današnji planinski masivi nisu postojali,.