patronažna zdravstvena zaštita

patronažna zdravstvena zaštita - Dom Zdravlja Nova Gradiška

PATRONAŽNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA. Medicinsko- socijalna djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice. Cilj patronažne ...

Patronažna zdravstvena zaštita osoba oboljelih od šećerne bolesti ...

12 svi 2013 ... Patronažna služba na području Duge Rese djeluje u sklopu. Doma zdravlja Duga Resa. Osim na samom području grada, ona djeluje i u široj ...

Farmaceutska zdravstvena zastita

ima poverenja, ali kupi lek gde ima veći popust. Zaposleni pacijenti savete za samomedikaciju češće traže od farmaceuta. Pacijenti smatraju da su farmaceuti ...

Zdravstvena zaštita studenata

Ambulanta „Centar“, Ive Marinkovića 11, Rijeka. Tel. 651-607; Radno vrijeme: Neparni datumi – prije podne (7-13,30). Parni datumi – poslije podne (13-19,30).

15. STACIONARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 15.1 ...

U Thalassotherapiji Opatija na 2 punkta zaposleno je 29 liječnika, i to 20 specijalista, 9 viših medicinskih sestara, 17 srednjih medicinskih sestara i 36 ostalih ...

specijalističko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita

Nuklearna medicina (radioizotopna dijagnostika)*. 150.000. 1. 0,88. 0,00. Transfuzijska medicina*. 100.000. 2. 3,00. 1,00. Klinička citologija. 70.000. 3. 2,81.

i. opće odredbe ii. zdravstvena zaštita - HZZO

zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu ... s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža. ... Ako u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove nastane gubitak, taj gubitak pokriva.

obiteljski doktor i zdravstvena zaštita turista - HDOD

17 stu 2010 ... Otrovanja biljem na našem području su najčešća sa gljivama, a rjeđe sjemenkama ricinusa i ... L00-L93 (1.017) - bolesti kože i potkožja, dermatitisi i urtikarije ... Maretić Z., Liječenje i prevencija uboda otrovnih riba Jadrana.

zdravstvena zaštita studenata - Sveučilište u Zagrebu Medicinski ...

3 stu 2014 ... ADRESA: Šalata 4 (prizemlje-lijevo), 10 000 Zagreb. RADNO VRIJEME (ponedjeljak - petak): parni datumi – poslije podne: 13-19 sati neparni ...

Zdravstvena zaštita muznih goveda - Repozitorij Fakulteta ...

a serious business Osatina d.o.o leading company in this business. They produce their ... Oprano izmuzište (foto: Osatina d.o.o farma Ivankovo). 4.3. Mastitis test.

Zdravstvena zaštita majke i novorođenčadi u postnatalnom periodu

Fiziološka žutica . ... Novorođenačka žutica može nastati iz više razloga. Većina ... Fiziološka žutica podrazumijeva razgradnju fetalnih eritrocita djeteta s.

Specijalni izvještaj Zdravstvena zaštita djece u BiH - Institucija ...

ostalog, regulirana zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje djece u FBiH, ... odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života i osobe nakon navršenih 65 ...

Procedure za vršenje karantinskog nadzora - zdravstvena zaštita bilja

8 апр 2019 ... Prunus L, Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Photinia Ldl., ... stanja bilja, nije dozvoljeno razmnožavanje bilja, iznošenje sa.

Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u ... - ZZJZ FBiH

Sarajevo, 2018. godine ... Uzorci stolice koji su obrađeni u ... što je rezultat djelovanja centara za dobrovoljno, besplatno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.

zdravstvena zaštita osoba sa šećernom bolesti - Hrvatski zavod za ...

Dobna distribucija liječnika dijabetologa u RH; 2015. Najviše je liječnika koji se bave šećernom bolesti u dobi od 35-39 godina (30), zatim slijede liječnici u.

zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara, konja ... - Celebrina Travel

Nebojša Tešić. ▷ dr vet. med. Marko Katić ... dr vet. med Saša Bošković. ▷ dr vet. med. spec. ... Predavanja iz oblasti velikih i malih preživara. (kongresna sala ...

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji duboke venske tromboze

Na vrednost INR mogu uticati: interakcije lekova, biljnih i dijetetskih ... insuficijencija jetre, nizak stepen adherence, ulkus, sklonost ka krvarenju, ... poslednja kontrola prilikom izdavanja terapije, moraju uveriti da je postignut visok nivo.

Program šesnaestog simpozijuma "Zdravstvena zaštita, selekcija i ...

31 мај 2018 ... Kapacitet broda je do 300 ljudi (zatvoreni i otvoreni deo). Krstarenje ... Dragan, Savid Božidar, Spînu Marina, Stančid Ivan, Stankov Perica, Stojanovid. Dragica ... Radoslav Došen: Flubendazol u kontroli parazita svinja. 1140- ...

zdravstvena nega in raziskovanje - Visoka zdravstvena šola v Celju

Bakterije ostanejo na rokah krajši čas in se ne razmnožujejo. Kot prehodna flora se ... parastomalna fistula,. - slabo nameščena stoma (lega, ... Pri pacientih, ki imajo RZP na križnici in trtici, se izogibajte lateralni rotaciji. - V intenzivnih enotah ...

Zaštita svojine Zaštita od nastanka požara Zaštita od ... - Konsument.at

štete od vode, udara groma i oluja ... kod kuće. Ali zaista postoji niz opasnosti od kojih ne može niko da se zaštiti sto posto, nezavisno od ... Vatra iz kamina pruža udobnu toplotu i pruža lep ... provalnici i lopovi uvek idu putem manjeg otpora.

zaštita od požara, zaštita na radu i zaštita okoliša - Klaleda

BRENTAČA. BRENTAČE A10 i B10 namijenjene prvenstveno za gašenje požara A klase i korištenje kod vatrogasnih vježbi. Brente su izrađene prema DIN ...

Patronažna služba i obiteljski doktor [PDF]

12 lis 2011 ... Od 1999. osniva se Visoka zdravstvena škola sa ... Patronažna zaštita babinjača i novorođenčadi – 1. posjet optimalno do 7 dana nakon.

Patronažna služba i obiteljski doktor - HDOD

12 lis 2011 ... Od 1999. osniva se Visoka zdravstvena škola sa ... Patronažna zaštita babinjača i novorođenčadi – 1. posjet optimalno do 7 dana nakon.

DZ ZAGREB – CENTAR PATRONAŽNA SLUŽBA LOKACIJE I ...

Ambulanta - Martićeva 63a. Prostor patronažne službe. 01/4604-181 prvi utorak u mjesecu od 8 - 9h. Ambulanta - Vrbanićeva 6. Prostor patronažne službe.

Patronažna služba Ishrana dece u prvoj godini života - Dom zdravlja ...

najzdraviji način ishrane beba u prvim mesecima života,jer je priroda majčino mleko prilagodila fiziološkim I nutritivnim potrebama bebe.Prirodna ishrana se ...

Šta je zaštita na radu i čime se bavi bezbednost i zaštita na ... - TFZR

radu ? • Zaštita na radu obuhvata skup mera i aktivnosti usmerenih na stvaranje uslova koji obezbeđuju sigurnost na ... Oblast bezbednosti i zaštite na radu je.

Dom zdravlja Zagreb-Istok Švarcova 20, Zagreb Patronažna služba ...

Dom zdravlja Zagreb-Istok. Švarcova 20, Zagreb. Patronažna služba. GRUPE KRONIČNIH BOLESNIKA U ZAJEDNICI. R. br. Ime i prezime pat.sestre.

Zaštita od visokih temperatura - inex–zastita

Automatska maska za zavarivanje, manuelno podešavanje nivoa zatamnjenja DIN 9-13, točkić za podešavanje obima maske, lako zamenjiva polikarbonatna ...

ZAŠTITA VOĆAKA U APRILU Zaštita voćaka je proces koji se odvija ...

Zaštita voćaka je proces koji se odvija u kontinuitetu tokom čitave godine, a izbor ... Kod jabuke od samog kretanja vegetacije aktuelno je suzbijanje gljiva,.

Zaštita prava potrošača u inspekcijskom nadzoru - Zaštita potrošača

21 stu 2017 ... godišnjeg plana rada. • prijava ... PRAVILNO PODNOŠENJE PRIJAVE TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI. Prijava ... INSPEKCIJSKI NADZOR PO PRIJAVI POTROŠAČA ... Primjer: Istraga je pokazala da trgovac koji posluje u Hrvatskoj.

Zastita 7-10.indd - Zaštita

12 lis 2015 ... nje distribucije sredstava ovisnosti među mladima s ... sredstva, hladno i hladno projektilno oružje. ("pljuca"), sredstva za samoobranu, vatre-.

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA

U Hrvatskoj: 1987 prvi priručnik iz zdravstvene psihologije: Havelka, M. (1987). Zdravstvena psihologija, Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u. Zagrebu.

ZDRAVSTVENA NJEGA

Zdravstvena njega kirurškoga bolesnika – opća ................................. 7. 2.5. ... Prlić, N. (2014): Zdravstvena njega kirurških bolesnika. – opća, Zagreb, Školska ...

Tjelesna i zdravstvena kultura - mzo

Tjelesna i zdravstvena kultura . Cjelovita kurikularna reforma ... Astrid Čulić, prof. tjelesnog odgoja, uč. savjetnik, Osnovna škola Ivana Mažuranića, Zagreb ...

Zdravstvena brošura - Crikvenica

epilacija i depilacija (vosak, šećerna pasta). - pedikura, manikura (medicinska ... recepti izvorne crikveničke kuhinje zapisani su u otisnutoj Kuharici našeh non, ...

Zdravstvena skrb nedonoščeta

21 ruj 2017 ... Neke posljedice preranog rođenja ne mogu se spriječiti, pa dijete ima poteškoća ... tjelesnu temperaturu pomoću senzora koji se nalazi na djetetovom trbuhu. ... Znakovi stresa: dijete stišće šaku, dijete brzo miče ruke i noge u ...

zdravstvena psihologija - Apeiron

vlatnosti koze (hiperhidroza i dishidroza) takoder se naj~e~ce spominju kao stanja ... zahtijevati iii trebati kako bi mogao pokazivanjem slike ukazati na.

zdravstvena njega - ncvvo

29 ruj 2015 ... Zdravstvena njega kirurškoga bolesnika – opća ............................................................................... 7. 2.5. Zdravstvena njega zdravoga djeteta i adolescenta . ... Prlić, N.: Opća načela zdravlja i njege, Zagreb,. Školska knjiga, 2014. 3.

Zdravstvena škola Split

Zdravstvena škola Split. 22. Sudionici- škole. ○ Srednja škola Pakrac. ○ Zdravstvena i veterinarska škola. Vinkovci. ○ Zdravstveno učilište. Zagreb.

ZDRAVSTVENA VODITELJICA U VRTIĆU

članovi HKMS - licenca (90 bodova/6 god.), 15 bodova/godišnje. • članovi HUMS-a, Društvo medicinskih sestara dječjih vrtića. • suradnja sa FZSRi, MFRi, ...

Zdravstvena njega bolesnika sa urostomom

Tumori prijelaznog epitela su 50-100 puta češći u mokraćnom mjehuru nego na ... tkiva, rak je invazivan, ukoliko su stanice raka prisutne u samo sloju stanica u ... krvi u urinu (hematurija), ako se tumor nije proširio izvan mokraćnog mjehura, ...

Zdravstvena brošura - Riviera Crikvenica

Poliklinika Terme Selce već dva desetljeća ujedinjuje zdravlje i sport. ... 4 glavne grane djelatnosti, a to su: Poliklinika ... e-mail: [email protected]

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA U HRVATSKOJ – DVADESETAK ...

Tanja SEVER. Psihološki centar, Zagreb. UDK: 159.95:614](497.5). Pregledni rad. Primljeno: 28. 2. 2002. Zdravstvena psihologija – nova grana primjene ...

Javna zdravstvena ustanova - UKC Tuzla

UKC Tuzla je moderna zdravstvena ustanova koja, primjenom savremenih ... gojaznosti; Dijagnostika i liječenje dijabetesa; Dijagnostika endokrinoloških poremećaja i ... Gradina (Trnovac bb), gdje je smješten najveći broj klinika i poliklinika.

Zdravstvena njega bolesnika sa PEG sondom

bolesnik sondu ne može podnositi zbog lokalnih razloga. Najčešće ... bolešću i očekivano kratkim životom gdje hranjenje može na kraći rok zadovoljiti i NGS. [3].

Zdravstvena njega bolesnika sa KOPB-om

Kronična opstruktivna bolest pluća je upalna plućna bolest kod koje je upala prisutna u dišnim putovima, plućnom ... Anatomija i fiziologija dišnog sustava .

KRITERIJI OCJENJIVANJA –TJELESNA I ZDRAVSTVENA ...

izvođenja, malo pogrčene noge kod izvođenja, premet strance nije u liniji i sl. ). Izvodi premet strance. Bacanje medicinke od 1 kg objema rukama-suvanjem.

Zdravstvena njega ovisnika o drogama

22 stu 2016 ... medicinske sestre je izuzetno važna kako u prevenciji ovisnosti, ... Sa procijenjenom brojkom od oko 15000, pojavnost ovisnika o drogama u našoj zemlji ... Ona mora znati prepoznati psihopatologiju određenih simptoma.

ZDRAVSTVENA USTANOVA - Dom zdravlja Šibenik

U sastavu Doma zdravlja su i: - 1 tim Sportske medicine - financira se temeljem ugovora sa Gradom Šibenikom i Gradom Vodice te temeljem fakturiranja usluga.

ZDRAVSTVENA NEGA BOLNIKA S TRANSFUZIJO

Kri se testira kot pri običajno transfuziji. NORMOVOLEMIČNA HEMODILUCIJA. Pri tem se moramo prepričati, da ima bolnik koncentracijo Hb večjo od 110g/l in ...

Zdravstvena njega djeteta sa celijakijom

10 ruj 2017 ... kliničke slike i laboratorijskih nalaza, dok je za postavljanje konačne ... Katkad bolest počinje kao akutni infekciozni proljev nakon ... Primijeniti prehranu prema algoritmu; moguće namirnice: prežgana juha bez masnoća.

NASTAVNI PLAN - Zdravstvena gimnazija

Hrvatski jezik. 140. 4. 140. 4. 140. 4. 128. 4. Strani jezik I. 105. 3. 105. 3. 105. 3. 96. 3. Strani jezik II. 70. 2. 70. 2. 70. 2. 64. 2. Latinski jezik. 70. 2. 70. 2. Povijest.

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

prehrana in vrste različnih zelišč. Ayurveda bi nam lahko pomagala k boljšemu zdravju in načinu življenja. Opravili sva tri intervjuje s strokovnjaki na področju ...

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (zdravstvena nega)

ASOCIJACIJE VIRUSA (UDRUŽENE INFEKCIJE, INTERFERENCIJA I EGZALTACIJA). 78. INTERFERON (ZNAČAJ I PRIMENA). 79. VIRUSNE VAKCINE. 80.

Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od anemije

1 tra 2016 ... poremećaja ravnoteže između hemoglobina i stvaranja eritrocita. Anemiju i manjak eritrocita se najbolje može odrediti koncentracijom ...

Marija Biuk ZDRAVSTVENA NJEGA BOLESNIKA S ...

Enteralna prehrana je prehrana u kojoj se unose nutritivni i farmakološki definirani enteralni pripravci peroralno ili primjenom pomagala (sonde) u želudac ili ...

Postoperativna zdravstvena njega i medicinska rehabilitacija u ...

standardizirane postupke za provođenje zdravstvene njege. Ti postupci predstavljaju pravila po kojima su medicinske sestre dužne postupati. Pridržavanje i ...

Zdravstvena njega bolesnika sa tuberkulozom pluća

Sažetak. Tuberkuloza pluća kronična je upalna bolest uzrokovana specifičnim uzročnikom – ... bolesnik otpusti kući, sobu treba završno očistiti. [2][3]. 11.3.

Zdravstvena njega osoba oboljelih od PTSP-a

5 lis 2018 ... Velika zahvala svima koji su vjerovali u mene i moje sposobnosti. ... podataka, medicinske povijesti, statusa distabiliteta, radnog statusa i radne povijesti ... oboljelih od PTSP-a vrše kompetentne osobe i procjena treba biti ...

zdravstvena problematika tovne junadi na opg-u miković

populacija goveda kojoj su u prvoj fazi popravili mliječnost, a potom i tovne osobine. Belgijsko plavo govedo (slika 5) je rasprostranjeno po cijelom svijetu.