parne i neparne funkcije

06 Parne turbine i postrojenja.pdf

Turbine za pogonjenje generatora u javnim termoelektranama. To su ... Slika 1.11 Kondenzacijska parna turbina s oduzimanjem pare tip EHNK-SIEMENS ...

novo ruho konkavnosti funkcije izdataka i funkcije troškova

konkavna u cijeni prvog dobra, p1, i da je tako formulirana funkcija troškova konkavna u cijeni prvog faktora proizvodnje, w1, možemo zakljućiti ako grafove tih ...

Poglavlje 5 PARNE TURBINE ZA NUKLEARNE ... - ResearchGate

Parne turbine za kogeneracijsku proizvodnju energije. 244 a) nuklearne elektrane sa parnim turbopostrojenjem koje radi sa svježom parom visokih parametara ...

Katalog Triveni parne turbine - Hennlich HR

Nudimo parne turbine za potrebe industrije i obnovljive izvore energije. ... Triveni Turbines nudi robusne protutlačne i kondenzacijske parne turbine do 100 MW, ...

Poglavlje 3 PROCESI U STUPNJU PARNE TURBINE - ResearchGate

Energetske mašine. Parne turbine. 3.2 c2 w1 c1 u u w2 β2 α2 β1 α1 izlazni trougao brzina ulazni trougao brzina. 1. 2 promjena pritiska pare promjena apsolutne.

detaljne upute za uporabu kombinirane parne pećnice - Gorenje

Nakon završetka parnog kuhanja, u pećnici je preostala para. Budite oprezni kad otvarate vrata pećnice, jer postoji opasnost da se oparite. Pećnicu očistite kada ...

detaljna uputstva za upotrebu kombinovane parne peći - Gorenje

28 C) Kuvanje u pari (para - brzi pristup ka parnim programima) ... električnog udara. Za čišćenje stakla na vratima rerne ili stakla na poklopcu špareta nemojte ...

sustav za upravljanja i nadzor parne turbine nominalne snage 5mw ...

Upravljanje i regulacija parne turbine obuhvaća područje regulacije koja se sastoji od: regulacija brzine, snage, tlaka za grijanje kućanstva, regulacija pare ...

Elementarne funkcije. Funkcije važne u primjenama

funkcije i, op¢enito, potencije i polinomi, racionalne funkcije, eksponencijalne i ... vremena, potrebne su trigonometrijske funkcije (njihove inverzne funkcije zovu.

Nule funkcije i znak funkcije - Matematiranje

Odredjivanje znaka funkcije je ustvari odredjivanje intervala u kojem je funkcija ... ( Naravno, uvek moramo prvo odrediti Domen, pa tek onda Nule i Znak....) 1.

Agregacione funkcije kao funkcije uticaja - Departman za ...

U [14] je pokazano da je monotono neopadajuće i da važi. (T)= , . Skup svih funkcija sledbenika je označen sa . Definicija skupa funkcija sledbenika postaje: (1).

1 PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE PERIODIČNOST FUNKCIJE ...

PERIODIČNOST FUNKCIJE. PARNOST i NEPARNOST FUNKCIJE. Ako je ( ). ( ). f x. f x. − = funkcija je parna i tada je grafik simetričan u odnosu na y osu.

dvjesto godina brodske parne propulzije (1807. – 2007.) - Srce

comenove strojeve, Englez James Watt postupno je konstruirao parni stroj s automatskim razvodom pare. Tek je 1788. godine izradio prototip sa svim glavnim.

3. LIMES FUNKCIJE I NEPREKIDNOST FUNKCIJE

Neprekidnost, monotonost i inverzna funkcija. Neprekidnost i monotonost, neprekidnost inverzne funkcije. Teorem (3.13). Neka je I ⊆ R otvoren interval, funkcija ...

1 ASIMPTOTE FUNKCIJE (PONAŠANJE FUNKCIJE NA ...

Najpre moramo ispitati oblast definisanosti funkcije ( domen) pa onda tek krećemo na asimptote. Šta konkretno radimo? Tražimo tri vrste asimptota: vertikalnu ...

Funkcije - OMR FNM

Naj bo f : A → B funkcija in A0 ⊆ A, B0 ⊆ B. Pokazite, da velja f−1(f(A0)) ... (e) Dokazite: ce je g levi inverz in h desni inverz funkcije f, tedaj je funkcija f bijektivna.

C, Funkcije

funkcija - n-arni operator najvišeg ... funkcije je pokazivač na objekat navedenog ... za n-D moraju se navesti dužine za sve dimenzije osim za prvu. (int b[][5]) ...

Funkcije

6 srp 2016 ... funkcije f, skup K(f) = B nazivamo područje vrijednosti ili kodomena funkcije f. a b ... Odatle je vidljivo da je tjeme te parabole u točki. T = (− b. 2a.

P2-10 - funkcije

Binarno pretraživanje se koristi za uređene nizove. – takođe, nije dozvoljeno ponavljanje elemenata u nizu. • Osnovna ideja je da se upoređuje središnji.

1 FUNKCIJE

Zadatak 1.26 Dokazite da je strogo monotona funkcija injekcija. Pokazati cemo tvrdnju za strogo rastucu funkciju f : D → K. Neka je x1 ̸= x2 tada je x1 < x2.

funkcije - Fer

F U N K C I J E ∗. U ovom poglavlju: ➢ Elementarne funkcije. ➢ Inverzne funkcije elementarnih funkcija. ➢ Domena složenih funkcija. ➢ Inverz složenih funkcija.

1. REKURZIVNE FUNKCIJE

Funkcija f1(x, y) = x y dobija se primitivnom rekurzijom na osnovu sledeceg niza: U1 ... Odatle sleduje zakljucak da je f1 rekurzivna funkcija. Rekurzivnost ...

Elementarne funkcije

2 srp 2015 ... ex e−x. 2. , ∀x ∈ R. (kosinus hiperbolni). (12) tanh(x) = sinh x cosh x. = e2x − 1 e2x 1. , ∀x ∈ R. (tangens hiperbolni). (13) coth(x) = cosh x.

Prijenosne funkcije - Fer

Prijenosna funkcija paralelnog spoja izgleda ovako. ( ). 1. 2. 1. ( ). ( ) . 1 s. H s. H s. H s s. . = . = . ▫ Raspored polova i nula. ▫ Frekvencijske karakteristike.

RACIONALNE FUNKCIJE

Če je ničla polinoma p LIHE STOPNJE, graf v njej. SEKA ABSCISNO OS, funkcija f pa v taki ničli spremeni predznak. 2. Če je ničla polinoma p SODE STOPNJE, ...

Algebarske funkcije.

Koja je prirodna domena afine funkcije? Kako izgleda graf afine funkcije? Moze li afina funkcija biti parna? Neparna? Je li proporcionalna ovisnost primjer afine ...

Trigonometrijske funkcije

Ovo kaže da su funkcije sinus i kosinus periodicne sa periodom 2π. 4 ... Osnovne hiperbolicne funkcije su sinh i cosh, tj. hiperbolni sinus i kosinus. Na isti nacin ...

Periodične funkcije

jest osnovni ili temeljni period funkcije f. Primijetimo da vrijedi ... Funkcija f je periodična i njezin temeljni period ... Period funkcije sinus je svaki broj oblika k · 2π,.

Python, funkcije

zadatog kao parametar """ print(str) return. ○ Poziv funkcije ispis ("Dobar dan!") ispis ("Python je popularan jezik"). 7/46. ETF Beograd::Programiranje 1 ...

Funkcije - Programiranje 1

Uloga i znacaj funkcija. Deklaracija i definicija funkcije. Parametri funkcije. Prenos argumenata. Konverzije tipova. Povratna vrednost funkcije. Rekurzija.

FOTOMETRIJA — FUNKCIJE

područje definicije funkcije, ulazni skup ili domena. Skup Y je područje vrijednosti funkcije, izlazni skup ili kodomena. Svakom x iz skupa X pridružen je, dakle, ...

Realne funkcije

Matematika 1. 6. Realne funkcije. Pojam injektivne i surjektivne funkcije. Funkcija :f X → Y je injekcija (injektivna funkcija, injektivno ili “1-1” preslikavanje) ako.

Rekurzivne Funkcije

рекурзије би се могла дати као енциклопедијско тумачене: Rekurzija је - види под рекурзија. Иако рекурзивна форма организације алгоритма обично ...

funkcije kuhanja

mješavine za kolače, mufini, jela od tjestenine i krušni proizvodi). Funkcija brzo i kagano kuha sva jela, a može se upotrebljavati i za podgrijavanje već gotovih ...

4. DERIVACIJA FUNKCIJE

Derivacija funkcije. Motivacija: aproksimacija funkcije, problemi brzine i tangente. Dakle, koeficijent smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tangente: kt = lim.

2. Elementarne funkcije

polinomi, racionalne, eksponencijalne, logaritamske, opća potencija, trigonometrijske i ciklometrijske. 2. Elementarne funkcije. Petar Stipanović ...

1-funkcije skripta.pdf

Microsoft Excel ima četiri tipa računskih operatora: aritmetičke, operatore poređenja, tekstualne ... množenje i deljenja), Excel izvršava operacije sleva nadesno.

Vjezbe 3 Funkcije

Hornerov algoritam (shema) f(x) = anxn ··· a1x a0, ai ∈ R, an = 0 f(x) = anxn ··· a1x a0 = (x - a)(bn−1xn−1 bn−2xn−2 b1x b0) r an an−1 ... a1.

Odvod funkcije xyf(x) = 1 x0 f(x0) ab T - KMF

Pokazi, da tangenta na graf funkcije f v poljubni tocki oklepa s koordinatnima osema ... Smerni koeficient tangente na f(x) v tocki x0 je k = f (x0) = − 1 x2. 0 . Tocka.

(Inverz funkcije) (a)

12 feb 2005 ... (a) Za kakšne funkcije f obstaja inverz f−1? (b) Kako je inverz funkcije definiran, se pravi kaj je njegovo defini- cijsko obmocje, zaloga vrednosti ...

Funkcije novca

7 мар 2018 ... funkcija: 1. Funkcije koje obuhvataju sadržinu novca pa time određuju pojam ... Funkciju novca kao sredstva razmjene obavlja gotov novac i.

logicke funkcije

12 окт 2009 ... De Morganova pravila: x0 x1 = x0x1; x0x1 = x0 x1. • 1 x = 1; 0 · x = 0. ... barskih pravila, cešce se koriste Karnoove mape. 2.2 Karnoove ...

Transcendentne funkcije.

Potenciranje, korjenovanje i logaritmiranje. Svaki racun s potencijama ukljucuje tri, ne nuzno razlicita, broja: ab = c. Broj c je iznos potencije, broj a je b-ti korijen ...

Periodine funkcije

Funkcija f je periodina i njezin temeljni period valja potražiti u skupu brojeva k · π. Lako se ustvrdi da je P 0 = 2π. Period funkcije sinus je svaki broj oblika k · 2π,.

Funkcije proteina - PMF

Vlaknati i globularni proteini. • Prema topljivosti, proteine možemo grubo podijeliti u netopljive vlaknate proteine, i globularne topljive proteine. • Za razliku od ...

Funkcije - Element

funkcije kojima su domena i kodomena podskupovi skupa realnih brojeva. Za takve funkcije ... Opcenito je graf funkcije skup Γf koji cine tocke x f x kad x “prolazi”.

Sistemske funkcije - CET

h 2: trenutno je u toku inkrementalno popunjavanje. h 3: promene se trenutno analiziraju i dodaju u katalog potpunog teksta. h 4: trenutno je u toku neki vid ...

0.1 Vjezbe - Funkcije u C -u

0.1 Vjezbe - Funkcije u C -u. 0.1.1 Funkcije. Zadatak 1. Napišite funkciju poz() koja ispisuje ”Poziv!” pri svakom pozivu. Rješenje: void poz(). { cout<<"Poziv!

1. Funkcije menadzmenta

l.kao menadzeri, Ijudi izvrsavaju menadzerske funkcije planiranja, organi- zovanja ... proucavanja menadzmenta na pet menadzerskih funkcija: •. Planiranje,.

elementarne funkcije - OMR FNM

(c) (A ⇒ B) ⇔ (¬B ⇒ ¬A) (kontrapozicija implikacije). (£) ¬(A ⇒ B) ⇔ (A ∧ ¬B) (negacija implikacije). (d) (A ⇒ B) ⇔ (¬A ∨ B). (e) ¬(A ∨ B) ⇔ (¬A ∧ ¬B) ...

FUNKCIJE SADRŽAJ

U stroj se ubaci nezavisna varijabla iz domene funkcije i kao proizvod dobije zavisna varijabla ... Inverz postoji ukoliko je funkcija ( ) bijekcija. Def 5. Neka je ...

Vid i vizuelne funkcije - fasper

3 апр 2019 ... Vizuelnih funkcija - karakteristike funkcionisanja oka: oštrina vida, kontrastna osetljivost, kolorni vid, refrakcija, akomodacija, motilitet, ...

Eksponencijalne funkcije - Matematiranje

Funkcija zadata formulom: x ay. = gde je. 1,0. ,. ≠. > ∈ a. aRa se naziva eksponencijalna funkcija. → Funkcija x ay. = je svuda definisana , znači za Rx. ∈∀.

1 Funkcije - PMF Personal Pages

Funkcija f : X → Y je bijekcija ako je i injekcija i surjekcija. Definicija. ... Grafik parne funkcije je simetrican u odnosu na y− osu, a grafik neparne u odnosu.

1 Pojam funkcije - Poincare

1 Pojam funkcije f : X → Y gde su X i Y nepr—zni skupovi @X E domenD Y E kodomenA je funkcija —ko. (∀x ∈ X)(∃!y ∈ Y )f(x) = yD @z— sv—ki element iz ...

Graf kvadratne funkcije

odudarao od sinusoide koju je trebao preds- tavljati. Odmah mi je bilo jasno da je graf raden u programu Bojanje (Paint) pomocu alata za crtanje Bezierovih ...

Diskretne strukture, Funkcije - I deo

Kompozicija funkcija. Neka su dati skupovi A, B i C, i preslikavanja f : A → B i g : B → C. Kako je skup B istovremeno domen preslikavanja g i kodomen presli-.

8 Funkcije više promenljivih

naziva se totalni diferencijal funkcije z = f(x, y) u tacki (x, y) koji odgovara priraštajima nezavisno promenljivih ∆x i ∆y i oznacava se sa dz ili df ili df(x, y). Neka je ...

Skalarne funkcije - FESB

http://www.pmfst.hr/zavodi/matematika/scripta/ visa_matematika.pdf;. # B.ˇCervar, B. Jadrijevi´c, Matematika 2, interna skripta, Fesb, Split 2006 ;. # I. Slapniˇcar ...

Programski jezik C - funkcije

printf("Kvadrat broja %i je %i ", 5, kvadrat(5)); printf("Kvadrat ... n je formalni parametar funkcije int kvadrat(int n);. ▫. 5 i 9 su ... značenje i ulogu u programu.