park prirode hutovo blato

Preuzmite Prostorni Plan - Park prirode Hutovo blato

Kroz projekciju razvoja je planirana eksploatacija treseta oko Deranskog jezera ili ... Godine, kada je održano Svjetsko prvenstvo u ribolovu na Karaotoku, ...

pp hutovo blato prostorni plan i plan upravljanja za park prirode ...

Izrada Prostornog plana i Plana upravljanja za Park prirode Hutovo blato. br. BA-FPIT-NTMP-GEF-QCBS-CS-11-04. Klijenti: Agencija za vodno područje ...

pravilnik o unutarnjem redu u parku prirode hutovo blato

Zaposlenici Javnog poduzeća “Park prirode Hutovo blato” (u daljnjem tekstu: Javno poduzeće), stanovnici Parka prirode, vlasnici i ovlaštenici prava na.

Improving the Management of Hutovo Blato Nature Park

26 lip 2013 ... Partneri: Park prirode "Hutovo blato",. Ornitološko društvo "Naše ptice" i. Ekološka udruga "Lijepa naša" . Vrijeme provedbe: 01.06.2013.-.

zjsp hutovo blato - Ptice

po metodologiji Ramsarske konvencije i registrirano pri UNESCO-vom Direkto- ratu u Parizu. Park prirode „Hutovo blato“ je 2002. godine upisan na Privremenu.

PROSTORNA OSNOVA - Hutovo blato

Prostorni plan „Park prirode Hutovo blato" izrađuje se za razdoblje od 2013. do ... Lovačku kuću u Londži je potrebno pretvoriti u restoran, a Londžu sa Ćorama ...

Preuzmite Prostorni Plan - Hutovo blato

Mirela Šetka Prlić, dipl.ing.građ. Prostorni planeri i suradnici: dr.sc. Stjepan Mišetić. dipl.biol dr.sc. Ivan Martinić, dipl.ing.šum. dr.sc. Ferdo Bašić, dipl.ing.agr.

IHTIOFAUNA MOCVARE HUTOVO BLATO (DONJI TOK RIJEKE ...

Hrvatskoj), Park prirode Hutovo blato ipak se razlikuje po prirodnim i ekolośkim kaY rakteristikama, kao i intenzitetom ljudskom aktivnosti. Urbanizacija, porast ...

Natječaj Čuvar prirode i stručni suradnik ... - Park prirode Medvednica

siječnja 2019. godine Upravno vijeće Javne ustanove ,,Parka prirode Medvednica" raspisuje. NATJEČAJ za radno mjesto Čuvar prirode I. vrste - 2 izvršitelj/ica ...

Plan upravljanja Parkom prirode Vransko jezero - Park Prirode ...

TURISTIČKA AGENCIJA. CROMOVENS. Organizira izlete na područje Parka. B,C,F. TURISTIČKA AGENCIJA. MAKIRINA TURIST. Organizira izlete na područje ...

PROSTORNI PLAN PARKA PRIRODE â ... - Park prirode Učka

te podzemna kaptaža tunel Učka, drenira se u " sliv priobalnih izvora od uvale ... Učka” dokazana je podzemna veza s podzemnom kaptažom tunela Učka.

Čuvar prirode natječaj1 - Park prirode Biokovo

11 pro 2017 ... ČUVAR PRIRODE I. VRSTE - Burza rada, Hrvatski zavod za zapošljavanje ... Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja ...

Parka prirode Telašćica i Dugog otoka - Park prirode Telašćica

prirode Telašćica”, Općina Sali, Javna ustanova „Park prirode Lastovsko otočje” i Općina. Lastovo. Kao suradnik na projektu uključen je Grad Split. Sudjelovanje ...

Plan upravljanja Parka prirode Učka.pdf - Park prirode Učka

Zahvaljujući angažiranju i suradnji svih djelatnika Parka, bilo je moguće raspraviti sve važne aspekte ovoga Plana upravljanja. Ravnateljica. Suzi Petričić, dipl.

plan upravljanja parkom prirode biokovo za ... - Park prirode Biokovo

JU-Javna ustanova „Park prirode Biokovo“. PP Parka -Prostorni plan Parka prirode Biokovo. Park-Park prirode Biokovo. Plan-Plan upravljanja Parkom prirode ...

Plan upravljanja Parka prirode Medvednica - Park prirode Medvednica

Slika 25: Vodenkos. Recentna istraživanja ukazuju da su među 8 prisutnih vrsta gmazova (Prilog 9.6.) na području. Parka prirode Medvednica najčešće ...

plan upravljanja parkom prirode kopački rit - Park prirode Kopački rit

A) Objekti dani na korištenje i upravljanje Javne ustanove: ... izgrađene pojedinačne građevine – lugarnice (Ćošak šume), lovačke kuće (Menteš, Nađhat) ribarske ... Godina plana upravljanja. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

Javna ustanova Park prirode "Velebit" - Nacionalni park Mljet

Ovim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove "Nacionalni park Mljet" (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo i ...

prostorni plan parka prirode lonjsko polje - Park prirode Lonjsko polje

Nositelj izrade Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ... PP-poplavno područje. SP-suho područje. Slika 17.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT

dinamikom vode na širem području ušća rijeke. Drave u Dunav ... a doista je jedinstveno to što rijeka Dunav u svome srednjem toku ... grimizni kaćun bijeli lopoč.

Untitled - Park prirode Učka

okrunjenom stenoendemskim vrstama kao što su Učkarski zvončic (Campanula tommasiniana) i jedna vrsta podzemnog kornjaša filtratora (Croatodirus ...

Park Prirode PLaN UPraVLJaNJa Park Prirode PLaN UPraVLJaNJa

otok Lastovo, četrnaesti po veličini otok u Jadranskom moru. Lastovo nije izrazito ... Za otok Sušac navode se crnica i kalcikambisol - smeđe tlo na vapnen-.

grpašćak - Park prirode Telašćica

Palaemon elegans. 41 – 60 mm. 0 – 40 m. Rakovica. Carcinus maenas. 8 cm. 0 – 10 m. Rak samac. Pagurus sp. do 3 cm. 3 – 20 m. Rak vitičar. Chthamalus sp.

koncesijsko_odobrenje_kormoran - Park prirode Kopački rit

daljnjem tekstu: Ovlaštenik), koncesijsko odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u restoranu Kormoran. 2. Koncesijsko odobrenje daje se Ovlašteniku ...

Untitled - Park prirode Telašćica

16 ožu 2018 ... Printshop d.o.o., Ulica braće Miroslava i Janka Perice 12, 23000 Zadar, Hrvatska. 2. K & K promocija d.o.o., Lastovska 9, 10000 Zagreb, ...

Statut - Park prirode Velebit

47/99 i 35/2008), Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Velebit“, utvrđuje Potpuni tekst Statuta Javne ustanove Park prirode Velebit koji obuhvaća Statut ...

Vrijednosti Parka prirode Lonjsko polje - Park prirode Lonjsko polje

pp.lonjsko [email protected] Oblikovanje/Design: "Floriani d.o.o.". Izlazi dva puta godišnje. The Bulletin appears twice yearly. RE. Bilten parka prirode. Lonjsko ...

Brošura Daždevnjak.pdf - Park prirode Učka

Hrvatskoj žive dvije vrste daždevnjaka: pjegavi (Salamandra salamandra) i daleko rjedi, planinski daždevnjak (Salamandra atra). Odrasle jedinke planinskog ...

stručna istraživanja - Park prirode Žumberak

„Uživam tradicijo“ – Uživam tradiciju po kulinarskoj transverzali od Panonije do Jadrana – početak 2017., u tijeku. Projekt sufinancira EU (Program suradnje ...

MAP of CROATIAN - Park Prirode Vransko jezero

Roški slap and Skradinski buk. These are the tufa cascades of the · Krka River - for many, the most · beautiful blue line of the Dalma- · tian karst. NP-KRKA.hr.

Plan upravljanja - Park prirode Telašćica

Čuvar - recepcioner (5). P ortir čuvar ... liganja, panula i parangal. ... povišene dok je raspodjela koncentracija bakra, cinka i olova najviša na području plovnog.

Parks of Croatia - Park prirode Učka

saltworks and the Roman fishpond, the Tureta fortress. (6th century), medieval saltwork on ... 15 sea miles from Šibenk and Zadar how to reach the park: by boat ...

Turističke agencije - Park prirode Biokovo

Tel./Fax: 385 (0)21 611 077. E-mail: [email protected] www.adriatours-croatia.com. TEMPET. Obala kralja Tomislava 11. 21 300 Makarska. Tel.

Parks of Croatia - Park prirode Žumberak

Plitvička jezera (Plitvice. Lakes) was the first Croatian national park whose value was also recognized by unesco having placed it on the world natural heritage list.

park prirode papuk - Hrvatske vode

Na sjevernim obroncima Papuka na visini od 475 m smještena je dolina Jankovac. Ime izletišta Jankovac, kao i Jankovačkih jezera veže se uz grofa Josipa Jan-.

2. Učkarski sajam.pdf - Park prirode Učka

7 ruj 2008 ... OBITELJ BURETIC, Boljunsko polje: kravlji sir i skuta ... Liganj: ekološki uzgojeno povrće. OBITEL BURETIĆ, Bregi: zdravi mesni proizvodi.

JAVNA USTANOVA ''PARK PRIRODE UČKA''

18 velj 2014 ... NOVA WEB STRANICA PARKA PRIRODE UČKA. 16. 3.4.5. ... Digitalna kamera. 1 ... što je pretpostavljalo obavezan prolaz kroz tunel Učku.

PRAVILNI - Park prirode Lastovsko otočje

O UNUTARNJEM. JAVNE USTANOVE. ,,PARK PRIRODE. KLASA: 0L2-03/18-02/ Ot. URBROJ : 2117-108-01-18-1. Lastovo, 12. travnja 20L8. S]'ROJSTVU.

Bilten - Park prirode Lonjsko polje

Kulturna baština – terenska i pripremna istraživanja / Cultural heritage - field work and research. Ksenija Petrić, dipl. ... Smještaj Parka prirode Lonjsko polje u Hrvatskoj. Picture 1. Location of ... Gospodarska jedinica Popovačke nizinske šume.

5. Učkarski sajam.pdf - Park prirode Učka

4 ruj 2011 ... MEDIJSKI POKROVITELJI: NOVI LIST, GLAS ISTRE, RADIO RIJEKA, RADIO PULA, RADIO. LABIN, RADIO ISTRA, POMORSKI RADIO BAKAR, ...

Park prirode Papuk - Ministarstvo graditeljstva

ZĂŶƵŶĐƵůƵƐ ĂƋƵĂƚŝůŝƐ L. - vodeni žabnjak. Z. ZĂŶƵŶĐƵůƵƐ ĂƌǀĞŶƐŝƐ L. - poljski žabnjak. Z. ZĂŶƵŶĐƵůƵƐ ĂƵƌŝĐŽŵƵƐ L. - zlatnožuti žabnjak. Z.

Geologija Biokova - Park prirode Biokovo

složenost morfologije planinskog reljefa Biokova. Promatrajući krški reljef u cjelini mogu se izdvojiti dva tipa krških oblika: egzogeni i endogeni. Egzogeni krški ...

Botanički vrt Kotišina - Park prirode Biokovo

Botanički vrt Kotišina. Smješten je na primorskim obroncima planine Biokovo iznad sela Kotišina, na nadmorskoj visini od 350 do 500 metara i sastavni je dio ...

Zvončasta jabuka - Park prirode Žumberak

Od tog broja najviše je stabala šljive (713), zatim jabuke (255), kruške ... uvijek se upotrebljava kao podloga (sjemenjak) za cijepljenje starih sorata jabuka.

Nacionalni park „Krka” — otkrijte neponovljivu moć prirode

10 lip 2019 ... Vrste ulaznica. Nacionalni park „Krka” otvoren je za posjetitelje tijekom cijele godine osim 25. i 26. prosinca. Dana 24. i 31. prosinca otvoren je ...

znanstveno-strucni-s.. - Park Prirode Vransko jezero

4 svi 2017 ... Cilj je dobiti i pregled stanja jezera s područja Hrvatske, uvid u probleme njihove zaštite kao i doprinijeti valorizaciji njihovih vodnih resursa.

Biljni svijet Vegetacija - Park prirode Biokovo

Njena karakteristična vrsta je dalmatinski crni bor – Pinus nigra Arnold ssp. ... Sastojine u kojima se na Biokovu razvijaju (stjenarska iglica, zdravac) Geranium.

Brošura Električni bicikl - Park prirode Učka

Vozi se kao obični bicikl s. * sjedalica za djecu - 20 kn manje napora zbog električnog * 20% popust za obitelj motora. (min 3 člana). Gdje. Info-točka Poklon.

PARK PRIRODE KOPAČKI RIT.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE KOPAČKI RIT ZA 2017. ... prijemnog centra (suvenirnica i edukacijski centar, šetnica, galerija, servisni i sanitarni objekti) u ...

Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za ... - Park prirode Učka

Arheološki čezmejni itinerarij temelji na: • štirih oživljenih gradiščih: Štanjel (Komen, SI), Korte nad Izolo (Izola, SI), Rašpor (Lanišče, HR), Brseč in Ozida.

prirucnik-za-kompost.. - Park Prirode Vransko jezero

organskog gnojiva za naše masline, koje inače na škrtom kamenjaru ... grožđa, kuhinjski bio ostatci i drugi sastojci koje obično koristimo za organsko gnojivo.

PARK PRIRODE VELEBIT.pdf - Državni ured za Reviziju

JAVNE USTANOVE PARKA PRIRODE VELEBIT ZA 2017. ... 1998. radi upravljanja Parkom prirode Velebit (dalje u tekstu: Park prirode). Osnivačka.

Pravilnik - Rad JU PPLP pdf, 15,09 MB - Park prirode Lonjsko polje

način osposobljavanja i stručnog usavršavanja službenika/namještenika. ... Pisana izjava o pristanku na prekovremeni rad nije potrebna u slučaju više sile. ... Odluku o odgodi odnosno prekidu korištenja godišnjeg odmora donosi ravnatelj.

Parkovi Hrvatske - Park Prirode Vransko jezero

ronjenje restoran vožnja brodom smještaj utvrda divlje životinje tumač simbola. 5 parkovi hrvatske uvod | 3 nacionalni parkovi. Plitvička jezera | 6. Paklenica | 8.

Izvješće o radu JU PPU 2018.pdf - Park prirode Učka

Vrtna garnitura (stolovi i klupe). 6. Za potrebe provođenja volonterskih programa ... istraživačke akcije kojom se uspješno dokazala hidrološka ali i speleološka.

Životinjski svijet Biokova - Park prirode Biokovo

mosorska gušterica - Lacerta mosorensis Kolombatovići, oštroglava gušterica – Lacerta oxycephala Dumeril et Bibron, zatim veliki zelembać - Lacerta trilineata ...

Parks of Croatia - Park Prirode Vransko jezero

nacionalni park kornati • kornati national park parkovi ... ugrađujući trajne slike ljepote u našu memoriju. ... Nacionalni park Krka prepun je zapanjujućih mjesta.

184 poziv na dostavu ponude - Park prirode Biokovo

1 tra 2019 ... Endemična podvrsta dalmatinski okaš Proterebia afra dalmata (Godart (1824]) nalazi se na. Crvenom popisu ugroženih danjih leptira Hrvatske ...

pravilnik o zastiti na radu - Park prirode Velebit

osposobljavanja za rad na siguran naain, osposobljavanje radnika za rad na siguran nadin, poslove s posebnim uvjetima rada, naiin ispitivanja sredstava rada, ...

Izvjesce o realizaciji Plana upravljanja i ... - Park prirode Medvednica

29 velj 2020 ... Turistički paketi i biciklizam u sklopu Centra za posjetitelje Medvedgrda,. Marketing i online ... Tekući poslovi JU PPM Leasing. Mitsubishi ... korporativnog volontiranja tvrtke Kaufland, očišćena je unutrašnjost rudnika, od ... Ministarstvu državne imovine upućena je zamolba za rješavanje statusa objekta koji ...