otporna dekada

Dekada IBA tjelohranitelja u Hrvatskoj i regiji - (IBA) Hrvatska

ce, Bačnar je koordinator rada IBA-e za tzv. balkansku regiju ... Organizacija ima ulogu udruživanja zaštitara i tjelohra-. 12 ... djelatnik MUP-a s višegodišnjim isku- stvom rada u Uredu ... licenca - koja je usklađena sa standardi- ma u EU, koja ...

draco® shield 110 impregnacija nove generacije otporna na vodu ...

Za impregnaciju prirodnog kamena, beton i žbuke. ▫ Za impregnaciju opeke i terakote. Priprema podloge. ▫ Površina koju tretirate mora biti bez labavih dijelova, ...