omski otpor zavojnice

metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka zavojnice sa ...

primar transformatora, u ovom radu prezentirana je metoda mjerenja remanentnog magnetskog toka uz pomoć mjerenja napona i struje zavojnice sa željeznom ...

1 3.7 Serijski spoj aktivnog otpora - otpornosti R, električne zavojnice

3.7 Serijski spoj aktivnog otpora - otpornosti R, električne zavojnice - induktivnosti L i električnog kondenzatora - kapacitivnosti C, u električnom krugu sa ...

Otpor vazduha

Sila pritiska (p∙A) je veća na prednjoj nego na zadnjoj strani vozila. A) je veća na prednjoj nego ... OTPOR TRENJA – dodatni uzročnik otpora vazduha (~ 10%) ...

8 Otpor tijela

OTPOR TIJELA 2009. OTPOR TIJELA ... Gustoća zraka je ρZ = 1,2 kg/m. 3 . Za koliko se ... dinamometri ne predstavljaju otpor strujanju tekućine. (. ) 2. 2. 3. 0,1.

Struja, napon, otpor

Atom sacinjavaju: a) joni. ... a) elektropozitivan atom daje elektron elektronegativnom atomu u blizini. ... b) Da, na tom principu rade baterije i akumulatori.

hrvatski otpor eutanaziji - HKV-a

situacije u koju su nas doveli liliputanci Hrvatskoga (ne više i Državnoga) Sabora, te »ove i one« vlade nakon smrti prvoga predsjednika dr. Franje Tuđmana.

Brod (Otpor broda)

izložene vjetru mora uzeti u obzir, q je gustoća zraka, Vv je brzina vjetra, Cv je koeficijent otpora, zavisan od oblika broda. J. Uršić. OTPOR BRODA. Otpor broda ...

potčinjavanje, otpor i promena značenja</b> - B92

zauzvrat biti pročitano kao otvorena ili suptilna manifestacija vaše suštinske homoseksualnosti. ... promenimo značenje? Ako me neko oslovi uvredljivim ime-.

3 otpor, normalna sila i moment propinjanja - Fsb

koji je posljedica postojanja uzgona. Označavamo ga sa Di. C . Nulti otpor letjelice zbroj je otpora dijelova letjelice: krila, tijela, horizontalnog repa, vertikalnog ...

2. Što je specifični električni otpor? 3. Što je to električna vodljivost?

Što je to električni otpor? 2. Što je specifični električni otpor? 3. Što je to električna vodljivost? 4. Što je to napon? 5. Što je to struja? 6. Što je uzrok a što ...

OTPOR STRUJANJU ZRAKA NA 100 m DUWINE PODZEMNE ...

U sistematizaciji otpora &to se prikazuje osnovni linearni otpor kao specifiEni za 100 metara duijine jamskog vjetrenog provodnika. U standardnim uvjetima ...

Organizirani otpor jugoslavenskomu ... - Tomislav Jonjić

MLADOŠEVIĆ, Gospodin je bio moja snaga, Dubrovnik, 2004. itd. ... 59 Željko RUKAVINA, «Sudbina 'TOHO-a' (O tajnoj organizaciji hrvatske omladine)», ... NR Hrvatske Kž-1673/47-2 od 30. kolovoza 1947.; «Osu ena je druga grupa ...

Otpor antifašističke Hrvatske- partizanski pokret

Narodnooslobodilački odbori. - NOO. • prvo lokalni, mjesni, kasnije opdinski. • logistika borbe (hrana, odjeda, škole, zdravstvo...) • logistika borbe (hrana, odjeda,.

DV TKDV 01 kotrljanje elasticnog tocka i otpor kotrljanja

MEHANIKA KOTRLJANJA TOČKA. • Kako se ... NASATANAK OTPORA KOTRLJANJA (OTPOR HISTEREZISA). Ovo važi ... je trenje (prijanjanje) između točka i.

iv borbene akcije i otpor omladine u okupiranom zagrebu

4 авг 2011 ... je ljetni pljusak, iako je prije toga vrijeme bilo lijepo. ... Međutim, pljusak je bio kratak i samo je ... nika općine Vrapče Juricu Draušnika.

MAGNETOOTPOR BIZMUTOVE SPIRALE UVOD Električni otpor ...

MAGNETOOTPOR BIZMUTOVE SPIRALE. UVOD. Električni otpor uzoraka nekih metala i poluvodiča promijeni se ako se uzorak smjesti u magnetsko polje, tako ...

otpor memoricidu: zbirka knjiga o domovinskom ratu nacionalne i ...

Ideja o osnivanju Zbirke knjiga o Domovinskom ratu Nacionalne i sveuËi- ... na prinova (Ëetvrti broj) izlazi samo u elektroniËkom obliku, u formatu PDF ko-.

Otpor materijala: teorijska vlast nad književnim tekstom - CEEOL

Bekavac Luka, Otpor materijala: teorijska vlast nad književnim tekstom. (Resistance of Material: Theoretical Mastery over the Literary Text). „Poznańskie Studia.

„Ispisati istinu umjesto povijesti” (otpor ideološkom u izboru ... - CEJSH

i bilo – doživjeli razmjerno malo izvedaba: predstave temeljene na drama- ma koje aktualna vlast nije ... Antigonu u Tebi/tèbi) i Brešan s tragigroteskom Julije Cezar (kratko ću ko- mentirati i njegovu Predstavu Hamleta u selu Mrduša Donja). 2.1. Zatvoreno poslijepodne ... Autor teksta: Ivo Brešan. Redatelj: Marin Carić.

Seljački otpor politici obveznog otkupa u Hrvatskoj 1949. godine

proizvođači mogli prodavati samo na određenim mjestima određivali su također državni organi. ... kuću Zec Jage, zametnuli tučnjavu i ranili joj sina.« - Isto, str.

Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje ...

Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje naboja (elektrona). Jakost električne struje s. C. A jakost električne struje je količina naboja ...

BROD, OTPOR — BROD, PROPULZIJA

tko je prvi izumio brodski vijak. Poznato je da je još u XVII st. Hook predlagao. Arhimedov vijak za pogon broda, ali se stvarnim pronalazačima brodskog vijka.