ohmov zakon definicija

Ohmov zákon

Ohmov zákon. 53. Prúdenie elektriny vo vodiči môže byť trojaké: stacionárne, kvázistacionárne a nestacionárne. Hovoríme, že prúdenie elektriny je stacionárne ...

ohmov zakon - CUC 2017

OHMOV ZAKON. U,I – karakteristika omskog vodiča. Poštovani nastavniče, cilj ovog rada je prikazati jednu od mogućnosti korištenja IKT-a u nastavi fizike.

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

vyjadruje Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu, dostávame: P = R I. 2. (5) kde R je odpor vonkajšej časti obvodu. Úpravou vzťahu (5) využitím Ohmovho ...

Toni Slunjski OHMOV ZAKON I KONCEPT ... - Repozitorij PMF-a

trošila i učincima električne struje, a potom se prelazi na napon, rad i snagu električne struje te konačno električni otpor i Ohmov zakon. Tema. Ključni pojmovi.

Toni Slunjski OHMOV ZAKON I KONCEPT ELEKTRIČNE ENERGIJE ...

Fundamentalni koncepti električnog otpora, napona i jakosti električne struje te ... Učinci električne struje toplinski, svjetlosni, magnetski i kemijski učinci.

Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje ...

Ohmov zakon. Električni otpor. (električna )struja usmjereno gibanje naboja (elektrona). Jakost električne struje s. C. A jakost električne struje je količina naboja ...

Definicija pranja novca: članak 265. - Novi Kazneni zakon (NN, br ...

1 sij 2013 ... (2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko prikriva pravu prirodu, podrijetlo, mjesto, raspolaganje, prenošenje te postojanje prava, ...

Definicija(e) pH

od njem. Potenz – moć, snaga, jakost): ... activity. Ic. – koncentracijska ionska jakost. – ionic strength based on concentration. Im. – molalitetna ionska jakost.

KULTURA (definicija): 1

KULTURA (definicija):. - je način življenja pripadnikov neke družbe, t.j. celotno področje idej, navad, prepričanj, jezika, vzorcev vedenja, znanja, materialnih ...

Multimedija Definicija multimedije

multimedija se koristi i da označi multimedijalni sadržaj, koji predstavlja ... Već smo pomenuli da su osnovni elementi multimedije tekst, zvuk, slika, video i ...

Definicija plohe - FGAG

Parametrizirana ploha. Definicija. Parametrizirana ploha u R3 je glatka funkcija r : U → R3 pri cemu je U ⊆ R2 podrucje u ravnini. Jelena Sedlar (FGAG).

definicija franšize - EFOS

18 kol 2017 ... DEFINICIJA FRANŠIZE. Predavanje 2. 01.10.2017. Diplomski studij Poduzetništvo - Franšiza v4-17j. 1. Franšiza je … • jednostavno način ...

Geometrijska definicija parabole

18 ožu 2018 ... točku parabole zvati tjeme parabole i označavat ćemo ju s T. Slika 2. Ako imamo točku P2 na pravcu s, ali izvan dužine FD, koja je bliža točki F ...

Definicija krivulje - FGAG

Parametrizirana krivulja. Definicija. Parametrizirana krivulja u Rn je glatka funkcija r : I → Rn. Jelena Sedlar (FGAG). Definicija krivulje. 2 / 43 ...

ANEMIJE DEFINICIJA I PODELA

DEFINICIJA. • Anemija ili malokrvnost je oboljenje krvi koje ... SIMPTOMI. • Anemija se ponekad teško otkriva jer su ... anemija. 3) Normohromna, normocitna.

1. POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE

POJAM I DEFINICIJA ORGANIZACIJE. 1.1 Osnove definisanja organizacije. -neodredjenost prilikom upotrebe termina organizacija. -organizacije je višeznačni ...

SEDIMENTNE STENE DEFINICIJA

Sedimentne ili taložne stene su geološke tvorevine površinskog dela zemljine kore, postale od produkata fizičko-mehaničke i hemijske prerade već postojećih ...

Uvod i definicija pojmova

tehničke discipline: način funkcioniranja, razvoj, značenje i posljedice novih medij- ... Redundancija unutar nekog jezika, koda i znakovnog sustava počiva na.

Definicija turizma - Univerza v Ljubljani

3.9 Strategija razvoja turizma v Obalnem zaledju in na podeželju Slovenske. Istre . ... St. Gallenska definicija turizma: ”Turizem je celota odnosov in pojavov, ...

Plemstvo – definicija, vrste, uloga

6 lis 2006 ... U europskoj povijesti općenito, a i u hrvatskoj povijesti posebice, plemstvo je od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća imalo jednu od ...

Glosofaringealna neuralgija Definicija ... - Amazon S3

Ima mnogo istih karakteristika kao trigeminalna neuralgija (TN). Epidemiologija. GFN je vrlo retka bolest i ima malo studija o prevalenciji. Njena incidencija u ...

Definicija in klasifikacija - Univerza v Ljubljani

Res pa je, da je akcija posameznega podjetja, ki se izkaže za uspešno, prej ... kot na primer Scheider, Stanhoff, Brinkman, Ewe, Ada, Rauch, Natuzzi,. Calligaris ...

5. Definicija funkcije - UP FAMNIT e-učilnica

5. Definicija funkcije. Uporabnişka funkcija je eden kljućnih programskih konstruktov. Preden se je lotimo, moramo razumeti razliko med interaktivnim delom v ...

Inteligencija: definicija, struktura, razvoj

Sa pouzdanošću se inteligencija može izmjeriti testovima tek poslije pete godine. ▻ Razvoj ... predmeta na pod, variranje visine sa koje se to radi, vrste.

1. Nizovi - definicija i osnovni pojmovi

Svaki konvergentan niz je ogranicen. Dokaz. Neka je niz (xn) konvergentan, tj. neka je lim xn = a ∈ R. Neka je ε > 0 proizvoljno, na primjer neka je ε = 1.

Definicija i podjela atipičnih rana

sredstvu ozljeđivanja: od ekskorijacija, erozija, hiperpig- mentiranih ili purpuričnih makula, duboke nekroze i ulceracija, ožiljaka do nastanka panikulitisa ili ...

I. STRUKTURA EVOLUCIONE BIOLOGIJE DEFINICIJA ...

Biološka evolucija nije uvek postepena, a istorijske promene biološke raznovrsnosti, kao i promene u odigravanju različitih procesa u savremenom biološkom ...

Definicija - MiŠ — Matematika i Škola - Element

Magicni kvadrat je kvadrat stranice n, po- dijeljen na n2 jedinicnih kvadrata, pri cemu su u kvadratima upisani prirodni brojevi od 1 do n2 ta- ko da je zbroj ...

PLATON: DRŽAVA ( DEFINICIJA PRAVICE )

Država je geografsko področje in neodvisna politična enota s svojo lastno vladavino, zakoni, pogosto tudi z ustavo, policijo, oboroženimi silami, davčnimi pravili ...

IV.7. PARALELOPIPED Definicija 1. Prizma, ~ii{to osnovi se ...

Prav paralelopiped, na koj osnovite mu se pravoagolnici, se vika u{te i pravoagolen paralelopiped ili kvadar (crt. 30b). Kvadarot vi e dobro poznat na site.

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

2. Bilješka o proizvodnosti - definicija, mjerenje i povezanost s ...

proizvodnost rada i to najčešće u općenitom smislu gospodarske uspješnosti. Vrlo se često i sam bruto domaći proizvod spominje u kontekstu proizvodnosti ...

Definicija i neki primjeri matrica - Element

DEFINICIJA I NEKI PRIMJERI MATRICA. Sl. 1.1. Krace matricu zapisujemo: A = (aij). Ako je broj redaka matrice jednak broju stupaca, tj. m = n, onda je zovemo ...

1. Šta je standardizacija (naučna definicija)? Objasni ... - Puskice

Šta je standardizacija (naučna definicija)? Objasni razliku između naučnih definicija standardizacije i definicija formalnih organizacija za standardizaciju.

Iegūtie neiroloģiskie komunikācijas traucējumi: definīcija un ...

Visbiežāk sastopamie, prevalējošie neiroloģiskas izcelsmes iegūtie komunikācijas traucējumi ir šādi: afāzija, dizartrija, runas apraksija, kognitīvie komunikācijas ...

10. Definicija i uloga impedancije pri širenju valova

Tako je impedancija Z definirana kao konstanta proporcionalnosti između pogonske sile koja se pronosi medijem i brzine koju kao rezultat te sile ima trenutno ...

1. Pojam i definicija organizacione strukture - Puskice

Definicija koja u potpunosti podržava funkcionalnu struktuiranost: 4. Organizaciona struktura = suma načina na koje organizacija deli posao i zadatke i postiže.

DEFINICIJA KoLEKTIvNoG vIšKA RADNIKA U EUROPSKOM I ...

15 lis 2016 ... dostupna na http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/ ... Značenje pojma „pogon“ (eng. „establishment“) ... Vidi prijevod na http://www.eudict.com/?lang=engcro&word=establishment (pregledano 11. IX. 2016.). 53.

Alternativna definicija limesa funkcije - math.e

Alternativna definicija limesa funkcije. Ozren Perše, Ana Zeman. Sadržaj. 1 Uvod. 1. 2 Limes monotonih i ograničenih funkcija. 2. 3 Konvergentne funkcije i limes.

1 LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE Logaritam ... - Matematiranje

LOGARITMI- DEFINICIJA I OSOBINE. Logaritam broja b za osnovu a je realan broj x kojim treba stepenovati osnovu a da bi se dobilo pozitivan broj b. )0. ,0. (. ≠. > ...

1 Brojni redovi - definicija - PMF Personal Pages

i sada možemo dati definiciju reda: Definicija 1.4. Ako lim n→∞ sn = s postoji u R onda je to suma reda s = ∞. ∑ n=1 an. Tada kažemo da je red konvergentan.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Definicija i namjena klasifikacije ...

Zanimanje je statističko-analitička kategorija u koju se razvrstavaju poslovi ... u glavnoj grupi 2, jer smo naglasili da zanimanje nije zvanje. Termin inženjer.

Definicija i podjela karata - Planinarski portal

Temeljna podjela geografskih karata je na topografske i tematske. Tematske karte su kartografski prikazi najrazličitijih tema iz prirodnog i društvenog područja,.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o obveznim ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima. SUDSKA PRAKSA. 3 . Forum poslovanja nekretninama. Zagreb, prosinac 2018.

parlamentarna skupština bosne i hercegovine zakon zakon - JP NIO ...

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

M. Šolić: Ekologija mora BIOLOŠKA RAZNOLIKOST Definicija

BIOLOŠKA RAZNOLIKOST. Definicija: Biološka raznolikost je strukturalna i funkcionalna varijabilnost životnih oblika koja se manifestira na genetičkoj i.

p-ADSKA ANALIZA I PRIMJENE 1. Uvod Definicija 1.1. Neka je K ...

{x ako je x ≥ 0. −x ako je x < 0 naziva se standardna apsolutna vrijednost. Koristili ste ju za definiciju nekih osnovnih pojmova iz realne analize kao što su limes, ...

1.0 DEFINICIJA 2.0 SEZONSKI GRIP 2.1 Simptomi sezonskog gripa

od gripa. Mladi ljudi se, uglavnom, posle bolesti dobro oporavljaju, ali za ... do sedam dana, ali u najvećem broju slučajeva inkubacija svinjskog gripa je od.

PRILOGA I DEFINICIJA KATEGORIJ VOZIL I. ŠTIRI IN ... - PisRS

Kategorija M: Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov. Kategorija M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža ...

Razvoj definicija pojmova astronomija, fizika i matematika u ...

nojezičnim rječnicima na hrvatskom i engleskom jeziku raspravlja o problemu ... Izuzetno popularni Rječnik stranih riječi je od svojeg prvog izdanja 1951. po-.

Prof.dr.sc. Josip Kos OZLJEDE I RANE; DEFINICIJA, ETIOLOGIJA I ...

Danas liječenje rana provodimo kao primarnu kiruršku obradu rane, kada je to moguće, te ... Gnojna fistula sastoji se od otvora fistule, kanala fistule i dna fistule.

1.1 Definicija pojmov 1.1.1. Sestavni deli vodovodnih sistemov

upravljanje javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih objektov ter naprav na ... Cevi so narejena z integrirano obojko, tesnilo za spajanje tlačnih cevi so.

Definicija kategorij in tipov vozil - Uradni list

šasija / samonosna karoserija, eno- ali večnivojska, toga / zgibna konstrukcija (očitne in bistvene razlike),. – število osi,. – motor (z notranjim zgorevanjem ...

Definicija invalidnosti i njezin razvoj u hrvatskom mirovinskom ...

Ključne riječi: invalidnost, radna sposobnost, opća nesposobnost za rad i profe- sionalna nesposobnost za rad. UVOD. Zakon o mirovinskom osiguranju počeo ...

1 Definicija krvarenja je: 1 isticanje krvi iz krvnih sudova 2 ...

3 Mrtvačke pjege, mačije oko, hlađenje i kočenje. 42. Jako krvarenje iz rane-amputacija zaustavlja se: 1 Primjenom poveske. 2 Postavljanjem kompresivnog ...

SUSTAVI BILJNE PROIZVODNJE Definicija: načini iskorištavanja tla ...

Definicija: načini iskorištavanja tla. Budući da ima više kategorija zemljišta (oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, travnjaci) postoje i sustavi biljne proizvodnje na.