obrazac gi mp jap prilog 23

Prilog 2-Obrazac 2

OBRAZAC 2. PODACI NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI zapošljavanje mladih**. Ispunjava osoba koja je bila dugotrajno nezaposlena kod ulaska u projekt.

Prilog-1 uz Obrazac PPI-1

Прилог-1 уз Образац ППИ-1. Место непокретности. (зона у којој се налази). 1. Пореска стопа. 0,. %. 2. Утврђена пореска основица (Бр. Ђ.9. за све ...

Prilog-2 uz Obrazac PPI-1

Прилог-2 уз Образац ППИ-1 m². ¹. (зона). (корисна површина). (место). (катастарска општина). (назив улице). (спрат). (бр. листа непок.)². Дан од којег се ...

Prilog uz prijavu broj 4 OBRAZAC

Prilog uz prijavu broj 4. OBRAZAC: Ovla{}eno lice potpisuje samo prilog uz prijavu, a sudija _ prilog uz izvornik re{ewa i registarski list. 1. Prilog uz prijavu za sud.

Prilog 1 - Obrazac PUR - Carinska uprava

PRILOG 1. Obrazac PUR. MINISTARSTVO FINANCIJA. REPUBLIKE HRVATSKE. CARINSKA UPRAVA. Carinski ured ______. PRIJAVA ZA UPIS U REGISTAR ...

PRILOG IV DIO B OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ... - APPRRR-a.

MJERA 4. MJERE ZA POTPORU LABORATORIJA ZA ANALIZU PČELINJIH PROIZVODA. Obrazac popunite velikim tiskanim slovima. Popunjava podnositelj ...

PRILOG 3. OBRAZAC ZA PROVJERU ... - Strukturni fondovi

PRILOG 3. OBRAZAC ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI I OCJENJIVANJE KVALITETE ... 2. faza – Provjera prihvatljivosti projekta, aktivnosti, ocjenjivanje kvalitete i provjera prihvatljivosti ... Razloženost proračuna projekta. Potvrđuje se ...

Prilog uz ponudu – Obrazac za procjenu rizika

Da li postoje bilo kakva negativna saznanja ili indicije o klijentu iz sredstava javnog informisanja ili iz nekih drugih zvaničnih i nezvaničnih izvora? 5. 0.

Obrazac 1006 - prilog uz Godisnju prijavu za porez na dohodak

Пореска управа. Образац 1006 - Прилог уз. Годишњу пријаву за порез на доходак за лица која остварују доходак од самосталне дјелатности. Пореска.

prilog 3. obrazac za utvrðivanje kompetencija za posao - Moj Posao

Page 1. Kratk i vo di č za zap ošl javan je. 29. 8. PRILOZI. PRILOG 3. OBRAZAC ZA UTVRÐIVANJE KOMPETENCIJA ZA POSAO.

Stranica 1 OBRAZAC 2 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

država izdavanja i rokovi važenja. 13. Zanimanje ... U sljedeće rubrike upisati podatke za svako dijete posebno: 1. Ime i prezime ... (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice), izvadak iz.

Stranica 1 OBRAZAC 1 Obrazac popuniti čitljivo. Primljeno: Broj ...

Kod podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva zaokružiti ... Životopis - za sve pravne osnove – potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije ...

Obrazac GRADJ-PCG 2020 obrazac i dodatak_za_sajt.xlsx

1 мар 2001 ... Цијена представља јединичну вриједност грађевинских радова извршених од стране ... Обрачун по m2 хоризонталне пројекције крова.

Obrazac FP - obrazac za placanje u ino 1 - Raiffeisen Bank

Napomena: U slučaju neizvršenja naloga za plaćanje zbog pogrešno popunjenih podataka, nastale troškove snosi nalogodavac. Note: If the payment order ...

prijavni obrazac stipendiranje/2019 prijavni obrazac za projekt

„STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA“ ZA 2019. GODINU ... Adresa učenika/ce. Županija ... obrta za školsku godinu 2017./2018. i. 2018.

OBRAZAC 2. OBRAZAC PRORAČUNA

OBRAZAC PRORAČUNA. Opis troškova. Ukupni proračun projekta/programa. Osigurana sredstva iz drugih izvora, poslovnog sektora i/ili drugih donatora.

Prilog 4.

19 stu 2015 ... Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 100002799. OIB 35920050985 ... Javni bilježnik Zdenko Frid pod posl. br. OV-7305/13 upisano je pravo ...

PDF Prilog 3

REFERENT – ZRENJANIN. NEODREĐENO VREME. 434 17202173 DRLJAČA ZORICA ... 695 17205149 ĆELAP BORA. FUNKCIJA UPRAVLJANJE. MREŽOM.

Prilog 3

SOBE ZA IZNAJMLJIVANJE TURISTIMA, TURISTIČKE APARTMANE, TURISTIČKE APARTMANSKE BLOKOVE I ... kuhinja i odvojene spavaće sobe (1 ili više.

prilog

3 ruj 2018 ... Posjedovnica. PRVI ODJELJAK. Površina. Rbr. Oznaka zemljišta. Primjedba. Broj zemljišta. (kat. čestice). 54 ZGR jutro čhv 1 m2. ZIDINA.

PRILOG I.pdf

Vrste poduzeća koje se uzimaju u obzir pri izračunu broja osoblja i financijskih iznosa. 1. „Neovisno poduzeće” je svako poduzeće koje nije razvrstano pod ...

PRILOG 1

... poljska djetelina (Trifolium campestre), brdska djetelina. (Trifolium montanum), crvena djetelina (Trifolium pratense), alpska djetelina (Trifolium alpestre), žuti.

Prilog 2

ŽRNOVO. 2430. 2002/2. ORANICA. 6. ŽRNOVO. 1619. 2579. PAŠNJAK. 349. ŽRNOVO. 1373. 3167/1. ORANICA. 856. ŽRNOVO. 1616. 3847. PAŠNJAK. 349.

Prilog 6. - HAZU-a

Dimenzije i izvođenje sustava zaštite od munje trebaju ispuniti slijedeće uvjete: ... Lamelirane grede mogu biti konstantnih ili promjenjivih visina, savijene.

7.) Prilog - EFOS

ZAGREBAČKA BANKA – POMORSKA BANKA D.D. SPLIT. ADRIA BANKA D.D. RIJEKA ... KRAPINSKO-ZAGORSKA BANKA D.D. KRAPINA. 1995. →4. ←1.

prilog i - Ellabo

Opći uvjeti prodaje primjenjuju se na sve odnose Ellabo d.o.o. Zagreb, Kamenarka 24 (u daljnjem tekstu Ellabo) kao isporučitelja robe i/ili pružatelja usluga i ...

Prilog-sve konačno

Ljekarna Prima Pharme. Dr. Franje Tuđmana. 021/721-015 ... OMIŠ. Četvrt Vrilo 6. 21310 OMIŠ. Direktor. MATKO KOVAČEVID. 021/755-111. 021/755-119.

PRILOG BROJ 4

СОСТОЈБА НА ЗАЛОГОТ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЛОГ. ПРИЛОГ БРОЈ 4. ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА НА ЗАЛОГОТ КАКО.

POVIJESNI PRILOG

Ikonoklazam je grčka riječ a označuje čisto bizan tinski pokret 8. i 9. stoljeća koji je ... skom carstvu pojavilo kipoborstvo ili ikonoklazam. Taj je pokret imao bogo.

Autotrans d.o.o. Cres prilog 15-48 - HGK

AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA. Prijevoznik ... Mjesta na kojima putnici ulaze i izlaze iz autobusa. Dozvola vrijedi za ... AUTOTRANS 2.0.0., CRES. 2. Prijevoznik.

Autotrans d.o.o. Cres prilog 15-48

AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA. Prijevoznik ... Mjesta na kojima putnici ulaze i izlaze iz autobusa. Dozvola vrijedi za ... AUTOTRANS 2.0.0., CRES. 2. Prijevoznik.

PRILOG III. PONUDBENI TROŠKOVNIK

JEDINIČNA CIJENA. PROIZVODA BEZ PDV- a**. 1. Biljno rafinirano ulje (suncokretovo/biljno), u PET ambalaži (l). 1,00. 2 Pšenično brašno tip 550 (kg). 2,00.

Prilog br. 3, 2019.indd

Hrvatske (SPH) kojim se utvrđuje da se Kolektivni ugovor treba primjenjivati na ... pogodnosti zaštite zdravstvene i socijalne sigurnosti koje. Brodovlasnik ...

prilog 15. - Narodne novine

2 lis 2015 ... B) KOEFICIJENTI ZA OBRAČUN KORISNIH VRIJEDNOSTI. POVRŠINA – POSLOVNI PROSTORI. Spremišta poslovnih prostora obračunavaju ...

Prilog 3. Troškovnik - POU KNIN

OPIS PREDMETA NABAVE. Jedinica mjere. Količina. Jedinična cijena bez. PDV-a. Ukupna cijena ... (stepenice) visine cca 17,5 cm., te ulazna vrata nedovoljne širine. Ulazna vrata su ... vanjske vremenske utjecaje. Dimenzija rešetke.

Prilog 1 - Tehnologija hrane

Brašno od rogova. Za krzno: maksimalna koncentracija u mg/kg suve materije hroma (VI): 0. Koštano brašno ili deželatonizirano koštano brašno. Riblje brašno.

Prilog br - trogir holding

Zaštino radno odijelo. Radne cipele; kožne sa čeličnom kapicom. Rukavice kožne. Kišno odijelo. Zaštitni prsluk za zimu. Zaštitna kaciga. Zaštitni prsluk s ...

OBVEZNI PRILOG - OBRAZLOŽENJE

su najznačajniji Badija, Majsan i Vrnik, a pripadaju Gradu Korčuli. Od svih otočića i grebena arhipelaga samo otočić Knežić pripada Općini Lumbarda. Korčula ...

Prilog 4. - Zagreb Montaža

19 stu 2015 ... TICA d.o.o.. Šibenik. Velimira Škorpika 23. MBS 060021192. OIB 53953157233. Temeljni kapital iznosi 605.900,00 kn sastoji se od jednog ...

prilog 5. - Narodne novine

27 stu 2015 ... Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog ...

Prilog br. 2 - Addiko banka

matični broj. 07726716, e-mail: [email protected], internet stranica: www. addiko.rs (u daljem tekstu: Banka). Narodna banka Srbije, Nemanjina 17, 11000.

RRiF prilog PNO 12 2017.

3 pro 2017 ... Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija . ... kioska. Udruga je obvezna na prodajnom štandu od- nosno prodajnoj ... U pripremi za tisak je veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim.

Obavijest - Prilog VI.pdf - INA Maziva

INA MAZIVA d.o.o. ČLAN INA GRUPE, Radnička cesta 175, Zagreb. 2. ... 5) pružanje prve pomoći organiziraju osposobljeni zaposlenici INA MAZIVA d.o.o.,.

Prilog 1. - Prekršajni nalog

Да ли се поводом истог прекршаја издаје другом лицу прекршајни налог: ДА / НЕ. Број налога: ... време ______ Прекршајни суд у ______. Забелешка ...

Prilog br. 3 - Addiko banka

SWIFT adresu banke Klijenta plaćanja, iznos u valuti i šifru osnova plaćanja. Klijent je odgovoran za tačnost i potpunost podataka na platnom nalogu. Banka će ...

Prilog I. Natječajna dokumentacija

popunjavanja, navedeni obrazac isprintajte, potpišite i ovjerite (OPG koji nema žig ... (Obrazac PO – SD), ovjerene od strane nadležne Porezne uprave. • Prijava ...

CVH/HAK: Prilog 3 Postupnika rada

Popis važećih EU Direktiva/Uredbi za homologaciju vozila kao cjeline (postoji CoC ... Ukoliko nedostaju sigurnosna stakla, ili su oštećena ili ne udovoljavaju ...

Prilog II - Ruralni razvoj

Putni nalozi te ispis udaljenosti „od – do“ s interaktivne karte HAK map. Pojašnjenje: Učitajte sve putne naloge za članove, zaposlenike i volontere LAG-a ...

Prilog 4. - Porezna uprava

Neoporezivi primici/primici koji se ne smatraju dohotkom. 01. Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe (po viđenju i oročene) na žiroračunu ...

TARIFNI STAVOVI Prilog 1.

20 velj 2018 ... početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator ...

Tablica 5 Prilog 5.1.: Konstrukcije

By: Baloevic, Goran; Radnic, Jure; Grgic, Nikola; et al. COMPOSITES PART ... Marović, Pavao; Galić, Mirela; Putnik, Gabrijela; Ljubas, Martin. Deflection ...

Prilog F1 - Diverso Impex

polagao ispit radi stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti ______ ... Prisupnik se upućuje na popravni ispit iz predmeta ______. Popravni ispit će se održati ...

Prilog. - Ministarstvo kulture

29 sij 2013 ... Hrvatske autohtone pasmine su: dalmatinski pas, posavski gonič, istarski kratkodlaki i oštrodlaki gonič, hrvatski ovčar, tornjak (zajednička ...

Prilog 4. Dostavljeno pojašnjenje

13 kol 2018 ... From: Duška Maglica. To: PROGRING d.o.o. - Sinj ... U prilogu. Lijepi pozdrav,. Duška Maglica ... e-pošta: [email protected] www.hkig.hr.

Prilog II. Projektni zadatak

Plan izvođenja radova (prema Zakonu o ZNR za gradilište). 3. Procjena rizika (za tvrtku). - može i u elektronskom obliku (CD ili slično). 4. Zapisnici o ispitivanju ...

Prilog 1 - Popis ekonomata PDF 117.56 kB

Nedelišće, Nova 4. 20. 1230. 4510 KAUFLAND HRVATSKA k.d.. Zagreb, Donje Svetice 14. 21 ... 2316 LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.. Jastrebarsko, Čabdin 56. 1.

Prilog - Grad Ogulin

MULTINORM, Gradište - protupožarne ostakljene stijene. RETA, Karlovac - protupožarna ostakljena vrata i stijena. HOTEL ALMAYER, Zadar - protupožarna ...

prilog školskom kalendaru - MON KS

2 ruj 2019 ... 8. 9. 2019. Svjetski dan pismenosti ... Međunarodni dan zaštite životinja. 5. 10. 2019. ... Dan pobjede nad fašizmom / Dan Evrope. 15. 5. 2020.

Prilog 1-Zastupanje zahtev

Lice koje daje ovlašćenje (pun naziv). Mesto, ulica i broj. Poreski identifikacioni broj. ISPRAVA O ZASTUPANJU. NEPOSREDNI ZASTUPNIK. POSREDNI ...

2. prilog - Antonija Horvatek

28 tra 2016 ... Racionalizacija nazivnika. • Linearna funkcija/ graf linearne funkcije. • Kvadratna funkcija/graf kvadratne funkcije. • Funkcija drugog korjena/graf ...