oče naš na latinskom

POJMOVI I DIJAGNOZE NA LATINSKOM JEZIKU ZA

Intersticijalna difuzna fibroza pluća- Fibrosis interstitialis diffusa pulmonis ... Benigna limfoepitelna lezija – Laesio lymphoepithelialis benigna ... invasiva). Nodozna struma štitaste žlezde- Struma nodosa s. adenomatosa glandulae thyreoideae.

Pristup latinskom tekstu - Hrvatski studiji

rečenicu do predikata sakupljamo informacije, a kad do njega dođemo, cijela se ... rečenice uvode se zavisnim veznicima, i prema njima se dijele u vrste:.

Hrvatsko pjesništvo na latinskom u sedamnaestom stoljeću: stilske ...

2 sij 2012 ... Illyrico carmine compositi ode (alkejska strofa); 5. In emblema, apponendum Latinae editioni. Historiae Concilii Tridentini, Cardinalis Pallavicini ...

poezija đura hidže na latinskom jeziku - Faculty of Humanities and ...

145 Dipilonske vaze su vrsta grĉkih glinenih posuda tzv. kasnog geometrijskog stila (1000.-700. pr. Kr.) nazvanih po Dipilonu (dvostruka vrata, prva iskapanja ...

tipovi homerskih formula u kunićevu latinskom prijevodu ilijade

godine kad je objavljena Vallina i Griffolinijeva Ilijada tiskan i prijevod odabranih pjevanja (3-5,. 18, 21-24) u stihu. Autor mu je bio Niccolò della Valle (Nicolaus ...

poezija đura hidže na latinskom jeziku - darhiv - unizg

145 Dipilonske vaze su vrsta grĉkih glinenih posuda tzv. kasnog geometrijskog stila (1000.-700. pr. Kr.) nazvanih po Dipilonu (dvostruka vrata, prva iskapanja ...

tipovi homerskih formula u kunićevu latinskom ... - darhiv - unizg

djela, a s nešto manjim uspjehom 1, 2. i 9. pjevanje Ilijade. Camerariusov ... 1. 5. 2014. Dante 1963. Dante. 1963. Pakao. Preveo Mihovil Kombol. Beograd: ...