naselja nizinskih krajeva

iskapanjem pijeska i šljunka iz naših nizinskih rijeka ... - Zeleni Osijek

gornjem toku, više ne može nanositi pijesak u donji tok rijeke. Iako su se negativni utjecaji iskapanja riječnih sedimenata na ekosustav nebrojeno puta pokazali, ...

PASIONSKA bAšTINA KAJKAVSKIH KRAJEVA

Nebeskog Pastira tako da ga jedni tješe i upozoravaju na opasnost, ... Poleg toga, ognja tvoje božanske ljubavi vužgi ... Blaž Modrošić, Temišvar, 1871.

gastronomske karakteristike različitih krajeva sveta - Departman za ...

21 окт 2019 ... Svaka kuhinja sama po sebi ima svoje specifičnosti ... Luksemburška kuhinja veoma podseća na ... elementima iz khinja srednje Evrope.

projektifikacija znanosti i ruralnih krajeva – prilika za angažiranu ...

Orlanda Obad, dr. sc.,Institut za etnologiju i folkloristiku, E-adresa: Zagreb, ... cijena proizvoda koje su sami morali kupovati, koliko protiv nepravedno niske.

Posavska naselja

broj gospodarskih zgrada, stare drvene kuće propadaju, a tradicijsku gradnju potiskuju novi oblici po uzoru na gradske. No, unatoč osjetnoj stagnaciji i ...

naselja Senj

Grad Senj. Opći upravni odjel, Odsjek za urbanizam, prostorno planiranje i komunalni sustav daje. OBAVIJEST. O IZRADI IZMJENA I DOPUNA ...

UPU naselja Viškovo N1-1 /UPU 1/

11 srp 2019 ... DPU Groblja Viškovo G-2 /DPU 13/ - NOVO GROBLJE BUJKI. Javna rasprava održana je dana 07.06.2011. godine u prostoru Doma hrvatskih ...

SLIVANJSKA NASELJA I PREZIMENA

2 sij 2012 ... sim antroponomastičku obradbu slivanjskih prezimena. 2. SLIVANJSKA NASELJA ... u kojemu im je rodoslovlje moguće pratiti od 1638.

Koncept PGR naselja Kupinovo

њиве,. - повртњаци,. - рибарство,. - сточарство, пчеларство. • ПРОИЗВОДНА ПРОДУКЦИЈА. - Индустријска,. - складишта,. - мануфактура,. - занатство.

VOŽNJA IZVAN NASELJA

neprilagođena brzina vožnje uvjetima na cesti nepropisna ... kada se vozi iza vozila javnog prijevoza putnika kada se vozi ... Smije li vozač vozilom pretjecati u.

naselja popovići - zzpudnz

U blizini naselja Popovići neposredno izvan obuhvata. Plana nalaze se Konavoske stijene (jedini klifovi na području Jadranske obale u dužini od neprekinutih ...

naselja Otok i Čehovec - GKP PRE-KOM doo

OTPADA ZA 2019. GODINU ZA GRAD PRELOG. (Otok, Čehovec). Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom šaljemo Vam ovu obavijest, u sklopu ...

Naselja u planinskim oblastima - IPARD-a

Равна Река. Рдово. Репиште ... Јаворска Равна Гора. Катићи. Клекова ... Планина. Томањ. Шљивова. 34. Крушевац. Бољевац. Буци. Наупаре. Петина.

Naselja i utvrde otoka Šolte

Kako je nastala Šolta ∑ geološke značajke ... Otok Šolta u ogledalu govora i svojih imena ... 2006., Split, autori: Burić T., Grković S., Marasović K., str. 5. Naselja ...

Promet i razvoj seoskih naselja

Kopneni promet ima dugu tradiciju, ali se znatnije razvio tek u novije vrijeme, ... smo za 1.217 seoskih naselja zagrebačke regije podatke o kvaliteti promet.

MO Maksimirska naselja - MKA 2013.-2016.

Hegedušideva 20, zelena povrđina uz Dom umirovljenika Maksimir - uređivanje igrališta za osobe starije životne dobi. 117.320,00. Zoridev trg - postavljanje ...

Naselja i naseljenost Hrvatskog Zagorja.

obuhvaćen i cio brežuljkasti teren na sjeveru Ivančice, u glav nom u porječju rijeke ... ljevine Hrvatske i Slavonije“ od D. Gorjanovića-Krambergera (Tumač karte.

II. IZMJENE I DOPUNE UPU SJEVERNI DIO NASELJA

27 ožu 2017 ... visina sljemena krova može iznositi ​4,0 ​4,5 ​m od poda krovišta. Vijenac krova može biti najviše 25 cm istaknut od ruba fasade građevine, ...

Matični brojevi naselja - APPRRR-a.

Jamnica Pisarovinska. 25500 PISAROVINA. 03310 ... Kunj. 33537 RAŠA. 03689. 18 Istarska. Kupa. 33545 DELNICE. 00698. 08 Primorsko-goranska ... 18 Istarska. Vodostaj. 69914 KARLOVAC. 01791. 04 Karlovačka. Vodoteč. 69922 BRINJE.

TIPOLOGIJA SREDNJOVJEKOVNIH GRADSKIH NASELJA U ...

21 stu 2012 ... bili slobodni kraljevski gradovi. I Werböczy pod pojmom civitas po- drazumijeva upravo gradove u toj kategoriji, što se može zaključiti iz.

Matični brojevi naselja - Apprrr

11 Požeško-slavonska. Alan. 000051 ... 09 Ličko-senjska. Dobra Kuća ... 05 Varaždinska. Korija. 30392 VIROVITICA. 04910. 10 Virovitičko-podravska. Korita.

VELIČINA NASELJA I POMAGANJE U NEVOLJI

Difuzija odgovornosti: potcenjivanje sopstvene odgovornosti na osno- vu percepcije ... Lična odgovornost ili prozvanost (sa čestim fenomenom difuzije.

primjer naselja Kajzerica u Zagrebu

stambene izgradnje. Planska stambena izgradnja naselja Novog Zagreba predviđala je ... ali ističu i neke manjkavosti poput nedostatka parkirnih mjesta u okolici ambulante. Ispitanici ... Kupili smo tu zemljište, gradili kuću, i na neki način među prvima uopće došli na sam kvart ... Ostali dućani su ok, ništa puno ne kupujem.

relativni centralitet naselja u hrvatskoj

relativni centralitet naselja u hrvatskoj. Kvalitativni metodološki postupak određivanja vrijednosti centraliteta naselja u obliku relativnih važnosti centraliteta,.

POVIJESNI RAZVOJ NASELJA RETFALE

postaje posjedom obitelji Pejačević i u značajnijem ju ... dvorac koji je i danas jednom od znamenitosti Retfale, a ... izraženije počinje težiti gradu Osijeku i.

STANOVNIŠTVO I NASELJA AUSTRALIJE I OKEANIJE

Становништво и насеља. Аустралије ... Становништво и насељеност . ... али до тога није дошло због пада интересовања за истраживање Антарктика.

Priručnik za planiranje stambenih naselja u CG - Ministarstvo ...

21 дец 2015 ... LAMP (Projekat zemljišne administracije i upravljanja), The World Bank ... Dvojna kuća je tip stambene jedinice porodičnog stanovanja.

POSLOVNE FUNKCIJE ZAGREBAČKOG NASELJA SAVICA THE ...

Savica te manjim dijelom susjedne četvrti Kruge, Folnegovićevo na- selje i Staro ... in Savica: Lidl on Lastovska St. to the southeast and Billa on Gruška St. in the ...

Naselja, ulice i trgovi - CZSS Zagreb

Remetinečka cesta (dio). 71-157. Savski gaj. Remetinečki gaj (cijela). 3-27C. 2A-28. Remetinec. Resselova ulica (cijela). 2-4. Siget. Riječka ulica (cijela). 2-12.

antropologija ribarstva otočnog naselja kali

od 9,08 km2 proteže se na 14,68 km obale mora (Magaš i Faričić, 2000: 51). ... koćarica, kojih u Kalima za gospodarski ribolov ima 5, vuče mrežu koću po ... Godina prikazivanja 1960. https://www.youtube.com/watch?v=gTcEbpUMdVE.

preimenovanje naselja i (onomasticka ... - Semantic Scholar

Imanje imena nije, medutim, kad je u pitanju naselje, i garancija njegove protezitosti kroz vrijeme u ... Stara Kapela, Kraljev Vrh Ravenski -. Kraljev Vrh); 3) prva ...

vodosnabdevanje naselja i turističkih mesta ... - ResearchGate

karstnih izdani, čije korišćenje za snabdevanje vodom ... sredstava za rad, sredina za mnoge žive organizme, ... Ovi izvori, uglavnom su, u blizini kontakta sa.

IMENA NASELJA U BANIJSKOJ OPCINI DVORNA UNI

pOljecjima rijeke Zirovca, na cijem se utoku u Unu nalazi Dvor, sredi~tc optine. ... 26 Na Glavascvoj karti nalazi se jugozapadno od danasnjc Divu.sc na Uni.

održivi gradovi i naselja - Zavod za školstvo

Međupredmetna tema Vrednovanje i planiranje prostora ‒ održivi gradovi i naselja. Izdavač: NVO Expeditio i ... na papiru prepoznaju sljedeće probleme, poput.

NAZIVI ZEMLJišTA, NASELJA I NJIHOVIH STANOVNIKA NA ...

isprava te vrste sačuvan je jedan spis iz 1612. godine kojim je naredio da se u hvarsko-viškoj komuni popiše čitava ljetina na crkvenim imanjima i pasje-.

4. Građevinska područja naselja - Općina Šolta

"Službeni glasnik Općine Šolta", br.7/17, 13/17 i 18/17. MISLAV MADIRACA ... DPU Obala Maslinica - Luka otvorena za javni promet. NASTAVAK LEGENDE:.

4. Građevinska područja naselja - Općina Bistra

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA. OPĆINA BISTRA. Naziv kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: Istovjetnost prostornog plana s izvornikom ovjerava:.

1 Dodatak 1 – Popis JLS i naselja uključivo JLS i ... - LAG Moslavina

SITE ime. SITE kod. SITE tip link za podatke ciljne vrste. (da=x) ciljna staništa ... Popis zaštićene nacionalne kulturne baštine LAG-a Moslavina po JLS-ima. Vrsta.

3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Jastrebarsko. Gorica Svetojanska. Petrovina. Cvetković. Novaki Petrovinski. Pribić. Pribić Crkveni. Vukšin Šipak. Krašić. Bedenica. Komin. Prepolno. Radoišće.

KULTURNA SLIKA DANILSKOG NASELJA NA BARICAMA ...

ključne riječi: neolitik, Benkovac, Barice, danilska kultura, ... key words: Neolithic, Benkovac, Barice, Danilo culture, pot- ... they belonged to the Danilo culture.

Martina Grčević Imena hrvatskih naselja

u imenima mjesta, i to rijetko, a imena takvih mjesta, kao što vidimo, djelomice se kole- ... U rječnik su preuzeta sva imena suvremenih naselja RH iz popisa Državnoga zavoda za statistiku (DZS). Osim tih imena ... 08a • Sveti Jakov Šiljavica.

Mr Radovan Jandrašić DIFERENCIRANJE CENTRALNIH NASELJA ...

Jandrašić. DIFERENCIRANJE. CENTRALNIH. NASELJA. KAO. PRILOG. DIJELU. PROSTORNOG. PLANA. NA. PRIMJERU. VARAŽDINSKE,. ČAKOVEČKE.

Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora

Drugi po redu međunarodni znanstveni skup srednjovjekovne arheologije u organizaciji Instituta za arheologiju održan je u Zagrebu 2. i 3. lipnja 2015. godine ...

GP Naselja Ivanovci Gorjanski - Grad Đakovo

OSIJEK, VJ. P. KOLARIĆA 5A. Kordinator plana: Stručni tim u izradi plana: Pečat predstavničkog tijela: (ime, prezime i potpis). Pečat nadležnog tijela,.

Demografsko-strukturne karakteristike gradskih i ostalih naselja SR ...

Koeficijent maskuliniteta* triju velikih dobnih skupina stanovništva SR Hrvatske 1961-. —1987. 1971. 1981. Iz navedenih dobno-spolnih piramida uočljiva.

Građevinska područja naselja - Grad Biograd na Moru

luka otvorena za javni promet županijskog značenja: Biograd. − luke posebne namjene: ... proizvodno gospodarsko područje (I1)- Tvornica mreža. U slučaju ...

neolitička naselja na prostoru sjeverne hrvatske - Faculty of ...

ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt gamma Activation analize, s posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijan. Autorica je većeg broja znanstvenih ...

Monitoring pelagičkh naselja u Jadranskom moru (Pelmon-VPA)

Srdela i inćun su kao i druge vrste pelagične ribe: skuša, lokarda, palamida, tuna i iglica, migratorne vrste. Tijekom života srdela i brgljun postupno migriraju.

Izgradnja fekalne odvodnje naselja Kobilić - VG Vodoopskrba

d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva 35/1, za izdavanje potvrde glavnog projekta za ... uređenju i gradnji („Narodne novine", broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), izdaje.

promjene narodnosnog sastava stanovništva gradskih naselja ...

Popis stanovništva iz 1991. je pokazao da je u Istočnoj Hrvatskoj od ukupnog ... očekivanog pada, u međupopisnom razdoblju od 1931. do 1948. godine ls-.

Adolf Malic* FUNKCIJE URBANIH NASELJA SREDIŠNJE ...

2 Vresk M, (1977.), Osnove urbane geografije, Zagreb, str. 17—23. 3 Dugački Z. (1974 ). Povijesno-geografski razvoj kraja. Geografija SR Hrvatske, kn|. 1, Za-.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA ... - Grad Gospić

Djelatnosti Pučkog otvoreno učilište „Dr. Ante Starčević“ Gospić: ... T1 – hotel. 1,19. 0,27. ŠPORTSKO-REKREACIJSKA. NAMJENA. R1- šport. 2,87. 3,43. 0,65.

spisak naselja sa brojem geopozicioniranih zgrada ... - Pošta

3091. 3906. 688. Javno preduzeće ,,Pošta Srbije” ... RABE. 69. 68. 2. NOVI KNEŽEVAC. SIGET. 88. 89. 1. NOVI KNEŽEVAC. SRPSKI KRSTUR. 601. 630. 37.

1 PROMENE U SASTAVU I NAZIVIMA NASELJA ZA PERIOD 1948 ...

... ŠIĆKI BROD (SL.L. NRBIH, 47/62). BUKOV POD, RANIJI NAZIV NASELJA MIRCI. BUKOVA GORA, UVEĆANO PRIPAJANJEM NASELJA GORENJA.

budućnost razvoja naselja - Inženjerska komora Srbije

U ovom periodu su stručnjaci Urbanističkog zavoda, Direkcije za izgradnju grada ... svojstvima za prozore i vrata, Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlañenja ... the modern movement and the Bauhaus, to the current eco-architecture. In fact ... za pritisak na svakom unutrašnjem sloju folije, ovi jastuci imaju dva.

antička naselja ispod velebita - Semantic Scholar

do Novigradskog mora imamo u antičko doba pet važnijih naselja. To su. Senia (Senj), Lopsica (Jurjevo), Ortopla ili Ortoplina (Stinica), Vegia ili Bigi. (Karlobag) i ...

broj 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Ilovski Klokočevac. Sokolovac. Tomašica. Hercegovac. Kreštelovac. Imsovac. Veliki Zdenci. Ladislav. Velika Trnava. Pavlovac. Trojeglava. Kaštel Dežanovački.

Izgradnja fekalne odvodnje naselja Bapča s ... - VG Vodoopskrba

d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva 35/1, za izdavanje potvrde glavnog projekta za ... 05/2011-001/97, Urbroj: 238-33-09/0030-2011-26 od 26.10.2011. godine, ...

spisak naselja sa brojem geopozicioniranih zgrada, domaćinstava i ...

3091. 3906. 688. Javno preduzeće ,,Pošta Srbije” ... RABE. 69. 68. 2. NOVI KNEŽEVAC. SIGET. 88. 89. 1. NOVI KNEŽEVAC. SRPSKI KRSTUR. 601. 630. 37.

Plan pretvaranja neformalnih naselja u formalna - Ministarstvo ...

Osim gradnje bez građevinske dozvole, vrlo je raširena i gradnja suprotno ... Državna studija lokacije "Rt - Đeran – Port Milena" ("Službeni list CG" broj 17/10),.