naglasne cjeline

Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama Hrvatske ...

(Maretić 1911: 109) Kada riječ ima iskonski silazni naglasak, prednaglasnica dobiva kratkosilazni naglasak (ȕ grād), a kada je na riječi akutski silazni naglasak,.

Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama ... - darhiv

distribuciju naglasaka u hrvatskom standardnom jeziku. 1. Silazni naglasci mogu stajati isključivo na prvom slogu u riječi. Kada bi stajali na slogu koji nije ...

5. Zadatci cjeline - e-Sfera

Duljina jedne katete pravokutnog trokuta je 10 cm, a kosinus šiljastoga kuta uza ... Kolika je mjera tupoga kuta između dijagonala pravokutnika kojem je zadano:.

5.5. Zadatci cjeline - e-Sfera

Postoji li šiljasti kut pravokutnog trokuta za koji vrijedi: ... Vrh nebodera vidi se pod kutom elevacije 37° iz točke horizontalno udaljene 250 m od podnož- ja.

Zadatci cjeline - e-Sfera

Postoji li šiljasti kut pravokutnog trokuta za koji vrijedi: ... S balkona kuće na visini od 16 m vidi se podnožje zvonika pod kutom depresije od 11° 25′, a.

zadatci za ponavljanje cjeline - e-Sfera

Izračunajte opseg svakog od ovih trokuta. ... Opseg pravokutnika je 260 cm. ... Izračunajte volumen kvadra ako su duljine bridova a = 25 cm, b = 4 dm i c = 5 cm i ...

Razlomak kao dio cjeline, Tatjana Brešćanski

Razlomak kao dio cjeline. Opis metode: Kako bi učenici što kvalitetnije usvojili koncept razlomka, tijekom poučavanja koristim modeliranje. Za konceptualno ...

ZAŠTIĆENE POVIJESNE CJELINE I DIJELOVI CJELINA

16 Jun 2006 ... 4 zaštićene cjeline. 2 preventivno zaštićene cjeline. 1. Rješenja o upisu u Registar spomenika kulture, koja su donesena na temelju Zakona o ...

3. PROJEKCIJA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORNE CJELINE ...

Obrazloženje projekcije izgradnje i uređenja prostorne cjeline. Odluka o pristupanju izradi Izmjene Regulacionog plana donesena je u skladu sa. Prostornim ...

ii. zadatci cjeline – koordinatni sustav - e-Sfera

a) Kolike su duljine dijagonala paralelograma? b) Kolika je površina paralelograma? 18. Srednjica trapeza je dužina koja spaja polovišta krakova trapeza.

Bogatstvo umjetničke cjeline Đakovačke katedrale

Grad Đakovo, a sunakladnici Đakovačko-. -osječka nadbiskupija i Hrvatska akademi- ja znanosti i umjetnosti. Autor koncepta i urednik izdanja je Žorž Draušnik, ...

Naziv izvedbene cjeline O1-M-2-IC-1-R Sustavi za upravljanje ...

Cilj izvedbene cjeline. Steći znanja i vještine te primjenjivati dobre prakse vezane uz upravljanje osobnim podacima, informacijama i digitalnim sadržajem.

1 SADRŽAJNE I TEMATSKE CJELINE MAPE – UPUTE ... - Eduvizija

demokratskom odlučivanju o važnim pitanjima za život školske zajednice. ... Građanski odgoj i obrazovanje ( i ostale međupredmetne teme) i sat razrednika.

Omeđene publikacije, integrirajuća građa i nakladničke cjeline - NSK

... omeđena publikacija u konačnom broju fizičkih odvojenih dijelova za koje je ... 767 0# ‡a Rowling, joanne Kathleen ‡t Harry Potter i Red feniksa ‡b 1. izd. ‡d.

CJELINE U ČITANCI S RADNIM UDŽBENIKOM ,,MOJ ... - Alka script

CJELINE U ČITANCI S RADNIM UDŽBENIKOM. ,,MOJ SVIJET RIJEČI 6”. 2. dio. BLAGA SVJETLOST SIPI SA VISINA. Iz Biblije: Mudrost Salomonova .

OBNOVA POVIJESNE URBANE CJELINE VUKOVARA NAKON ...

27 ruj 2007 ... Klju~ne rije~i: Vukovar, Domovinski rat, urbana obnova, spomeni~ka ... ci nepoznati (dijelom uni{tena gruntovnica, neprovedive o- stavinske ...

Formule – početak cjeline „Pitagorin poučak“ (8. razred)

Početak cjeline "Pitagorin poučak", 8. razred, str. 1. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Formule – početak cjeline ...

Formule - 7. razred - početak cjeline Mnogokuti Trokuti Četverokuti

Formule - 7. razred - početak cjeline Mnogokuti. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Oznake: O – opseg, v– visina,.

Uvođenje razlomaka – izračunavanje dijela cjeline, Brankica Majdiš

Završni dio (10 min). Provjera usvojenih ishoda kroz igru - Matific igrice, Dio cjeline: Razina I,. Aktivnost: Podjela balona (izračunavanja dijela neke cjeline).

Izvješće o proizvodnji loznih cijepova u 2011.god. Tematske cjeline ...

ŠUMOOPREMA d.o.o.. Duga Rijeka 3. Koprivnica 48312. Ranka. Fajtović. 048/639-069. 23. Vrgorka-vinarija d.d.. Fra. J. Rožića 36 Vrgorac. 21276. Ante.

Formule koje smo naučili prije cjeline „Trokut“ (6. razred)

Početak cjeline "Trokut", 6. razred, str. 1. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Formule koje smo naučili prije cjeline ...

Izvješće o proizvodnji voćnih sadnica u 2011.god. Tematske cjeline ...

12 Corylus kooperanti d.o.o.. Rakitje, Selišće 45 Brestovje. 10437. Siniša. Marinclin. 098/925-. 76-71. 13 Displantarium d.o.o.. M.A. Relkovića 7. Staro. Petrovo.

Upute na početku cjeline Geometrijska tijela, zadaci za vježbu ...

zadaci za vježbu, primjerak 2- minutnog... Ovdje možete vidjeti upute koje umnožim i na početku cjeline "Geometrijska tijela" podijelim učenicima. Na istom satu ...

Pitanja za cjeline uvod u povijest i prapovijesno ... - Pazinski kolegij

karakterizira padanje ničice, naziva se:a) apoteoza b) proskineza c) idolatrija d) dominacija. 17. U Apolonovu hramu u Delfima nalazi se "pupak svijeta" ili ...

Regionalne cjeline Bosne i Hercegovine prema R.Mareku - GEOuBiH

REGIJA - podjela. ❖S obzirom na sadrţaj prostora i vodeće elemente, pojava i procesa u njemu regije se dijele na: ➢Fizionomske, homogene, uniformne i.

Procjena rizika na cjeline podzemnih voda s ... - Hrvatske vode

(Natura 2000 kod: 6430) s vodom temeljnicom za vrijeme niskih voda tijekom ... na većem broju lokacija od izvorišne zone kod Njivica (Jezero 60 L/s, Vrutak 11.