morfolin

Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for morfolin

Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer (TEAN) i denne revisjonen utarbeidet sammendrag på norsk av SCOELs kriteriedokumenter (SCOEL er ...