mit o tezeju

MIT O ARIJADNI I TEZEJU U NAŠIM ŽIVOTIMA

Nakon što ubije Minotaura, Tezej tre- ba da se, prateći ... Sudbine određena za ženu i da će Tezej ose- titi njegov ... ciji je sa Saturnom u Biku (Minotaur). Vene-.