mineralogija

Mineralogija i Opca mineralogija

Kristalni sustavi. • Za opis rešetke definira se koordinatni sustav, kojeg određuju tzv. kristalografske osi, paralelne s vektorima, koji su definirali jediničnu ćeliju.

Opca mineralogija i Mineralogija I - PMF

Izomorfija. • izostrukturne grupe minerala – minerali imaju istu strukturu, zajednički anion ili anionsku grupu, česte su ionske zamjene među članovima grupe ...

Mineralogija

Braggov zakon. • do difrakcije zračenja valne duljine λ koje pada pod kutem θ na mrežne ravnine indeksa hkl, razmaknute za iznos međumrežnog razmaka d.

MINERALOGIJA sistematika

Grupe se dalje dijele na mineralne vrste odnosno minerale ... pijesci, kamen, sol, drago kamenje, lapor, gips ... primjena dragi kamen, brusni materijal ...

Mineralogija - FKIT

Otpor čvrstog tijela prema djelovanju mehaničke sile. • Apsolutna izražena mjernim jedinicama p j j. • Relativna - bezdimenzijska – Mohsova skala 10 minerala.

Opća mineralogija

Mineralna grupa i mineralna vrsta. • Mineralne grupe ... aragonita. • Grupe se dalje dijele na mineralne vrste ... stepeničasti kristali, dendritične forme, kristalni.

Mineralogija i građa skeleta - PMF

drobljenje. • Lepidokrokit – spužve, babuške – drobljenje hrane. • Ferihidrat – bakterije, babuške, trpovi , štakori, dabrovi i ribe– pohrana željeza, ojačanje zuba.

NASTANAK GLINE, TEHNOLOGIJA I MINERALOGIJA KERAMIKE ...

2 lis 2006 ... svakodnevnu uporabu (npr. terakote i porculan … itd.). Različite vrste fine ... Velik utjecaj u raspadanju imaju topli i hladni mineralni izvori ...

Mineralogija-skripta sodrzina - Институт за хемија, ПМФ

употребува за овие растурени структури и кога веќе една кристална ... смола. Примерокот се става во сад со течна епоксидна смола и се вакуумира.