mišji ječam

ječam - Petrokemija

Za jari ječam se koriste manje količine, a za ozimi veće količine hranjiva. Primjer gnojidbe za jari pivarski ječam. NPK 7-20-30 300 kg/ha zaorati u osnovnoj ...

1 1. ZNAČENJE JEČMA Ječam (Hordeum vulgare) - Repozitorij ...

Ječam (Hordeum vulgare) je jednogodišnja biljka iz porodice trava ... stoke (zrno, silaža, zelena masa), ljudska ishrana (ječmena kaša, griz i pahuljice, surogat ...

pšenica | ječam | tritikale | grašak - Poljoprivredni institut Osijek

Program strnih žitarica Poljoprivrednog instituta Osijek i ove proizvodne sezone obiluje sortimentom visokog potencijala rodnosti i kvalitete. Uz već dobro ...

kukuruz | soja | suncokret lucerna | jari ječam - Poljoprivredni institut ...

nova sezona je pred nama, a proizvodne površine već spremno očekuju sjetvu, i to sjetvu kvalitetnim sjemenom. Poljoprivredna proiz- vodnja sve je ...