medicinski fakultet prijemni ispit pitanja

Informator za prijemni ispit OJ Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

fakulteta pripreme knjigu sa pitanjima i tačnim odgovorima, kojim će priprema studenata za prijemni ispit biti znatno olakšana. Ova knjiga u sebi sadrži pitanja iz ...

univerzitet u nišu medicinski fakultet prijemni ispit - Fakulteti ...

29 јун 2016 ... rastvora saharoze, koncentracije 0,05 mol/dm. 3 ? ... Koja od navedenih karboksilnih kiselina sadrži alkoholnu grupu? ... 2) Linolna. 3) Salicilna.

PITANJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ PREDMETA GEOGRAFIJA 1. Kog je ...

Balkan kao geopolitički pojam čini ___malih i srednjih država. 7. ... Kao se nazivaju džinovski sistemi spojenih gradova i konurbacija? 168. ... Koliko država Azije ima površinu veću od 1 milion km2? 178. ... Kako se zove glavni grad Australije?

1 INFORMATIKA -pitanja za prijemni ispit- 1. Šta znači ... - FIMEK

Testiranje hardvera računara. •. Pokretanje operativnog sistema. •. Rad sa fajlovima. •. BIOS sadrži operativni sistem. 4. Koje parametre možemo da podesimo u ...

pripremni zadaci za prijemni ispit građevinski fakultet ... - GF UNSA

PRIPREMNI ZADACI. ZA ... Rješenja logaritamske jednačine i nejednačine. 1. 2. 3. ... Analitička geometrija u ravni (prava, krug, elipsa, hiperbola i parabola). 10.

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu Prijemni ispit, 27. jun 2016 ...

27 јун 2016 ... b) Palmitinska kiselina ima 18 ugljenikovih atoma. DA NE c) Timin ne ulazi u sastav ribonukleinskih kiselina. DA NE d) ATP služi kao ...

Prijemni ispit Opšta informisanost 2008 drugi rok - Prijemni.rs

Kada su konkvistadori došli u oblast današnjeg Perua, starosedeoci su tamo bili: a. Asteci d. Maje b. Inke e. Uruburui c. Apači. 14. Nauka o glasovima naziva se:.

Test za prijemni ispit za sve smerove osim Ekologije i ... - Prijemni.rs

Koje godine se odigrao dogañaj pod nazivom “Bostonska čajanka”, poznat kao provokacija kojom su grañani Bostona izneli svoje nezadovoljstvo britanskom.

prijemni ispit iz matematike za upis na elektrotehniˇcki ... - Prijemni.rs

25 јун 2018 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNIˇCKI FAKULTET šifra zadatka: 17369. Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

Prijemni ispit Biologija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

d) Henleova petlja. 11. Ako u bazni sastav molekula DNK ulazi. 40% adenina, iRNK sadrži a) 60% uracila b) 40% uracila c) 20% uracila d) iRNK ne sadrži uracil ...

Prijemni ispit Istorija 2012 prvi rok - Prijemni.rs

Који франачки владар је поставио темеље папској држави 756. године: а. Карло Мартел б. Пипин Мали в. Карло Велики. 10. Енглески парламент је први ...

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit ... - Prijemni.rs

29 јун 2017 ... RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za prijemni ispit 29.6.2017 – ... Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

Test za prijemni ispit iz hemije - Prijemni.rs

Molekulska formula vodonik-peroksida je H2O2, a njegova empirijska formula je: a) HO b) H4O4 c) H2O. Zaokružiti slovo ispred tačnog odgovora. 5.

Zbirka pitanja za kvalifikacijski ispit za upis na ... - Geodetski fakultet

prostora, odnosno za bilo koje urbanističko rješenje. Kako takovih ... B. P. Demidović; Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete ... pravo mjesno sunčevo vrijeme, pojasno vrijeme, mjesno zvjezdano vrijeme, griničko.

Prijemni ispit iz crtanja - Prijemni.rs

студија се ради техником угљен на папиру. Кандидати су дужни да на ... 2. папир за цртање (жути пак-папир или натрон) формата 50 х 70 сm. 3. угљени ...

ispitna pitanja - Medicinski fakultet

ISPITNA PITANJA: OPŠTA ZDRAVSTVENA NEGA I (školska 2014./15. god.) 1. Pojam sestrinstva, definicije ... sestara: Sestrinske dijagnoze. HKMS, Zagreb, 2011.

Prijemni ispit iz Infotmatike

Kolika je aritmetička sredina cifara u dekadnom zapisu binarnog broj 101111011? 23. Koliko ima ... Broj je Armstrongov ako je jednak zbiru kubova svojih cifara.

prijemni ispit - FPSP

Roman STO GODINA SAMOĆE napisao je: a) Gabrijel Garsija Markez b) Pablo Neruda c) Erih Marija Remark d) Pablo Koeljo. 14. Koga smatraju "ocem ...

PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE

25 јун 2019 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE. Test ima 20 zadataka na 2 stranice. Svi zadaci se vrednuju sa po 5 poena. Ukoliko ne elite da se opredelite ...

PRIRUČNIK ZA PRIJEMNI ISPIT 1

Relativna atomska masa – Ar je broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa ... Ako je atomska masa za ugljenik 12, broj atoma ugljenika u. 1,2 g ugljenika ...

PRIJEMNI ISPIT (15. 06. 1996)

15 јун 1996 ... 4. Data je kocka zapremine V. Wena ivica najpre je smawena za 10%, a zatim je ivica dobijene kocke pove}ena za ... Kvadar ~ije ivice su du`ine 4 cm, 6 cm i 9 cm sas- ... Od tri u~enika osmog razreda, dva u~enika sedmog.

Zbirka zadataka iz MATEMATIKE za prijemni ispit - GAF

6 мар 2016 ... Koriste i adicionu formulu za kosinus dvostrukog ugla, dobijamo cos3 x - cos 2x cosx = 0 ⇔ cos3 x - (cos2 x - sin2 x) cosx = 0. ⇔ sin2 x cos x ...

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA

PRIJEMNI ISPIT- TEST ZDRAVSTVENA NEGA. 1. Šta je koma? a) Koma označava stanje poremećaja svesti koje se odlikuje patološkom pospanošću, iz koje.

Prijemni ispit - Departman za matematiku i informatiku

5) Registarske tablice jedne države se sastoje od 7 simbola: 2 slova engleske abecede i 5 cifara. (engleska abeceda ima 26 slova). Slova i cifre su pomešani u ...

zbirka zadataka iz MEHANIKE za prijemni ispit - GAF

Ova zbirka reşenih zadataka za prijemni ispit iz Tehničke mehanike sadrżi ... 1. Odrediti rezultantu sistema sila koji deluje u tački O, kao şto je pokazano na slici.

Univerzitet u Beogradu 24. jun 2019. PRIJEMNI ISPIT IZ ...

24 јун 2019 ... PRIJEMNI ISPIT IZ MATEMATIKE ZA UPIS NA ELEKTROTEHNICKI FAKULTET šifra zadatka: 17356. Test ima 20 zadataka na 2 stranice.

PROGRAM ZA PRIJEMNI ISPIT IZ ORGANIZACIJE • Organizacija ...

Organizacija, pojam i predmet izučavanja. ... prihod, dobit i raspodela rezultata rada. ... Organizacija proizvodnje, Organizacija rada, Ekonomika i organizacija ...

2019 Upute za prijemni ispit - Studij dizajna

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb ... Razredbeni postupak za upis na Diplomski studij dizajna.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA REŠENJA za test za prijemni ispit ...

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA. REŠENJA za test za prijemni ispit – Jun 2018 ... Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2016]

Koja je empirijska formula kristalohidrata koji se sastoji iz 23,25% kalcijuma, 18,60% sumpora, 37,21% ... molekulska formula C3H8O? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6.

PRIJEMNI ISPIT bosanski jezik-1 - Univerzitet u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI. FILOZOFSKI FAKULTET. TEST IZ BOSANSKOG JEZIKA. (za ak.2009/10. od 7.7.2009.) 1. Dopunite nepotpune naslove djela: a) Herman ...

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2019]

... kiseline na benzen nastaje nitro-benzen. Mehanizam ove reakcije je: a) elektrofilna adicija b) nukleofilna supstitucija c) eliminacija d) elektrofilna supstitucija.

Propozicije za prijemni ispit - Akademija scenskih umjetnosti

Ćelava pjevačica; S. Beckett: Čekajući Godota; J. P. Sartre: Prljave ruke; S. I. Witkievicz: Ludak i opatica; H. Müller: Hamlet mašina, Kvartet; J. Jenet: Služavke; ...

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija JUL sa rešenjima

17 јул 2018 ... a. propil-formijat b. metil-propaonat c. propil-propanoat d. metil-formijat e. propanon. 14. Oksidacijom ciklopentanola dobija se: a. ciklopentanal.

PRIJEMNI ISPIT IZ NJEMAČKOG JEZIKA – 2015. (Test A) 1. Welche ...

c) eines großes Hases d) eines großen Hases. 9. Wie lautet die 3. Person, Singular, Präteritum, Aktiv, Konjunktiv des Verbs helfen? (2 Punkte) a) hälfe b) halfe.

PRIJEMNI ISPIT MATEMATIKA Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni ...

PRIJEMNI ISPIT. MATEMATIKA. Skupovi. Brojevi. Osnovni zakoni. Operacije. Racionalizacija. Proporcije. Polinomi. Množenje, deljenje, rastavljanje na činioce, ...

Zbirka zadataka iz matematike za prijemni ispit - Војна Академија

ЗБИРКА ЗАДАТАКА. ИЗ. ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÅ. ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ. ЗА УПИС НА ВОЈНУ АКАДЕМИЈУ. ВОЈНА АКАДЕМИЈА.

Kvalifikacioni (prijemni) ispit na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport

premet strance (zvijezda), vaga, premet uporom naprijed, most. Test iz atletike se sastoji iz slijedećih disciplina : - Žene: 800 m - vrijeme. - Muškarci: 1500 m - ...

Prijemni ispit MF MB 2018 2019 hemija SEPTEMBAR sa re[enjima

11 сеп 2018 ... a. geometrijski izomeri b. cis-trans izomeri c. konstitucioni izomeri d. optički izomeri e. strukturni izomeri. 10. sp3-hibridizacija nije prisutna kod ...

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije – odeqewe za u ...

6 јун 2004 ... Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije ... Test se sastoji od 12 zadataka na koje se odgovara zaokru`ivawem slova ispred ta~nog.

RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za probni prijemni ispit ... - TFZR

24 апр 2019 ... RAČUNARSTVO I INFORMATIKA test za probni prijemni ispit ... Ђуре Ђаковића бб www.tfzr.uns.ac.rs. Тел.023/550-515 факс: 023/550-520 ...

spisak nastavnih jedinica za prijemni ispit iz biologije za integrisane ...

Раздео маховине (Bryophyta). Опште одлике – грађа. Систематика и распрострањеност. Значај маховина у природи. Раздео раставићи (Equisetophyta).

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2014 – septembar]

tog elektrolita, stepen disocijacije je: a) 0,6 ... Konjugovana baza kiseline HPO4. 2- je: ... Nepotpunom neutralizacijom višebaznih kiselina nastaju: a) kisele soli.

TEST I REŠENJA ZA PRIJEMNI ISPIT IZ HEMIJE [2014] - Prirodno ...

Kako će uticati dodatak hlorovodonične kiseline na položaj ravnoteže i sastav ... Konjugovana kiseline baze HPO4. 2- je: ... Propanska kiselina se može dobiti:.

Zbirka zadataka za prijemni ispit iz zaštite životne sredine / Dejan ...

22 апр 2019 ... Azot je inertan gas prisutan u atmosferi, veoma značajan sa stanovišta fizioloških procesa kod biljaka. To je bezbojan gas, bez mirisa i ukusa.

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije - Zemunska gimnazija

Prijemni ispit iz fizike za prvi razred gimnazije. – odeqewe za u~enike sa posebnim sposobnostima za fiziku. 6. jun 2004. Test se sastoji od 12 zadataka na koje ...

Arhitektura - primeri pitanja za prijemni - GAF

за упис на прву годину интегрисаних студија архитектуре на Грађевинско-архитектонском факултету у Нишу. Примери питања за тест оипште културе.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru - Medicinski fakultet Mostar

30 ruj 2019 ... dr. Dorijan Radančević. V I. 3. Rendgenski uređaji za posebnu namjenu doc. dr. sc. Miro Miljko doc. dr. Vedran Markotić dr. sc. Vilma Kosović.

S R E D NJ A Š K O L A I V A N E C PITANJA ZA POMOĆNIČKI ISPIT

Pomoćnički ispit. Strojobravar. 36. 3.s. 1.0 Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova. 1. Objasniti oznaku ISO tolerancije ř 50 H 5: 50 ...

Pitanja za usmeni ispit

20 svi 2010 ... Postupak riješavanja statički neodreñenih nosača (stupanj statičke neodreñenosti, ekvivalentni sistem, uvjeti kompatibilnosti deformacija).

PITANJA ZA STRUČNI ISPIT – KOMORA

Da li je kod ocjenjivanja srnjaka dozvoljeno koristiti faktor 0,23? 9. Koja je suštinska ... isključio je vabilice, izdao lovcima dopuštenje za lov i započeo je lov.

Pitanja za usmeni ispit - SFSB

PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ PREDMETA "MEHANIKA 1". Na usmenom se ispitu zadaju 4 do 5 pitanja iz gradiva obrađenog na predavanjima. Na svako se ...

OM16-Pitanja za usmeni ispit

naponi Čvrstoća, krutost i nosivost aksijalno opterećenih štapova Dimenzionisanje aksijalno opterećenih štapova? 12. Analiza napona i deformacija (ravno ...

Ispitna pitanja za usmeni ispit

42. Mokrenje, građa i živčane veze mokraćnog mjehura. 43. Reapsorpcija u proksimalnom kanaliću. 44. Reapsorpcija u distalnom kanaliću. 45. Završni distalni ...

ispitna pitanja za lovački ispit

160. Како се пружа прва помоћ код лица која су доживела топлотни удар? 161. Како се пружа прва помоћ ловачким псима који су повређени у току лова?

Upute za prijemni ispit za preddiplomski studij - Studij dizajna

... Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna. Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb oib: 42061107444, www.studijdizajna.com. Razredbeni postupak za upis ...

Pitanja za ispit iz Praktikuma iz osnova elektronike

koje ulaze ima diferencijalno pojačalo ... a) RC pojačalo s bipolarnim tranzistorom ... kako izgleda frekventna karakteristika pojačala: 1. stupnja, 2. stupnja i s ...

PITANJA ZA STRUČNI ISPIT DIPLOMIRANIH ... - Sanitarac.pro

PITANJA ZA STRUČNI ISPIT DIPLOMIRANIH SANITARNIH INŽENJERA /. BACHELOR (BA) SANITARNOG INŽINJERSTVA. Opšti dio. 1. Šta je zdravstveno ...

PITANJA I ZADACI ZA POMOĆNIČKI ISPIT Zanimanje ...

Pitanja za pomoćnički ispit koja se upravo nalaze pred vama sastavljena su da ... jednofazni i trofazni asinkroni motori ... pećnice, elektromotora za ražanj, više.

PITANJA ZA USMENI ISPIT IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE I ...

Praktična opstetricija (porođaj i babinje). 1. Porođajni objekt. 195. str. ... Opća ginekologija s ginekološkom onkologijom i urologijom. 1. Prenatalna i postnatalna ...