makcin sr

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MAKCIN 500 mg ... - Belupo.hr

15 pro 2017 ... amoksicilin 1000 mg dva puta na dan ili metronidazol 400 mg dva puta na dan. - klaritromicin u dozi od 500 mg (1 tableta MAKCINA) dva puta ...

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika MAKCIN 500 mg ... - Belupo

15 pro 2017 ... MAKCIN 500 mg filmom obložene tablete klaritromicin. Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama ...