linearna funkcija 7 razred

Linearna funkcija

Naslov: Linearna funkcija. Gradivo za 1.letnik SSI. Avtor: Mišo Krog. Strokovni recenzent: Janja Barber Rojc, prof. mat. Lektor: Severin Drekonja, dipl. mat.

11.Linearna funkcija

Linearna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo v obliki f (x) = kx n, kjer sta koeficienta k in n poljubni realni števili. 11.1. Graf linearne funkcije. Graf linearne ...

Test 5 - Linearna funkcija

Test 5 - Linearna funkcija. 1. Izracunaj: Podane so tocke A(3, 5),B(-1, 2),C(0, -4). a) Zapiši enacbo premice skozi tocki A in C. (3) b) Izracunaj plošcino trikotnika ...

5. Linearna funkcija. Sustav jednadžbi

M-1- V-linearna funkcija. Zadatke riješio: Mladen Sraga. Mat-1- kompletno riješeni zadaci po školskoj zbirci... interna skripta centra za poduku. 1 str.

KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA - Matematiranje

KOORDINATE I LINEARNA FUNKCIJA. Koordinate. U koordinatnom sistemu xOy, svaka tačka je određena svojom apscisom x i ordinatom y, i tu tačku ...

Priprema za ispit - linearna funkcija.pdf

7. razred. VI. PRIPREMA ZA ISPIT ZNANJA – LINEARNA FUNKCIJA. 1. Napiši formulu kojom je zadana linearna funkcija čiji su koeficijenti. : a) a=5 , b = -4.

UČNI LIST – Linearna funkcija ( ) ) ) ( ) 1 ...

UČNI LIST – Linearna funkcija. 1) V isti koordinatni sistem nariši grafa linearnih funkcij: a). 2 1 in. 3 y x y x. = -. = - d). 2. 2. 5. 5. 3 in. 2 y x y x. = -. = b). 2 in. 4.

linearna funkcija, Ella Rakovac Bekeš

Escaperoom - linearna funkcija. Predmet ... Primjenjuje linearnu funkciju pri rješavanju problema. A.2.4./5. ... Razrađeni problemski zadaci, zadaci za poticanje.

6 Linearna funkcija. Sustav jednadˇzbi - Element

... jednaka, koliko to iznosi? 4) Pripadaju li skupu rješenja zadatka i tocke pravca na koordinatnim osima. ... Zato kazemo da je ovo linearna jednadzba, jednadzba pravca, ili još tocnije implicitni oblik ... SUSTAV JEDNADZBI. Zadaci 6.1. 1.

Preuzimanje Linearna funkcija Preuzmi - e-Sfera

4 siječe koordinatne osi. A 0 6,. ( ) i 4 0,. ( ). B 6 0,. ( ) i 0 4,. ( ). C 0 4,. ( ) i 6 0,. ( ). D 4 0,. ( ) i 0 6,. ( ). 4. Na slici je prikazan graf funkcije apsolutne vrijednosti: A f x.

Matematičko modeliranje. Linearna funkcija - Alas

Matematičko modeliranje. Linearna funkcija. Milorad Šuković. OŠ”Sveti Sava”, ul. Han Pijeska br. bb 34300 Aranđelovac e-mail: [email protected]

Matematika Linearna funkcija - OŠ “Mihajlo Pupin”

Šta je funkcija. U matematici nailazimo na mnoge primere poput ovog: automobil se po autoputu kreće brzinom od 100km/h. Za vreme t preći će rastojanje od ...

Matematika Linearna funkcija - Mihajlo Pupin

Šta je funkcija. U matematici nailazimo na mnoge primere poput ovog: automobil se po autoputu kreće brzinom od 100km/h. Za vreme t preći će rastojanje od ...

Matematika Linearna funkcija - “Mihajlo Pupin” Veternik

Šta je funkcija. U matematici nailazimo na mnoge primere poput ovog: automobil se po autoputu kreće brzinom od 100km/h. Za vreme t preći će rastojanje od ...

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac - PMF - Matematički odsjek

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac. 23.-28. kolovoz 2013. prof. dr. sc. Sanja Varošanec,. PMF-Matematicki odsjek. U ovom su tekstu skupljene razne crtice ...

Priprema za 6. ispit znanja – Linearna funkcija (NAPOMENA ...

Odredi vrijednost linearne funkcije za argument 6. 2. U koordinatnom sustavu u ravnini nacrtaj graf linearne funkcije. 3. Je li linearna funkcija rastuća ili padajuća ...

8. linearna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

8. linearna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

7. linearna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

7. linearna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

Linearna funkcija i vektori u eksperimentima - Srednja škola Marka ...

zadataka. Osim toga, na takav način možete provjeriti svoja rješenja. ... [7] Dakić, B., Elezović, N., Matematika 1, udžbenik i zbirka zadataka za 1. razred ...

Kaleidoskop - linearna funkcija i pravac 23.-28. kolovoz 2013. prof ...

28 kol 2013 ... Pojmom linearna funkcija nije jednoznacno odredena jedna klasa ob- jekata. U pojedinoj literaturi linearnom funkcijom naziva se ovakva ...

. Predmet 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred Hrvatski jezik 3 3 3 3 ...

Predmet. 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred. Hrvatski jezik. 3. 3. 3. 3. Strani jezik. 2. 2. 2. 2. Povijest. 2. 2. -. -. Zemljopis. 2. 1. -. -. Politika i gospodarstvo.

Antje funkcija - Funkcija najveće cijelo - Antonija Horvatek

Luka Čeliković: Funkcija "najveće cijelo" http://public.carnet.hr/mat-natj. Najtoplije zahvaljujem prof. Luki Čelikoviću na dozvoli da skeniram knjižicu "Antje ...

5.Funkcionalne jednacine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

Funkcionalne jednačine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

Složena funkcija, inverzna funkcija

Data je funkcija f x x2 a x 3, gde je a, x R, za koju važi f 1 4. a Izračunati f 6 , ... Odrediti inverzne funkcije sledećih funkcija: a f x  ...

Predmet: Kemija Razred: 2. Razred, srednja škola Razina ...

Za izvođenje pokusa pripremite sljedeći kemijski pribor i kemikalije: metalni stativ, hvataljka, pinceta, epruveta, komadići magnezija, razrijeđena klorovodična.

3. RAZRED Kriteriji za hrvatski jezik za 3. razred Nastavno područje ...

RAZRED. Kriteriji za hrvatski jezik za 3. razred. Nastavno područje: JEZIK ... 2. Veliko početno slovo (višečlanih imena voda i gora u zavičaju, nebeskih tijela, ...

Predmet: Kemija Razred: 2. Razred, srednja ... - Edutorij - e-Škole

pogledajte u online udžbeniku e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda ... Predloženi pokusi čine dio metoda kojima možemo dobiti soli. Prije.

AVTORJI: Oskar Cafuta, Lea Kukovičič RAZRED: 9. razred ...

2 feb 2005 ... 2.1.12 ALI SO MORSKI PSI OGROŽENA VRSTA? ............................. ... (oceanic white tip shark) na Jadranu na Visu, pa tudi v Egiptu se je na prej.

6. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – REDOVNI PROGRAM RAZRED ...

HRVATSKA. KRIJESNICA 6 : udžbenik hrvatskoga jezika za 6. razred osnovne škole. Mirjana Jukić, Slavica Kovač. LJEVAK udžbenik. 60,00. 1903. 6. razred.

2. RAZRED Kriteriji ocjenjivanja za hrvatski jezik za 2. razred ...

RAZRED. Kriteriji ocjenjivanja za hrvatski jezik za 2. razred. Nastavno područje: J E Z I K. T E M E. 1. Imenice. OCJENA. KRITERIJ. Odličan (5). Samostalno i ...

5. RAZRED 6. RAZRED 7. RAZRED 8. RAZRED • ZA UČENIKE OD ...

TEHNIČKA KULTURA 6 : radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture za šesti razred osnovne škole. Leon Zakanji, Saša Egić, ...

Linearna korelacija

Odredimo koeficijent korelacije za podatke xi | 0 1 2 3 4 yi | 6 3 1 -2 -3 iz Primjera 2. u lekciji Metoda najmanjih kvadrata. Napravimo tablicu poput one za metodu ...

3. Linearna nezavisnost

(3.01) Linearna nezavisnost. Za skup vektora S = {v1,v2, ...,vn} kazemo da je linearno nezavisan skup kadgod je jedino rješenje homogene jednacine.

linearna algebra 1 - PMF-MO

Linearna nezavisnost. ... geometriji nau£ili smo kako se matemati£ki korektno definira skup vektora, na ... Ispitajte linearnu (ne)zavisnost danih skupova u R. 4.

LINEARNA ALGEBRA

Linearna algebra je grana matematike koja proucava vektorske prostore, linearne operatore i sustave linearnih jednadzbi. Konkretnu realizaciju li-.

Linearna algebra I

OB = b kolinearni, netrivijalni i nisu jedan drugome suprotni, tada zbroj a b definiramo kao: ako su a i b jednako orjentirani: radijvektor ciji modul iznosi.

Linearna perspektiva

... LI SLIKU GLEDATI IZ ISTE. TOČKE IZ KOJE JE SLIKANA DA. BISMO DOBILI ŽELJENI EFEKT? I DA I NE! ... Posljednja večera, Leonardo da Vinci 1490-tih.

LINEARNA ALGEBRA 2

Svedite ju na kanonski oblik. Odredite koordinate u kojima forma f ima kanonski oblik. Odredite definitnost forme. ZADATAK 5. Neka je X kona£nodimenzionalan ...

Linearna algebra II

∀x ∈ V, ∀α ∈ F. (ako se uzme β = 0). Ova se svojstva zovu aditivnost i homogenost. Dakle, svaki je linearan operator aditivno i homogeno preslikavanje.

Linearna algebra 1

25 velj 2014 ... Zadatak 5. Koja linearna kombinacija vektora. −→ u = (1,2) i. −→ v = (3,1) daje vektor. −→ w = (14,8)?. Vjezbe 1. Linearna algebra 1 ...

Prosta linearna regresija

Korelacije koristimo kada su i zavisna i nezavisna varijabla intervalne. ▷ Pirsonov koeficijent korelacije – najčešće korišćena statistička tehnika u političkim.

Linearna algebra - [email protected]

Linearna algebra [Elektronski vir] / Bojan Orel. - 1. izd. - El. knjiga. ... Definicija 1.24 Produkt matrike A in vektorja x je linearna kombinacija stolpcev matrike A ...

Linearna algebra - Poincare

10 јан 2013 ... Linearna algebra skripta. Januar 2013. ... linearna kombinacija a b ∈ R je linearna jednacina po promenljivim x1,...,xn. Ona je homogena kada ...

Korelacija i linearna regresija

Jedna od mera povezanosti dva obelezja jeste Pearson-ov koeficijent, u oznaci rxy, defin- isan kao rxy = sxy ... vrednost koeficijenta korelacije bliza 1, pa je i linearna veza jaca, u nekom od pravaca. - pozitivnom ili ... Interpretacija. [0.00,0.40).

Linearna algebra - mi.sanu

Ako su dve matrice vrsta-ekvivalentne onda su im prostori vrsta jednaki pa su im samim ... Euklidski prostori (V, ◦ )i(W,∗) su izomorfni kada postoji izomorfizam.

Numerička linearna algebra

Numericka linearna algebra. Vjezbe. 1. Page 2. 1 Sustavi linearnih jednadzbi. 1.1 Gaussove eliminacije i LU faktorizacija. 1.1.1 Opis problema. Zapocet cemo ...

Linearna algebra - MI SANU

vektori, se zove linearna kombinacija vektora v1,..., vn (videti odeljak 1.2). Napomena ... Skup vektora S nekog vektorskog prostora je linearno zavisan kada pos-.

LINEARNA ALGEBRA Borka Jadrijevic

Definicija 1.1 Neka su U i V linearni prostori nad is- tim poljem F i. / ( U * V neko preslikavanje. Kažemo da je to preslikavanje linearni operator ako ima ova ...

Linearna algebra 1, 2019./2020.

(b) Koristeci (a), odredite inverz gornjetrokutaste invertibilne matrice reda 3. 3. Neka je A ∈ Mn, n ≥ 2 i neka je ˜A adjunkta matrice A. Ako je ˜A = 0, slijedi li iz.

LINEARNA PERSPEKTIVA I OPTIČKE ILUZIJE

sijeku pravce pod različitim kutom, paralelni pravci uopće ne izgledaju paralelno. (slika 25.). Na sličnom načelu zasniva se i poznata Müller-Lyerova iluzija (slika.

Prosta linearna regresija i korelacija

Koeficijent determinacije, r2, je deskriptivna mjera jačine regresione veze, koja mjeri koliko se dobro regresiona linija prilagođava podacima. . {. Y. X. ∃Y. Y. Y.

Lineárna kombinácia vektorov - Galeje

Ž: Kolineárnosť? U: Body nazývame kolineárne práve vtedy, ak ich môžeme umiestniť na jednu priamku. Tri body A,B,C sú kolineárne (ležia na jednej priamke) ...

Linearna algebra Mirko Primc

Page 1. Linearna algebra. Mirko Primc. Page 2. Page 3. Sadrzaj. Dio 1. Linearna algebra 1. 5. Poglavlje 1. Rješavanje sistema linearnih jednadzbi. 7. 1. Sistemi ...

Riješeni zadaci: Linearna algebra

kvadratna matrica n−tog reda. - Za njene dijagonalne elemente a11,a22,...,ann kazemo da leze na glavnoj dijagonali, a njihov zbroj oznacavamo s trA i zovemo ...

Linearna algebra 2 - DeGiorgi @ math.hr

Matrica prijelaza iz baze u bazu, slicnost matrica (matricni prikazi operatora u ... je hermitski adjungirana matrica matrici od A u toj bazi; svojstva hermitskog ...

LINEARNA ALGEBRA 2 skripta za nastavnicke studije na PMF-MO

sve ono što se moze izraziti pomocu linearnih kombinacija, npr. linearna ... Skalar 〈a|b〉 se zove skalarni produkt ili umnozak vektora a i b. Uredeni ... odnosno njihovog ”rastezanja” ili ”stezanja” pomocu stanovitog realnog faktora jednostavno.

BUDUĆNOST BACANJA KUGLE: ROTACIONA ILI LINEARNA ...

Kao atletska disciplina bacanje kugle prisutno je na svim održanim Olimpijskim igrama. Amerikanac Garet je pobijedio na prvim Olimpijskim igrama bacivši ...

Riješeni zadaci: Linearna algebra - DocDroid

Teorem (Laplaceov razvoj determinante). ◦ po i−tom stupcu: detA = n. ∑ ... Zadatak 12. Izracunajte sljedece determinante matrica prvog i drugog reda: a) A =.

Numerička linearna algebra - Odjel za matematiku

Linearna algebra i MATLAB. Definicija 2.4 Neka je dana matrica A ∈ Cm×n. Pripadnu adjungiranu matricu A∗ ∈ Cn×m definiramo s A∗ = (aji)ij. (Ako je A ...