likovna umjetnost 3

Likovna kultura i Likovna umjetnost nakon recenzija, listopad 2018.

U sklopu predmeta Likovna umjetnost učenici istraživački pristupaju likovnomu ... 2. izražavati stvaralačko (kreativno) mišljenje produkcijom ideja i rješavanjem ...

Likovna kultura i Likovna umjetnost - Mzos.hr

−NACIONALNI KURIKULUM NASTAVNOGA PREDMETA LIKOVNA KULTURA I LIKOVNA UMJETNOST. −17. B.2.2. NAKON 2. GODINE UČENJA. PREDMETA ...

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

eliptičkoj krivulji nad poljem kompleksnih brojeva - idealizirana verzija slike ponavlja se u središtu. Idealna konformna mreža –. Idealna konformna mreža –.

Likovna kultura i Likovna umjetnost - mzo

kompozicija i rekompozicija na plohi i u prostoru. - zrcaljenje likova i tijela. Učenik upoznaje i druge likovne pojmove ako učitelj smatra da mu mogu pomoći u ...

LIKOVNA UMJETNOST

atelijera "Vasko Lipovac", virtualni obilazak i senzibilizacija djece mlađeg uzrasta za likovnu umjetnost i stvaranje kulturnih navika. OŠ. Udruga "Vasko Lipovac" ...

likovna umjetnost - NCVVO

prikaz prostornih odnosa u romaničkome slikarstvu, uporabu boje u romaničkome slikarstvu, odnos zidnoga slikarstva i arhitekture u romaničkoj umjetnosti).

likovna umjetnost - Srednja.hr

C. koloristička modulacija. D. plenerizam. 27.4. Kako se naziva likovni pravac kojemu pripada prikazana slika? A. realizam. B. impresionizam. C. poentilizam.

likovna umjetnost - Algebra

LIU IK-2 D-S025. 1. 12. LIKOVNA UMJETNOST. Ispitna knjižica 2. Analiza likovnoga primjera. LIU. LIU.25.HR.R.K2.16. LIU IK-2 D-S025.indd 1. 20.4.2016.

HNOS I LIKOVNA UMJETNOST

razinama”. Navedenom dokumentu uslijedio je HNOS, Hrvatski nacionalni obrazovni stan- dard Ministarstva znanosti, obrazovanja i πpor- ta, s ciljem razvijanja ...

LIKOVNA UMJETNOST I DIZAJN 1A , 1B

1. razred sš. 5521 LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik likovne umjetnosti u prvom razredu gimnazije, srednje strukovne i umjetničke šk. Jadranka Damjanov.

likovna umjetnost - Trinom

29.1. Na prikazanome detalju skulpture zaokružite jedan motiv koji je oblikovan kao plošno istanjena masa. 29.2. Kako se naziva vrsta prikazane skulpture?

likovna umjetnost - Zavod za školstvo

2. Katalog znanja – predmetni program. LIKOVNA UMJETNOST. I ili II razred srednje stručne škole. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: dr Dragan Bogojević.

Likovna umjetnost i kultura - Studentski.hr

Hrvatska ranokršćanska i ranosrednjovjekovna umjetnost je umjetnost regija, ... Od ove ranokršćanske crkve danas je preostala samo mala križna kapela koja je.

Predmetni program LIKOVNA UMJETNOST I ili II razred gimnazije

LIKOVNA UMJETNOST. I ili II razred gimnazije. Izdavač: Zavod za školstvo. Urednik: Lektura: Tehnička priprema: Dizajn korica: Štampa: Tiraž: Podgorica, 2014.

Likovna umjetnost, likovne monografije, dizajn i arhitektura

31 pro 2011 ... 10.000,00 kn. Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Vladimira Nazora - Galerija VN. Program izložbi Galerije VN u 2011. godini. 30.000,00 kn.

Predmetni program LIKOVNA UMJETNOST I ili II razred opšte gimazije

1584/2), Savjet za opšte obrazovanje na 9. sjednici, održanoj 9. jula 2010. godine, utvrdio predmetni program LIKOVNA UMJETNOST za opštu gimnaziju. 2 ...

207 Duško KEČKEMET, Likovna umjetnost u Splitu 1900.-1941 ...

1941., Književni krug. Split – Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Centar Studia Mediterranea,. Split 2011., 348 ... Ivanu Rendiću (Split, 1969.; 2008.), Silviju.

Likovni odgoj i likovna umjetnost, a diplomira je s 1989. godine ...

1. Marija Brajdi6, Dubravka Ku5ievid (2016). Dijete i likovna umjetnost - doiivljaj likovnog djela. Split: Filozofski fakultet. 2. Dubravka Ku5ievid (2006). Milan Tolit.

Likovna umjetnost u društvenom životu Hrvatske 1945—1947.

promjene kojima je nužno zahvaćena i likovna umjetnost. Cilj nam je ovim radom ... Njezina je matica — figurativna umjetnost — bila ona eks presionistička ...

prijedlog dodatne nastave iz predmeta likovna umjetnost za treći ...

Tlocrt katedrale svete Marije i svetog Stjepana u Speyeru, 1030. ... crkva Maria Laach, katedrala u Durhamu, crkva u Borgundu, benediktinska opatija Monte.

Likovna umjetnost stare Grčke - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet ...

Na kraju klasičnog perioda pojavljuju se atičke keramičke vaze sa statičnim prizorima, scenama u kojima se praktički ništa ne događa. Ove su vaze označile ...

crnogorska likovna umjetnost druge polovine 20 ... - Matica crnogorska

1 Tekst je napisan povodom pedesete godišnjice ULUCG-a u jesen 1996. ... Njegovi crteži i akvareli puni su tragičnog naboja i prate misao, ne vodeći mnogo ...

AKADSKA UMJETNOST,ASIRSKA UMJETNOST,BABILONSKA ...

Akađani su bili nomadski narod koji je živio u središnjem dijelu Mezopotamije. Sargon Akađanin (Sargon Veliki) oko. 2350.g.pr.Kr. osvaja sumersko područje.

Likovna mapa za 1. i 2. razred osnovne škole likovna mapa ... - Azoo

1. i 2. Likovna mapa za 3. i 4. razred osnovne škole likovna mapa. Mirjana Tomašević ... PRIRODA 6, ispiti znanja iz prirode za šesti razred osnovne škole.

Likovna mapa za 1. i 2. razred osnovne škole likovna mapa Mirjana ...

1. i 2. Likovna mapa za 3. i 4. razred osnovne škole likovna mapa ... Lektirni listići za čitanje, razumijevanje pročitanoga i jezično izraž ispiti znanja. Mila Galić i ...

PERFORMANS KAO UMJETNOST – TIJELO KAO UMJETNOST

29 ruj 2016 ... XX. stoljeća čitava umjetnost bila figurativna, a samim time i reprezentacijska, ne uzimajući u obzir ikonografsku slojevitost svakog pojedinog ...

Likovna vzgoja - Gov.si

posamezne likovne tehnike in likovne sklope. 3.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje. O BLIKO VAN JE N A PLO SKVI – RISANJE. O perativni cilji. Pojm i.

likovna teorija - Ric

26 sep 2012 ... Likovna kompozicija. Vsebine izbirnega predmeta splošne mature likovna teorija se v umetniški gimnaziji likovne smeri obravnavajo v okviru ...

Likovna forma 1

Ликовна композиција цртежа са вежбањем у техници – туш.Сликарство као форма, дисциплине и технике.Ликовни елементи слике са вежбањем ...

LIKOVNA KULTURA - MON KS

1. dr. Emira Hajdar - predsjednik. (JU Četvrta gimnazija Ilidža i JU Gimnazija Obala) ... Stvaranje partnerstva izmeĊu svijeta umjetnosti i škola ĉini se kao ... razreda osnovne škole o nastavnom predmetu likovna kultura ĉija je svrha bila istraţiti.

LIKOVNA TEORIJA

Likovna morfologija in likovne spremenljivke. Likovna kompozicija. Likovna semiotika. KRATEK PREgLEd zgOdOVINE RAzVOJA LIKOVNE TEORIJE.

Likovna umetnost - Gov.si

naštejejo kiparske materiale in orodja (naravni ... kiparske tehnike. 10 ... Likovna naloga tako izhaja iz likovnega problema, likovna tehnika in likovni motiv.

Likovna umetnost - RIC-a

ob slikovnem primeru presodijo o načinu gradnje iluzije prostora – linearna perspektiva, ... likovni pojem, povezan z oblikovanjem na ploskvi – žabja perspektiva.

LIKOVNA ŠKOLA

LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 1. razred srednjih škola s ... razredu gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole. Jadranka ...

Likovna umetnost

Kiparske tehnike zahtevajo različno orodje, tudi različne ateljeje, saj so postopki od skice na papirju do npr. marmornega kipa ali bronastega odlitka močno ...

likovna-kultura-2 - WordPress.com

LIKOVNA. KULTURA za drugi razred osnovne {kole ... Aleksandar Kolder, Mobil papiri u boji ... Napi{i {ta ozna~avaju ovi znaci u uxbeniku Likovna kultura. 2.

6. razred - Likovna kultura

Slikar nije pokušao stvoriti privid prostora, slika je naslikana vrlo plošno. Boje na slici nisu zatamnjene niti ... Naučit ćemo: puna plastika, plošno istanjena masa.

likovna kultura - PZTZ CMS

08. UMJETNOST SREDNJEG VIJEKA. 1 čas. 09. VIZANTIJSKA /BIZANTSKA UMJETNOST. 2 časa. 10. ISLAMSKA UMJETNOST. 4 časa. 11. ROMANIKA. 2 časa.

likovna kultura - ZUNS

RITAM (RAVNOMJERNO I NERAVNOMJERNO PONAVLJANJE) (2 časa) . ... Sadržaj predmeta Likovna kultura koncipiran je tako da učenici i učenice u skladu.

5. razred - Likovna kultura

... to nazivamo obris ili kontura. Likovi u ovom malom stripu nacrtani su obrisnim ili konturnim crtama. ... su crteži načinjeni obrisnim crtama: Pablo Picasso: Konj.

Likovna kultura 2 - ZUNS

Чисте и мијешане боје, оријентација на сликарској површини ... Приручник је, уз уџбеник за други разред основне школе аутора Жељка Ђуричковића.

7. razred - Likovna kultura

Ritam plošno istanjenih masa. Ravnoteža. Arhitektura i ... Plošno istanjena masa je trodimenzionalno tijelo male visine (debljine). Plošno treba razlikovati od ...

Nastavni predmet: Likovna kultura

Nastavni predmet: Likovna kultura. Nastavnik: Andrija Zokić ... ritam likovnih elemenata, bogatstvo detalja, radovi su uredni, crtački i slikarski rukopis precizan i ...

LIKOVNA KULTURA I.- IV. razred - kriteriji

LIKOVNA KULTURA I.- IV. razred - kriteriji. Ocjena je povratna informacija o vlastitim postignućima , uspjesima nakon uloženog truda ( ili neuspjesima kada je ...

Kriteriji ocjenjivanja - Likovna kultura

Nastavni predmet likovna kultura obuhvaća sljedeće elemente ocjenjivanja : crtanje ... Kriteriji ocjenjivanja obuhvaćaju : - originalnost ... VRLO DOBAR (4).

likovna djelatnost - Grad Zagreb

Elizabeta Matorkić. Iva Višošević. Ivana Mrčela. Ivana Ognjanovac i Mere Šuljak. Tomislav Horvat i Vanda Čizmek. Ostali programi. Kustoska platforma. 5.000,00.

Likovna kultura-Romanika-Gotika.pdf

... и рађена у облику високог рељефа. ▣ Декорише портал и целу западну фасаду. ▣ Теме су религиозне. ▣ Сликарство чине минијатуре у књигама,.

1 LIKOVNA KULTURA KRITERIJI VREDNOVANJA I ...

LIKOVNA KULTURA. KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA U NASTAVI LIKOVNE KULTURE. OCIJENA. KRITERIJI VREDNOVANJA I OCJENJIVANJA.

Likovna, vizualna i audiovizualna - Ministarstvo kulture

31 pro 2006 ... Goran Petercol: Radovi u vanjskim prostorima. 38.000,00 kn. Ukupno: 38.000,00 kn. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI - ZAGREB. "Grafički ...

program likovna kultura - Zavod za školstvo

NAZIV PREDMETNOGA PROGRAMA: LIKOVNA KULTURA. 2. ... ritam. Štampano pisanje i crtež. Učenik/učenica treba da: - upozna se sa štampanim znacima.

Likovna kultura-Umetnost starog Rima.pdf

Рим је основан 753.г. пре н.е. и тада почиње историја највеће државе на свету. • Више су се бавило војном и законоданом организацијом државе него ...

LIKOVNA UMETNOST Pozdravljeni na pouku na daljavo. 7.r ...

Likovni motiv: ASIMETRIČNA (RAZGIBANA) KOMPOZICIJA STAVBE. Likovna tehnika: risba s flomastrom (različni barvni flomastri), svinčnik, barvice. Likovna ...

Stvarnost kao jezična iluzija - Likovna kultura

konotacijsko značenje nose asocijacije i (često vrlo suptilno) nametnuta tumačenja. »Denotacija u cijelosti počiva na mitu o 'objektivnosti' (bilo da je riječ o ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA - LIKOVNA KULTURA – 4.razred

MASA U. PROSTORU –. Linijski istanjena masa. Uz vođenje uočava linijski istanjenu masu kao crte u prostoru. Uz stalnu pomoć stvara linijski istanjenu masu.

KRITERIJI OCJENJIVANJA –LIKOVNA KULTURA -3.r. TEMA ...

Uočava slikarske teksture bojom, potezom i mrljom kao sastavnim dijelovima površine. Potrebna pomoć u rješavanju likovnog problema izražavanjem slikarske.

Likovna radionica 7 ili 8 ili 9 - prirucnik (unutra).pdf - ZUNS

Течне цртачке технике (2 часа). Циљеви: ученик/ученица треба да: - прошири знања из области течних цртачких техника,. - самостално бира цртачка ...

Moje boje 8. razred - Likovna kultura

Albert Kinert: Crtež, 1941. Albert Kinert: Srna, 1941. ... Tušem, perom i kistom dovrši crtež različitim crtačkim teksturama. U ... Jeff Koons: Zec, 1986. Udubljenja i ...

vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih - PeFprints

Pojem vizualizacija se pojavlja tudi v primeru t.i. vodene vizualizacije. Vodeno vizualizacijo ... 1.1.1 (Mentalna) vizualizacija – kreativna, ustvarjalna vizualizacija.

vizualizacijske strategije kao interdisciplinarni ... - Likovna kultura

Ključne riječi: denotacija, interdisciplinarnost, notacija u glazbi, notacija u plesu, vizualizacija. Vizualizacija - notacija, denotacija, konotacija i reprezentacija.

SPLOŠNA MATURA IZ PREDMETA LIKOVNA TEORIJA V ... - Ric

SPLOŠNA MATURA IZ PREDMETA LIKOVNA TEORIJA V LETU. 2018 ... Preglednica 2.3.1 prikazuje porazdelitev kandidatov po ocenah pri likovni teoriji v ...