lapis buje

strateški plan razvoja grada buje-buie od 2016. do 2020. - Grad Buje

Bujština; Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata – 154.; Udruga ... 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , a poslovi i zadaci gradske uprave obavljaju se u okviru.

1 NASLOVNICA tekst IiD PPUG Buje - Grad Buje

Buje, Stanica, Kontarini, Kruj, Monte Baster, Rupa, St.Rosa, Sv. Sebastijan (sve ... što su balkoni sa transparentnim ogradama, vijenci, oluci, erte i slični elementi, ...

DIGITRON - Grad Buje

Mjesnog ureda — Novigrad. Na odvojenim sjednicama ... izveo i prvi Jugoslavenski kompjuter »Tera II«, čime Je ujedno počela i realizacija novog programa ...

Cjenik proizvoda - DIGITRON Buje

Digitron d.o.o. Digitronska 33, 52460 Buje, Hrvatska, za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja. OIB: 84493255348. IBAN: HR31 2402 0061 1003 ...

ZAPISNIK Dnevni red - Grad Buje

Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja. 2. ... Robert Boban Paulović navodi primjer loše zainteresiranosti grañana za kazališne ...

Lakše do stanova - Grad Buje

znati. Zna či živjeti s njom, osje ćati je, upoznati. Pa sada još i pridonijeti toliko da te dru- govi s posla ... re Slovenijom, a jedna otišla čak u Australiju. Ako sretnete ... svaki je volan - volan. Svugdje je po- ... pa se podmeću letve. Dogodilo se da ...

Buje 21.5.2016. - Colours of Istria

21 mag 2016 ... vidikovac s kojeg možete ovjekovječiti planinske vrhove Ćićarije i more u daljini, posjetiti park prirode Škarline s jedin- stvenim potočićima i ...

naše staze - Grad Buje

U trenutku ovog skromnog jubileja vrijedno je podsjetiti se i da su glavni teret ... dine potsjetiti vas na zbivanja u nas, ovdje na Buj štini. Budući je premalo ...

slovenija buje oprtalj - Grožnjan Grisignana

(KOD JUGOVCI). JUGOVCI. GOJAKI. SV.KANCIJAN. TP14. BUJE. OPRTALJ. VRNJAK. R1. G1. VRNJAK ... PREGLEDNA KARTA: 4.6. 4.5. 4.4. 4.2. 4.3. 4.7. 4.1.

Cjenik peći na pelete - DIGITRON Buje

Šifra. Naziv artikla. Slika. M.p.Cijena (kn) tel .prodaja: 052 702 807 e-mail: [email protected] tel. prodaja: 052 702 808 web: www.digitron.hr. CJENIK PE. Ć.

KRATKI SPOJ U „IMPULSUSS - Grad Buje

kratki spoj. To je preduvjet da se — ... spoj u »Impulsu« zainteresiraju i naj- odgovorniji republički ... posebno i od stalne strepnje hoću li doživjeti slijedeći broj ...

case studies of buje in istria, croatia

The Municipality of Buje in Istria, a coastal region of Croatia, has recognized ... The first case in question refers to the historical significance of „Digitron”, the.

Službene novine Grada Buja - Grad Buje

8 stu 2018 ... Prve izmjene i dopune Programa EU i ostalih fondova za Grad Buje u 2018. godini. 61. Odluka o ... 76. Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. ... OTKUP I ZAMJENA NEKRETNINA. 469.000,00 ... Površina kopno. (ha) ... priobalno more prihvatni recipijent. Sabirni kanal broj 1. CS Antenal.

Izmjene i dopune PPU Grada Buja - Grad Buje

12 kol 2018 ... Buje, Stanica, Kontarini, Kruj, Monte Baster, St.Rosa, Sv. Sebastijan ... što su balkoni sa transparentnim ogradama, vijenci, oluci, erte i slični ...

Naše staze - 1988. godina - Grad Buje

13 lip 1988 ... noj zgradi RO »Istraturist« u rad je pu- šten elektronski računski ... u studenome s njima ugovorili posao za 1989. go- dinu, i to na taj način što ...

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata - Grad Buje

visini stipendije za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2019./2020 ... Obrazac - molba za stipendiju može se preuzeti u gradskoj upravi Grada Buja.

Statut-SS-Gospodarska skola Buje - Istarska županija

22 lis 2008 ... Predmet: Utvrñeni prijedlog Statuta Gospodarska škola Buje- Instituto professionale Buie. - zaključak o prosljeñivanju Skupštini Istarske ...

Naše staze - 1973. godina - Grad Buje

neke ponovljena provjera spo- sobnosti u praktičnoj ... more vozit po naše tarife za dinar i dvajset. Ni za verovat ... dno svim igračima i simpa- ziterima zaželim ...

Zaključak o dodjeli stipendije učenicima - Grad Buje

9 lis 2019 ... GRAD BUJE - CITTÀ DI BUIE. Gradonačelnik-Il Sindaco. Fabrizio ... 5. Laura Makovac. Vinjarija 44, Buje. Srednja škola Vladimir. Gortan Buje.

Naše staze - 1987. godina - Grad Buje

u kuće solarne grijače vode ... SOUR-a pod uvjetom da to zahtijeva potreba posla«. ... koverti. Rok za predaju radova u školska tajništva je 15. siječnja. 10 NAŠE STAZE ... punjenje proizvodnje u ... prihvatio bi svaki odgovarajući honorarni po-.

Naše staze - 1974. godina - Grad Buje

dnju: betonske mješalice 180-. -500 1 mehaničke i ... kom planu, te prodaja i plas- ... 1 ! vredni proizvodi: meso i stoka) pri čemu želimo naroči- i. I to mjesto dati ...

Naše staze - 1976. godina - Grad Buje

rijala pa ih možda pojedinci nisu dobili na vrijeme da od- ... nosno da joj njeno radno mjesto bude udobnije od današnjeg. ... des« 280 SE kojemu je cijena 25.370 DM i 285.000 ... zije posjetili su i našu tvornicu »Digitron«, PIK Umag te »Plavu ...

REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA ... - Grad Buje

30 ruj 2019 ... Strategija razvoja turizma Grada Buje-Buie za period: 2019. ... Turističke zone, trgovačko društvo BROLEX d.o.o., Momjanska ulica 2, Buje a čiji ...

REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE – CITTA' DI BUIE Gradonačelnik

30 ruj 2019 ... Strategija razvoja turizma Grada Buje-Buie za period: 2019. ... Partneri: Udruga antifašista Bujštine (HR), TSS – SMSI „Leonardo da Vinci” Buje ...

Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći ... - Grad Buje

5. mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je, u donjem lijevom ... gornjem dijelu, plavim slovima ispisan natpis "KOMUNALNO REDARSTVO - VIGILI ... službene odjeće tako da pregib kožnog poveza u kojem je značka visi s vanjske ... 3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci;.

REGIONE ISTRIANA GRAD BUJE – CITTA' DI BUIE Gradonačeln

Ugovoreni su poslovi obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i zimske službe. • Donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge ...

Procjena rizika od velikih nesreća Grad Buje – Buie

ISTRA COLOR D.O.O.. AGRARIA SOL D.O.O. UMAG. VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O.. ISTARSKE CESTE D.O.O.. MAZURIJA (NA Plovanija).

ODLUKU o osnivanju prava služnosti na nekretninama ... - Grad Buje

Sadržaj ovlasti odnosi se na osnivanje prava služnosti prolaza pješice i provoza prijevoznim sredstvom, prava služnosti polaganja vodova ili drugih ureñaja i ...

Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Buje .pdf - Civitas ...

108 D 200 - DIGITRON - VINELA(UREĐAJ). 3,50. 0. 900. 0 3.150. N. 109 L 50007 - VINELA. 3,00. 500. 1.500. 0. N. 110 BUJE (D 21) - MONTE BASTER. 3,00.

29.06.2018. SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GA - Grad Buje

11 srp 2018 ... Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba zaposlena u pravnoj osobi ili ... upisana je služnost doživotnog uživanja na ¼ dijela nekretnine za.

ZAPISNIK sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja - Grad Buje

31 lis 2017 ... društvom ISTRA COLOR d.o.o. Buje. Fabrizio Vižintin je rekao da je osnovna namjera kod raspisivanja natječaja bila poticanje poduzetništva.

Zapisnik o ocjeni prijava - radno mjesto ... - Civitas Bullearum Buje

16 svi 2018 ... Rok za dostavu prijava. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se najkasnije do dana. 12.05.2018. godine. 4. Vrijeme ...

ZAPISNIK sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja - Grad Buje

Sipro d.o.o.. - Hempel d.d.. - Aluflexpack d.o.o. Umag. - Turistički kompleks ITU. - ACI Marina. - Hotel Kempinski. - Hotel Maestral. - Dom umirovljenika Umag.

Pučko otvoreno učilište Buje Program rada za 2020. godinu

30 sij 2020 ... Udruga za pet therapy. Ideficienter, radionica ... Vježbe tibetanske joge provode se dvaput tjedno ... sadrži kratke iskustvene vježbe.

Službene novine Grada Buja – Gazzetta ufficiale della ... - Grad Buje

2 ožu 2018 ... Srednja škola Vladimir Gortan Buje, Ana Zupčić Kuhar, ravnateljica. 7. Talijanska srednja škola Leonardo da Vinci Buje, Irena Penko, ...

službene novine grada buja gazzetta ufficiale della citta ... - Grad Buje

Jasna Opačak, Belvedere 5, Buje, OIB: 24243359578, za grañevinsko ... ponuditelja LAPIS d.o.o., Buje, Grožnjanska 10A kao najpovoljniju s kojim će sklopiti.

Teorije ličnosti - "Vladimir Gortan" Buje

Maslow: Hijerarhija osnovnih potreba. Potrebe za samoostvarenjem. Potrebe za poštovanjem. Potrebe za ljubavlju i pripadanjem. Potrebe za sigurnošću.

"Leonardo da Vinci" Buje - Buie

all'articolo 14 dello Statuto della TSŠ-SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje-Buie, il Comitato scolastico durante la seduta del 29 settembre 2015 su proposta della ...

grad umag grad buje grad novigrad - Općina Brtonigla

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja ... BABIĆI. GRAD UMAG. GRAD BUJE ... Pečat pravne osobe koja je izradila prostorni plan: Pravna osoba koja je ...