krivulja topljivosti

Preuzimanje RL 5-1_Ispitivanje topljivosti tvari u vodi ... - e-Sfera

U četiri epruvete ulij malo vodovodne vode i ispitaj topljivost šećera, kuhinjske soli, vapnenca i školske krede pri sobnoj temperaturi. Uočene promjene zabilježi ...

Vježba 11 Energetske promjene pri otapanju soli ovisnost topljivosti ...

Topljivost tvari mijenja se s temperaturom, pa je uz svaki podatak o topljivosti neke tvari potrebno navesti i temperaturu. Slika 11.5. Krivulja topljivosti za neke ...

1 Vježba 12. Otapanje plinova u vodi Pokus 12.1. Ovisnost topljivosti ...

Ponovno promiješaj sadržaj i promotri promjene. Opažanja: A). B). Objašnjenje: Zaključak: (Pronađi u literaturi (ili internetu) definiciju i izraz za Henry-ev zakon.

krivulja.

jetimo se konika, tj. krivulja drugog reda u ravnini: kružnica (1), elipsa (2), parabola (3), hiperbola (4):. Krivulje drugog reda dobiju se presjekom ravnine i konusa ...

roc krivulja - Repozitorij PMF-a

Drugi korak je popuniti celije tablice koristeci senzitivnost i specificnost testa. Ta- blica 1.2 pokazuje da stvarno pozitivna stopa (senzitivnost) odgovara celiji T. .

Šivanje krivulja

Cime smo dokazali (12). Po uzoru na dosad pokazano, ukoliko je AB tangenta na parabolu u tocki R(ar2,2ar), tada su koordinate tocke A oblika. A(apr, a(p r)).

GAUSSOVA KRIVULJA

GAUSSOVA KRIVULJA. Martin Raic. Izzivi poucevanja matematike. UL FMF. 21. september 2019. Martin Raic. GAUSSOVA KRIVULJA ...

Crtanje krivulja

Krivulja se aproksimira višestrukim crtama (niz povezanih ravnih crta) ili mnogokutima ... predstavlja korisniku putem sučelja kao Bezierova ili Hermiteova, dok je ...

Makroekonomika Krivulja agregatnega povpraševanja... Q P 0 ...

Makroekonomika. Inflacija in brezposelnost -. Phillipsova krivulja... Stopnja brezposelnosti (%). 0. Inflacijska stopnja (% na leto). 4. B. 6. A. 7. 2. Phillipsova ...

PHILLIPSOVA KRIVULJA IN NJENO OCENJEVANJE

18 jun 2009 ... Phillipsova krivulja predstavlja pristop k njej skozi analizo trga dela. Ţe od samega začetka se moramo zavedati, da je inflacija bolj kompleksen ...

phillipsova krivulja - Univerza v Ljubljani

Phillipsova krivulja se imenuje po Albanu W. Phillipsu, ki je leta 1958 prvi statistično preveril odnos med stopnjo rasti plač in stopnjo brezposelnosti (Phillips, ...

VON BERTALANFFYEVA KRIVULJA RASTA CRVENPERKE ...

7 ruj 2011 ... M. Piria i sur.: Von Bertalanffyeva krivulja rasta crvenperke. 127. ISSN 1330Y061X. UDK:597.551.2:591.526](285)(497.5). CODEN RIBAEG.

ZADATAK 5. KONSTRUIRANJE ITP KRIVULJA I HIDROGRAM ...

KONSTRUIRANJE ITP KRIVULJA I HIDROGRAM OTJECANJA PREMA. RACIONALNOJ TEORIJI. Na slici 5.1. je prikazana dionica autoceste sa dijelom za ...

Šivanje krivulja - Odjel za matematiku

a jednadzba parabole y2 = 2px. Tu jednadzbu zovemo tjemena jednadzba parabole. Primjer 1. Nadimo tjemenu jednadzbu parabole kojoj je udaljenost fokusa ...

Nova kejnezijanska Phillipsova krivulja na ... - Semantic Scholar

Nova kejnezijanska Phillipsova krivulja na primjeru Hrvatske: VEC model. 28. 1. Uvod1. Budući da je broj empirijskih istraživanja na području dinamike inflacije.

Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja (I-31)

Analiza kretanja domaće stope inflacije i Phillipsova krivulja. 1. U ovom se radu analizira domaća stopa inflacije u svjetlu Phillipsove krivulje koja je izvedena iz ...

Konike i grafovi nekih polinoma pomocu NURBS krivulja

Potreba za crtanjem konika (elipsa, parabola, hiperbola) javlja se u gotovo svim ... definirane, vecina CAD alata sadrSzi naredbe za crtanje samo kruSznice i ...

Vježba 2, Bezierova krivulja: Upute: - U Adobe Illustratoru otvoriti ...

Vježba 2, Bezierova krivulja: Upute: - U Adobe Illustratoru otvoriti novi dokument dimenzija 210x297 mm. Priprema dokumenta: - Pod View uključiti opciju Show ...

Klasa subtangentnih funkcija i klasa subnormalnih krivulja - imvibl

kodomena krivulje, koja je općenito relacija, a skup 1,…, je skup elemenata koji nije iz K i u kojima vrijednosti te krivulje nisu definirane ili ona ima u ...