koval biljka

pH vrijednost tla - Tlo i biljka

slučaju na adsorpcijskom kompleksu tla dolazi do zamjene lužnatih iona vodikovim i kiselost tla postupno raste. Također, pH je u gornjih 5 cm površine tla često ...

Bilanca OC - Tlo i biljka

oslobođenu kemijsku energiju koriste mikroorganizmi za svoje potrebe (kemosinteza). Sve dok C/N omjer ne padne na određenu vrijednost (<33:1), sav ...

Alelopatija - Tlo i biljka

9 stu 2017 ... Alelopatija - kemijski ratovi u biljnom carstvu. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Novija istraživanja pokazuju kako se u različitim stresnim ...

Tekstura tla - Tlo i biljka

7 lip 2017 ... Tekstura tla i kako ju približno odrediti ... krute faze tla (glina, prah, pijesak, šljunak i skelet), ovisno o njihovoj veličini, odnosno promjeru.

Tlo, gnojidba i prinos - Tlo i biljka

24 tra 2016 ... (refleksija Sunčeve radijacije u %) tamnog tla je 5 - 15 %, travnjaka. 10 - 20 %, dok na golom, vlažnom tlu s malo organske tvari albedo može.

Plodnost (produktivnost) tla - Tlo i biljka

8 ruj 2012 ... su: dubina, tekstura i struktura, pH reakcija, sadržaj hraniva, sadržaj humusa, sorpcijska moć, vodni režim i sadržaj štetnih tvari. Dubina tla.

Kondicioniranje tala - Tlo i biljka

smanjenje plodnosti tla. Pored klasičnih načina poboljšanja kakvoće tla, odnosno otklanjanja uzroka neplodnosti (kalcizacija, humizacija, meliorativna gnojidba ...

Ekofiziologija biljaka - Tlo i biljka

25 ruj 2014 ... proizvodnog sustava. Takav znanstveni pristup može podjednako biti primijenjen u ... Norman Borlaug dobio je Nobelovu nagradu za mir 1970. god. za svoj rad na ... nezrelom sjemenu graha pronađen je auksin 4- ... procesa u biljkama, kao što su klijanje, rast, mineralna ishrana, fotosinteza i disanje.

Filozofija gnojidbe - Tlo i biljka

a gnojidba je u strategiji gnojidbe tla redovita agrotehnička mjera i vrlo rijetko se izostavlja i to samo na vrlo plodnim tlima. Slika 1. Gnojidba i hraniva u tlu.

Zelena gnojidba - Tlo i biljka

krmni sirak, sudanska trava, rauola, heljda i dr., koje će pomoći u poboljšanju fizikalno-kemijskih svojstava tla i “gušenju” korova. Tablica 1. Izbor pokrovnog ...

medonosna biljka - ResearchGate

je vezano za cvet biljke u kome su smešteni i prašnici i žig tučka. Medonosne pčele oprašuju cvetove na temperaturi od 11 do 37 stepeni Celzijusovih.

Gnojidba soje - Tlo i biljka

3 svi 2018 ... Gnojidba soje. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Soja, u odnosu na kukuruz, sadrži ~50 % više energije po kilogramu sjemena što s fiziološkog ...

Obrada tla bez pluga - Tlo i biljka

26 svi 2017 ... dugoročno održivom produktivnošću tla. Da bi se postigla potrebna razina pokrivenosti proizvodne parcele, konzervacijska obrada najčešće ...

Zemljišni resursi - Tlo i biljka

21 lip 2019 ... Obrada i gnojidba tla ubrzavaju promjene sadržaja elemenata u tlu, posebice ... efekta staklenog vrta, odnosno na klimatske promjene: 1) Ugljični ... pepelom. Prekrivanje drugim tlom. Oštećenja tla šumskim požarom. Ne p.

Ishrana bilja - Tlo i biljka

12 pro 2011 ... Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni (teški metali čija je gustoća ρ > 5 kg dm-3). Česta je i ... koje se odražavaju preko tržišta hrane na značajne promjene cijena poljoprivrednih ... kiselinom. Cinkova mikrognojiva su sljedeći spojevi:.

Funkcionalna hrana i biofortifikacija - Tlo i biljka

Funkcionalna hrana i biofortifikacija. Zanimljivosti i novosti u agrikulturi br. 03/2015. Interes potrošača u EU za tzv. zdravim namirnicama je posljednjih godina ...

Jesu li biljke vegetarijanci? - Tlo i biljka

Ektomikorizne (EM) i Endomikorizne (vezikularno arbuskularne, AM). Obje vrste mikoriznih gljiva prodiru u korijen, ali hife ektomikoriznih gljiva zadržavaju se u.

Zanimljive činjenice o biljkama - Tlo i biljka

5 ruj 2017 ... dok je bambus najbrža rastuća biljka i može narasti 88,9 cm na dan. Najveći ... 7) slanutak i 8) lan (https://www.factretriever.com/farming-facts);.

Zašto se voćke suše? - Tlo i biljka

Bolesti koje utječu na lišće, grane, debla i korijen voćaka uglavnom slabe voćke u duljem vremenskom periodu i ne uzrokuju odmah smrt stabala, ali postoje i ...

Što sve utječe na prinos usjeva - Tlo i biljka

27 pro 2017 ... Visina i kakvoća prinosa. Najveći izazov moderne poljoprivrede je kako pomiriti produktivnost (visina prinosa isplativost) i održivost.

Zablude i mitovi o gnojidbi - Tlo i biljka

gnojivom (npr. prihrana s 15:15:15), kao i njegova startna primjena, vrlo često nema efekta, a ... Sve što usjevu treba sadržava NPK gnojivo. Biljke zahtijevaju 14 ... Upotreba zeolita (ili drugih tvari za povećavanje hidrofilnosti tla) spriječava ...

O lošoj praksi primjene NPK 15-15-15 - Tlo i biljka

13 ožu 2017 ... O lošoj praksi primjene NPK 15‐15‐15. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Utvrđivanje potrebe usjeva za elementima ishrane nije potpuno ...

Kristaloni i njihova primjena - Tlo i biljka

boljeg raspoznavanja (Tablica 1.). Tablica 1. Yara kristaloni. Kristalon. N- ukupni. N-. NO3. N-. NH4. N-. Urea ... kombinaciji s kalcijevim nitratom). Zeleni label.

Principi gnojidbe ozimih žita - Tlo i biljka

učinkovita N-prihrana mora biti izvedene prema trenutnom stanju ozimih žita, ... pšenice neće značajno reagira na PK prihranu, bez obzira da li tlo sadrži malo ili ...

Kemijski elementi u prehrani ljudi - Tlo i biljka

Biogeni (neophodni ili esencijalni) makro i mikroelementi neizostavni su u građi velikog broja različitih spojeva ljudskog i svakog drugog živog organizma.

KULTURNA BILJKA KAO ČIMBENIK PROIZVODNOG PROSTORA ...

Kroz povijest kulturne biljke su se mijenjale i prilagođavale ekološkim ... Optimum za pedodinamske procese i biljke 6.5 – 7 ... Regulira vodo-zračne odnose.

Svako sjeme treba postati biljka! - KWS

koji efektivno kombinira sastojke ovisno o potrebama proizvođača. Kombinacija čini razliku! KWS TEHNOLOGIJA TRETMANA SJEMENA. Svako sjeme treba.

Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica - Tlo i biljka

30 ožu 2019 ... Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Nedostatak željeza drastično smanjuje količinu klorofila (Slika 1.) ...

Biljke indikatori kiselosti ili alkalnosti tla - Tlo i biljka

na kiselost tla, npr. ljutić, kamilica, štavelj, tratinčica, maslačak, mahovina, divizma, kopriva, divlja maćuhica, trputac, obična kiselica, čičak, divlje jagode i mnoge ...

Konvencionalna nasuprot folijarne gnojidbe - Tlo i biljka

Stoga je potrebno istaknuti kako su mnoga folijarna gnojiva korisna, ali ne kao osnovni izvor hranjivih elemenata, već samo u korekciji deficita hraniva tijekom.

Tehnološke upute za integriranu biljnu proizvodnju za ... - Tlo i biljka

15 stu 2019 ... 63. 19. 2. ZAŠTITA LUCERNE I DJETELINE OD ŠTETNIKA. ... Integrirana zaštita bilja od štetnika je ekološki pristup u suzbijanju štetnika u poljoprivredi, ... -sjetva lovnih usjeva (krajem kolovoza)- kupus, uljana rotkvica ili.

Kad mineralna i organska gnojiva mogu djelovati ... - Tlo i biljka

28 sij 2017 ... Kad mineralna i organska gnojiva mogu djelovati toksično? Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Posljednje što svaki poljoprivrednik želi je ...

Kako temperaturne promjene djeluju na jarovizaciju ... - Tlo i biljka

22 velj 2019 ... vernalizacija odvija na temperaturama do najviše 12⁰C, ali se pokazalo da je ta granica mnogo viša. Uobičajeno je da se nakon završetka ...

Primjena gipsa kao poboljšivača poljoprivrednog zemljišta - Tlo i biljka

U tu grupu se ubrajaju i posredna gnojiva čija je namjena promjena pH‐vrijednosti tla, odnosno kalcizacija (vapnjenje tla), uporaba gipsa (gipsanje), malčiranje, ...

Zelena gnojidba (sideracija) i pokrovni usjevi - Tlo i biljka

ozima raž, ozima pšenica, ljulj. Pod pojmom “živi malē” podrazumjeva se pokrovni usjev unutar godišnjeg ili višegodišnjeg usjeva ili trajnog nasada (među ...

Kristaloni ili potpuno vodotopiva mineralna gnojiva - Tlo i biljka

... kombinaciji s kalcijevim nitratom). Zeleni label. 18 ... Uobičajeno je prvo razrijediti kristalon u manjoj posudi i zatim ga otopljenog prenijeti u spremnik kako bi ...

Nova paradigma mineralizacije organske tvari u tlu - Tlo i biljka

5 pro 2019 ... Količina dušika koja se oslobodi iz organske tvari tla u procesu mineralizacije tijekom godine može biti značajna s ... uobičajeni prikaz ciklusa dušika u prirodi · temeljem ... Time je kruženje N u tlu podijeljeno na mikrobnu ...

Što je to (fito)remedijacija ili ekološka sanacija zemljišta - Tlo i biljka

8 stu 2019 ... Što je to (fito)remedijacija ili ekološka sanacija zemljišta. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Uvriježeno je u RH da se sve mjere popravke ...

Koliki je stvarni značaj tipa tla u biljnoj proizvodnji - Tlo i biljka

hraniva se nalaze u pristupačnom obliku te ih biljke koriste prema svojim potrebama. U takvom tlu postoji minimalna opasnost od gubitaka hraniva ispiranjem, ...

Biljka dobrog duha Demonstracije Zaštita soje za ... - Agromarket

1 мај 2017 ... čičak (Xanthium strumarium), kereće grožđe (Solanum nigrum), poponac. (Convolvulus arvensis) i svaka od na- vedenih kombinacija je i više ...

Zimsko mirovanje voćaka s osvrtom na posljednje tri zime - Tlo i biljka

28 velj 2018 ... Pajasmin (Philadelphus coronarius), park Kralja Držislava. Forzicija (Forsythia europaea), perivoj. Kralja Tomislava. Ljubičica (Viola odorata) ...

1 Pod drvetom se smatra višegodišnja drvenasta biljka čija je visina ...

Drveće doseže najveću starost od svih živih bića. Zmajevac doseže starost od 6000 godina, meksički cedar i mamutovac preko 4000, tisa do 4000, pitomi kesten ...

fragaria vesca l. – šumska jagoda kao ljekovita biljka - Srce

kratkim i valjkastim podankom iz kojeg tjeraju stabljike, vriježe i listovi. Vriježe pužu po zemlji, mjestimično se ukorjenjuju pa se tako biljka vegetativno ...

Utjecaj okolišnih faktora na oksidacijski stres biljaka - Tlo i biljka

Utjecaj okolišnih faktora na oksidacijski stres biljaka. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Okoliš je zbir uravnoteženih procesa i odnosa između živog i neživog ...

SADRŽAJ ZAKOTRLJAJ KAMEN Izrael Regardije OPASNA BILJKA ...

Opasna biljka. Prvi esej ... dahćući mistične ekstravagancije o 'zabranjenoj ljubavi', 'nezamislivom ... ljubavi, mentalne predispozicije i emocionalne predrasude.

Sirtaki, sorta ozime pšenice Vinova loza, biljka ... - Agromarket

položenicama, reznicama ili kalemljenjem. (dominantno). Posle pojave ... pod povoljnim uslovima masovno razmnožavanje. Kratkoročne prognoze vrše se ...

Drvenasta biljka Vrba u funkciji zaštite rečnih voda - doiSerbia

7 апр 2011 ... sve češće se koriste dugogodišnje drvenaste biljke. Poznato je da biljke imaju sposobnost da usvajaju različite mineralne materije, pored onih ...

micro:bit u nastavi: biljka etape ostvarivanja projekta ... - Profil Klett

(graha). - jednu biljku učenici će zalijevati ručno dok će drugu zalijevati program uz pomoću ... Je li za klijanje potrebna svjetlost? ... hranom iz supki sjemenke.

Iđirot , mirisna trska Biljka, koja svojim sabljastim lišćem podsjeća na ...

3 velj 2013 ... iđirot. Klima i stanište: Uvijek u blizini vode, potpuno sunčano i primjereno njenoj domovini Indiji, toplo i vlažno mjesto. Tlo: Na vlažnim, teškim i ...

Vodena leća Vodena leća je najmanja biljka cvjetnjača koja prekriva ...

Vodena leća je najmanja biljka cvjetnjača koja prekriva velike dijelove vodene površine stajaćica. S kratkim korijenom koji slobodno visi u vodi, dugačka je malo ...

Barski ljutić Barski ljutić ili vodeni žabnjak je višegodišnja biljka ...

Barski ljutić ili vodeni žabnjak je višegodišnja biljka voda stajaćica i polako tekućih voda. Cvjetovi su mu bijele boje sa žutom sredinom. Najčešća je sitna biljka ...