kiwano uzgoj

1 1. UVOD Kiwano, bodljikava dinja ili igličasti krastavac, nazivi su ...

porodice kao što su dinje, lubenice ili različite tikve, ne smiju se uzgajati barem četiri godine. (Matotan, 2004.). Najbolje pretkulture za uzgoj kiwana su žitarice, ...

Uzgoj kupusa.pdf

Temperature iznad 25 C negativno utiču na rast i razviće. ... poželjno bi bilo odrezati deo lisne mase kako bi smanjili isparavanje vode ... Kupusova muva. Inkorpo- racija. 1,5 l/ha. 4g/kg semena. 5 l/ha. 1,5-2,5 l/ha ... Hemijska zaštita: Basudin 40 WP, Actara, ... Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SP, Karate 2,5EC, Fosfamid 40…

UZGOJ PRASADI

Ako se prasci nakon odbića hrane po volji, uputno je u smjesu dodati 20 % ječma, poslije čega se prelazi na starter do postizanja tjelesnih masa od 15 kg.

UZGOJ MALINA

13 lip 2005 ... udruge proizva aÀa ili kooperanata. Uzgoj malina na malim posjedima danas ima posebno veliko znaÀenje. Plodovi plemenitih sorti maline ...

UZGOJ KUPUSNJAČA

kelj pupčar, lisnati kupus (raštika), kelj i kasni kupus. Nerijetko, ove ... Za uzgoj ranog kupusa vrlo su dobra lakša ilovasto-pjeskovita tla, dok su za srednje.

UZGOJ SMOKAVA

Brojni povijesni podaci dokazuju da se smokva još u pretpovijesno doba uzgajala ... Rezidba se obavlja za mirovanja, a u vegetaciji valja ispraviti greške i ukla-.

UZGOJ FAZANA

(fazanerije) uz pomoć inkubatora, toplih baterija, veštačkih kvočki i volijera. Za vreme ... kod manje intenzivnog načina za leženje jaja koriste se kvočke, a kod intenzivnog ... -posle izvaljivanja pilića detaljno se dezinfikuju kaseta i valjaonik da ...

uzgoj ribe

„Jačanje kapaciteta za primjenu integralne prevencije i kontrole zaga ivanja u Bosni i ... oko 30 uzgajališta salmonidnih vrsta koja koriste betonske bazene.

UZGOJ BROKULE

Kod proizvodnje brokule za preradu traže se sitniji cvatovi što se postiže gušćom sadnjom te se sadi 8 do 20 biljaka/m2. Sorte. Sjetva. (mjesec/tjedan). Sadnja.

Uzgoj kruške.pdf

konzumirano jabučasto voće u Bosni i Hercegovini su: jabuka i kruška. Što se tiče ... Trevuška rana, Starkrimson, Rana Morettinijeva, Santa Maria, Viljamovka.

UZGOJ RUŽA

tipovi i oblici cvata i rasta: Àajevke, polianta, floribunde, grandiflore i mini ruže. Po. naÀinu rasta mogu se podijeliti na grmolike ruže i penjaÀice. Sadnja ruža.

UZGOJ GLJIVA

Osnovni dijelovi gljive koji se prvi uočavaju su klobuk i stručak. Boja klobuka može varirati od bijele boje (plemenita pečurka, bijela pupavka), do krem i.

Gljive za uzgoj

uzgoj u Francuskoj. Danas se ... Uzgoj - duž oblice promjera 20-25 cm i dužine oko metar, sačine se tri reza do dubine 2/3 ... se micelije bukovače. Svaki rez ...

Hidroponski uzgoj

Institute for Adriatic Crops – Split, Croatia. KAMENA VUNA. PERLIT ... Cijena. • Automatika - 35 000.00 kn/4000m2. • Zasnivanje nasada – 120.00 kn/m2.

Uzgoj borovnice

Rasadnik Žižek d.o.o.. Trg bana Jelačića 11. 40326 SVETA MARIJA ... Ivan Žižek, dipl. ing. agr. e-mail: [email protected] web: www.rasadnikzizek.hr.

Uzgoj i tov gusaka - PBF

c) Pasmine za proizvodnju vune; vune i mesa; mesa i vune d) Kombinirane ... Hibridne kokoši nesilice i tovni pilići ili takozvani linijski hibridi su osnovica ...

Uzgoj pčela - UniZd

zajednici varira od nekoliko desetaka do preko 100.000 tisuća radilica, a uz medonosne pčele jedini su socijalni insekti u porodici Apidae. Matica i radilice ...

HIDROPONSKI UZGOJ KRASTAVACA

poručiti uzgoj kultivara koji razvija veći broj plodova i ostvaruje veći tržni prinos na ... Krastavci su uzgajani uz armaturu od polipropilenske mreže, visine 200 cm.

uzgoj kornišona - RZ AGRO

ocjedita i što ravnija (zbog korištenja sistema za navodnjavanje). ... Vodeni filter: Sastavni dio sistema za navodnjavanje, postavlja se poslije pumpe na alkaten. ... reda i pustiti da voda protiče kroz sistem 5-7 minuta odnosno dok iz cijevi ne.

UZGOJ BISERNICA - Repozitorij PMF-a

BIOLOŠKI ODSJEK. PERLIKULTURA – UZGOJ BISERNICA (Bivalvia: Pteriidae) ... ligamentom, a cijela struktura se naziva školjka. Ljuštura je građena od tri ...

Postrni uzgoj povrća

tati sve čimbenike klime, posebno zbroj topline po mjesecima. ... su u vrijeme sjetve ili sadnje povrća znatnije izraženi sušni dani u duljem razdoblju. Tamo se od.

Uzgoj kineskog kupusa

15 kol 2013 ... Kupusni moljac. Premda je u našoj zemlji uzgoj kineskog kupusa ograničen na manjim površinama kao delikatesno povrće, struka ga smatra.

UZGOJ KADULJE (Salvia sp.)

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Završni rad. Osijek, 2016. ... U pučkoj medicini kadulja je gotovo obavezna za zaustavljanje krvarenja ili.

Kavezni uzgoj šarana

Izgradnja i opremanje kaveznog sistema. • Kavezni sistemi za gajenje šarana mogu biti od različitih materijala, različitih oblika, sa ili bez potopljene čvrste ...

SAVJETI ZA UZGOJ KRUMPIRA

Rani krumpir bit će kvalitetan i dobro će roditi ako se pravilno odaberu vrlo rane i rane sorte, posade naklijali i deklarirani gomolji, nastire zemljište i biljke pokriju.

UZGOJ PONIJA U HRVATSKOJ

25 sij 2006 ... dodaje, da visina do grebena nije jedini kriterij koji definira ponije. Većina pasmina ... Foto 1. PASTUH JOLE (ŽB 170000103) RODEN 2003.

UZGOJ SVINJA NA OTVORENOM

domaća bijela svinja x crna slavonska svinja. F1 x duroc domaća bijela svinja x turopoljska svinja. F1 x duroc. Potrebne površine. Na 1ha preporučuje se držati ...

UZGOJ I OBUKA JAZAVČARA

ostavljajući svoj trag kod pasmina kao što je šar pej. Psi kao što je sibirski haski, ili psi za vuču saonica iz arktičkog kruga, također su uključeni u radnu skupinu.

UZGOJ I NEGA GMIZAVACA

Najčešće su kajmani, gavijali i aligatori manje agresivni od krokodila, mada to ne mora biti uvek slučaj. Za krokodile koji su manji od 1m za obuzdavanje je ...

Uzgoj povrća u zaštićenom prostoru

u plasteniku. Optimalna temperatura klijanja i nicanja sjemena salate je 18 do 20°C danju, ... se odabrati i uzgoj prijesadnica, na primjer paprike, rajčice ili kupusa. Nakon toga ... Sadnja prijesadnica nužna je u više navrata, kao i sjetva, od prve dekade rujna do sredine prosinca. Berbu rajčica iz tog uzgoja može se očekivati.

uzgoj aronije - Savjetodavna služba

se procjenjuje da intenzivnih nasada aronije ima svega oko 20 hektara ... REZIDBA. Grm se formira tako da se posađena sadnica u proljeće prikrati na 2-3 pupa ...

Plantažni uzgoj paulovnije - Paulovnija.hr

15 ožu 2018 ... provjereni na tržištu. Neke od internetskih adresa rasadnika gdje se mogu kupiti sadnice paulovnije: www.paulovnija.hr, Mirtalis d.o.o.. Zagreb,.

UZGOJ BILJAKA I EKO - FOOZOS Repozitorij

uzgoju jagoda, sadnja se mora obaviti u srpnju ili najkasnije poĉetkom kolovoza. Potrebno je ... Pretproljetna i rana proljetna sadnja se smatra bolja. Ipak ne ...

UZGOJ PERNATE DIVLJAČI - PREPELICA

Pilići su potrkušci i ostaju u jatu do selidbe. Za njih je karakteristično da u početku uzimaju više hrane animalnog porijekla (mravlja jaja), a kasnije prevladava ...

UTJECAJ HRANIDBE NA UZGOJ HRČAKA

hranidbe životinja. dobivale vitaminski dodatak Muvisel® - prašak (2 g/l). Nadalje, u dijelu pokusa je uz mišju hranu i. Muvisel dodavan i Praxiten 15. Praxiten 15.

UZGOJ DOMAĆIH ŽIVOTINJA - PERADARSTVO

Ova pasmina poslužila je za stvaranje hibrida za proizvodnju konzumnih jaja. ... Naziv inkubator potječe od latinske riječi incubatio što znači nasađivanje jaja.

UZGOJ CVIJEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

mreže za zasjenjivanje, sadni materijal ili sjeme, gnojiva i zaštitna sredstva, lončići, kontejneri, zemlja), pa na kraju i uzgojeni cvijet mora biti skuplji kako bi se ...

Uzgoj Žižula /Zizyphus jujuba

Žižula (Zizyphus jujuba) je voćna vrsta koja raste na našem mediteranskom ... Sjemenjak žižule i sadnica u kontejneru spremni za sadnju ... sokovi i rakije.

Uzgoj kalifornijskih glista - optimus.CMS

1. UZGOJ KALIFORNIJSKIH GLISTA (EISENIA FETIDA) I PROIZVODNJA ORGANSKOG. ĐUBRIVA (HUMUSA). UVOD. Najveći proizvoĎači kalifornijskih glista i ...

SORTE BOROVNICA ZA EKOLOŠKI UZGOJ

U ovom radu prikazane su sorte za ekološki uzgoj borovnica prema ... prikazan ekološki uzgoj borovnica gdje su obuhvaćene cjeline o pripremi tla, sadnji, ... U Belgiji se pokazalo da cijena proizvoda više utječe na kupovinu od zemlje.

Ekološko voćarstvo – uzgoj jabuka

Posebnu pažnju treba posvetiti njezi, zaštiti, berbi te skladištenju. Ključne riječi: jabuka, sorta, tlo, klima, položaj, korijen, podizanje nasada, sadnja, gnojidba, ...

uzgoj kopnenih puževa - Repozitorij PMF-a

Puž vinogradnjak je najpoznatiji puž na tržištu jer se puno upotrebljava u kulinarstvu, ali je po uzgoju na drugom mjestu, iza Cornu aspersum jer nosi manje.

Uzgoj sadnica hrasta lužnjaka

prisutna je dilema izme|u klasi~ne i kontejnerske sadnice. Puno je ... Kontejneri za proizvodnju sadnica hrasta lu`njaka i kitnjaka (I. red HIKO V265; II. red QPD.

proizvodi za eko uzgoj masline - Biogeist

PROIZVODI ZA EKO UZGOJ MASLINE. Biogeist d.o.o., Bunićeva 27, ... mineralno gnojivo, prah ili granule posipavanje po tlu ... organsko mineralno gnoj. Pelete.

FIFe Pravila za uzgoj i registraciju

ABY. Abesinska mačka. SOM. ACL. Američki curl dugodlaki. ACS. ACS. Američki curl kratkodlaki. ACL. BAL. Balineška mačka. OLH, OSH, SIA, SYL, SYS. BEN.

Hidroponski uzgoj povrtnih kultura

paprika, patlidžan, salata i druge vrste lisnatog povrća, te razne vrste rezanog cvijeća i jagode. Iako se u ... Supstrati za uzgoj mogu biti organski, anorganski i ...

Savjeti za uzgoj kruške - Partner

konzumirano jabučasto voće u Bosni i Hercegovini su: jabuka i kruška. Što se tiče ... Trevuška rana, Starkrimson, Rana Morettinijeva, Santa Maria, Viljamovka.

priručnik za uzgoj aronije - Tehnoalarm!

Jedna od glavnih prepoznatljivosti aronije su prelijepi bijeli cvijetovi, koji cvatu u kiticama. ... čokolade, sokove, likere, jogurt, desertna vina, rakiju.U kuhinji se ...

Uzgoj i potrosnja visnje maraske

Metodom demonstracije pokazani su načini cijepljenja voćaka, uz mogućnost da i ... odgovorila su ljeti, četiri vlasnika cijelu godinu, a jedan vlasnik u proljeće.

Uzgoj ekološke lavande - Biogeist

Odabir kultivara (lavandin ili prava lavanda). • Odabir zemljišta (ocjedito, osunčano tlo). • Sklop nasada (način berbe). • Priprema tla. • Sadnja. • Radovi u ...

UZGOJ SANSKIH KOZA NA OPG-u ŽEGER

hrani za koze, hranidbi koza i proizvodnji kozjeg mlijeka na gospodarstvu. ... Otkupna cijena mlijeka u 2014. godini bila je od 4,50 do 4,70 kn za kg mlijeka.

Uzgoj crvenog i crnog ribizla

crnog ribizla po tome što se crveni ribizl bere ručno, a crni mehanizirano. ... Ključne riječi: ribizl crveni, ribizl crni, sadnja, izbor terena, sadni materijal. 1.

UZGOJ I NJEGA ALOE VERE

Biljka Aloe vera poznata je tisućama godina i ušla je u povijest najrazličitijih ... lateks (žućkasti ekstrakt iz unutarnjih listova biljke), a kasnije gel lista Aloe vere.

Uzgoj goveda br. 1 siječanj 2019.

Sukladno zakonu i potpisanom ugovoru između saveza i HPA, i u protekloj godini redovan posao saveza bio ... RVet = ReproVet – Veterinarska stanica Križevci.

UZGOJ LIMUNA NA OBALAMA AMALFIJA (ITALIJA)

žištu počne opadati a cijene rasti. ... čja tražio sadnice agruma za svoj vrt u Sipento (Man- ... 1875. do 1890., zbog visoke cijene limuna, zapuštaju se vi- nogradi ...

Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica - Tlo i biljka

30 ožu 2019 ... Kako zakiseliti tlo za uzgoj borovnica. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Nedostatak željeza drastično smanjuje količinu klorofila (Slika 1.) ...

Uzgoj pčela: sistematika i anatomija - UniZd

dijelu tijela, gdje su jače razvijeni senzorni organi, razvijaju se i rastu čvorovi (gangliji) koji obrađuju ... Apis mellifera carnica hrvatska je izvorna pasmina pčela.

Uzgoj suncokreta (Helianthus annuus L.) na Agrovrpolje d.o.o.

27 lip 2019 ... Sjeme suncokreta koristi se za proizvodnju ulja i drugih ... biologiju, pratiti štetnost koju uzrokuju i pronaći načine kako se boriti protiv njih. ... http://alternativa-za-vas.com/index.php/clanak/article/muckanje-ulja 26.06.2019. 2.

O UZGOJU TARTUFA OPĆENITO, SA OSVRTOM NA UZGOJ ...

uzgoj tartufa osobito se proširuje u Francuskoj, gdje je i danas vrlo raširen i čini vrlo važan doprinos poljoprivredne proizvodnje. Tartufi su dakle podzemne ...

UZGOJ I PASMINSKA OBILJEŽJA BERNSKOG PLANINSKOG PSA ...

struktura i kretanje Bernskog planinskog psa ocrtavaju od tih dana kada su radili na farmama. Bernski planinski pas mora biti jak i stabilan, dovoljno da može ...