katodni osciloskop

FP1–V4. Osciloskop i RC-krug

Osciloskop i RC-krug. Kljucni pojmovi. Osciloskop, RC-krug, period, amplituda, fazni pomak. I. TEORIJSKI UVOD. RC-sklop u krugu s izmjenicnom strujom.

E1. Osciloskop i RC krug

Zbog svojega velikoga unutrašnjeg otpora, osciloskop neće poremetiti odnose između struje i napona u strujnom krugu. Osciloskop je, dakle, instrument za ...

Osciloskop - KELM

Klasični udžbenici električnih merenja osciloskop tretiraju prevashodno teorijski ... Osciloskop je uz univerzalni instrument za merenje napona, struje i otpornosti.

Digitální osciloskop

Digitální osciloskop. Ing. Jiří Vlček. Doplněk k publikaci Moderní elektronika. Základními parametry digitálních osciloskopů jsou nejen šířka pásma, napěťová ...

Osciloskop - Loomen

Priključenjem pravokutnog izmjeničnog napona na ulaz pojačala za vertikalni otklon osciloskopa, uz isključenu vremensku bazu, dobiven je pravac duljine 9 cm ...

Osciloskop - Zenodo

Osciloskop je najčešde korišden merni instrument, pored univerzalnog instrumenta za merenje struje, napona i otpornosti. • Osnovna namena je prikazivanje ...

Digitální osciloskop - DSpace VŠB-TUO

Následně je zkonstruován prototyp navrženého osciloskopu a ten je otestován a porovnán s referenčním osciloskopem. Klíčová slova. Digitální osciloskop, DSO, A ...

RAČUNALO KAO OSCILOSKOP U NASTAVI FIZIKE

22 svi 2015 ... RAČUNALO KAO OSCILOSKOP U NASTAVI FIZIKE. Diplomski rad. Predložen Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Digitalni osciloskop - Univerza v Ljubljani

25 avg 2016 ... analogni oz. katodni osciloskopi (CRO). • digitalni spominski osciloskopi (DSO). 2.3.1 Analogni osciloskop. Analogni osciloskop uporablja za ...

digitalni osciloskop.pdf - Fakulteta za matematiko in fiziko

Digitalni osciloskop pomeri trenutno velikost vhodnega signala v rednih, kratkih časovnih intervalih. Pravimo, da osciloskop vzorči vhodni signal. Velikost ...

osciloskop kratko uputstvo za upotrebu - KELM

Osciloskop je elektronski merni uređaj koji omogućava dvodimenzionalni vizuelni prikaz signala. Pošto osciloskop omogućava da "vidimo" signal, možemo lako ...

pc kao instrument osciloskop - Sustavi za praćenje i vođenje procesa

28 svi 2007 ... osciloskop su u početku imali puno lošije karakteristike od analognih, nižu gornju graničnu frekvenciju i nedovoljnu razlučivost te im je cijena ...

računalo kao osciloskop u nastavi fizike - Repozitorij Odjela za fiziku ...

22 svi 2015 ... Horizontalni otklonski sustav i pilasti napon. Na osciloskopu se najčešće promatraju veličine koje se mijenjaju s vremenom, te stoga.