kartografske projekcije

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE

os rotacijskoga elipsoida, a ravnina u kojoj se nalazi ekvator – ekvatorskom ... meridijanu za koju je poznata duljina luka meridijana od ekvatora do same točke:.

Kartografske projekcije - GF UNSA

Poznavanje osnovnih svojstava kartografskih projekcija u Bosni i ... Frančula, N.: Kartografske projekcije, Skripta, Geodetski fakultet, Zagreb 2000. 3. Borčić, B.: ...

Kartografske projekcije, matematički

projekcija često se naziva matematičkom ... projekcija je stvaranje matematičke osnove za izradu karata i rjełavanje ... Mercatorova projekcija (UTM), poprečna.

Kartografija i kartografske projekcije - GF UNSA

Kartografija i kartografske projekcije. Semestar/godina. 6/3. ECTS crediti. Predavanja: 3. Vježbe: 3. Projekt: 1.5. Ukupno: 7.5 Status: obavezan. Nastavnik.

mercatorova i srodne kartografske projekcije - CORE

Mercatorovom projekcijom, ali ce se utvrditi da su Mercatorova i stereografska projekcija granicni slucajevi Lambertove konusne projekcije, koju cemo takoder ...

Kartografske projekcije - Hrvatsko kartografsko društvo

Kartografske projekcije. Miljenko Lapaine. Sažetak. Dan je pregled teorije i primjena kartografskih projekcija diljem svijeta i u Hrvatskoj. Kartografija je najprije ...

Kartografske projekcije, matematički postupci koji omogućuju ...

Neke od projekcija dobile su imena po svojim pronalazačima. To su npr. Mercatorova. (obično uspravna ili poprečna cilindrična konformna), Lambertova ...

KARTOGRAFSKE PROJEKCIJA

Topografska izmjera ima zadatak položajno odrediti prirodne i izgrađene objekata Zemljine površine za potrebe izrade topografske karte. Topografska karta je ...

projekcije

VRSTE PROJEKCIJA. ○ Težnja da se smanji deformacija slike. Zemljine površine na karti. ○ Jednostavne konstrukcije kartografske mreže i da se reše neki ...

Ortogonalne projekcije

Ortogonalne projekcije. Ortogonalna projekcija Za v ∈ V, neka je v = m n, gdje je m ∈ M i n ∈ M. ⊥ . • Vektor m zovemo ortogonalna projekcija od v na M.

VIDEO PROJEKCIJE U KAZALIŠTU

19 ruj 2018 ... noću mogao projicirati slike na malo veću udaljenost. Kod njegovog uređaja izvor svjetla bila je svijeća , pomoću leće je dobivao oštrinu slike, ...

Financijske projekcije - EFOS

izvještaji koji se odnose na projiciranje stavki iz bilanci, računa dobiti i gubitka te tijeka gotovine za narednu ili nekoliko narednih godina cilj: koliko gotovine ...

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje ...

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje, ožujak 2018. 1 ... rujna 2014. ožujak 2018. prosinac 2017. 2017. 2018. 2019. 2020. 2017. 2018.

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za ... - Europa

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje, ožujak 2018. 2 stabilan zahvaljujući rastu inozemne potražnje europodručja povezane s.

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za ... - Europa EU

Makroekonomske projekcije stručnjaka ESB-a za europodručje, ožujak 2017. 2 europodručja, čemu će pridonijeti očekivani oporavak globalne trgovine i ...

funkcijske projekcije u srpskom nominalnom kompleksu

struktura u engleskom jeziku,2 jer se one na taj način lakše uklapaju u opštu teoriju o strukturi fraza – tzv. X'-teoriju (Chomsky 1993). Međutim, jezici koji nemaju ...

primjene kotirane projekcije - Repozitorij PMF-a - unizg

kut pravca je kut α koji pravac p zatvara sa svojom kotiranom projekcijom (tj. sa ravninom projekcije). Tangens priklonog kuta pravca naziva se nagib pravca u ...

Projekcije o buducim kretanjima na trzištu rada

22 tra 2016 ... agregata kojeg se zeli projicirati. Prilikom izrade projekcija od presudne je vaznosti jesu li one korisne, a ne jesu li precizne. S obzirom na to da ...

Demografski razvoj i projekcije budućeg ... - Repozitorij PMF-a

Na području Like razvija se srednjovjekovna lička župa. Tijekom ... naselja (Gospić, Lički Osik, Smiljan, Kaniža Gospićka, Lički Novi, Mušaluk) od njih 50 ima.

S Jutarnjim besplatno na izložbe, predstave, koncerte i projekcije ...

5 tra 2016 ... Page 1. S Jutarnjim besplatno na izložbe, predstave, koncerte i projekcije. // Jutarnji list, 5. travnja 2016., str. 23.

proračun međimurske županije za 2020. godinu i projekcije ...

6 pro 2019 ... A100108 Hrvatska zajednica županija ... A100710 Međimurska energetska agencija "MENEA" d.o.o. ... A101224 Jednokratna stipendija studentima Međimurske ... A101012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije.

Stanje i projekcije tekstilne, odjevne i kožne industrije - TTF

Sažetak: Grane hrvatske prerađivačke industrije, proizvodnja tekstila, odjeće i ... Najveći porast bilježi prodaja tekstila (15 %), a slijedi ju prodaja kože (14 %) ...

prvi deo: pravàeçe projekcije slajdova - Mikro knjiga

prezentaciju koju vam nudi PowerPoint dodate tekst, slike itd. Ako ste zatvorili ili ... U prozoru New Presentation, dvaput pritisnite Blank Presentation (slika. 1-2).

pomorsko tržište rada u svijetu i projekcije za budućnost

Oporezivanje primanja i doprinosi pomoraca u Republici Hrvatskoj . ... Umor je ne samo jedan od najvećih zdravstvenih rizika za pomorce, već i jedna od.

Projekcije stanovništva Crne Gore do 2060. godine - Monstat

Grafik 3.2.1. Ukupno stanovništvo Crne Gore u periodu 1948-2011 (rezultati popisa i procjena) i projekcije za period 2011-2061 (po varijantama). Karta 2.6.1.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU i projekcije za 2019. i 2020 ...

21 pro 2017 ... Predsjednica Upravnog vijeća Ivana Parađiković. Članak 4. Ovaj Financijski plan objaviti će na na web stranici Dječjeg vrtića ˝Pinokio˝,a stupa ...

projekcije prihoda od indirektnih poreza u periodu 2016-2019

kredite, a u ekstremnom slučaju i odljeva domaćih depozita. Vanjski sektor. Platna bilanca Bosne i Hercegovine. Podatci iz platne bilance BiH ukazuju da su u ...

Projekcije stanovništva Srbije od 2010. do 2060 ... - Fiskalni savet

strukture stanovništva Srbije do 2060. godine. Kao bazna populacija korišćeno je procenjeno prosečno stanovništvo Srbije1 muškog i ženskog pola po ...